handdator

Visa fullständig version : Stambytt eller inte i brf, ansvar, ersättning


BostadsrättsinnehavareHSB
2008-02-19, 16:27
Köpte en bostadsrätt i en HSB förening för 2 år sedan. Fick då informationen om att lägenheten var stambytt av mäklaren/säljaren (står på överlåtelseavtalet). Nyligen fick jag reda på att nu ska föreningen göra stambyte samt ny eldragning. Har två frågor gällande detta,.

1.
Om det redan är stambytt i den port som jag bor i, ska jag ändå stå för kostnaden (hyreshöjning) för ännu ett stambyte, samt eldragning som redan är gjord?
Eller kommer jag får en ersättning?

Läste detta i lagbalken.

Rätt till skälig ersättning för sådana kostnader som han med föreningens godkännande åtagit sig för lägenhetens inredning och utformning och som blivit onyttiga för honom.Gäller detta mig eftersom stambytet och eldragningen, som redan är gjort, var "onyttig"?

2.
Om det visar sig att det endast är partiellt stambyte på lägenheten, men ingen information gavs när jag köpte min lgh, utan det står bara stambytt; Har jag då rätt att kräva ersättning av mäklaren/säljaren?
Jag anser att jag i så fall blivit lurad och har betalat ett högre pris än vad det egentligen skulle ha varit.

j.a
2008-02-19, 16:52
Vet inte om jag riktigt begriper bakgrunden till fråga 1.
Om man genomför stambyte fördelas denna på samtliga bostadsrätter.

Om säljaren uppgivit att föreningen är stambytt är denna utfästelse säljarens ansvar.
Mäklaren, som oberoende mellanman, ska ta tillvara även köparens intresse och borde ha kontrollerat detta för din räkning och har i del i ansvaret.

Kontrollerade du själv med föreningen?

BostadsrättsinnehavareHSB
2008-02-20, 14:14
Gällande fråga 1 så undrar om jag är berättigad någon typ av ersättning från föreningen eftersom;
- jag redan dragit in 3-fas i lägenheten, med föreningens samtycke, samt att
- det eventuellt är stambytt i bostadsrättsföreningen, det har ju delvis betalats ur "egen ficka".
Ersättning skulle då kanske bestå av att slippa hyrehöjning eller en summa pengar?

Gällande fråga 2 så stämmer det att det är säljaren som har ansvaret.
Har meddelat mäklarsamfundet och de ska kolla mäklarens ansvar gällande just detta. (mäklaren är en erfaren säljare i just denna bostadsrättsförening). Klart man erkänner att man skulle ha kollat mer noggrant med förening.

Man har rätt att häva köpet eller få kompensation om något dolt fel upptäcks. Dock måste det ske inom 2 år efter att man har köpt bostaden.
10 år för hus.


Sedan dök annan fråga upp.
Om föreningen nu ska renovera badrummen, är man då berättigad att få minst samma standard som innan?
Har ju golvvärme plus lite andra saker som höjer ens standard.
Eller får man bara en standard och måste betala allt utöver det.... igen?

j.a
2008-02-21, 11:58
I princip är man inte berättigad till ersättning för att man renoverar sin lägenhet och föreningen sedan gör samma renovering avseende de delar som föreningen normalt ansvarar för.

Det brukar framgå av stadgarna att föreningen i samband med sådan renovering som t.ex. stambyte även får byta ut sådant som medlemmen normalt svarar för. Man kan därför säga att man renoverar sin lägenhet "på egen risk".

Vill man som bostadsrättshavare kräva ersättning för att föreningen gått ut med felaktigt besked om när stambyte skulle ske måste medlemmen föra skadeståndstalan mot föreningen (dessvärre).

Jag kan förtydliga lite angående fristerna. För bostadsrätten finns inget som kallas dolda fel i juridisk mening.

Man får bas-standard vid stambyte, dvs funktionsdugligt badrum. Som sagt så renoverar man på egen risk.

Admin
2008-02-21, 16:32
En liten korrigering.

Visst finns det "dolda fel" för bostadsrätter, men i motsats till vid överlåtelser av fastigheter så gäller inte jordabalken vid köp av bostadsrätt. Det är i stället köplagen som gäller, och enligt denna ska fel i varan" reklameras inom två år från köpetillfället.

I rättsfall som handlat om fel i bostadsrätt så har man dock ändå (vilket kan tyckas lite märkligt) tagit hänsyn till regelverket i jordabalken. Vad som då är avgörande för möjligheterna att yrka nedsättning av köpeskillingen är vilken typ av fel det handlar om, dvs man får ett avdrag på vad man betalat i förhållande till vad det kostar att åtgärda felet. Precis som vid köp av fastighet så har säljaren upplysningsplikt, dvs säljaren måste upplysa om kända fel och brister. Upptäcks fel som dolts så kan man kräva åtgärdande av säljaren.

Lagen är tyvärr bristfällig när det gäller köp av bostadsrätter, speciellt i jämförelse med köp av fastigheter. Det är ingen bostadsorganisation som vill engagera sig i denna ytterst viktiga medlemsfråga.

Se även;

Hur ett stamrörsbyte INTE ska genomföras i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5027)

j.a
2008-02-21, 18:17
Jag förstår vad du menar, men dolda fel är ett begrepp som avser fel i fast egendom som inte gått att upptäcka vid undersökning, vilket inte motsvaras av den möjlighet köparen har att undersöka en bostadsrätt.

Att köpa en bostadsrätt är som bekant likställt med att köpa en moped eller cykel av en granne.

mäklare
2008-03-08, 03:43
Det är skillnad om lägenheten är stambytt eller om det är fastigheten i föreningen där stammar bytts ut (renoverats).

Lägenheten kan mycket väl vara stambytt i samband med badrumsrenovering, dvs de har bytt stam från din lägenhet till huvudstamen (fastighetens stam).

Går alltså inte uttala sig om någonting i och med detta.

Först måste det konstateras att det föreligger ett fel i juridisk mening. Sedan så kan man börja fundera över åtgärder, eventuella anspråk och mot vem dessa ska riktas.

BostadsrättsinnehavareHSB
2008-03-14, 15:13
Har ännu inte fått bekräftat om det är riktigt stambytt eller ej.
Styrelsen ignorerar förfrågan mm om vad som har gjorts i ens port.
Enligt vissa grannar i samma port är det det, men jag är fortfarande osäker.
Just i den porten som jag bor i är det lite speciellt då många företag har sina lokaler där. Därav trodde styrelsen att det eventuellt kunde vara helt stambytt.

Jag förstår vad "mäklaren" säger. Just nu försöker jag ta reda på om det är stambytt eller bara partiellt.

1.
Om det nu är bara partiellt stambytt, anser jag att man har undanhållit information om att det inte är riktigt stambytt, som det står i kontraktet... Frågan då är hur man går tillväga?
Problemet är vad för ersättning man anser sig vara berättigad? Hur mycket mindre hade lägenheten kostat?
(Betalar ersättning advokatkostnader, samt kommer man att vinna i en rättegång?)

2.
Är det riktigt stambytt, så tycker jag att det är fel att man skall betala "för en till" (troligen görs inget alls), genom en hyreshöjning. Likadant med eldragningen i lägenheten.
Någon typ av ersättning bör man ju då få... frågan är vad?
Speciellt när styrelsen gick ut med att man skulle få ersättning bl,a. i samband med stambyte, för dem som redan gjort en viss typ av renovering... (vad ersättningen skulle vara kom ej fram).

Vet idag att ett generellt ärende gällande stambytet ligger hos hyresnämnden, om de nu gör något?
Har även fått reda på att ens ärendet ligger på en högre instans hos mäklarsamfundet.. om mäklaren/säljaren gjort fel.

Först måste jag bara få reda på om det STAMBYTT eller partiellt......

j.a
2008-03-15, 11:50
Stambytt avser normalt stammarna, dvs de rör som föreningen ansvarar för. Om sedan badrummen är renoverade är detta något som stämman beslutat om eftersom det ingår i medlemmarnas underhållsansvar i normala fall. Då byter man också de rör som ansluter till stammen.

Stambytt i strikt och vedertagen mening avser alltså inte om badrummet är renoverat eller inte.

BostadsrättsinnehavareHSB
2008-03-19, 16:45
Nu har jag fått svar och det har gjorts ett riktigt stambyte för några år sedan i den port jag bor i.

Nu får jag reda på att det ev. skall stambytas i alla fall. Fast det är gjort... för att entrepenörer vill det.
Enda skälet till att entreprenören vill detta är ju pengar. Samt att styrelsen verkar ha missat att stambyte var gjort i samband med förhandling.

Frågan är om vi, lägenhetsinnehavare i den porten, ska stå för den kostnaden? Det kan ju inte stämma.
Vi har ju redan gjort stambyte och ska väl inte behöva betala för ännu ett stambyte?

Någon som vet hur man går tillväga gällande denna process?
Vad har man för rättigheter som bostadsrättsägare gällande detta?
Ska vi bostadsättshavare i porten behöva dra en rättslig process mot föreningen?