handdator

Visa fullständig version : Rapport från en stämma i HSB Malmö 2008


Goran
2008-04-29, 10:39
Knut Boij som representerar brf Blekingsborg och dess medlemmar uttalar sig på stämman .” Medlemmar har inte tagits ifrån möjligheten att svara på motioner dom har aldrig haft den möjligheten eftersom stadgarna säger att dom inte får svara”. Vad menar han med det kan man ju fråga sig. Det är klart att medlemmar inte svarar på motioner det gör ju som alla förhoppningsvis känner till styrelsen. Men han menar kanske att försvara sina motioner. Det är nog ingen som egentligen vet vad han menade. Hoppas han själv vet ! Han säger vidare att ”vi pratar om att följa stadgarna inget annat” men då gäller det faktiskt att läsa stadgarna på rätt sätt och det visade sig ju faktiskt på stämman att det i stadgarna inte fanns något hinder för att bifalla ordförandens förslag om att alla motionärer ingen nämnd och ingen glömd får utöva sin självklara rätt att försvara sina motioner. Det är inte troligt att medlemmar i brf Blekingsborg kan känna någon större stolthet över sin representant på denna stämma. Hur är det förresten i hans egen förening-får motionärer försvara sina motioner där tro ?

Holger
2008-05-01, 17:03
”Det handlar om att behandla alla lika, och det handlar om att följa stadgar".
Detta uttalande från Tommy Johansson (brf Sandstenen ) på stämman var upptakten till den hetsjakt som inleddes mot motionär som skrivit många motioner.
Han uppgav också att han suttit i HSB Malmös stadgegrupp och där varit delaktig i de förslag till ändringar som denna grupp tagit fram. Det vore väl inte helt fel om han hade haft kunskap om vad som står i nuvarande stadgar och lagar något som ordföranden för stämman dessbättre hade.
Hans uttalande om att i framtiden skall motionär ha rätt att försvara sina motioner men inte idag behöver ju inte närmare kommenteras.
Han berättade också att hans arbetsgivare Nordea inte godkände att han kandiderade till en plats i HSB Malmös styrelse till vilken han nominerats av okänd medlem eller medlemmar allt enligt den av valberedningen fastslagna ordningen att vem som nominerat är strängt hemligt.
Med tanke på Tommy Johanssons demokratiska synsätt får man kanske sända en tacksamhetens tanke till hans arbetsgivare. Vidare så fällde han kommentarer om att alla skall behandlas lika. Lika odemokratiskt eller ?

Fredde
2008-05-02, 15:07
Mimmi Zetterman invaldes som ordinarie ledamot i HSB Malmös styrelse vid stämman den 26 april.

Hon framförde vid diskussion om arvode till styrelsen som sin åsikt att man skulle ha kvar 17 basbelopp som tidigare men att man dessutom skulle få reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Hon angav också som skäl till detta förslag att hon aldrig hade varit med om att någonting blivit billigare. Man kan väl tycka att det är lite väl magstarkt att en person som föreslagits som styrelseledamot det första hon gör är att lämna ett förslag som innebär en icke föraktlig ökning av ett redan ”fett arvode” för HSB Malmös styrelse.

Att se om sitt hus har vi redan sett allt för många exempel på den senaste tiden.

Girighet tillhör faktiskt en av de sju dödssynderna. En sak kan man konstatera och det är att billigare lär det inte bli för medlemmar i HSB Malmö med styrelseledamöter med sådan inställning.

stephan
2008-05-02, 16:16
Låter lite typiskt vilka som "bra nya ledamöter"?

Jag tror det går till lite så här överallt i bostadsrättsbranchen. (andra brancher också för den delen)

Styrelserna samspråkar "för mycket" med valbereningar och de som är aktuella för att styrelseval.

Det handlar alltför sällan om kompetens, utan mer om att de "nya" passar in i bilden.

Vilket gör att stenen kommer att urholkas.

Tommy
2008-05-02, 17:03
Somliga visar sitt rätta jag ganska snabbt, men vad jag inte förstår här är hur denna person, Mimmi Zetterman, kunde väljas in i styrelsen efter att hon på detta sätt visat att det var arvodet som var högsta prioritet för henne?

Vad gick stämman efter när hon valdes in?
Hon kanske är en kunnig person med lång erfarenhet i branschen så att hon förtjänar ett särskilt högt arvode, men det känns ändå som att stämman nog skulle behövt fundera en extra gång innan man väljer in en sådan person i styrelsen.

Personer som bara fikar efter lättförtjänta pengar lär inte bli någon större tillgång i verksamheten.