handdator

Visa fullständig version : "Sunt förnuft"?


Krickan
2009-05-28, 18:47
En vedertagen term i bostadsrättssammanhang och fr a i upprop inför val av styrelsemedlemmar, är kriteriet "sunt förnuft".
”Sunt förnuft” innefattar kunskap om och insikt i hur saker verkligen förhåller sig - tyvärr en vanlig oförmåga och ovilja hos styrelser men även valberedningar.
Sunt förnuft innefattar även att inte bli lurad, d v s medlemmarna, vilka blir drabbade i allra högsta grad och alltför ofta.
Begreppet omfattar således inte enbart styrelsen, utan berör även medlemmarna fullt och helt!