handdator

Visa fullständig version : Ändring av tagen dagordning


SydBeata
2009-06-08, 14:18
Vår årstämma ajournerades och skall återupptas idagarna.
Det har dock kommit in en begäran om att en av punkterna som inte hanns med skall ajourneras igen!

Går det ? Trodde att antagen dagordning stod kvar trots att mötet ajournerades.

stephan
2009-06-08, 14:55
SydBeata
Medlem Reg.datum: Apr 2009
Inlägg: 9

Ändring av tagen dagordning

--------------------------------------------------------------------------------

Vår årstämma ajournerades och skall återupptas idagarna.
Det har dock kommit in en begäran om att en av punkterna som inte hanns med skall ajourneras igen!


Självklart skall punikten upp på den återupptagna stämman.
Däremot finns inget hinder för att förslaget om att denna § skall ajourneras görs under behandlingen av denna §.

Men som sagt då som ett förslag, som rimligen också måste tala om när §:en skall behandlas. Någon kanske också skall fråga varför den föreslås ajournering.