handdator

Visa fullständig version : Välja revisorer i brf


mborg
2009-06-08, 14:37
en fråga:
Stämmomöte; under denna punkt på dagordningen förordades att det ej gick att välja andra än de tidigare valda revisorena: 1 ordinarie + 1 suppleant från utomstående revisonsbyrå.
Val gjordes därtemot av 1 st internrevisor.
Var detta rätt?
Mikael

totiki
2009-06-08, 15:00
Nej. Det var fel.
Stämman är högsta beslutande organ och väljer vilken revisor den vill.

"Förordades" är ett konstigt ord i sammanhanget, betyder det här "föreslogs" eller "det är bestämt i förväg".

stephan
2009-06-08, 15:23
Ett som jag ser det o/lustigt val av revisor skedde på brf vädurens senaste stämma.

Ordföranden i föreningen lade förslaget för några år sedan att föreningen istället för det dittills traditionella att ha en boende som internrevisor föreslog Öhrlings.

Öhrlings utsåg Jonny Isaksson som revisor med biträde någon Sverker, som ej varit "synlig" sedan dess.

Efter en del diskussion om revisor och framförallt revisionsarvodet där den nu invalde 3.e revisorn i föreningen en boende f.d. ordförande och styrelseldamot får 15000kr för sitt uppdrag /att jämföras tillexempel med valberedningens 30 000kr) kom förslaget bland andra från ordföranden i föreningen att istället för Öhrlings revisionsbyra skulle Jonny Isaksson som person väljas. Alltså en anställd på Öhrlings.

Vad kan detta innebära? Om tillexempel Jonny slutar på Öhrlings, eller och som revisor?

Är detta ett klokt val av stämman?

mborg
2009-06-08, 15:40
Det var förutbestämt av styrelsen att de redan inhyrda revisorerna skulle väljas. Min åsikt var att endast huvudrevisorn som är auktoriserad skulle väljas, därefter skulle val av medrevisor bland väljas bland de närvarande medlemmarna. Detta godtogs ej -med motivering att biträdande revsior skulle "ta över" och vara insatt om huvudrevisorn "föll ifrån" av någon anledning.
Mikael

stephan
2009-06-15, 12:34
Någon som kan svara på hur det förhåller sig med auktoriserade revisorer?

Min fråga är: i ett auktoriserat revisorsföretag är alla revisorer enskilt auktoriserade?

MikHo
2009-06-15, 20:53
Här står vad som krävs för att bli auktoriserad som revisor, inte speciellt "svåra" krav egentligen.
http://www.revisorsnamnden.se/rn/for_revisorer/att_bli_auktoriserad_revisor.html