handdator

Visa fullständig version : Hemliga motioner...


Admin
2009-06-04, 19:32
Styrelsen i min brf har idag - 11 dagar före årsstämman - satt upp nedanstående information på anslagstavlorna.

http://hotpot.se/Bild4/motioner.jpg


Dvs de 240 medlemmarna får 3 tidpunkter någon dag före årsstämman att komma till styrelserummet för att läsa motionerna och styrelsens svar på motionerna på plats.

Det är första gången i denna förenings 50-åriga historia som motionerna inte delas ut tillsammans med årsredovisningen.

Denna styrelse gör allt för att det inte ska avslöjas vilka misstag styrelsen begått.

På detta sätt hoppas man kunna klara sig undan sitt ansvar och enklare kunna köra över motionerna på årsstämman.


Se justering av protokoll för denna stämma;
Justering av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-justering-protokoll-brf-1.htm)

Gusten
2009-06-05, 16:59
Det var ju inget bra sätt att behandla medlemmar som visar intresse
genom att lämna in motioner. Egentligen är det väl obligatoriskt att alla
ärenden som kan resultera i stämmobeslut, även motioner, ska finnas
bifogade med kallelsen.

Francois
2009-06-05, 17:13
Hur många motioner handlar det om?

j.a
2009-06-05, 17:59
Om det är t ex 20 motioner blir det ganska omfattande mängd extra papper beroende av hur många sidor de är på och hur många medlemmar föreningen har.

I sådant fall verkar det rimligt att lägga dem på nätet, hålla dem tillgängliga hos styrelsen eller kopiera upp dem till de medlemmar som särskilt ber om det. Man kan ju sätta upp en mapp med motionerna i varje trapphus kanske? Som bekant går ju ofta bara 10-20% av medlemmarna till årsmötena. Det väsentliga är att de går att ta del av på ett enkelt sätt som jag ser det.

Admin
2009-06-06, 06:24
Ja, styrelsen i min brf begränsar åtkomsten till motionerna med styrelsens svar till 3 tidpunkter strax före stämman, och det finns inget försvar för detta.

Det handlar inte om att motionerna inte delas ut till alla medlemmar. Det är ok i detta specifika läge, men vad det handlar om är styrelsens sätt att hantera detta.

Styrelsen har tydligen inte för avsikt att lägga ut motionerna med styrelsens svar på föreningens webbplats.
Jag har ställt frågan om detta till styrelsen, men som i många av de värsta föreningarna i landet svarar styrelsen inte på några frågor från medlemmarna (speciellt inte från mig och valberedningen).
Styrelsen tänker inte hänga upp en mapp med motionerna med styrelsens svar i varje trappuppgång.
Styrelsen tänker inte kopiera upp motionerna med styrelsens svar till dem som så önskar.
Styrelsen tänker inte dela ut eller ens kopiera upp styrelsens svar (som man av tidigare erfarenhet kan förutsätta inte lär vara särskilt omfattande, kanske på totalt 5-6 A4-sidor).
Styrelsen tänker inte dela ut styrelsens svar på motionerna till dem som skrivit motionerna.I min brf är det 240 medlemmar och om det hade varit 20 motioner så hade det varit försumbart i sammanhanget att kopiera upp till alla medlemmar.

Nu är det drygt 100 motioner (de flesta korta, med undantag för de första 3-4 motionerna orsakade av styrelsens usla hantering av stambytet i föreningen), enligt följande lista;
Förteckning över motioner till brf (http://hotpot.se/hsb-index-motioner-brf.htm)
100 för föreningens framtid ytterst viktiga motioner!

Problemet är alltså inte att motionerna inte delas ut till alla, problemet är att motionerna och styrelsens svar görs så extremt svåråtkomliga för medlemmarna av en maximalt maktfullkomlig styrelse.

Problemet är också att motionerna ens behövt skrivas.
Med en någorlunda kompetent styrelse skulle större delen av motionerna vara oskrivna.

Slutligen är problemet att jag tillsammans med varje motion från mig erbjudit styrelsen att diskutera motionerna för att reducera antalet och omfånget.
Styrelsen har inte ens bemött denna förfrågan från mig.

Motionerna är trots allt medlemmarnas enda möjlighet att göra sig hörda, och detta bara en gång om året.
Nu väntar styrelsen in i sista minuten med att ge medlemmarna tillgång till motionerna.

Motionerna kunde styrelsen lagt ut och informerat om redan i februari 2009.
Styrelsens svar till motionerna kunde styrelsen lagt ut löpande på föreningens webbplats fram till två veckor innan stämman. Styrelsens svar på motionerna är ändå lika korta och meningslösa som de svar HSB Malmös styrelse ger.

PS.
Trots att uppslutningen är usel även i min brf så går det långt fler på stämmorna än normalt i föreningar (drygt 30 %). Tyvärr är det inte mer än någon procent av medlemmarna som har något konkret att tillföra. Varför resten går på stämman kan man undra över, men det är kanske för "underhållningen" som jag ger dem? :13:

PS 2.
Ett flertal av årets motioner från mig är applicerbara på nästan alla brf:ar i landet och gissningsvis är nästan alla motioner på något sätt tillämpliga (med några mindre justeringar) på de flesta bostadsrättsföreningarna.

Goran
2009-06-09, 13:22
Detta torde vara rekord i klantigheter av en styrelse i en bostadsrättsförening i HSB Malmö ja, kanske i hela Sverige.
Vem är HSB ledamot i denna förening ? Begär att få ledamoten utbytt !!

Gusten
2009-06-09, 16:15
Styrelsens HSB-ledamot är väl den som man i första hand kan förvänta
sig ska känna till det juridiska, i detta fall den tidpunkt när motioner
senast ska finnas tillgängliga till påseende för alla medlemmar.

Admin
2009-06-10, 21:08
Ja, det är ju HSB Malmös medlemskoordinator Bengt Skånhamre som är HSB-ledamot i min brf, och han stöttar tydligen styrelsen fullt ut i allt styrelsen gör.
Han har inga planer på att hoppa av och styrelsen vill naturligtvis behålla en HSB-ledamot som är på styrelsens sida. Jag har inte hört en enda anmärkning från HSB-ledamoten på ett enda fel som styrelsen begått.

Jag kommer precis från styrelserummet i min brf, dit jag gick för att läsa de svar styrelsen gett på mina motioner.

Jag fick inte låna motionerna som styrelsen hade, och därmed finns ingen kontroll varken på att motionerna är de som jag skickat in (rätt version) eller att motionerna sparas.
Efter stämman kan styrelsen slänga alla mina motioner - liksom styrelsens (= HSBs) svar och det finns inga som helst bevis för att jag lämnat in några motioner, och det finns inga svar från styrelsen (= HSB).

I det utdelade materialet (årsredovisningen) till medlemmarna har motionerna inte nämnts med ett enda ord.

Jag fick inga kopior av varken motionerna eller styrelsens svar.

När jag skulle fotografera av styrelsens svar på motionerna (skrivet av HSB Malmö, som vanligt) så slet styrelseordföranden papperna ur min hand och slängde dem på andra sidan bordet där jag inte kom åt motionerna.

Inte nog med det!
Det visade sig att styrelsen slarvat bort samtliga motioner som en annan medlem skrivit och lämnat in
Dessa motioner har alltså inte behandlats eller ens lästs av styrelsen, och ingen medlem kommer att få tillgång till någon av dessa motioner.

Francois
2009-06-11, 10:40
När jag skulle fotografera av styrelsens svar på motionerna (skrivet av HSB Malmö, som vanligt) så slet styrelseordföranden papperna ur min hand och slängde dem på andra sidan bordet där jag inte kom åt motionerna.
[/B].

Vad gav han för förklaring till han gjorde så här?

Admin
2009-06-11, 12:22
Styrelseordföranden sa (skrek) att om jag fick fotografera av motionerna/styrelsens svar så skulle det vara samma som att jag fick kopior av motionerna/styrelsens svar, och styrelsen hade bestämt att medlemmarna inte skulle få några kopior av varken motioner eller svar.

Logiskt?

Alltså;

Styrelsen har inte med ett enda ord fört någon dialog med någon motionär om motionerna, vilket jag bett om i samband med varje av mig inlämnad motion (därmed kunde inte motionerna reduceras varken i antal eller omfång).
Styrelsen har t.o.m. helt vägrat att bekräfta mottagandet av motionerna (vilket alltså bl.a. fick konsekvensen att ett antal motioner från en annan medlem "försvann i hanteringen").
Motionerna/styrelsens svar läggs inte ut på föreningens hemsida.
Inlämnade motioner nämns inte med ett ord i årsredovisningen.
Den enda tillgång medlemmarna får till motionerna/styrelsens svar är under tre dagar (med början 4 arbetsdagar före stämman) á 1 ½ timme.
Kan man inte under dessa tre tidpunkter, eller inte hinner med att läsa dem under denna tid, så får man inte ta del av motionerna före stämman.
På stämman på måndag kommer jag naturligtvis - som vanligt - inte få föredra mina motioner, utan de kommer alla - som alltid - avslås i grupp... utan att ens medlemmarna på stämman vet vad motionerna handlar om eller hur styrelsen svarat (det var bara jag och tre medlemmar igår - av 240 medlemmar - som kom för att läsa motioner/svar).
Möjligheten för mig att väcka intresse för vissa frågor genom att medlemmarna får läsa mina motioner är därmed helt tillintetgjord.
Jag får varken före stämman eller under stämman upplysa om de problem som förekommer i styrelsen och som drabbar medlemmarna hårt ekonomiskt.När sedan styrelsen dessutom öppet - och på ett synnerligen allvarligt sätt - smutskastar mig personligen på flera ställen i årsredovisningen med mycket tydliga och enkelt bevisbara direkta lögner så vill styrelsen på detta ärekränkande sätt skapa en aversion mot mig för att ytterliggare försvåra för mig att få fram mina motioner.

totiki
2009-06-11, 12:46
När det nu är en ny LEF på gång antar jag att du Admin särskilt påpekat detta helt odemokratiska sätt för styrelserna att hantera stämman.

Det kan inte nog poängteras att Stämman är föreningens högsta beslutande organ och att styrelsen är tillsatt av Stämman för att handha det löpande arbetet. Detta innebär att Stämman skall tillställas alla motioner och underlag som Stämman skall besluta om. Bland annat motionerna.
I den nya LEF borde det därför vara möjligt att klandra Stämman ifall detta ej skett, med möjlighet att begära att Stämman tas om ifall ovanstående icke handahavts på ett korrekt sätt. Vilket iofs skulle kunna betyda att Stämmorna tas om i oändlighet och att den med störst uthållighet slutligen avgår med segern. I sak skulle det ändå främja demokratin.

Admin
2009-06-11, 13:40
Ja, det där med den nya föreningslagen är ett litet problem. Samtidigt fick jag idag ett tips som är positivt, men jag går närmare in på dessa bitar strax i tråden om den nya föreningslagen.

Här är ett dilemma just när det gäller motionerna som skrivits denna gång och det är att det är så många motioner, och därmed kanske inte rimligt att dela ut till alla i sin helhet/i sin nuvarande form.
Som j.a. mycket riktigt påpekade är det ändå inte särskilt många medlemmar som masar sig till stämmorna.
Men samtidigt förvägras jag min möjlighet att få hävda min lagstadgade rätt att påverka min brf och därmed min egen ekonomi.

Styrelsen har alltså hanterat detta helt fel från början till slut.
Styrelsen har - enligt tradition i nästan alla brf:ar - inte diskuterat motionerna med mig. Styrelsen har inte ens bekräftat mottagandet av motionerna.
Om styrelsen fört en dialog med mig så skulle säkert de flesta av motionerna kunnat antingen dras tillbaka eller kortas ner avsevärt.
Men detta gör inte styrelsen eftersom de då förlorar det kraftiga övertag styrelsen har när det gäller medlemmarnas motioner och möjligheten att avstyra alla motioner.

Allt detta som styrelsen gör understödjs fullt ut av HSB.

Det kan nämnas att styrelsen hävdar att kostaden för upptryckning av motionerna skulle ligga på 190.000 kr.
Detta faller dock på sin egen orimlighet eftersom styrelsen i årsredovisningen uppger kostnaden för föregående års upptryckning av motioner (rubricerat som "merkostnad").
Förra året kostade upptryckning av motionerna 11.473 kr, och då var det lite färre än hälften så många motioner.

Men naturligtvis kommer styrelsen att sprida ut detta påhitt om att kostnaden skulle bli nästan 200.000 kr, och stämman kommer att låta sig luras och tycka att jag är en hemsk person som engagerar mig i att skriva så många motioner.
Vad motionerna sedan handlar om, eller hur viktiga de är, har som vanligt ingen som helst betydelse i sammanhanget.

Styrelsen kan kasta ut 300.000 kr på att hålla två stämmor - pengar som nästan uteslutande är till för att skydda styrelsen personligen (alltså inte perngar som tillför något som helst för föreningen, tvärtom) -, men några pengar för att låta medlemmarna få motionerna i skriftlig form finns inte.

Notera också att bl.a. nästan hela styrelsens slutord i årsredovisningen handlar om mig personligen och hur hemsk jag är.
Detta enbart för att lura stämman och ta bort möjligheterna att mina motioner bifalles.

Gusten
2009-06-11, 15:58
Om man gör som j.a föreslår d.v.s. sätter upp en mapp med motionerna i varje trapphus så borde det bli betydligt billigare.
Det kanske räcker att motionerna anslås på en för hela föreningen gemensam anslagstavla och att man i kallelsen anger
att motionerna finns att läsa där.

Frågan har även tagits upp under Frågor&svar i SBC:s informationsblad SBC-direkt.
Frågeställaren undrade om "stadgeenligt inkomna motioner" måste bifogas kallelsen till stämman.
SBC svarade bl.a. att motioner ska bifogas kallelsen och helst även styrelsens inställning till
motionärens förslag (styrelsens bifalls- eller avslagsyrkande).

Frågan är således om det är så att HSB inte delar SBC:s uppfattning att motioner ska finnas tillgängliga samtidigt som
kallelsen d.v.s senast två veckor före stämman.

Admin
2009-06-11, 16:33
Ja, helt uppenbart skiljer sig i så fall HSB:s inställning till detta jämfört med SBC.

Problemet är att lagstiftningen är lite luddig i denna fråga (precis som i så mycket annat).

I den nuvarande föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-21) 7 kap 8 § står det;
Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.
Jag har begärt avskrifter av redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen, men har bara fått det som alla andra medlemmar fått, dvs enbart själva årsredovisningen.

Frågan här är om det går att tolka motionerna som en del av redovisningshandlingarna?

Däremot så är jag rätt säker på att styrelsen begått ett lagbrott i denna fråga på ett annat sätt.

I föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-21) 7 kap, 8 § står det idag;
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman
Dvs det finns inget direkt uttalat krav här på att motionerna måste medfölja kallelsen.
Men det står här i föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-lagen-om-ekonomiska-foereningar.htm) att det tydligt ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman.
Motionerna och vad de innhåller har emellertid denna gång inte nämnts med ett ord någonstans !
Dvs ett lagbrott, eller hur?

Det finns alltså kanske en möjlighet för styrelsen att inte skicka ut motionerna (eventuellt), men om styrelsen väljer att inte dela ut motionerna till medlemmarna måste styrelsen skicka med en lista (senast en vecka före årsstämman) - i kallelsen eller bifogat kallelsen - över vad respektive motion (= ärende) handlar om.

Admin
2009-06-11, 20:06
Jag har precis kommit tillbaka från styrelsens öppettid för läsning av motioner, och denna motionshistoria tog sig en mycket oväntad vändning.

Efter att jag suttit med en annan medlem i 1½ timme och diskuterat styrelsens svar på motioner, och jag bara hunnit komma halvvägs, så helt plötsligt fick jag två CD-skivor med styrelsens svar på alla motioner (förutom naturligtvis för de motioner som slarvats bort).

Vad som fått styrelsen att ändra åsikt så drastiskt är för mig helt obegripligt! En total tväromvändning!

Detta under villkoret att jag skrev under på att här inte publicera namn på personer som styrelsen nämner i svaren på motionerna. Jag har aldrig publicerat namn på andra motionärer så varför jag skulle göra det nu förstår jag inte. Men eftersom jag ändå inte hade för avsikt att göra detta så var det lätt att skriva under på detta (första versionen jag fick var formulerat som att jag inte skulle publicera styrelsens svar, men det fick jag ändrat).

Tyvärr är det nu för sent för mig att publicera styrelsens svar på motionerna så att även andra medlemmar i min brf skulle kunna få ta del av dessa svar, och det är ju lite synd.

Francois
2009-06-11, 20:43
Men vad svara dem? Är det riktiga svar eller bara avslag på allt?

Admin
2009-06-14, 23:06
Det var genomgående meningslösa svar på motionerna, precis som alltid tidigare.

Styrelsens svar har återigen skrivits av HSB Malmös jurist med uppdrag att formulera svaren så att stämman ska påverkas att avslå samtliga motioner.

Styrelsen/HSB rekommenderar stämman att avslå samtliga motioner (i vanlig ordning).

Jag har lagt in de flesta av styrelsens/HSBs svar i motionerna;

Förteckning över motioner till brf med styrelsens/HSBs svar (http://hotpot.se/hsb-index-motioner-brf.htm)

Admin
2009-06-16, 11:12
Gårdagens årsstämma i min brf hölls i sann HSB-anda.

Ingen av inlämnade motioner behandlades.

Ingen brydde sig om att styrelsen slarvat bort ett antal motioner så att dessa motioner varken lästs, behandlats eller besvarats av styrelsen.
Styrelsen menade att det inte fanns några bevis för att motionerna lämnats in. Trots att jag är ett av vittnena till att så skett, och trots att styrelsens ordförande själv visade oss ett papper i styrelsens arkiv med referens till de av styrelsen bortselekterade motionerna.

Med stöd av stämmoordförande, HSB-advokaten Mats Engstrand, så tog stämman beslut att jag skulle få max 15 minuter att föredra mina drygt 100 motioner, enligt hur det fungerar i HSB Malmö numera. Metoderna som HSB Malmö lär ut för att slippa behandla motioner sprids som ringar på vattnet i föreningarna via HSB och deras allierade.

Jag ställde frågan hur många i församlingen på runt 60 medlemmar som läst motionerna. 4-5 räckte upp handen (varav två styrelsetrogna lekmannarevisorer), men jag vet att det inte stämmer att det var så "många" eftersom jag var närvarande från start till slut på två av styrelsens tre korta öppettider för läsning av motioner.
Ingen medlem överhuvudtaget hade läst alla motionerna (garanterat inte heller styrelsen).

Sedan ställde jag frågan hur stämman skulle kunna ta beslut i motionerna utan att ens veta vad de handlar om (inte minst för de motioner som ingen, inte ens jag eller styrelsen, läst).

Stämmoordförande Mats Engstrand svarade åt styrelsen att man fick väl lita på styrelsen, och om styrelsen rekommenderat avslag på alla motioner så är det så det ska bli.

Vad jag eller stämman tycker i varje enskild fråga har alltså ingen betydelse, utan styrelsen är enväldig.
Som det fungerar idag kan man lika gärna ta bort den lagstadgade motionsrätten, det är ingen motionsrätt, det är en motionsmöjlighet helt på styrelsens villkor.

Under punkterna;
- Fastställande av dagordningen, och
- Fråga om kallelse behörigen skett
tog jag upp det som jag skrivit på följande sida;
- Ingen motionsrätt i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-brf-motionsraett.htm)

HSB-ledamot Bengt Skånhamre, vald av Mats Engstrand som protokollförare, hade inte ett ord att anmärka på förfarandet i motionshanteringen eller på något annat av de felaktigheter som begicks på denna stämma.

Francois
2009-06-16, 11:50
Ja, det var tråkigt att det gick så där. Skandalöst, egentligen.

Men admin, om du skriver bara 3 motioner, då kommer de förmodligen att delas ut. Och då finns det också en stor chans att de behandlas på rätt sätt. Så är chansen inte lika med noll att de antas.

Om du börjar välja 3 st. motioner som har mest chans att få gehör. Och om du lyckas få dem genom, komemr din trovärdighet att öka och då får du en större chans att påverka i framtiden.

Du vet att du är trovärdig mot mig och massa andra på detta forum. Men nu gäller det att vara trovärdig mot folk som är ointresserade, d.v.s. medlemmarna i din förening. De måste få nåt lätt att bita i till att börja med.

Admin
2009-06-16, 12:07
Det känns lite som jag svarat på detta cirka 1.000 gånger vid det här laget. Såväl här i forumet som annars. Den undran du framför här upprepas av alla (senast igår, flera gånger, bl.a. av HSB-ledamot Bengt Skånhamre som sagt detta sisådär 100 ggr innan, trots att han mycket väl vet att antalet motioner är ointressant i sammanhanget).

Det handlar inte om antalet motioner.
Problemet ligger på ett helt annat plan

Hade jag skrivit 3, 5 eller 10 motioner så hade inte styrelsen brutit mot lagen, utan de hade då delat ut motionerna.
Men resultatet hade blivit exakt detsamma.
Stämman hade följt styrelsens rekommendation fullt ut att avslå alla motioner oavsett antalet motioner.

Jag kan inte uppfattas som "trovärdig" mot styrelser som satsar alla av mina egna och övriga medlemmars resurser som de kan för att försöka ge sken av motsatsen, i sitt eget personliga syfte, och helt utan att se till vad som är bäst för föreningen. Det är inte jag som sitter på resurserna eller kan använda mig av informationskanalerna eller media.
Hade jag haft några miljoner kr på mig att använda för att få fram sanningen så hade det säkert sett annorlunda ut. Men nu har jag tyvärr inte detta.

Det lustiga är att även de som är mest emot mig alltid flikar in formuleringar som "Många av dina motioner är ju bra" (vilket även skedde flera gånger på stämman igår). Men ska inte motioner som är bra bifallas, kan man fråga sig?
Nej, och särskilt inte om jag skriver dem. Då ska de ovillkorligen avslås, oavsett vilket.

Mina motioner förutsätter hyffsat intelligenta mottagare av informationen och förslagen.

Sedan är det så att de 100 motionerna jag skrev till stämman är alla berättigade.
Dessa 100 motioner är utsorterade som de allra mest primära i en brf där styrelsen inte är kompetent för sitt uppdrag på något sätt och där medlemmarna är lika oengagerade som i 99 % av alla andra bostadsrättsföreningar.

Sedan måste man känna till att motioner inte bara behöver skrivas för att få igenom förslag.
Tyvärr är inte många införstådda med att det finns flera andra skäl som motiverar att skriva motioner (inte minst när man vet att motionerna, som brukligt är i bostadsrättsföreningar, avslås ändå).

Tänk på att en anledning till att det i princip aldrig skrivs några motioner är just för att medlemmarna snabbt lär sig att det inte tjänar något till. Motionerna kommer ändå att köras över i 99,9 % av fallen.

Det finns mycket att säga i denna fråga.

totiki
2009-06-16, 12:46
Jag tycker att det är bra att du håller på på detta vis.

Därför att det så tydligt pekar på det odemokratiska sätt som BRFr drivs på.
Det orimliga i att lagstiftaren inte tar sina egna lagar på allvar. För då är det inte långt bort till att man inte tar riksdagsmotioner på allvar heller. Lagstiftningen måste upprätthållas annars hotas rättssäkerheten.

Som jag ser det är detta en större fråga än bara de angelägenheter som gäller din BRF. Ditt enträgna arbete i denna fråga kan slutligen ge gehör hos media eller myndigheter. Låt oss hoppas det.

Francois
2009-06-16, 15:32
Kan du inte prova om det finns andra sätt som fungerar?

Jag förslår att du, till nästa stämma, väljer 2-3 motioner som du tror medlemmarna kommer att anse är självklara. Sen kommer du att få 15 min att försvara 2-3 motioner, vilket är inte helt åt helsike.

Även om deet är de andra som har fel, och inte du, har du mycket att vinna att anpassa dig till dem som har fel. För så fungerar världen. Folk som inte vet bättre är skrämda av dina 100 motioner (hur tror du de ens kan hinna läsa 100 motioner?). Skriver du 2-3 stycken, ökar du markant dina chanser att de bifallas.
Det är ditt val om du vill fortsätta på ditt sätt, eller om du vill prova andra sätt.

stephan
2009-06-16, 16:00
Det tål att upprepas att bostadsrättshavare inte förstår sitt eget bästa. Det är "fel folk" som går på stämmorna. Motioner förstår sig "fel folk" inte på.

Styrelserna har tyvärr en för stor "KLICK VÄNNER" som går på stämmorna av fel intresse.

Hata vissa medlemmar, oftast de som ifrågasätter verkar vara parollen för många. Kaffet var gott, men stämmofrågorna kommer ingen av dessa ihåg dagen efter.

Men sanna mina ord en dag, kommer det att bli ändringar. Nästa generation kommer att inse att det är sina pengar det handlar om, och kommer att ställa helt andra krav på styrelserna.

Blir också ett par styrelser exponerade för vad de ställt till med, så ökar ringarna på vattnet fort.

Admins kommande bok om hur det inte skall gå till i bostadsrättsföreningar kommer att bli en bestseller, (där får du dina miljoner).

Det handlar om att kämpa för sin åsikt och rätt.
STÅ PÅ DIG ADMIN OCH LÅT FRAMFÖRALLT INTE DE "KÖPTA" HSB LAKEJERNA FÅ CHANSEN ATT LUTA SIG TILLBAKA.

clabbe
2009-06-16, 16:36
Om en förändring krävs för att få igenom någonting kan man tänka såhär: Man kan försöka ändra på andra människor och man kan försöka ändra på sig själv.
Sen kan man fråga sig: vad är det lättast att ändra på, andra människor eller sig själv?

totiki
2009-06-16, 16:59
Alla andra brukar tycka att det är jag som skall ändra på mig.
Kan dom ha rätt?

Själv tycker jag, att jag är på gränsen till självutplånande.
Jag borde kanske ta för mig lite mer?

Admin
2009-06-16, 17:56
Om en förändring krävs för att få igenom någonting kan man tänka såhär: Man kan försöka ändra på andra människor och man kan försöka ändra på sig själv.
Sen kan man fråga sig: vad är det lättast att ändra på, andra människor eller sig själv?
Vem har sagt att jag vill göra det som är lättast?
Och varför skulle jag göra det som är lättast?
Är mitt syfte bara att få igenom motionerna, eller kan det kanske också vara något annat?

Jag kan skriva motioner för idioter, om jag hade velat, men jag tänker inte nedlåta mig till det. Speciellt eftersom det inte finns något att vinna på detta.

Det handlar kanske mer om att förstå mitt syfte. Det är inte bara för att styrelsen är inkompetent och motionerna behövs för att föreningens ekonomi inte ska skjutas i sank av en maktfullkomlig lekmannastyrelse.
När man förstår mitt syfte så förstår man också antalet motioner jag skriver.

Därför att det så tydligt pekar på det odemokratiska sätt som BRFr drivs på.
Det orimliga i att lagstiftaren inte tar sina egna lagar på allvar. För då är det inte långt bort till att man inte tar riksdagsmotioner på allvar heller. Lagstiftningen måste upprätthållas annars hotas rättssäkerheten.

Som jag ser det är detta en större fråga än bara de angelägenheter som gäller din BRF. Ditt enträgna arbete i denna fråga kan slutligen ge gehör hos media eller myndigheter. Låt oss hoppas det.
Huvudet på spiken !!!

Det är ju så att jag arbetar för alla Sveriges medlemmar i bostadsrättsföreningar. Inte för mig, inte för min oengagerade förening

Notera också att särskilt två - till styrelsen allierade - medlemmar på stämman genom hela stämman betedde sig avskyvärt - t.o.m. med direkta och allvarliga hotelser riktade mot mig (inte bara det gamla vanliga "passar det inte så kan du flytta", även om det också nämndes några gånger).
Mötesordförande Mats Engstrand hade aldrig några synpunkter på detta beteende, tvärtom så understödde han det.
Men mer om detta senare i min kommande redogörelse för stämman.

Blir också ett par styrelser exponerade för vad de ställt till med, så ökar ringarna på vattnet fort.
Ja, det är en viktig del av anledningen till mina många motioner.
Genom att sätta saker lite på sin spets ibland så framgår problemställningarna tydligare.
När man förstår problemen kan man börja göra något åt dem, inte förr.


Kan du inte prova om det finns andra sätt som fungerar?
Varför ändra ett vinnande koncept? Det fina här är att det jag gör fungerar till 100 % !
Styrelsernas agerande mot mina motioner visar vilken usel kvalitet det är på dessa styrelser och hur stort problemet med inkompetenta och maktfullkomliga lekmannastyrelser är.

När förutsättningarna ändå helt saknas för att få igenom motioner så kan jag väl lika gärna göra något annat än att försöka mig på det omöjliga och resultatlösa?

Kanske det är dags för andra att vakna?
Jag gör rätt, de andra gör fel. Ska då de som gör fel fortsätta göra detta, och den som gör rätt ska anpassa sig efter dem som gör fel?
Som vi alla kan se bl.a. av detta forum så är det av tradition så att medlemmars motioner inte bifalles. Det är inte bara mina motioner. Ska det vara så? Jag tydliggör detta problem.

hur tror du de ens kan hinna läsa 100 motioner?
Ja, säkert en väl berättigad fråga. Den förmodligen första av alla frågor som ställs i detta sammanhang av övriga.
Två snabba motfrågor;
- Hur har jag hunnit skriva 100 motioner?
- Ska man inte ta sig den tid det behövs för att värna om sin egen ekonomi?

Sedan är det givet att ingen medlem hinner läsa motionerna på det tre av styrelsen bestämda tidpunkter för läsning av motionerna, även om man hade haft möjlighet och intresse av att rätta in sig efter styrelsen.
För alla är det uppenbart att styrelsen ville ta bort möjligheterna till insyn och medlemmarnas möjlighet att upptäcka de brott och fel styrelsen begått. Är detta beteende ok, eller ska man kanske försöka göra något åt detta?
Var går gränserna för hur mycket man får bryta mot lagen, samt moral och etik, innan man börjar tycka att det kanske inte är ok?

Som engagerad medlem drabbas jag av att 99 % av medlemmarna i föreningen är oengagerade och okunniga.
Av de 60 medlemmar som kom igår var vi bara 4 som hade någon som helst fråga, åsikt eller konkret synpunkt om styrelsens arbete.
Resten bara går på stämmor för att alltid tyst sitta igenom dessa. De vill bara få sin mat och komma hem så fort som möjligt igen utan att med ett enda ord ha påverkat föreningen.
Är det verkligen dem jag ska anpassa mig efter?

Jag förslår att du, till nästa stämma, väljer 2-3 motioner som du tror medlemmarna kommer att anse är självklara. Sen kommer du att få 15 min att försvara 2-3 motioner, vilket är inte helt åt helsike.
Visst, om mitt syfte bara hade varit att få igenom motionerna och förutsättningar för detta funnits, om styrelsen varit kompetent för sitt uppdrag, och medlemmarna varit engagerade och kunniga, och om jag hade varit någon annan.
Men nu är jag inte någon annan (och därmed spelar det ingen roll, jag kommer ändå inte att få igenom motionerna), förutsättningarna saknas, och mitt huvudsyfte är att förbättra levnadssituationen för en mycket stor del av Sveriges befolkning.

Om du börjar välja 3 st. motioner som har mest chans att få gehör. Och om du lyckas få dem genom, kommer din trovärdighet att öka och då får du en större chans att påverka i framtiden.
Det är inte den lilla styrelsetrogna skaran som som går på stämmorna som jag behöver övertyga. De kommer inte att förstå sitt eget bästa hur jag än gör. Det är den stora majoritet som inte går på stämmorna, som är lyckligt omedvetna om problemen och de konsekvenser det får för dem personligen, som jag behöver upplysa och få till att förstå att det här håller inte.
Men genom att styrelsen bryter mot lagen och fråntar mig min enda möjlighet under året då jag kan göra detta så kommer dessa personer inte att förstå allvaret.
Alltså, värdet i mina motioner ligger främst i upplysningsbiten, som styrelsen i min brf nu helt plockat bort på alla sätt!


Det finns t.o.m. fler syften med mina motioner än vad Totiki och Stephan nämnt här (det kanske mest primära) och vad jag själv tagit upp i denna tråd.
Om det är någon som listat ut vilka dessa är (även om dessa syften till viss del ingår i det som nämnts) så får ni gärna skriva vad ni tror.

Att försöka få igång en diskussion om detta är nämligen ett av mina delsyften :60:.

Whistleblower !!!

Admin
2009-06-17, 12:06
I sammanhanget tål det att upprepas vad som sagts i tidigare trådar.

Alla som tycker att det är orimligt att medlemmarna i en förening ska kunna läsa drygt 100 motioner, svara på följande fråga;

Är det ok att hoppa över all behandling av motionerna på stämman om 10 % av medlemmarna i en förening skriver vars 5 motioner?

Dvs om vi bortser från att lagen faktiskt inte medger det som hände på stämman i min förening.

Om inte det är ok, varför skulle det då vara rätt att hoppa över behandlingen av motionerna om en engagerad medlem skriver lika många motioner?

När man som medlem går på en stämma så måste man nog ta med sig huvudet också!

http://hotpot.se/Bild3/fun/huvudlost.jpg

Francois
2009-06-17, 12:38
Om en medlem säger att han/hon inte hunnit eller orkat läsa 100 motioner, oavsett om de är skrivna av 1 eller 20 pers, skulle jag ha förståelse för denna medlem.

Om vi i vår styrelse skulle få många motioner under årets gång, skulle vi försöka behandla dem en i taget och försöka prata med författaren. För vissa motioner krävs det kanske inte stämmobeslut, och då kan styrelsen införa en ändringa av egen vilja.
Och din styrelse, Admin, tänker tyvärr inte i sådana banor (kan jag tänka mig).

Men och andra sidan skulle vi inte vara glada om en medlem lämnar 100 motioner ganska kort tid innan slutdatumet och krävde att vi i styrelsen ska arbeta häcken av oss för att analysera och svara på 100 motioner.

Admin
2009-06-17, 12:52
Ja, exakt !

En fungerande styrelse hade sett till att försöka avverka så många av motionerna som möjligt innan stämman så att de inte hade behövt bli föremål för behandling på stämman.

En fungerande samling medlemmar på stämman hade förstått detta och gett styrelsen bakläxa om styrelsen misskött sitt uppdrag på ett så allvarligt sätt som styrelsen i min brf gjort.

Styrelsen hade över ½ år på sig att behandla motionerna.

I stället lämnade de motionerna till HSB som helt obekymrat tog 75.000 kr för att svara på motionerna så att de skulle avslås.
Min förening är en fin inkomstkälla för HSB.

Sedan fick medlemmarna inte ens läsa de svar HSB gett åt styrelsen på motionerna.

Hälften av motionerna var inga nya motioner, utan har återkommit under de senaste 5-6 åren en eller flera gånger (alltid med lika vansinniga svar och rena lögner från styrelsen och HSB).

Förra gången HSB svarade på samma motioner som HSB nu ännu en gång svarat på så tog HSB 40.000 kr för att göra det som föreningen arvoderar styrelsen för att göra.

Sedan vill jag inte hålla med om att det är acceptabelt att hävda att man som medlem inte orkar "läsa" 100 motioner.
Det är varje medlems ansvar, och det är därmed inte sagt att man behöver detaljläsa dessa (läser man bara själva yrkandena så har man i alla fall gjort något, och det finns ingen medlem som kan hävda att de inte har tid för detta, speciellt inte den klara majoritet av pensionärer som går på stämmorna).
Dessutom är som sagt hälften av motionerna från tidigare år.
Har man sedan inte läst motionerna så kan man inte avslå motionerna utan att veta något överhuvudtaget vad de handlar om.

Antingen läser man motionerna och röstar sedan efter de fakta man hämtat in.
Eller så läser man inte motionerna och avhåller sig från att ta ställning i något som man inte vet vad det handlar om.