handdator

Visa fullständig version : Outsourca


stephan
2009-06-01, 14:59
Outsourca

Utdrag ur artikeln
"Det betyder bland annat att ISS ansvarar för att genomföra och följa upp underhållsplaner, leda projekt, renoveringar, ta fram investeringskalkyler och säkerställa serviceavtal, uppsägningstider och kostnader."

http://www.bolagsfakta.se/index.php?option=com_compropressrelease&id=116395


Kan detta vara framtidens organisation i bostadsrättsbranchen?

Som jag tolkar detta blir outsourca att göra en del av styrelsearbetet och fastighetsförvaltningen i ett.

Styrelsens arbete med denna lösning skulle då mer bli bevakning, kontroll och arbete med att upprätta bra outsoursavtal.

schrapet
2009-06-05, 08:45
Utsörsa, utsörja eller vad f-n det nu heter är inget nytt. Det är ju precis det som sker när en BRF är ansluten till HSB eller Riksbuyggen och låter dessa organisationer lägga vantarna på verksamheten !!! :cool:/SP

totiki
2009-06-05, 09:58
Exakt min åsikt. Det är för dom som önskar de var hyresgäster igen.
Enda sättet att få ned kostnaderna är att föreningen själv tar kontrollen över verksamheten.

Admin
2009-06-05, 10:42
Ja, men att föreningen själv gör allt eller det mesta förutsätter en kompetent styrelse som klarar av alla bitar, och det kanske inte finns så många av dem.

Möjligen lite lättare i mindre föreningar, men samtidigt så finns det ju färre alternativ till styrelseledamöter i mindre föreningar. Så jag tror en klart övervägande majoritet av föreningarna är så illa tvungna att outsorca det mesta, såväl idag som i framtiden.

Däremot måste föreningarna bli avsevärt bättre på att upphandla tjänsterna, men det finns företag man kan anlita även för detta.

Inom HSB- och Riksbyggen-brf:arna är det så att föreningarna oftast alltid anlitar bostadsorganisationen... bara för att det är enklast.

HSB kan säkert vara duktig på vissa bitar, men gör man inte en korrekt upphandling så kan man vara helt säker på att man får betala överpris!

Bara man nämner ordet "upphandling" till HSB så sjunker deras priser avsevärt.

Dessutom är systemet uppbyggt på ett sådant sätt att föreningarna ytterst sällan drar nytta av varandras erfarenheter och kompetenser.
Man uppfinner hjulet oavbrutet.
Med mer samarbete mellan de olika brf:arna så finns det väldigt mycket pengar att tjäna.

Tyvärr finns det ingen organisation som arbetar för samverkan mellan föreningarna, HSB och Riksbyggen gör det definitivt inte (det ligger inte i deras intresse)!

totiki
2009-06-05, 12:33
Jo, det ligger mycket i vad du säger Admin.
Men att ha kontroll över verksamheten betyder inte nödvändigtvis att man idkar självförvaltning. Man kan ju outsorca valda delar. Skriva egna servicekontrakt och sköta upphandlingar i mer eller mindre grad.

I det läget att man outsorcar kan också styrelsen ikläda sig en "revisorsroll" och begära att få ta del av upphandlingar m m. och alltså på så sätt kontrollera sina olika förvaltare.

totiki
2009-06-15, 12:16
När man bestämmer sig för att "Outsorca", vilket givetvis kan bli helt nödvändigt i vissa situationer i en BRF, då tycker jag man ändå skall beakta det som jag nedan skrivit i en annan tråd.

"Är det någon här som använder sig av förvaltningsbolag, som vet vilken form av kontroll de använder sig av för att veta att förbrukningen överenstämmer med faktiskt uttag?
Eller betalar de bara slentrianmässigt inkommande räkningar?

Vet ni ifall dessa förvaltningsbolag verkligen gör upphandlingar vid omsättningen av elavtal, lån och försäkringar?
I händelse av att detta ej sker, hur mycket dyrare blir då inte förvaltningsavtalet för er? Jag menar, den merkostnaden ni får betala p g a. detta måste ni lägga ovanpå förvaltningskostnaden.

I avtalen med förvaltningsbolagen finns det då inskrivet att upphandling skall ske för er räkning? På samma vis som Stat & kommun nu har regler för upphandling inom dessa?

Om ej. Varför inte?
Att Stat & kommun gör så visar på att det är gängse gällande norm och kan inte vara minsta problem att kunna förhandla fram eller begära i ert offertförfarande när ni skall binda om era förvaltningsavtal."

Föreningen eller egentligen styrelsen, som skall sköta uppdraget med att finna ett nöjaktigt förvaltningsbolag måste ju först definiera vad man vill ska ingå i uppdraget för att det skall kunna bli utfört på ett för föreningen nöjaktigt sätt. Detta kan ju variera från förening till förening. Och sedan göra en offertförfrågan utifrån detta. Jag är tveksam till hur ofta detta verkligen sker?

Jag tror att det fungerar tvärtom! Förvaltningsbolagen berättar på sin hemsida vad som ingår i deras uppdrag och vill att man skall rätta sig efter det.
Och så länge BRFerna rättar sig efter detta förhållande, har man gett försteg till Förvaltningsbolagen att stipulera villkoren. Man har dessutom visat att man lägger sig platt för sina uppdragstagare, så varför skall de inte i sin tur göra likadant med föreningens avtalspartners???

Min slutsats är att "Outsorcing", när man beslutar sig för att göra detta, skall ske med yttersta försiktighet och skall det gälla ett flerårsavtal t ex. bör man kanske anlita en avtalsjurist inför utformningen av sin offertförfrågan. Det lönar sig förmodligen!