handdator

Visa fullständig version : ROT-avdrag och konsumentprisindex


Admin
2009-06-01, 22:35
ROT-avdrag och konsumentprisindex.
Den 13 maj 2009 beslutade Sveriges riksdag att införa en skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (prop. 2008/09:178).
Effekten av denna lag kommer att beaktas vid beräkning av konsumentprisindex (KPI), nettoprisindex (NPI), samt KPIX, fr.o.m. index avseende maj 2009.


ROT-avdraget som avser reparationer av småhus kommer att påverka KPI. Det kommer att redovisas som en prissänkning via delindex Avskrivningar inom egnahem. Detta delindex mäter förändringen av hushållens kostnader för att ersätta förslitet bostadskapital. Subventionen kommer att beaktas vid beräkning av KPI fr.o.m. index avseende maj 2009.
Klicka här för att läsa hela artikeln (MyNewsdesk)... (http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/scb/pressrelease/view/56564)

(Även Fastighetsnytt och Webfinanser)