handdator

Visa fullständig version : Beslutsför styrelse och revisor


mborg
2009-06-05, 12:10
Inför vårt kommande stämmomöte så har jag talat med vår revisor som är
en kontrakterad revisor från aukt. revisionsbyrå, -även den biträdande revisorn kommer från samma revisonsbyrå.
Jag förstod att dessa inte ämnar närvara på kommande möte.
Är då styrelsen beslutsför ?
MVH Mikael.

totiki
2009-06-05, 12:28
Du blandar lite äpplen och päron med mandariner.
Styrelsen är en sak, stämman en annan. I ert fall är det stämman som skall vara beslutsför. Och det är den alltid, oavsett hur många som kommer, för det är de närvarande (samt fullmakter) som bildar stämman.

Revisorerna ingår heller inte i styrelsen. Även om de samarbetar så nära ibland så man kanske tror det.
Revisorerna är en kontrollfunktion utsedd av stämman. Och skall egentligen granska styrelsens arbete bl a.