handdator

Visa fullständig version : Innebär likhetsprincipen att en åtgärd i viss lägenhet blir prejudicerande? - Badrum


bostadsrättsinnehavare
2009-06-04, 11:31
Vid min badrumsrenovering har man inte låtit gjuta om hela golvet vilket resulterar i en väldigt hög golvtröskel och risk för framtida vattenskador till följd av instabilt golv.

Innebär nu likhetsprincipen att ingen annan heller kan få sitt badrum omgjutet i framtiden?
Orsaken till min fråga är egentligen min badrumsrenovering (där frågan är tillämplig på alla andra reparationer eller renoveringar styrelsen låter göra i en brf).

Ett flertal lägenheter har fått vattenskador av varierande art.

I några lägenheter bekostar föreningen målning av väggar och tak. Detta kan väl inte vara riktigt eftersom medlemmen enligt regelverket själv står för ytskiktet, och eventuella vattenskador bör täckas av bostadsrättshavarens försäkring?

Jag har själv en vattenskada i mitt vardagsrum efter att det har läckt in regnvatten från grannens balkong. Skadan är två år gammal och har inget samband med nuvarande vattenskador.

Om föreningen nu fixar ytskiktet i vissa lägenheter kan jag då hänvisa till likhetsprincipen och begära att föreningen också bekostar ommålningen av taket i mitt vardagsrum?

Admin
2009-06-04, 12:03
Man skulle kunna uttrycka det som att den åtgärd som vidtas för en medlem i en brf är prejudicerande eftersom likabehandlinsprincipen ska följas i bostadsrättsföreningar. Men det finns en viktig skillnad.

Om föreningen i ett senare skede bestämmer att göra samma åtgärd hos dig som de gjort hos andra så är det ok så länge stadgarna följs. Stadgarna står alltid över styrelsens beslut, och t.o.m. beslut från föreningens högsta beslutande organ.

Sedan gäller det att förutsättningarna är lika.

Enklast är det kanske att jämföra i kostnader i stället för vad man får?
En bostadsrättshavare ska inte kosta mer för föreningen än någon annan där motsvarande åtgärd görs.

Ett exempel på hur komplicerat detta är.

I samband med ett stambyte fick jag på föreningens bekostnad vattenledningsrören i badrummet dragna i väggarna i stället för utanpå.
Gissningsvis har ingen annan medlem i min förening fått detta, och om så är fallet kan man ifrågasätta riktigheten i att jag fått denna speciella "förmån".

Om styrelsen nu i efterskott (efter att utanpåliggande rör dragits hos övriga bostadsrättshavare) bestämmer att även andra medlemmar ska få rören dragna i väggarna i stället för utanpåliggande rör så uppstår problem. Då får de dessa medlemmar en speciell förmån där kostnaderna för de redan dragna rören går upp i rök. Dvs dessa medlemmar som får omdraget sina rör kostar mer för föreningen än vad jag kostade föreningen.

Med andra ord, en fullständigt olösbar situation som den ser ut nu.


Ett flertal lägenheter har fått vattenskador av varierande art. I några lägenheter bekostar föreningen målning av väggar och tak. Detta kan väl inte vara riktigt eftersom medlemmen enligt regelverket själv står för ytskiktet, och eventuella vattenskador bör täckas av bostadsrättshavarens försäkring?
Det stämmer. Ska föreningen följa lagen så måste medlemmen själv stå för kostnaden för ytskiktet i detta fall (undantag finns!).
Själv tycker jag inte det är rimligt, dvs lagen och stadgar är felaktigt utformade.
Men jag tror många föreningar emellanåt struntar blankt i vad lagen säger, ibland pga okunskap, men ibland även med avsikt.

Och, Ja! Självklart kan du i ditt fall, med all rätt, hänvisa till likhetsprincipen och få ditt vardagsrumstak ommålat... även om det egentligen inte är rätt.

Francois
2009-06-04, 13:11
Ja, och du kan dessutom försöka få din förening att dra en tydlig gräns på vad brf betalar och var brh betalar. Försök formulera det i en motion till nästa stämma.