handdator

Visa fullständig version : Avgiftssänkningar


stephan
2009-05-28, 20:18
http://sydsvenskan.se/malmo/article434462/Bostadsrattsforeningar-i-Malmo-sanker-avgifter.html

Av fastighetsskatten blev det inte mycket av sänkningar av avgiften?
En liten notis i årsredovisningen kunde några föreningar drifta sig till. Men de flesta styrelser låtsades som det regnade, (och tar åt sig äran att "det går bra nu")?

Nu har räntorna sänkts kraftigt. Tror någon att detta basuneras ut till medlemmarna?

Det finns tydligen några bra styrelser i landet, se artikeln.

Men HSB.... "På HSB Malmö har man inte märkt av någon sänkningstrend."

Kanske man kan höja vicevärd eller styrelsearvodet istället????

totiki
2009-05-28, 21:07
Jag vet inte hur många här som deklarerar åt sin förening och som är med i årsredovisningsarbetet, men den nya kommunala avgiften som skulle vara en reform med sänkningar för de flesta har visat sig vara en anka.

Kommunala avgiften gäller endast bostäderna och skattemyndigheten räknar om taxeringsvärdet vid beskattningen så det blir detsamma som vad 1200:-/lgh är för 0,4%. Detta lät konstigt, medges. Men i årsredovisningen är helt plötsligt taxeringsvärdet av bostäder endast 67% av föregående års, vilket var förvånande för många medlemmar och tog ett tag att förklara. Jag blev överraskad själv eftersom jag endast fört över siffrorna från den förtryckta deklarationsblanketten. Men det är alltså en omräkning man gör för att den kommunala avgiften skall stämma med 0,4% av taxeringsvärdet. Men taxeringsvärdet som sådant är fortfarande detsamma (kan vara bra ifall man vill ta ut någon annan avgift som baseras på taxeringsvärdet).
Man har också höjt taxeringsvärdet på lokaler med ca. 120% och beskattar dessa med 1%.
Kontentan är att den tidigare fastighetsskatten endast sänktes med mindre än 20%. Det är väl bra iofs men, och detta är ett stort MEN, reavinstskatteräntan i vår förening medförde att det reala totala skatteuttaget för bostäderna fördubblades.

Det är politik i högsta klassen när skattesänkningen visade dig vara en fördubbling av skattebördan!!

Ja du, stephan. Myglandet vet inga gränser. Politikerna känner ingen skam.

MikHo
2009-05-28, 21:21
I vår förening har "överskottet" gått till extra amorteringar på våra lån.
Detta tycker jag är ett bra alternativ istället för att sänka hyrorna för att sedan höja igen när räntorna går upp.

Detta informerades alla medlemmar om via informationsbladet som delas ut med jämna intervall (i de allra flesta fallen 1 gång / månad)

totiki
2009-05-28, 22:01
MikHo, hur stor förening har ni då?
Vad var fastighetsskatten tidigare och hur mycket betalar ni in nu? Har ni fått några siffror i ert informationsblad? Kanske betalar ni också mer idag än innan "reformen".

De flesta fastigheter som har många små lgh, som exempelvis studentbostäder, betalar mer idag. Dock med gränsen för 0,4 % av taxeringsvärdet. Men skatteskrapan på Götgatan i Stockholm, med köpgalleria och studentbostäder, har ett mycket högt taxeringsvärde exempelvis. Tror ni fastighetsägaren betalar dessa pengar ur egen ficka? Tror ni inte att det är studenterna och affärsidkarna som är de som betalar dessa avgifter till syvende och sist?

Och reavinstskatteräntan är det de som behöver flytta till ett större boende som betalar. Och vem behöver större? Jo, de som får större familjer. Det är alltså barnfamiljerna som subventionerar sänkningen med hundra tusentals kronor för ägarna av villorna i mångmiljonklassen i Danderyd.

Men visst är våra politiker duktiga som kan få folket att känna att en skattehöjning är en "reform" till det bättre.

MikHo
2009-05-31, 09:58
Vår förening består av 64 lägenheter, fördelade på 4 st fastigheter, 64 garage fördelade på 12 byggnader, inga gemensamma lokaler (förutom tvättstuga i alla husen), mycket grönområde. Finns mycket nära IKEA's nya bygge i närheten av Svågertorp, Malmö.

För vår del så sjönk faktiskt fastighetsskatten jämfört med tidigare. Exakt belopp kan jag inte svara på. Har för mig att fastighetsskatten lå på ungefär 113 000 och nu betalar vi 77 000 i kommunal avgift.

Föreningen hade (när jag tillträdde som ordförande för 4 år sedan) 36 miljoner i lån, idag (har precis avgått ur styrelsen helt i maj) har föreningen drygt 29 miljoner i lån.

Exempel på vad som även gjorts under åren:
Föreningen har samtidigt genomgått en stor "reparation" av ventilationssystemet (pga Riksbyggen slarv/misskötsel), bytt undercentral inklusive värmeväxlare, byggt 15 garage, byggt om soprumsmiljön för att närboende grannar blev störda av folk som kastade glas utan att stänga dörren. beslutat om installation av fiberbredband (pengarna är "öronmärkta" redan).

Detta uppnåddes genom att "smart" utnyttja räntesänkningar, byte av förvaltare, byte till källsortering och lite andra "finjusteringar" av utgiftskontona.

totiki
2009-06-01, 07:52
Ja, det låter bra att ni gjort så mycket. Särskilt att ni amorterat lånen i så hög grad.

Men 64 x 1200 är 76800:- betalar ni ingen fastighetsskatt för lokalerna/biytorna?
Vad var taxeringsvärdet för två år sedan? Har ni inte råkat ut för att den höjts med 120% på garagen?

Taxeringsvärdet skiljer sig ju på olika orter, men hade det varit våra garage hade taxeringsvärdet varit 979200:- och skatten 9792:- för två år sedan.
Så i år runt 2252160:- och skatten 22521:-
Totalen blir då någonstans runt 99000:- i fastighetsskatt/kommunal avgift.

Jag antar att bland de 64 lgh finns några barnfamiljer som bytt upp sig till större BRFr från mindre och har uppskov på sin reavinst. För varje uppskjuten miljon tar staten 5000:- i ränta per år just nu och flaggar för att denna räntesats kan höjas.

Jag misstänker att även i er förening är det samlade skatteuttaget från medlemmarna högre efter "reformen".

Tillägg. Sanningen är ju att detta i själva verket är en fördelningspolitisk reform där man lägger ansvaret på BRFrnas styrelser eller förvaltare. För ifall man fortsätter att fördela den kommunala avgiften på samma vis som man fördelat fastighetsskatten tidigare, efter andelstal, så får de med större lgh, d v s. barnfamiljerna, dra en ännu större kostnad för den kommunala avgiften än de 1200:-/lgh.
Det minskar dessutom rörligheten på BRF marknaden vilket sänker värdeökningen på era BRFer. I än större omfattning ökar värdet på de dyrare villorna. Man tar från barnfamiljerna och ger till miljonärerna. Men detta är politiska frågor och var och en kan ju ha vilken politisk åsikt den tycker är bra.
Men i sak, att barnfamiljerna subventionerar miljonärerna, är ingen åsikt det är en faktisk realitet.

MikHo
2009-06-01, 14:18
Vi har inga lokaler eller biytor.
Allt vi har är grönområden :) eller "lokaler" som ventilationsutrymmen, vaktmästarens förråd, styrelserum.
Dessa "lokaler" är väldigt små i ytor och tror inte de behövs "redovisas". Jag skall försöka få tag på en årsredovisning i digitalt format om det intresserar dig/er att läsa.

Exakt vad skillnaderna blir för varje familj kan jag omöjligt svara på utan kan bara svara för föreningen som "grupp". Även om jag inte längre sitter med i styrelsen.

totiki
2009-06-01, 14:46
Det var de 64 garagen jag tänkte på. De är väl på runt 15 kvm per styck, kanske?
Hos oss har vi tre garage som de kallar lokaler.

Som jag säger angående reformen så är det fördelningspolitik det handlar om. En parallell till vad som hänt vore, att sänka momsen och kalla den för avgift istället, mer än fördubbla punktskatter som reklamskatt, fordonsskatt o s v. och sen ta ränta på alla sorters vinster du kan tänkas göra som på försäljning, löneförhöjning m m.
Som jag ser det spelar det inte så stor roll vad man kallar det för. Det är väl det totala skattetrycket det handlar om och varifrån det tas.
Ifall man numera totalt tar in mer skatt av de boende än innan p g a. namnändring på skatterna har jag ändå svårt att se det som en skattesänkning. Mer än då för utvalda grupper som miljonärer t ex.

MikHo
2009-06-01, 19:35
Vad gäller garagen kan jag skattelagen för dåligt om de skulle räknas som lokaler eller som garage ( eller vad det nu kallas ).

Det jag vet i alla fall är att vi har varit ganska stränga med vad som förvaras i garagen, det får inte "göras om" till förråd eller huvudsakligen användas som förråd. Dels på grund av brandrisk, dels på grund (läs: mitt antagande) att det inte skall kunna tas upp som "lokaler".

totiki
2009-06-01, 20:09
Jag förstår.
Jag är heller inte så bevandrad i detta utan utgår ifrån att det är skattemyndigheten som beslutar efter föreningens egen rapportering om vad som är bostäder och vad som är biytor.
Hos oss har alltid garagen klassats som lokaler.