handdator

Visa fullständig version : Dom om tvättstugestök överklagas - elektroniska nycklar i brf


j.a
2009-06-06, 11:30
Dom om tvättstugestök överklagas
Information från elektroniska nycklar får inte användas för att spåra vem som orsakat skadegörelse i tvättstugan. Det slog länsrätten fast i en dom mot Eslövs Bostads AB nyligen. Nu överklagas domen till kammarrätten.

Eslövs kommunala bostadsbolag överklagar dom om tvättstugesmuts - elektroniska nycklar (http://skanskan.se/article/20090409/NYHETER/971199287/1057/*/ESLOV/ebo-overklagar-dom-om-tvattstugesmuts)

Ebo tar på nytt strid för få använda information från elektroniska nycklar för att kontrollera vem som slarvat med städningen i tvättstugan.

Domstolen kom fram till att Ebo endast gjort kontroller av hyresgästerna när tvättstugorna varit så grovt ostädade att det varit frågan om vanvård/skadegörelse och att hyresgästerna inte iakttagit vad som krävs för god ordning i fastigheten.
Men, betonade länsrätten, städslarvet kunde inte klassas som störningar i boendet. Därför väger skyddet för den enskildes personliga integritet tyngre än Ebos intresse av att se till att det är ordning och reda i tvättstugan.