handdator

Visa fullständig version : Ethos, Pathos och Logos


Admin
2009-05-29, 12:22
Lite om retorik...

HSB talar sig varm för sina kärnvärderingar, och har valt att förkorta dessa kärnvärderingar som "ETHOS".
HSB:s definition av ETHOS;
- ENGAGEMANG - intresse, kunskap, vilja, självhjälp
- TRYGGHET - ekonomisk, fysisk, social
- HÅLLBARHET - långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
- OMTANKE - hänsyn, empati, rättvisa
- SAMVERKAN - demokrati, öppenhet, samarbete, solidaritet, kunskapsutbyte

Men vad betyder Ethos egentligen?ETHOS

Ethos innebär förtroende, en vi-känsla, att man visar entusiasm så att andra verkligen förstår att man bryr dig om dem och deras behov.
Man visar omtanke genom att titta andra i ögonen och berättar nyttiga saker på ett förtroendeingivande sätt.

Med den erfarenhet vi har av HSB, skulle man då kunna säga att "Ethos" är något som kan relateras till denna organisation?

Hur skapar HSB en vi-känsla, utom mellan den lokala HSB-regionen och brf-styrelserna?
Förutom styrelseledamöterna så är det kanske inte så många andra medlemmar som HSB värnar om?

Vissa säger att Ethos innebär att man aldrig ursäktar sig, och denna bit kanske passar lite bättre in på HSB-organisationen.

PATHOS

Vad som då kanske är lite mer kännetecknande för HSB är Pathos !

Pathos innebär att man säger saker som spelar på åhörarnas känslor.
Som t.ex. HSB Malmös styrelseordförandes inledningstal på HSB Malmös stämmor där han går väldigt hårt åt dem som engagerar sig i organisationen.
Därmed vinner han poäng bland fullmäktige som inte heller är särskilt glada för att "utomstående" medlemmar engagerar sig. Inte minst eftersom det då blir tydligare hur oengagerade styrelse och fullmäktige är.

De känslor man vädjar till är t.ex.;
- Ilska (t.ex. över att en medlem engagerar sig, vilket kan uppfattas som att maktkoncentrationen inom HSB löses upp en liten aning)
- Fruktan (t.ex. för att det ska upptäckas att man inte sköter sitt uppdrag på ett bra sätt)

LOGOS

Det tredje benet är Logos, vilket avser förnuftsargument som vädjar till andras egna förmåga att resonera och dra slutsatser.
Nyckelord här är t.ex.;
- Nytta,
- Trygghet & hälsa,
- Heder,

Är det något jag verkligen saknar inom HSB-organisationen så är det "Logos" !