handdator

Visa fullständig version : Skadeståndsanspråk i samband med stambyte i Brf där dörr skadats


lazze
2009-06-04, 13:47
I samband med stambyte i min bostadsrätt har hantverkare tillhörande entreprenören skadat min säkerhetsdörr genom att allvarligt repa insidan av dörren genom den mahognymönstrade folien. Repan kan enligt dörrtillverkaren endast åtgärdas rimligt genom byte av dörrblad.

Entreprenören erkänner ansvar för skadans uppkomst. Dörren köptes och monterade år 2002 och har inga skador eller defekter utöver nämnd skada.

Jag har inget avtalsförhållande med entreprenören. Föreningen har avtal med entreprenören och stambytet är juridiskt sett korrekt beslutat. Jag har inte fått tillgång till avtalet, från styrelsen.

Jag begär skadestånd för skada på dörr. Antingen:
1. ny dörr
eller
2. monetär ersättning motsvarande lägsta summan i intagna offerter för ersättning av ny dörr

Vilka förutsättning har jag och vilka lagar är applicerbara?

Är Brf eller entreprenören skadeståndsskyldig?

Admin
2009-06-04, 14:57
Det är entreprenören som är ansvarig gentemot föreningen för de skador som åsamkas såväl dina privata tillhörigheter som föreningens gemensamma egendom. Jag gissar att du själv införskaffat säkerhetsdörren.

Styrelsen i din brf har anlitat entreprenören. Det är alltså styrelsen som ska framföra skadeståndskraven till den som orsakat skadan, och du ska inte behöva engagera dig mer än att du framför till styrelsen vilket eller vilka krav du har. Det är alltså till styrelsen i brf:en som du ska framföra dina krav, så får styrelsen ta tag i detta.

Om du sedan kompenseras direkt av entreprenören eller av föreningen är kanske mindre viktigt i sammanhanget, så länge du kompenseras.
Men i slutänden ska inte föreningen ha några kostnader för denna skada av dörren, utan det du kan erhålla är vad du kan få ut av entreprenören.

Jag vet inte om du kan erhålla en helt ny dörr (= dörrblad). Det finns nog ingen som kan svara på det i förväg, men min gissning är att sannolikheten för detta är väldigt liten. Förhoppningsvis finns det en annan acceptabel lösning.

Mitt förslag är att du får en ny insida. Den är finare än original (med speglar). Om jag minns rätt kostar den runt 1.500 kr.


Frågor om ansvaret för lägenhetens dörr har förekommit här tidigare;

Ytterdörr / säkerhetsdörr

Fråga: Jag bor i en bostadsrätt och vill gärna byta lägenhetsdörren till en säkerhetsdörr som ser nästan likadan ut som den nuvarande dörren. Får jag göra det utan att tillfråga styrelsen?

Svar: Enligt HSB:s normalstadgar ansvarar bostadsrättshavaren för att underhålla och reparera ytterdörren till lägenheten, med undantag för målning av utsidan. Om inte stadgarna i just din förening säger något annat, får du därför också när som helst byta ut dörren mot en annan utan att först fråga styrelsen om lov.

MikHo
2009-06-04, 15:00
Eftersom det är BRF som beställt jobbet så ska alla skador/återställningar anmälas i samband med besiktning av utfört arbete. Sedan har entrepenören valet att antingen återställa själva (kan innebära hjälp av underentrepenörer) eller så ges ersättning till beställaren, i detta fallet BRF.

Ta diskussionen med styrelsen i föreningen i första hand. Beroende på utgången av denna diskussion så finns det olika vägar att gå.

lazze
2009-06-08, 18:38
Tack båda för svaren! De har givit mig bra grund för vidare diskussioner med Brf.