handdator

Visa fullständig version : Trakasserande medlem


Metropol
2009-05-31, 19:48
En medlem i vår föreningen har satt i system att trakassera styrelsen på våra arbetsplatser. Medlemmen skriver ofta brev adresserade till arbetsplatsen, en i styrelsen som jobbar i butik brukar medlemmen störa genom att gå dit och säga saker som "är dessa äpplen lika ruttna som ditt arbete i styrelsen". En annan styrelsemedlem jobbar på ett statligtverk och medlemmen har begärt ut dennes e-post med hänvisning till offentlighetsprincipen. Jag har fått brev till min arbetsgivare där det sägs att jag håller på med förberedelse till stöld (efter att vi informerade om att vi i samband med höststädningen kommer att slänga bråte som ligger på vinden utanför förråden). Numer polisanmäler vi allt sådant för att klargöra vad dom händer (fyra anmälningar hitintills).

Nu har det gått så långt att folk vill inte vara med i styrelsen längre. Vi har pratat med personen men då kom en stämning om diskriminering. Att personen i fråga mår inte bra är uppenbart men vi får en arbetsmiljö för styrelsen som är ohållbar. För två år sen hoppade t ex vår ekonomiska förvaltare av efter att ha blivit anmäld till fastighetsmäklarnämnden några år på raken.

Har någon klok medlem här förslag på vad vi kan göra? Rent krasst vill vi bli av med medlemmen men går det?

stephan
2009-06-01, 07:40
Har ni pratat med medlemmen ifråga?

Bjud in personen för diskussion om problemet.

Metropol
2009-06-01, 07:54
Självklart har vi försökt prata och sist resulterade det i en stämning av föreningen på grund av att vi diskriminerade personen.

Admin
2009-06-01, 08:12
Det verkar sannerligen vara en inte alltför rolig situation ni hamnat i.

Det ska väldigt mycket till för att avhysa en medlem från dennes bostadsrätt.

I Bostadsrättslagen (1991:614), 7 kap, 18 §, uppges de förutsättningar som gäller för att någon ska kunna "vräkas" från sin bostadsrätt.


Förverkande

18 § Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,

1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet,
1 a. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen,
2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
3. om lägenheten används i strid med 6 eller 8 §,
4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,
5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 9 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,
6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 13 § och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
7. om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han skall göra enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt
8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Lag (2003:31).
Jag har full förståelse för att ni vill bli av med medlemmen, men jag kan inte se att någon av ovanstående punkter är möjlig att använda sig av för denna situation.

Jag vet inte hur länge detta pågått, eller om det är sporadiska angrepp under en längre period... det kanske bara är ett tillfälligt utlopp av agressioner som försvinner av sig själv efter ett tag?

I de flesta fall brukar man kunna lösa konflikter med hjälp av en dialog, dock naturligtvis inte alltid. Vi känner ju inte till grunden för varför medlemmen beter sig så här illa, men det är kanske något som går att lösa?

Som jag ser det, utan att känna till allt i detalj, så finns det främst två metoder som styrelsen kan använda sig av (om alla vägar för dialog är definitivt brutna).
Antingen bara ignorera medlemmen tills denne helt enkelt tröttnar, eller polisanmälan. Jag läser att ni gjort fyra polisanmälningar, och kanske någon av dessa anmälningar leder till att detta beteende upphör?

Trötter
2009-06-01, 10:48
Detta är en prekär situation.:13:

Några frågor

Har personen någon familj eller några vänner.
Vilken utbildningsnivå har personen?
Har personen varit delaktig i styrelsens arbete tidigare?
Har ni försökt att bjuda in personen i styrelsearbetet?
Har ni i styrelsen bra kontakt med övriga medlemmar i föreningen?
Har ni haft en diskussion med övriga medlemmar i föreningen? Det kan ju vara fler som är frustrerade över någonting.
Finns det någon anledning till att personen har detta beteende? T ex styrelse beslut som ombyggnation eller annan förändring i föreningen som har fått den konsekvens.

MikHo
2009-06-01, 14:06
Har ni möjlighet att få till ett möte med medlemmen tillsammans med en profisionell medlare ( a la grannfejden ) så att ni kan reda ut var skon klämmer?

Metropol
2009-06-01, 19:49
Detta är en prekär situation.:13:

Några frågor

Har personen någon familj eller några vänner.

- Personen har brutit med sin familj.

Vilken utbildningsnivå har personen?

- Enstaka universitetskurser (har enligt hörsägen stämt universitet i något ärende)

Har personen varit delaktig i styrelsens arbete tidigare?

- Nej

Har ni försökt att bjuda in personen i styrelsearbetet?

Nej eftersom ingen längre vill ta i personen med tång efter att länge försökt prata och bara göra rätt.

Har ni i styrelsen bra kontakt med övriga medlemmar i föreningen?

- Folk undviker personen i fråga eftersom det blir lite jobbigt att föra samtal med någon som ser det mesta som konspirationer

Har ni haft en diskussion med övriga medlemmar i föreningen? Det kan ju vara fler som är frustrerade över någonting.

- Annars är det en rätt välmående föreningen med rätt god närvaro på stämmor, städdagar osv.

Finns det någon anledning till att personen har detta beteende? T ex styrelse beslut som ombyggnation eller annan förändring i föreningen som har fått den konsekvens.

- Nej. Som jag sa så tyder mycket på att det finns psykisk sjukdom i bakgrunden som förklarar mycket men när det går så långt att ingen vill sitta med i styrelsen blir situationen bli ohållbar.

mäklare
2009-06-08, 22:04
En medlem i vår föreningen har satt i system att trakassera styrelsen på våra arbetsplatser. Medlemmen skriver ofta brev adresserade till arbetsplatsen, en i styrelsen som jobbar i butik brukar medlemmen störa genom att gå dit och säga saker som "är dessa äpplen lika ruttna som ditt arbete i styrelsen".

Hoppas verkligen att styrelsemedlemen informerat arbetsgivaren, så de sparkar ut honom så fort han sätter foten innanför butiksdörren. Samt att de är instruerade att trycka på överfallsalarmet så fort som han vägrar. Man ska inte behöva konfronteras med psykiskt sjuka människor. Sånt får polis och rättsväsende syssla med.


En annan styrelsemedlem jobbar på ett statligtverk och medlemmen har begärt ut dennes e-post med hänvisning till offentlighetsprincipen. Jag har fått brev till min arbetsgivare där det sägs att jag håller på med förberedelse till stöld (efter att vi informerade om att vi i samband med höststädningen kommer att slänga bråte som ligger på vinden utanför förråden). Numer polisanmäler vi allt sådant för att klargöra vad dom händer (fyra anmälningar hitintills).

Polisanmälan är väl en bra start, bevisläget borde väl vara bra iom att han skickat brev. Förtal är inte så himlans bra att bli polisanmäld för, sen att det är arbetsgivare som detta förtal levereras till borde inte göra saken bättre...


Nu har det gått så långt att folk vill inte vara med i styrelsen längre. Vi har pratat med personen men då kom en stämning om diskriminering. Att personen i fråga mår inte bra är uppenbart men vi får en arbetsmiljö för styrelsen som är ohållbar. För två år sen hoppade t ex vår ekonomiska förvaltare av efter att ha blivit anmäld till fastighetsmäklarnämnden några år på raken.

Har någon klok medlem här förslag på vad vi kan göra? Rent krasst vill vi bli av med medlemmen men går det?

Skulle säga upp honom direkt, om inte det där går igenom hyresnämden som störningar i boendet så vettefan vad som ska till... men det får ni väl klura på då isf.

Ansök om besöksförbud

eldaren
2009-06-09, 16:21
Det verkar att medlemmen har fel sätt att kommunicera. Varför inte erbjuda just denne medlemmen en plats i styrelsen. Då frå han bättre förståelse för föreningsarbete och förhoppningsvis situationen löser sig. Jag tror att medlemmen vill gärna vara delaktig men utrycker detta på fel sätt. Har ni tänkt på att erbjuda honom plats i styrelsen?

huebner
2010-04-05, 19:52
Behöver medlemmar i styrelsen svara i telefonen om en medlem är otrevligt och och grov förtala sittande och avhoppade medlemar i styrelsen?