handdator

Visa fullständig version : Bostadsrättsforum


Sidor : 1 2 3 [4] 5

 1. Kan dödsbo hyra ut en ärvd lägenhet i andra hand?
 2. Undersökningsplikten, ett gungfly av osäkerheter
 3. Stambyte. Hur bestämma rätt tidpunkt för åtgärden?
 4. Renovera lägenhet för försäljning
 5. Skillnad på hyresgäst och hyresgäst?
 6. Skall inte styrelsen informera medlemmarna om stambyte?
 7. Lite till om hur vi kan undvika fuskbyggen.
 8. Balkonginglasning
 9. Vem ska straffas, fuskbyggaren eller köparen?
 10. Styrelsen fick inte ansvarsfrihet!
 11. Oskälig årsavgift
 12. Lagar vs stadgar i kooperativ hyresrättsförening
 13. Mobbing i Brf
 14. Besittningsrätt biyta
 15. Kommungranskarna
 16. Kan brf-förening själv anlita hantverkare till brf-lägenheter?
 17. Brandsläckare till medlemmarna?
 18. Balkongbråk i brf
 19. Uthengd
 20. Är det så rättvisa skall fungera i en BRF?
 21. Har jag överreagerat eller har jag rätt att bli förbannad?
 22. Hur formulera fullmakt
 23. Brf - svarta listan
 24. Bygglov
 25. Hur hitta BRF med stadgar som alltid tillåter andrahandsuthyrning?
 26. Vill köpa bostadsrätt men ej bo permanent!
 27. BoRevision i Sverige AB
 28. Vem skall stå för fakturan?
 29. Vinst vid försäljning av bostadsrätt ?
 30. Ärendehanteringssystem för fastighetsskötare
 31. SBC om badrumsrenovering.
 32. Köpa bostadsrätt, efter 1 år hyra ut den? Funkar det?
 33. Renovera gammalt fuskbygge/råvind
 34. Högsta belåning bostadsrätt
 35. sprucken betongvägg ?
 36. Upplysningsplikt bostadsrätt
 37. Bostadsrätt i Svenska domstolar
 38. Rättigheter i Brf för "Dummies"
 39. Krävs det stämmobeslut för att styrelsen skall få säljas 1 BR som 2 BR?
 40. VETORÄTT OSKÄLIGT. Särskilda krav för ändring av stadgar §45(46)
 41. Något om "luddet" i vår lagstiftning och dess konsekvenser.
 42. Lägenhetsdörrbyte i brf
 43. Ersättning för städning
 44. Tvångsanslutna till Bredbandsbolaget med hyreshöjning för alla
 45. Bostadsrätt som blev fel, del 4
 46. Hur blir en fastighet av med höga radonhalter?
 47. Varken källar eller vindsförråd
 48. ulagliga vedtak
 49. Anläggning av boulebana utan stämmobeslut
 50. Uteplats
 51. Två ettor som blivit en tvåa i praktiken
 52. Tvättstugeavstängning?
 53. Nyckel-kopia
 54. spekulation
 55. vanligt med fläskänglar?
 56. Tillsyn i lgh
 57. Hur hittar jag Domstolshandlingar i dessa två fall?
 58. Badrumsrenovering, kostnadsansvar
 59. Årsmöte HSB
 60. Information från styrelsen
 61. Styrelsen vill ta min parkering ifrån mig
 62. Skadlig information till medlemmarna
 63. Ställföreträdare
 64. Vill veta vilka medlemmar som har garage
 65. Balkonger
 66. Befängda argument mot information i bostadsrätt.
 67. Källarförråd måste tömmas omgående pga lägenhetsbygge
 68. Ingrepp i lgh utan stämmobeslut
 69. Ladduttag för elbil
 70. Är föräldraledighet skäl för andrahandsupplåtelse?
 71. Skadestånd från BRF ifall styrelsen bryter mot lag?
 72. Andrahandsuthyrning barn till f.d styrelsemedlem
 73. Ändring av andelstal?
 74. Styrelse fått anmärkning av revisor
 75. Byte av ytterdörrar
 76. Annan användning av soprum
 77. Överlåtelse registreras var?
 78. Överlåtelseavtal (köpekontrakt) bostadsrätt på Engelska
 79. Avgiftshöjning
 80. balkong
 81. Byte av portkod - Vem ska informeras?
 82. Hotellverksamhet?
 83. Skatt hyra ut bostadsrätt
 84. Landlord increases rent by 12% via Sms
 85. Betalda eller gratis andrahandskontrakt?
 86. Riksbyggen förvaltar garageuthyrningen.
 87. Revisoternas ansvar
 88. Medlem orsakat vattenskada i intilliggande lokal
 89. Ansvarsfråga - juridiskt eller moraliskt?
 90. Krypgrund Radhus
 91. Motion giltig?
 92. Likställighetsprincipen
 93. Omröstning i lägenheter
 94. skyldighet att betala hyra vid överlåtelse
 95. Årsredovisning och Väsentliga händelser
 96. Rätt till ersättning?
 97. Skall inte styrelsen avgå vid nekad ansvarsfrihet
 98. Konstituering och firmateckning
 99. Årsstämma 2016
 100. Särskild granskare
 101. Förhör i brf
 102. Inomhustemperatur
 103. Underhåll av terrasser och uteplatser
 104. Olika upplåtelseavgifter - vissa slipper och andra inte?
 105. Vad tycker ni om Revisorsnämnden
 106. Facebookgrupp för BRF
 107. styrelsens arbetsgivaransvar
 108. Har någon erfarenhet av att polisanmäla styrelsen för trakasseri?
 109. Domstol är inte lika med kännbara konsekvenser
 110. Justering av protokoll
 111. Koll i styrelseprotokoll
 112. Liten nybildad BRF
 113. Kan styrelsen göra stora ingrepp i hus utan att medlemmarna får påverka?
 114. Organisation mot mobbning
 115. Balkongnät
 116. Balkonggolv
 117. Elbilar ocg risker under laddning vid åskväder
 118. Några ord om revisorn i bostadsrätt, brott och straff.
 119. Vattenskada orsakad av föreningens fastighetsservice
 120. Riv vägg + Bygga nytt badrum
 121. Takfönster
 122. Riva vägg
 123. balkonger
 124. Buller av thailändsk matlagning!
 125. Hantering av vattenläcka som orsakats av fastightsservice
 126. Frivilligt Kapitaltillskott återbetalning önskas
 127. Söker en mall för årsplanering
 128. Fastighetsskötare lön ?
 129. Utflyttningsbidrag för hyresrätt på 1,7 miljonen kr !!!
 130. Trapphiss
 131. Sälja garage/lokal
 132. Bostadsrättslokal
 133. MedlemsUppdrag
 134. Stämmobeslut
 135. Hjälp mig tyda dessa siffror... 3 miljoner i likvida medel?
 136. Förslag till nya redovisningsregler.
 137. Ang nya lagregler.
 138. Kurs om BRF för styrelse
 139. Underhåll och avgifter
 140. Ersätta styrelsemedlem
 141. Nyttjanderätt
 142. vem tillsätter ny styrelsemedlem?
 143. Smussel av "förtroendevalda" i bostadsrätt
 144. Styrelse medlemar
 145. Inneboendes rättigheter
 146. Granska mitt förslag - sänkta avgifter
 147. Ärvd lägenhet
 148. HSB börjar få kalla fötter i protokollsfrågan.
 149. styrelsens tillträde till lägenhet
 150. Insatskapital eller Kapitaltillskott. Är det samma sak?
 151. Återkalla lutlyst extrastämma - går det?
 152. När kan årsavgiften bestämmas/ändras av styrelsen
 153. Är föreningsstämman det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening?
 154. Orättvisa avgifter
 155. Störande tvättmaskin
 156. Uselt Jobb Av Styrelsen
 157. När är det dags för en Ny Ekonomisk Plan
 158. Oseriösa ombildningskonsulter finns dom?
 159. Elavbrott under ny förening
 160. Hjälp vid ombildning
 161. Byte till säkerhetsdörrar
 162. Nytt avtal ang. ansvar av balkonger och inglasning?
 163. Ansvarsfråga ang felaktigt byggt badrum i bostadsrätt
 164. Bulta fast kassaskåp
 165. Registrering av stadgar hos Bolagsverket
 166. Sprickor i yttervägg
 167. Hantering av stadgar
 168. Uppsägning/förverkande
 169. Uteslutning i brf
 170. Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden
 171. Varför är vi medlemmar och inte boende i en brf?
 172. Förhandla med kommunen om köp av mark...
 173. Bygga altan utan stämmobeslut.
 174. "Syn" i bostadsrätt
 175. Insyn
 176. Misstänkt korruption
 177. Bygga uterum av glas.
 178. Byta ut styrelsen är lättare sagt än gjort!!!
 179. OVK och spiskåpa ansluten till ventilationskanalen
 180. Ventilation dålig efter OVK
 181. Styrelsen bryter mot stadgarna
 182. Röstregler
 183. Hyresnämnden
 184. Ruttet fönster
 185. Jävelskap vid tillträde
 186. Hyressättning av garageparkering
 187. Styrelsemedlem
 188. Äntligen riktiga avgifter?
 189. Avskrivningsplan
 190. Nedsättning av årsavgift p.g.a kallt i lägenhet?
 191. Tilläggsavtal Garage
 192. Framtidens bostadsrätter med unika stadgar!
 193. Kostnad som bokförs år 1 och betalas år 2 ???
 194. Felaktiga utlägg - bedrägeri?
 195. Att säkerställa medel till underhåll
 196. Brfen offentliggör protokoll efter tillsyn –*ok eller ej?
 197. Tvätt av fasta fönster
 198. Ambitiös suppleant...
 199. "Drulleförsäkring"
 200. Tema Bostad i Lokaltidning Stockholm
 201. HSB i Brf
 202. Rättshandlingar
 203. Byte av passagesystem
 204. Revisioner
 205. Har vi verkligen de politiker vi förtjänar?
 206. Vem är klienten? Brf eller styrelsen?
 207. Erfarenhet av KPMG och Grant Thornton?
 208. Öppenhet
 209. Injuden till styrelsemöte
 210. Val till styrelse
 211. Stämmoordförandens arvode
 212. Friviligt arbete
 213. Anonymt dödsbo
 214. Är altan att anse som byggnad?
 215. Separation från Sambo - hur överlåta bostadsrätt och lån.
 216. Vindskydd på balkong
 217. Det sämsta av 2 världar
 218. Lita inte blint på styrelsen
 219. Kan ägarlägenhet vara ett alternativ?
 220. Professionell styrelse?!
 221. Dolda fel
 222. Ingen säljare
 223. Fördel/Nackdel med samma mäklarfirma köp/sälj
 224. Ökning i fellesutgiftene
 225. Underhåll och plantering på uteplats
 226. byte av stigare & central i lgh
 227. Är vi miljonärer ?!
 228. Subventioner ?!
 229. Jäv
 230. Persienner?
 231. Ännu ett nytt byggprojekt med "egnahemsstadgar"!
 232. HSB Brf Ida
 233. Styrelsens godkännande av utförda bygget ifragasatt
 234. Styrelsens godkännande av utförda bygget ifragasatt
 235. Beslut taget som gagnar vissa bostadsrätter mer än andra
 236. Ventilation i köket
 237. Upplåtelseavtsl
 238. Får inte en medlem kontakta revisorn?
 239. klippa upp förråd?
 240. Hur hanterar man asbest problematiken
 241. Bokning av gästlägenhet
 242. Lurig ordförande
 243. Föreningsdemokratin urholkas den av onda krafter eller ren dumhet?
 244. Teknik för att mäta användandet av varmvatten?
 245. Problem med förra årets ordförande
 246. Öppehet-Tystnadsplikt
 247. Bråk efter höststädningen
 248. Bryta avtal med förvaltare
 249. Rensning i allmänna utrymmen ute och inne
 250. Byte av belysningsarmatur