handdator

Visa fullständig version : Tillträde till mitt garage i brf


sunestuds
2009-06-05, 19:28
Jag har en styrelse som är och springer i mitt (och andras) garage.
Har de rätt att gå in utan att meddela mig innan?
Garaget hyrs av föreningen och ingår ej i bostadsrätten.

MikHo
2009-06-06, 08:32
Beror på vilket ärende han har där att göra

sunestuds
2009-06-06, 16:37
Intresserad av om en styrelse har tillträde oavsett orsak till besök.

totiki
2009-06-06, 16:56
Inte utan orsak.

sunestuds
2009-06-07, 12:26
Skulle vara glad om jag kunde få något mer uttömmande svar som t.ex:
En styrelse har tillträde till ett hyrt garage utan att informera om det först om .......
eller:
En styrelse har inte rätt till tillträde till ett hyrt garage utan att informera om det först om.....
Alltså konkreta regler eller lagar.

Admin
2009-06-07, 13:32
Garaget hyrs av föreningen och ingår ej i bostadsrätten.
Det är lite svårt att ge konkreta svar om inte frågan är konkret ställd.
Själv förstår jag i alla fall inte riktigt frågan.
Du har ett garage... sedan vet jag inte mycket mer.
Hyr du detta garage av någon, i så fall av vem, och exakt vad står det i hyreskontraktet för garaget?
Utan att veta åtminstonde detta tror jag inte det är någon som kan ge någon form av svar mer konkret än vad som redan givits.

Sedan kan det kanske vara bra att veta vad styrelsen säger sig göra i de hyrda garagen när de är där... och hur kommer de in i dessa garage?

Du har varit duktig och fyllt i din profil, och där kan vi se att du har tillgång till föreningens stadgar. Även om föreningsstadgarna tyvärr sällan brukar innehålla mycket som styr upp föreningen så kanske det står något om garagen i stadgarna.
Har du kollat detta?

MikHo
2009-06-07, 17:46
Hårddraget så har styrelsen samma rättigheter till ditt garage som de har till din lägenhet.

Har du överhuvudtaget FRÅGAT styrelsen vad de gör i ditt garage? Är det något arbete de håller på med?

totiki
2009-06-07, 18:18
Min personliga åsikt är att de inte har tillgång utan orsak och inte heller utan att meddela i förväg. Dock kan akuta orsaker som exempelvis vattenläcka, inbrott eller annat vara anledning att ta sig tillträde.
I övrigt kan jag bara hänvisa till Admins svar. Stadgar o s v.

sunestuds
2009-06-09, 17:05
Tack för alla svar, vad de har gjort i mitt garage är en fråga jag ska ta upp nu när jag vet lite mer om mina rättigheter.

huebner
2012-02-19, 08:35
Men om jag fatta rätt så om man ska t ex göra en besikning för fuktskador inne i garagen så räcker det att man meddelar i dom berörda medlemar i förväg och ingen fullmakt behöves?

skanke
2012-02-19, 11:52
Det här med under vilka förutsättningar fastighetsägare/hyresvärd/BRF har tillträde till garage eller förråd borde väl regleras av någon lag. Frågan är bara vilken?

Eftersom bilar är ett av mina stora intressen så har jag genom åren hyrt ett antal garage och hyr fortfarande några både av allmännyttan och BRF. Men när jag kollat igenom mina kontrakt och stadgar så kan jag bara konstatera att inte i något av mina kontrakt står det något om detta. Inte heller i våra BRF stadgar finns något om detta.