handdator

Visa fullständig version : Skatteverket förtydligar om reglerna för Rot-byggavdraget


Admin
2009-06-08, 12:31
Grundregler för skattereduktion
Skattereduktion för arbetskostnad för Rot-arbete medges fysisk person som är minst 18 år och som är obegränsat skattskyldig. Förutom att bostaden ska nyttjas av den som ansöker om skattereduktion krävs att arbetet avser arbeten på småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som ägs av den som ansöker om skattereduktion. Skattereduktion medges med 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms.
Maximalt kan varje delägare få skattereduktion med 50 000 kronor. Oavsett ägarandel kan respektive delägare renovera bostaden för 100 000 kronor per person i arbetskostnad och få skattereduktion med maximalt 50 000 kronor. Om bostaden t.ex. ägs av 4 personer kan skattereduktion medges med 200 000 kronor.
För Rot-arbeten som utförts från den 8 december 2008 fram till 30 juni 2009 ska du själv lämna in en ansökan om skattereduktion till Skatteverket. Fakturor ska bifogas. Ansökan ska göras senast 3 maj 2010.
Denna skattereduktion dras av från den skatt du har betalat in under 2009. Har du t.ex. betalat 45 000 kronor i skatt så kan du få maximalt detta i skattereduktion, vilket innebär att du inte kan få någon restskatt. Det andra systemet, lagstiftningen som gäller från den 1 juli 2009 och framåt, är lite annorlunda. Vi kallar det ibland Rot/Hus-avdraget eller fakturamodellen.

Hantverkaren får dra av
Hantverkaren som du anlitar för att få arbeten utförda kommer själv att ge dig skattereduktionen direkt i fakturan. Så om du skulle ha betalat 100 000 kronor i arbetskostnad behöver du bara erlägga 50 000 kronor till hantverkaren. Resterande blir en skattereduktion på förhand.
Då kan det uppstå en situation där du kan få restskatt, om du inte betalar 50 000 kronor i skatt under 2009. Du kan själv räkna ut på ett ungefär hur mycket du kan nyttja i skattereduktion, via skatteverket.se, inkomståret 2009, välj räkna ut din skatt. Tänk på att lägga till alla avdrag du brukar göra för, till exempel resor, pensionssparande och räntekostnader. Betalar du fastighetsskatt ska du ange detta också.

Klicka här för att läsa hela artikeln (Helagotland)... (http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=5328501)