handdator

Visa fullständig version : Årsbesiktning i brf


Francois
2009-06-09, 22:04
På den tiden Riksbyggen bestämde allt åt oss, hade vi en årlig besiktning av området, d.v.s. byggnaderna, lekplatser, mm

Vi vill fortsätta med detta.

Är det nåt man måste göra enligt lagen? Måste man ha en akrediterad besikningsman med sig?

Mvh
Francois

stephan
2009-06-09, 22:20
Besiktning av fastigheterna och mark är ett påhitt av HSB och Riksbyggen.
I stadgar talar man om besiktningar i samband med uppdateringar av underhållsplaner.

Allt för att tjäna pengar. Besiktningar ger klirr i kassan, underhållsplaner likaså, kan man sen påverka styrelsen med att man hittar fel, eller förslag till några åtgärder är lyckan fullständig.

Styrelsen har att förvalta föreningens egendom. Med detta menas att hålla hus o mark i bra skick.

Men.... jag är övertygad om att detta kan skötas på ett mycket bättre och framförallt billigare sätt än ovan beskrivet.

Bra dokumentering av vad som gjorts tidigare och sunt förnuft så bör styrelser kunna besiktiga det mesta själva. Experthjälp tar man in när större entreprenader skall genomföras.

Lycka till.

MikHo
2009-06-10, 06:33
Denna "besiktning" kan mycket väl utföras av antingen styrelsemedlemmar eller någon byggkunning medlem.
Oftast handlar det om att med underhållsplanen som bas se om åtgärderna som finns däri verkligen behöver göras.
Det kan även vara så att man hittar något annat som måste åtgärdas.

Det finns dock inget som säger att detta måste göras en gång om året, det kan utföras flera gånger om året istället.
Riksbyggen & liknande fastighetsförvaltare erbjuder detta som en tjänst för de styrelser som inte vill göra det själv.

Det du bör tänka på är att entrepenören aldrig skall besiktiga sitt eget arbete.
När vi hade Riksbyggen som förvaltare var det även en anställd på Riksbyggen som utförde OVK-besiktningen.

Detta kostade oss över 400 000 kronor i extra kostnader till andra ventilationstekniker och mer än två år av min tid.

Francois
2009-06-10, 10:31
Och OVK-besiktningen, är den obligatorisk?

stephan
2009-06-10, 10:44
Detta gäller Södertörns regler avseende ovk kontroll.
Kan vara olika i olika delar av Sverige?

Märk väl att detta gäller att ventilationen i husen skall vara godkänd.

1. Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande

2 år

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT-ventilation

3 år

3.Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-ventilation

6 år

4. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-ventilation

9 år

5. En- och tvåbostadshus med FT-ventilation

endast kontroll för nybyggnad

stephan
2009-06-10, 10:46
Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

OVK-protokoll. Kontrollen ska utföras gentemot de regler som gällde när bygglovet gavs och i överensstämmelse med den verksamhet som bedrivs. Av protokollet ska framgå om ventilationssystemets funktion är godtagbar eller inte. Ett exemplar av protokollet skall lämnas till byggnadens ägare och kopia av protokollet skickas till kommunen.

Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.


Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och kontrollerar att förordningen om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.


Sedan 2006 ska även drifttider,installerade eleffekter och möjliga energisparande åtgärdsförslag ingå i besiktningen,som även är ett underlag till eventuell energibesiktning.

MikHo
2009-06-10, 21:30
Och OVK-besiktningen, är den obligatorisk?

Ja, skall utföras vart tredje år om inget annat gäller för er fastighet.

http://www.funkis.se/

där kan du läsa om besiktningsmän (vilka som finns i ditt område) och allt möjligt om OVK.

Francois
2009-06-11, 10:25
Ja, skall utföras vart tredje år om inget annat gäller för er fastighet.

http://www.funkis.se/

där kan du läsa om besiktningsmän (vilka som finns i ditt område) och allt möjligt om OVK.

Vår kommun sagt att OVK-besiktning inte är obligatorisk för oss. Vi har radhus/parhus och "höghus" med 2 våningar.

MikHo
2009-06-12, 07:12
Vår kommun sagt att OVK-besiktning inte är obligatorisk för oss. Vi har radhus/parhus och "höghus" med 2 våningar.

Det som bestämmer hur ofta eller när beror på hur ventilationen är byggd, självdrag, mekanisk till- och/eller frånluft.

Jag hade nog velat ha en sådan försäkran på papper från kommunen :6:

I ert fall kan jag tänka mig att det inte finns någon gemensam luftkanal?

Francois
2009-06-12, 12:47
Nej, precis, ingen genensam kanal.

Svar från kommunen har jag på papper, bara jag skriver ut hans mail...

MikHo
2009-06-12, 21:29
Nej, precis, ingen genensam kanal.

Svar från kommunen har jag på papper, bara jag skriver ut hans mail...

Perfekt! :5: