handdator

Visa fullständig version : Dax för årsstämma och mer problem...


spender
2009-06-03, 12:44
Hej !

Vi skall ha årstämma nu och styrelsen ger som vanligt noll insyn...
Förra året kuppades det för det vilda för vi är en mycket liten förening. Efter detta har styrelsen häcklat och trakaserat en medlem.. och även dragit denne till hyresnämnen.. var på vår BRF fick SKARP bakläxa.. Många problem kommer ju att komma upp och säkert vill ingen sitta med längre...

1. Kan man föreslå att Länstryrelsen tar vid och sköter upp föreningen ? och hur går detta till ?

2. Styrelsen har på vissa protokoll under året EJ skrivit att en eller flera styrelsemedlemmar varit av annan åsikt än vad beslutet blivit även efter att denne gjort tillkänna att detta skall protokollföras. Hur går man till väga här ? Låter man Länstyrelsen utreda ? Givetvis KAN ju inte styrelsen få ansvarsfrihet.

3. Skrivelser har lämnats in till styrelsen under året som visat att dom gått tvärt imot förra års stämmobeslutet... men INTE ENS SVARAT på dessa.. 1 st skrivelse har jag ordförandes namnunderskrift på att han tagit imot.
Vad säger lagen i denna fråga.. och hur går man tillväga ?.

4. Några i styrelsen har agerat ur egen vinnings syfte genom att bara se till sina egna behov..som te.x gör kalkyler för utköp utan att detta fått gehör på årsstämma.. detta rustades NED.. grovt.. vad sägs om detta ?

5. När en motion lämnas in till årsstämman.. Skall den framgå till övriga medlemmar innan årsstämman så att man hinner göra sig en uppfattning ? eller skall sånt bara presenteras å beslutas på plats ? Jag vet att jag måste lämna in i tid.. men jag undrar om jag får reda på vad som kommer att tas upp så man hinner skaffa kött på benen ?

Mer frågor kommer säkert efterhand...

Tack för att ni finns.

/Spender

Admin
2009-06-03, 13:45
1. Nej, Länsstyrelsen tar inte över skötseln av föreningen
Länsstyrelsen kan idag kalla till stämmor i föreningen, men egentligen inte så mycket mer.
Inom parantes kan jag säga att den roll Länsstyrelsen har idag för brf:ar föreslås, i den nya föreningslagen, tas över av Bolagsverket... och därmed lär det inte precis fungera bättre med kontrollen och stödet än vad det gör idag. Det kommer med all säkerhet bli en klar försämring.

2. Man kan tycka att en styrelse som misskött sig inte ska få ansvarsfrihet, men det är alltid stämman som bestämmer om styrelsen ska få ansvarsfrihet.
Sedan är det viktigt att veta att denna fråga om ansvarsfrihet inte har någon annan funktion än mest bara för att medlemmarna ska väckas lite och fundera på om allt gått rätt till.

Har styrelsen inte i protokoll antecknat ledamöters avvikande mening så måste till att börja revisorerna informeras om detta. Och då måste revisorerna ha med detta i sin redovisning till stämman (annars begår revisorerna felaktigheter)!

Länsstyrelsen utreder inget.
Då får man tillsätta en granskningsman som bekostas av föreningen.
Denna utses av Länsstyrelsen idag, men blir som regel den som medlemmarna föreslår (om förslag på granskningsman ges).

3. Att inte genomföra stämmobeslut är ett lagbrott.

4. Stämman måste ta tag i detta och se till att frågorna utreds via granskningsman.

5. Ja, motioner ska delas ut tillsammans med årsredovisningen, men tyvärr är lagen lite otydlig i denna fråga.

Jag har hört ryktas att styrelsen i min brf för första gången i historien inte kommer att lämna ut motionerna (förrän i bästa fall på stämman).
Det gör det naturligtvis i praktiken omöjligt att ta beslut i motionerna.

spender
2009-06-03, 13:55
Tack admin för ditt otrolgt snabba och bra svar.

så igentligen på fråga 1 om allt kapsejsar med val av styrelse å ingen vill sitta i den så kan allt lämnas till bolagsverket för hjälp att hantera saken ?.. Kanske formulerade mig en aning avigt.. men du förestår vad jag menar .. hoppas jag.

Tack

/Spender

Admin
2009-06-03, 14:41
Om du fyller i din profil så blir det mycket lättare att svara på frågorna.
Vissa av svaren beror nämligen på vad du angivit om dig/din brf.