handdator

Visa fullständig version : Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar


Sidor : [1] 2

 1. Stambytt eller inte i brf, ansvar, ersättning
 2. Stamrör och avloppsrör, vem ansvarar för vad i en brf?
 3. Ansvarsfrågor vattenskada - läckage rör pga skador efter renovering i bostadsrätt
 4. Sneda väggar, vem betalar upprätning vid stambyte i brf?
 5. Anlita utomstående firma för egna arbeten i samband med stambyte i brf?
 6. Vattenskada, försäkring och förening/boendes ansvar för olika saker
 7. Vattenskada - Kompensation ("sveda & värk") för takläckage i brf
 8. Mäklare felaktigt utlovat stambyte i brf - undersökningsplikt?
 9. Vem betalar skada (orsakad av byggfusk) i badrum till bostadsrätt?
 10. Vem ska ta kostnad för vattenskada i badrum i bostadsrätt? Dom i HD
 11. Relining/stambyte i brf - Föreningens/medlemmens ansvar om vitvara går sönder?
 12. Undersökning om vattenskada i bostadsrätt, vem betalar kontroll/återställning?
 13. Stambyte och badrumsrenovering i brf
 14. Vattenläcka från grannen! Skriva under papper att granne tar självrisken?
 15. Fuktskada/mögel, kan vi kräva att renovering utförs först efter att vi flyttat?
 16. Avgiftshöjning 25% för stambyte i brf utan att stambyte genomförts
 17. Badrumsrenovering pga läckande element - Får betala allt själv!
 18. Badrumsrenovering i brf, offertförfrågan, mall - Tips om hantverkare anlitas
 19. Golvbrunn i bostadsrätt, vem ska betala denna? Vilket regelverk gäller för golvbrunn?
 20. Vattenskada, element, avlopp, ledningar - vem ska betala vad vid skada i en brf?
 21. Vad ingår i stambyte för brf? Vad innebär återställning till standard?
 22. Lekmän och vattenskador - Magasinering möbler, dubbelt boende
 23. Vattenskada - Föreningen ansvarar för torkning/bilning?
 24. Medlemmar säger nej till renovering av badrum och stambyte i brf - Hyresnämnden
 25. Underhåll/byte av "grodan" (golvbrunn/vattenlås) i badrum - Vems ansvar?
 26. Checklista i händelse av brand i brf!
 27. Tvingad till badrumsrenovering på orätta grunder av styrelse i brf
 28. Dokumentera renovering! - Vad säger regelverken om el- och rörarbeten i bostadsrätt?
 29. Fuktskada hos grannen, vems ansvar? Säljarens? - Försäkring för bostadsrätt
 30. Vad får medlem göra själv avseende el och rör i lägenheten?
 31. Hur ett stamrörsbyte INTE ska genomföras i en brf
 32. Opartisk syn på badrumsrenoveringar här i forumet
 33. Stambyte och badrumsrenovering - Hur säkra framtid och göra alla nöjda?
 34. Vattenskada efter stambyte/renovering - Reklamationsrätt Peab? Vem ansvarar i brf?
 35. Kostnadsfördelning i brf vid vattenskada i badrum - Betala för delar av rivning?
 36. Försäkringsbolags försäkringsregler vid vattenskada och läckageskada
 37. Bestämmelse om golvbrunn i bostadsrätt? Måste bytas vid omkakling?
 38. Skyddet för medlemmar i brf måste stärkas!
 39. Föreningen vill renovera nyrenoverat badrum i bostadsrätt
 40. Finn Fem Fel - Rördragning, badrumsrenovering - Fakta om vad som gäller!
 41. Skada från avloppsrör där BRF är ansvarig - Försäkringsbolag
 42. Hur slipper man betala åldersavdrag vid vattenskada, avloppsskada, brand i brf?
 43. Regelverket för vattenskador - många faror för föreningen/bostadsrättshavaren! FAKTA!
 44. Byggfel i Riksbyggen-brf - Kakel i badrum
 45. ROT-avdrag för stambyte i brf
 46. Badrum i bostadsrätt dåligt byggt - Fuktskada från grannen ovanför
 47. Brf kräver bostadsrättshavare på ersättning för skada föreningen orsakat
 48. Måste vara hemma när man använder tvätt- och diskmaskin i brf? - Vattenskada
 49. Golvvärme i brf - Hur döljer man rör i badrum?
 50. Vems ansvar efter stambyte och badrumsrenoveringar i brf?
 51. Stora problem med styrelsen efter stambyte i brf - Utan spis i två år
 52. Bristfällig dränering radhus, vem är ansvarig? - Mögelskada i brf
 53. Fukt i duschrum, i brf - Ersättning för väggmaterial och arbetskostnad?
 54. Ersättningspolicy för medlemmar vid stambyte i brf
 55. Renovera badrum i brf - Bostadsrättstillägg - Vad täcker försäkringen?
 56. Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll - Motion om stadgeändring
 57. Brand i lägenhet, i brf - Åldersavdrag? Vem betalar vad?
 58. Badrumsrenovering i brf - Praxis med ersättning till medlemmar enl dom i hovrätt
 59. Renovering av badrum - Var går gräns mellan förenings och medlems ansvar i brf?
 60. Kompensation i samband med vattenskador i bostadsrätt enligt lag (BRL)
 61. Brandskada - Vem står för självrisken vid brand i en brf? - Kompensation?
 62. Stambyte i föreningen - Fel kakel, slarvigt uppsatt - Vilka rättigheter?
 63. Reducering av avgift i brf vid reparation av vattenläcka - Kompensation
 64. Fuktskada yttervägg i brf - vem betalar reparation av innervägg?
 65. Se upp för "Yndells Kakel & Klinkers" i Malmö
 66. Grodan (golvbrunn) i badrummet, bostadsrättshavarens ansvar i brf enl stadgar?
 67. Stambyte i brf, partiellt, relining, komplett? - Påtvingad badrumsrenovering?
 68. Tvinga medlem i brf att renovera badrum, med stöd av lagen?
 69. Grannen har skadat vår vägg i bostadsrätt
 70. Fukt i badrum pga fel av BRF
 71. Vattenskador upptäckt vid besiktning i badrum - Förening vill inte vänta!
 72. Vattenskada i brf, oväntad kryddad faktura på 34 635 kr från Fastighetsägarna
 73. Avtal underlag för entreprenader, för styrelsen i brf
 74. Interimstyrelse renoverar badrum - Ingen information till medlemmarna
 75. Modifierat (felaktigt) badrum i nybyggd brf - Vems ansvar?
 76. Vems ansvar för puts på väggar och tak i brf-lägenhet?
 77. Om styrelsens ordförande fått betalt för badrumsrenovering och dörrbyte i brf
 78. Tips för att bygga badrum - Hög tröskel - Föreningens höga självrisk
 79. Innebär likhetsprincipen att en åtgärd i viss lägenhet blir prejudicerande? - Badrum
 80. Skadeståndsanspråk i samband med stambyte i Brf där dörr skadats
 81. Kakelplattor trillar spontant ned i brf - Gäller köplagen?
 82. Sedvanlig standard enligt stadgar? - Fuktskada (byggfel) i bostadsrätt
 83. Golvvärmefunktion i badrum, lägenhet – max 25 grader normalt?
 84. Kan BRF-stämma besluta att jag måste renovera mitt badrum?
 85. Kvalificerad majoritet vid stamrenovering/badrumsrenovering i brf
 86. Evakueringsboende vid stambyte i brf - Märklig stämma utan nej-alt. - Hyresnämnden
 87. Betalning av reparationer BrL 7 kap 14 § - Badrumsrenovering utan stambyte i brf
 88. Butikslokal i bostadsrättsförening - kompensation vid stambyte brf
 89. Tidigare ägare av lägenhet godkände renovering av badrum - kan vi avböja?
 90. Stambyteshysteri - Resursslöseri i brf:ar !
 91. Skador efter renovering i brf - Kan jag kräva ersättning?
 92. Fuktskada i bostadsrätt - Bostadsrättslagen och särskilt avtal med brf
 93. Mögelavvisande våtrumssilikon eller byta ut silikon i badrum vart 5:e år?
 94. Likhetsprincipen vid badrumsrenovering i brf - kloka råd behövs - Fond
 95. Vem bekostar besiktning i brf av en lägenhets fuktskada?
 96. Trasig termostat till golvvärme i lgh - Vem ansvarar i brf?
 97. Styrelsens moraliska skyldighet att informera köpare om vattenskada i brf
 98. Stambyte i brf - Rimlig kostnad? - Golvvärme el/vatten?
 99. Fuktskada i brf:en vi får troligen INTE renovera lgh - Hjälp!
 100. Får BRF/styrelsen kräva intyg (våtrumsintyg) från renovering av badrum?
 101. Stambyte / stamrenovering i brf - Vem ska stå för kostnader i lgh?
 102. Hur lång förvarning av styrelsen är rimlig vid stambyte?
 103. Badrum renovering, kvitto saknas innan tillträde - vad göra för att minska risk?
 104. Kan styrelsen i brf neka till att flytta avloppsbrunn i badrum?
 105. Defekter på nybyggd lägenhet i brf, badrum - Ersättning?
 106. Stambyte i Riksbyggen-brf, sänkning av standard
 107. Vem ansvarar för element i en brf?
 108. Ersättning från granne pga vattenskada i brf, vad gäller?
 109. Installering av vattenmätare i brf, betalas av bostadsrättshavare?
 110. PEAB/HSB åtgärdar ej anmärkningar vid besiktning av badrum i brf
 111. Stambyte, solidaritetsprincip i brf?
 112. Höjd på konvektorer i ny bostadsrätt
 113. Vem ansvarig för kostnad för fuktmätning vid ev. skada av tak i brf - Fuktskada
 114. Vem ska betala golvbrunnen i brf, jag, föreningen eller entreprenören?
 115. Tillfälliga toaletter vid stambyte i brf
 116. Vattenutkast till bostadsrätt frusit sönder, vem ansvarar/betalar?
 117. Tvingad till viss inredning efter stambyte i brf - Trots stämmobeslut om annat
 118. Stambyte i brf - Fiasko - Partisk besiktningsman
 119. Läckage från tätskikt, dolt fel i brf?
 120. Vattenskada i brf pga obefintlig fuktspärr
 121. Besiktning i brf - Vem kan nekas tillträde till bostadsrätt? - Olaga intrång?
 122. Skada pga läckage element / slipning parkettgolv i bostadsrätt, hemförsäkring
 123. Hur länge ansvarar jag för renoveringen av badrum?
 124. Underhåll av badrum i brf - Lämna tillbaka bostadsrätt till förening
 125. Vattenskada från fasad i brf - Ersättning för extra boende, etc enligt lag
 126. Element mot handdukstork i brf
 127. Vattenskada/relining i brf - försäkringsbolag
 128. Stambyte vid ägande av 2 lägenheter i brf - Utbyte av vitvaror bara i en lgh
 129. Fuktskada från ventilationskanal i brf - Vem svarar för reparationskostnad?
 130. Fuktskada - Golv rest sig - Försäkringsbolag vill inte ta tag i problemet
 131. Vid stambyte kommer medlems badrum ej att renoveras - Likabehandlingsprincip?
 132. Vattenskada genom yttre fasad i brf - Vem bekosta tapetsering/ytskikt?
 133. Vem betala rörmokare i ombyggd lokal? Undersökningsplikt för ombyggnad?
 134. Våtrumsintyg tvång? - Styrelse trakasserar medlem i brf - Hyresnämnden
 135. Läckage i slits i badrum, i brf
 136. Återställningsplikt vid stambyte i brf / Renovering av badrum mot medlems vilja
 137. Det luktar sopor i svalen efter dragning av vattenrör i f.d. sopnedkast i brf
 138. Stambyte i brf - Frågor inför köp av bostadsrätt
 139. Nödvändigt byta golvbrunn i lägenhet? Hur laga våtrumsmatta som orsakat fuktskada?
 140. Vattenskada i badrum, sättning i huset, vad gäller i en brf?
 141. Stambyte i brf som gått snett
 142. VVC och brunt vatten i kranen - Rör rätt dragna vid badrumsrenovering i brf?
 143. Fuktskada på parkettgolv, föreningens eller medlemmens ansvar i brf?
 144. Vattenskada från tak pga bristande underhåll i brf
 145. Hyresgäst lämnar ej tillträde till lägenhet för vattenspolning, vi får betala dubbelt
 146. Fuktskada i vindsförrådstak - vems ansvar där förråd ej är kopplat till lgh i brf?
 147. Kostnad för fuktskada i brf som orsakats av bostadsrättshavaren - Vem betalar?
 148. Stambyte i brf och återställande av badrum. Valfrihet? Vem betalar vad?
 149. Skälig hyresreduktion/kompensation för hyresgäster under renovering i brf
 150. Pris på tätskikt i badrum till bostadsrätt
 151. Stamrenovering i badrum - Hjälp !!
 152. Likabehandlingsprincipen - Badrumsrenovering i brf på styrelsens villkor?
 153. Fuktskada innertak badrum, brf - Råttor pinkar genom taket
 154. Sönderrostad golvbrunn i brf - Vem återställer till ursprungligt skick?
 155. Relining i brf - Förening står ej för återställning om inspektionslucka saknas!
 156. Vatten under golv i nyköpt brf-lägenhet, vems ansvar?
 157. Hål i badrumstaket i brf
 158. Kärvande värmereglage duschblandare i lägenhet - Så här löser du detta!
 159. Vattenskada i bostadsrätt som granne orsakat pga försumlighet (HSB-Brf)
 160. Tvingades betala 50.000 kr för grannens vattenskada i brf
 161. Läckage i brf med skadade golv och väggar i lägenhet som följd
 162. Stambyte i brf, ska styrelse eller stämma besluta ?
 163. Vad krävs för att inrätta ny golvbrunn i en bostadsrätt?
 164. Vibrationer i vattenrör i brf
 165. Det luktar mögel i badrummet. Vem har ansvaret att kontrollera det i en brf?
 166. Måla på våtrumstapet?
 167. Fuktskada orsakad av snö från grannens balkong i brf - Vem betalar?
 168. Föreningen/styrelsen bestämmer när, var, hur badrum ska renoveras i brf
 169. Stambyte, vad har föreningen för skyldigheter mot medlemmarna?
 170. Ersättningsnivåer för dem som renoverat badrum i brf
 171. Medlem renoverat efter stambyte i brf - Varning eller uteslutning?
 172. Stambyte och badrumsrenovering i brf - Men jag har redan renoverat; standardsänkning!
 173. Vattenläcka i kök / ersättningskrav i brf
 174. Vad gäller vid skada i badrum i en brf?
 175. Går det att byta enstaka plattor i kaklat badrum i brf?
 176. Badrumsrenovering i brf - Styrelse vill besiktiga - vi ska betala 12 000 kr till SBC
 177. Gruppstämning pga att bara vissa får badrum renoverade - Fuktskador i ombildad brf
 178. Fuktskada innertak (vardagsrum) i brf - Ska jag betala ytskikt?
 179. Fuktskadat fristående förråd i brf
 180. Fuktskada, Försäkring/åldersavdrag/ersättning- särskilja arbets- och materialkostnad?
 181. Användning av föreningens pengar till badrumsrenovering i lgh?
 182. Min brf/styrelsen vill inte ha med min fuktskada att göra?
 183. Fuktskada i brf från hyresgäst pga översvämmad golvbrunn
 184. Ska föreningen betala för skador i badrum orsakade av medlem i brf?
 185. Ansvar för vattenskada i brf pga trasig ballofix i lgh
 186. Relining i brf - Vilken metod är bäst?
 187. Vattenskada från takfönster i brf, vem ansvarar?
 188. Byte av värmepanna i badrum / Renovering badrum - Vad gäller i brf?
 189. Fuktskada/vattenledningsskada i badrum, ersättning i brf
 190. Renoverade badrum och installerade en handukstork istället för radiator i brf
 191. Fuktskada i 4 år gammalt badrum, vad gäller i brf?
 192. Köp av bostadsrätt med befintlig fuktskada i lgh
 193. Krav på dokumentation, behörig personal, gällande försäkringar vid försäljning i brf
 194. Avgiftshöjning i brf efter stambyte med standardsänkning av lgh?
 195. Föregående ägare av lgh har gjort dålig badrumsrenovering i brf
 196. Styrelsen renoverar "utvalda" (egna) badrum på eget bevåg, utan stämmobeslut, i brf
 197. Avloppsledning renovering i brf - Relining? - Renovera badrum samtidigt?
 198. Renoverat badrum i brf har grova fel - Golvbrunn ej enligt normer
 199. Min skyldighet att betala för hantverkares fel? - Badrumsrenovering i bostadsrätt
 200. Läckande toalett i brf - byggfelsfråga, föreningsfråga eller en privatsak?
 201. Självrisk vattenskada (badrum) debiteras medlem i brf
 202. Vattenskadat vardagsrum orsakad av yttre påverkan i brf
 203. Golvbrunn i badrum och läckage avloppsrör till handfat, brf
 204. Stora problem vid stambyte i brf
 205. Förening förlorade mål i HD om reparationskostnad för reparation efter brandskada brf
 206. Är detta en fuktskada? (bilder)
 207. Fuktkontroll av lgh - Protokoll via e-mail
 208. Hur vet jag att besiktningsman är certifierad (GVK)?
 209. Vem ska betala besiktning av vattenskada i lgh i brf?
 210. Våtrumströskel i lgh
 211. Mögelskada - föreningens ansvar men ingen åtgärd än!
 212. Knäppande element i lgh! Vad göra?
 213. Underkänd OVK-besiktning
 214. Ny golvbrunn och rör
 215. Fuktskada innertak - Vem är betalningsskyldig?
 216. Mögliga kläder/källare m.m vems ansvar??
 217. Får ett stambyte gå till hur som helst?
 218. Precis köpt ny lägenhet med mycket gammalt badrum, vad gäller?
 219. mögel, parkett?
 220. Vattenskada i badrum
 221. Mögel i köket?
 222. Vattenskada, hyres/avgiftsreducering?
 223. Sprickor i taket - vad gör man och vem bör man kontakta?
 224. Problem med ljud från rör/pumprum
 225. Styrelse som inte håller vad den lovat
 226. Styrelse som inte håller vad den lovat
 227. badrumrenoverings
 228. Badrumsrenovering
 229. Vem ska stå för följdfel vid badrumsrenovering?
 230. Finns det garanti på stambyte?
 231. Mögelangrepp på fönsterbräda?
 232. Är OVK och Energideklarationen en kassako för oseriösa företag?
 233. Fuktskada från fasad
 234. Gamla stadgar - vem ansvarar för rep/byte av groda i badrum?
 235. Vattenskada i HSB Brf Arvid, ingen bryr sig
 236. Vattenskada från kök
 237. Fukt i vägg pga avloppsstamm
 238. Ventilation i kök
 239. Fukt badrum
 240. Ska vi betala självrisk?
 241. försäljning och stambyten
 242. Livrädd för vad som kan hända
 243. hyresreducering för 2:a handshyresgäst vid stambyte
 244. besiktningsprotokoll mm
 245. Fuktskada i badrum, ej nämnt av säljare
 246. Saknar fakturor från förra ägaren, viktigt eller inte?
 247. Vattenskada
 248. Vem står för utrivning?
 249. rotavdrag?
 250. Eventuell fuktskada i badrum