handdator

Visa fullständig version : Motioner ej med i kallelse


mborg
2009-06-04, 13:43
I min "lilla" brf så är det ej vanligt med motioner. Till kommande stämma har jag lämnat in 2 st (se mitt tidigare inlägg "Svartbygge")
Nu har vi fått kallelse till kommande stämma 7/6.
Mina 2 motioner finns med, men även en motion som ej redovisas men har rubriceringen "ordningsregler för de boende i brf"
Fråga:
skall det ej anges i klartext vad detta styrelse-förslag handlar om så att vi övriga medlemmar kan förbreda oss?
MVH Mikael.

Admin
2009-06-04, 14:09
Jo, det kan man tycka, och i väl fungerande föreningar så får naturligtvis medlemmarna läsa styrelsens förslag till ordningsregler i förväg, innan beslut ska tas om detta.

Tyvärr försöker många styrelser köra över medlemmar genom att minimera informationen på det sätt som i din brf.

Lagen säger inget om detta, utan det är upp till varje brf att säkra att det går rätt till genom att ha relevanta stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm).

Även om informationen fungera i en brf så är det inte säkert att den gör det med en annorlunda konfigurerad styrelse nästa år.

Men då är det viktigt att medlemmarna förstår att de inte kan ta beslut i frågan under den aktuella stämman, utan att beslut får vänta till nästkommande stämma.