handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös två mest engagerande frågor på årsstämman 2008


Admin
2008-04-29, 16:04
De två frågor som engagerade fullmäktigeledamöterna mest på årets stämma i HSB Malmö, förutom ansvarsfrihetfrågan (där 6 personer - Tommy Johansson, Leif Cruse, Ingrid Pettersson, Britt-Marie Johansson, Nils (?) och Fredrik - var de enda som hade synpunkter), var;

frågan om att försöka stoppa mig från att få yttranderätt
vilket totalt engagerade 5 personer; Tommy Johansson, Kaj Kvist, Knut Boij, Leif Cruse och Fredrik (där Fredrik var den enda som var för yttranderätt), samt
frågan om att stoppa mig från att väljas som 6:e och sista ersättare till ombud till HSB Riksförbunds stämma.Inte ens 10 % av fullmäktigeledamöterna har något att säga
På stämman 2008 var det bara ett tiotal personer av drygt 180 fullmäktige som hade något att säga, vilket bara detta visar hur allvarlig situationen är inom HSB Malmö med ett bristande engagemang där medlemmarnas intressen inte tas hänsyn till.

Den absolut - utan jämförelse - mest viktiga frågan för fullmäktigeledamöterna
Den enskilda fråga som väckte absolut mest engagemang och känslor var att med alla medel stoppa mig från att väljas in som sista ersättare av sex till ombuden för HSB Riksförbunds stämma.
Jag kommer mer att gå in på detta senare, men kan bara kort nämna att en av de främsta förespråkarna för att stoppa mig från att komma in på en post där det redan från början ändå var i det närmaste fullständigt uteslutet att jag skulle träda in som ordinarie, var Monica Bermsten. Hon hade enbart en enda fråga på den 8 timmar långa stämman som hon uttalade sig i, och det var att jag under inga omständigheter skulle kunna väljas som siste ersättare av sex.

Hämndlysten fullmäktigeledamot får fortsätta skada organisationen
De flesta känner förmodligen igen Monica Bermsten som den ena av de två justerare som orsakat HSB Malmö stor skada genom att hon justerat HSB Malmös stämmoprotokoll för årsstämman 2007 utan att notera ett enda av de extremt många fel som förekom i detta protokoll. Jag har nämnt detta här, och nu ville Monica Bermsten gå ner på sandlådenivå och visa sitt hat mot mig genom att uttala sig på ett synnerligen infantilt sätt.
Detta i stället för att bemöta kritiken på ett sakligt sätt, och utan att Monica Bermsten någonsin varken förklarat sig eller ens bett om ursäkt för sin bristande respekt för kooperationen och medlemmarna.
Aldrig i något läge har Monica Bermsten alltså bett det minsta om ursäkt för den skada hon orsakat HSB Malmö. Hon har visat på en total nonchalans inför medlemmarna såväl som för sitt uppdrag, och nu väljer dessutom fullmäktigeledamöterna in henne som valberedare, trots att hon på ett så tydligt sätt visat sin otillräckliga kapacitet.
Det tycks onekligen vara så att ju sämre man sköter sig desto större chans har man att bli invald som förtroendevald i HSB Malmö.

En helt osannolik historia
Jag kommer att gå närmare in på hur Monica Bermsten m.fl. betedde sig i denna valfråga. Jag kan garantera att ingen som läser denna skrämmande historia kommer tro att det är sant att vuxna människor kan bete sig så här illa.

Kritik förbjudet!
Det är tydligt att kritik inte är acceptabelt bland fullmäktigeledamöterna.
Även om det under hela stämman bara vara några få personer som yttrade sig så är alla andra fullmäktigeledamöter som inte vågade ge sin synpunkt precis lika skyldiga. Den som inte säger emot är för.

Fredde
2008-05-01, 17:36
Monica Bermsten som justerat det stämmoprotokoll som enligt HSB Malmös egen jurist innehållit ett mycket stort antal fel och brister kan ju omöjligt ha varit närvarande på stämman. Man kan då fråga sig hur hon kunnat justera detta protokoll. Om hon var närvarande så kan hon ju omöjligt ha läst protokollet utan skrivit på detsamma i tron att det nog stämde. Lika illa i båda fallen. Efter detta så nomineras hon till valberedningen i HSB Malmö av valberedningens sammankallande Ingela Persson enligt obekräftade rykten. Eftersom valberedningen hemlighåller vem som nominerat vem så kan dessa rykten vara svåra att bevisa. Samma gäller varför valberedningen tagit detta beslut.
Nu har vi alltså en valberedare som av fullmäktige fått förtroendet att medverka till att föreslå nya förtroendevalda inom HSB Malmö. En person som ju uppenbart inte kan ha läst igenom protokollet på det sätt som vi har rätt att kräva. Man tar sig för pannan !
Om Monica Bermsten lagt ner lika mycket energi på sin uppgift som justerare som hon på stämman gjorde för att förhindra nominerad medlem att väljas in som reserv nr sex till ombud för HSB Malmö till HSB Riksförbundsstämma 2009. Att hat så till den milda grad kan förblinda en människa fick vi ett tydligt bevis på av just Monica Bermsten.

Admin
2008-05-02, 08:05
Ja, det togs några helt galna beslut på den första delen av HSB Malmös årsstämma. Men stämman är inte över och mycket kan fortfarande hända. Alla beslut som tagits på stämman kan rivas upp igen!

Det är nämligen så att inget beslut blir giltigt förrän stämman är över, och det är den inte ännu.

Personligen kan jag leva med att inte bli invald på en post där jag ändå aldrig hade haft en chans att träda in som ordinarie, men det finns stämmobeslut som definitivt behöver justeras. Jag tänker då speciellt på valet av valberedare. Genom det val som fullmäktigeledamöterna gjort där så skadar fullmäktige HSB Malmö på ett sätt som nog inte kunde vara värre.

Att återvälja personer som på ett sådant tydligt sätt visat att de är inkompetenta för detta uppdrag är sorgligt. Om detta beslut kvarstår så kommer det att få svåra konsekvenser för HSB Malmö och dess medlemmar.