handdator

Visa fullständig version : Hantverkare som vicevärd i brf


blackred
2009-05-26, 21:59
Hej alla glada!
Jag är fastighetsskötare till yrket och skall träda in som vicevärd om ca 2 månader. Är även nybliven ägare till en bostadsrätt. Är det vanligt att "yrkesfolk" som jag, är vicevärdar och gör i så fall "vi" mer avancerade jobb. Som exempelvis blandare, avlopp, mm. Alltså fackmanna jobb, som normalt HSB:s fastighetservice gör?
:14:

MikHo
2009-05-27, 07:19
Hej,

Grattis till dit nya förtroendeuppdrag!
Eftersom jag förmodar att du får en ganska "normal" ersättning för uppdraget som vicevärd tror jag att dina tjänster är billigare för föreningen att utnyttja istället för HSB:s.

Jag ser inga problem att du "mer avancerade jobb", det du skall ha i åtanke är att du bor i området, börjar man vara alltför "service-minded" och tillåter att grannar "stör" en stup i kvarten så kan det lätt gå till överdrift och du börjar känna det som jobbigt.

schrapet
2009-05-27, 08:36
...... Alltså fackmanna jobb, som normalt HSB:s fastighetservice gör?
:14:

Jag och några till har varit vicevärdar länge i vår Brf. Fungerar väldigt bra i en privat Brf men när vi var anslutna till Riksbyggen så märkte jag ett starkt ogillande från Riksbyggens representanter. De uppfattade föreningens egna vicevärdar som konkurenter. Det var ju rent av ett stadgebrott att inte anlita Riksbyggen fast det inte uttalades direkt i ord:4:/SP

Francois
2009-05-27, 09:17
Grattis till ditt nya jobb.
Detta är inget förtroendeuppdrag som MikHo säger, eftersom jag har fått för mig att man ska vara vald av medlemmar för att kalla de förtroendeuppdrag (styrelseledamöter, revisor, mm har förtroendeuppdrag).

Vår vicevärd gör vissa uppgifter mer eller mindre kvalificerade. Han är duktig och guldvärd för oss. Vi också ställer upp med utbildning för honom vid behov.
Vi skriver ett kontrakt med honom, han får en lön (vi betalar socialavgifter), och vi har skrivit ner en lista på upggifter han ska göra. Han ställer upp väldigt bra till alla boende (vi är 70 lägenhet). Han ska också säga till om arbetsbördan blir för stor. Han har också mandat att (för vissa uppgifter bara) att beställa arbete från andra leverantörer om han inte lyckas fixa problemet själv.

Admin
2009-05-27, 12:41
Ja, att du är fastighetsskötare till yrket hoppas jag föreningen drar nytta av.

Uppgifter fördelas av styrelsen (mellan vad som finns av vicevärd, vaktmästare, inköpt fastighetsservice) så att det blir det för föreningen ekonomiskt bästa resultatet.

I min förening har vi en heltidsanställd vaktmästare på 240 lägenheter plus en styrelseledamot som agerar vicevärd med ospecificerade uppgifter (vilket innebär att ingen vet vad han gör).


Fråga och svar i ämnet vicevärd;

Uppgifter för vicevärd - vad ska vicevärden göra i en brf?

Fråga: Vad är normalt en vicevärds uppgifter?

Svar: Styrelsen kan uppdra åt vicevärden att ta hand om förvaltningen av föreningen mellan styrelsesammanträdena. Arbetsuppgifterna varierar i olika bostadsrättsföreningar, bland annat beroende på om föreningen anlitar extern förvaltning eller om föreningen endast har egen vicevärd.

Vicevärdskapet omfattar främst fastighetsförvaltning, men kan också innefatta föreningsverksamhet, administration, viss ekonomi och redovisning samt medlemsverksamhet och information.

Det rekommenderas att styrelsen upprättar en arbetsordning för vicevärden så att det är klart vilka uppgifter vicevärden har att fullgöra i den egna föreningen. Om vicevärden utför arbetsuppgifter mot ersättning betraktas vicevärden i allmänhet som anställd, oberoende av om denne benämns "förtroendevald" eller "uppdragstagare". Bostadsrättsföreningen är då vicevärdens arbetsgivare och arbetsrättsliga regler om exempelvis anställningsskydd gäller.

Det är omfattningen av arbete och ersättning som ligger till grund för bedömningen om anställning föreligger.


Se även;
Vicevärdens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/hsb-vicevaerd-foerening.htm)

Arbetsbeskrivning vicevärd (http://hotpot.se/hsb-brf-vicevard_arbetsuppgifter.htm) - arbetsordning/arbetsuppgifter för vicevärden i en brf

Styrelse-vicevärd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1193)

MikHo
2009-05-27, 20:54
Detta är inget förtroendeuppdrag som MikHo säger, eftersom jag har fått för mig att man ska vara vald av medlemmar för att kalla de förtroendeuppdrag (styrelseledamöter, revisor, mm har förtroendeuppdrag).


Jag kanske formulerade mig klantigt, min mening var egentligen att om du inte uppbringar lön utan får arvode (likartad som styrelsemedlemmar kan få mötesarvode) så kallar jag det ett förtroendeuppdrag. I detta fallet kan det vara styrelsen som i förtroende ger blackred i uppdrag att vara vicevärd.

Om du däremot skulle uppbringa lön för uppdraget så är det arbete :D

Hoppas det blev lite klarare nu.

blackred
2009-05-27, 22:02
Hej MikHo!
När jag träffade styrelsen om jag skulle hoppa på det här "jobbet" så antydde ingen att det skulle förhålla sig på det sättet som du beskriver. Hoppas jag slipper att hamna i en sådan knipa. Annars får de väl erbjuda mig jobb som fastighetsskötare :).

blackred
2009-05-27, 22:11
Hej och tack för alla svar!

Tänkte var väldigt tydlig om vad jag gör och inte, vad det kostar. Ja, styra upp min verksamhet tillsammans med styrelsen föra att det skall fungera så bra som möjligt. vet de boende vad som gäller och vara konsekvent så skall det nog lösa sig.

blackred
2009-05-27, 22:19
Hej alla glada!
Om man får i uppdrag att göra jobb utöver det som står i min arbetsbeskrivning. Är det kotym att komma överens om en timlön för dessa typer av jobb på en nivå som självklart ligger under den som HSB:s fastighetservice ligger på.

Hej,

Grattis till dit nya förtroendeuppdrag!
Eftersom jag förmodar att du får en ganska "normal" ersättning för uppdraget som vicevärd tror jag att dina tjänster är billigare för föreningen att utnyttja istället för HSB:s.

Jag ser inga problem att du "mer avancerade jobb", det du skall ha i åtanke är att du bor i området, börjar man vara alltför "service-minded" och tillåter att grannar "stör" en stup i kvarten så kan det lätt gå till överdrift och du börjar känna det som jobbigt.

blackred
2009-05-27, 22:23
Skulle vilja se din vicevärds arbetsbeskrivning ;).

blackred
2009-05-27, 22:25
Hej alla glada!
Om man får i uppdrag att göra jobb utöver det som står i min arbetsbeskrivning. Är det kotym att komma överens om en timlön för dessa typer av jobb på en nivå som självklart ligger under den som HSB:s fastighetservice ligger på

Skulle vilja se din vicevärds arbetsbeskrivning ;).

Hej,

Grattis till dit nya förtroendeuppdrag!
Eftersom jag förmodar att du får en ganska "normal" ersättning för uppdraget som vicevärd tror jag att dina tjänster är billigare för föreningen att utnyttja istället för HSB:s.

Jag ser inga problem att du "mer avancerade jobb", det du skall ha i åtanke är att du bor i området, börjar man vara alltför "service-minded" och tillåter att grannar "stör" en stup i kvarten så kan det lätt gå till överdrift och du börjar känna det som jobbigt.

MikHo
2009-05-27, 22:38
Skulle vilja se din vicevärds arbetsbeskrivning ;).

Har tyvärr ingen vicevärd i vår förening. Vi hade för några år sedan men han misskötte sitt "förtroendeuppdrag" (fastighetsskötare i sitt yrke). Personen i fråga utnyttjade föreningens lokaler till förvaringslokaler för eget intresse, utförde arbeten efter egen vilja utan att informera/kontrollera med styrelsen.

Efter det "försvann" tjänsten/uppdraget .... :13:

Francois
2009-05-28, 08:50
Arbetsbeskrivning för vår vicevärd:

I vicevärdens åliggande ingår följande arbetsuppgifter:

- Ta emot felanmälan från föreningens medlemmar och bedöma vilka åtgärder som behövs. Vid behov anmäla felet till fasta leverantörer.
- Felsökning och smärre åtgärder av värmepannor, luftning av radiatorer samt instruktioner för handhavande.
- Upphandling av slamsugarentreprenad (en gång per kalenderår.)
- Kontroll och service av lekplatsutrustning.
- Byte av glödlampor på fasad, parkerings – och gatubelysning.
- Kontroll och översyn av skyddsstaket.
- Rensning av avlopp i lägenheter.
- Tillsyn i soprum, allmänvård på gårdarna och tömning av papperskorgar.
- Underhålla lås och dörrstängare.
- Rapportera underhållet till styrelsen vid varje styrelsemöte.

stephan
2009-05-28, 09:33
Francois beskrivning av arbetsuppgifter för en vice värd är mest vanliga fastighetsskötaruppgifter. En och annan arbetsuppgift är väl vad man i vanliga fall har i avtalet om teknisk förvaltning.

I vår sydligaste del av landet kan man konstatera att vice värden finns i nästan alla föreningar. Att den oftast består av en styrelseledamot.

För detta utgår oftast dubbelt upp ekonomiskt gentemot arvodet.
Att nästan inga föreningar har någon förklaring vad som ingår i vice värduppdraget.

Konstaterande: ett systematiskt mygel, där styrelserna begår lurendrejeri mot medlemmarna, som i och för sig tydligen skiter i att protestera eller begär att styrelserna skall redogöra för de extra ekonomiska kostnader som detta innebär.

jag har ännu inte hittat någon stämma där vice värd frågan tagits upp.


Traditionens makt är stor????

Einar
2009-05-29, 10:10
... jag har försökt ta upp vicevärdsfrågan (gällande dennes arvode, f.n. 55000 kr/år) på stämman i vår förening.

Dock anser tydligen alla andra att detta är enbart en uppgift för styrelsen.

I fjol lyckades vi alla fall få genom att styrelsen skulle utarbeta anställningsvillkor och ett löneavtal. Det visar sig att detta uppdrag har styrelsen inte löst .... men vicevärden fortsätter att få samma pengar vilket motsvarar en ca 25% tjänst om man jämför lönenivån för en fastighetsskötare. Då ska man veta att vår vice värd endast har helt vanliga administrativa uppgifter och vi har en bovärd som sköter fastighetsskötar-jobbet (från HSB Service) och för detta bl a sitter ½ timme på expeditionen varje dag.

Vår vice värd sitter även som suppleant i styrelsen och har "naturligtvis" även arvode för detta. Han är därtill en av 4 st firmatecknare (två i förening). Snacka om dubbla stolar!

Men det blir, av någon anledning, som ett rött skynke att överhuvudtaget försöka ta upp diskussionen. Argumenten spelar ingen roll!