handdator

Visa fullständig version : Bostadsrättsforum


Sidor : 1 [2] 3 4 5

 1. Forskningsprojekt
 2. Dipp i bomarknaden
 3. Teknikaliteter
 4. Uppmaning
 5. Självcensur
 6. Vad skulle ni tro att ett akut informationsmöte kommer att handla om ?
 7. Vems fel att revisorn avgått p.g.a. medlem krävde anmärkning i revisionsberättelsen
 8. Förvaltningskostnaderna har skjutit i höjden
 9. Bland får jag för mig...
 10. Blåst på terassen!
 11. Äntligen goda nyheter!!
 12. Vilken typ av förening är mest funktionell respektive dysfunktionell ?
 13. Vilka krav på förändringar för bostadsrättshavare är viktigast ?
 14. Företagskort
 15. Är vi eniga om de största problemen (oavsett lösningen) ?
 16. myggan ett
 17. Rapport från HSB Malmö föredrag om hur man skriver motioner
 18. Att svara eller inte svara
 19. Odemokratisk styrelse?
 20. Skatteverkets feltaxering med konsekvenser
 21. Dubbla kostnaden för anlutning till fibernät?
 22. Brukar revisorer kräva papperspost (nu på 2010-talet) istället för mejlbilagor?
 23. Skriva på avtal?
 24. Gemensam föreningsyta tas i anspråk
 25. Efter Årsstämman
 26. Lång historia, tacksam för synpunkter
 27. Kommentar om info till mäklare och köpare (faktabanken)
 28. Andrahands uthyrning - Villkor för visning
 29. Hur är det att äga bostäder i övriga EU-länder jämfört med Sverige?
 30. Nytt nybygge
 31. Varning för köp av nya bostäder
 32. Att bo i Åby Park i Vallentuna
 33. Att bo i Åby Park i Vallentuna
 34. Inneboende/andrahand
 35. Intrång i lägenhet
 36. Klausul vid köp av nyproducerad bostadsrätt
 37. Hitta betalda priser för bostadsrätter?
 38. ägarandelar-konserverad gröt
 39. Behöver tips på Teknisk Förvaltare i Sthlm
 40. Är det normalt/lämpligt att en valberedning föreslår omval av sig själva ?
 41. Bostadsrätt -självreglerande cirkus
 42. Avgift för garage tillhörande lägenhet
 43. Hemnets ägarförhållande och mäklarens sidoinkomster gillar jag inte.
 44. Ställ högre krav på forumets svar, med hänvisningar till fakta t.ex. rättskällor !
 45. Ombildning halvvägs
 46. Ärende 2775-13-4 i Hyresnämnden
 47. Dags att avslöja
 48. HJÄLP -Bank+lägenhet
 49. Om jäv
 50. Kommentarer från Anders Mallmén, Håkan Julius, Bob Nilsson Hjort och Ingrid Uggla
 51. 10 årsjubileum?
 52. Varför medlemmarna själva måste kunna kontrollera styrelsens arbete
 53. Åtgärdsplan
 54. Karteller är okej i brf?
 55. Bolagsverkets syn på stadgar om öppna styrelseprotokoll i brf
 56. Erfarenheter från verkligheten angående öppna styrelseprotokoll ?
 57. Bolagsverket sålde hans personnummer!
 58. Öppna protokoll kan bl.a. motverka problemet med att fel personer sitter i styrelsen
 59. "Styrelsen föreslår att Stämman avslår Motionen"
 60. Vad krävs för att bli vald till olika aktiviteter
 61. Terass
 62. "Styrelselagar"
 63. Omröstning för eller emot öppna styrelseprotokoll
 64. Vad gör HSB juristerna för nytta ? vem är de ?
 65. Köp av ett Rum
 66. Omröstning för eller emot öppna styrelseprotokoll 2
 67. Vad säger hyresnämnden egentligen?
 68. Har BRF handlat rätt?
 69. Legitima anledningar för en revisor att inte granska brott mot bostadsrättslagen ?
 70. Nyproducerad bostadsrätt, sänkt tak i lägenheten, ersättning?
 71. Tillhör innerdörrar lägenheten?
 72. Attestera fakturor i turbulent förening
 73. Upplåtelseavtal och bygglov
 74. När kan en motion avvisas på grund av formalia ?
 75. Begäran om särskild granskningsman
 76. Tillträde till lägenhet
 77. Lägenhetsutdrag
 78. Besittningsrätt vid dubbelboende?
 79. Vad är det som definierar hyran i en förening?
 80. Styrelsens ansvar då valberedningen inte fungerar
 81. OBS! Nya redovisningsregler 2014
 82. Radonmätning
 83. Stämmoprotokoll försenad
 84. Tomträtt och höjda avgälder
 85. Fördel eller nackdel med oren revisionsberättelse när du ska sälja din lägenhet ?
 86. Redovisning av p-platser. Vad säger lagen?
 87. Vilka regler och rättigheter finns för medlem på stämman ?
 88. Mina motioner. Vilka invändningar kan Styrelsen komma att göra ?
 89. Valberedningsdokument, synpunkter önskas
 90. Vilka BRF lagar har sanktionsbestämmelser ?
 91. Underhållsplan
 92. Boverket bör också göra en analys och skriva en rapport om regleringar i BRF.
 93. Skillnad mellan brf & samfällighet i öppna styrelseprotokoll?
 94. Tips på länkar
 95. Varför är det okej att anonyma forumanvändare kritiserar namngivna personer ?
 96. Kan man köpa in styrelsetjänsterna?
 97. Hur modernisera styrelsearbetet? Kan det läggas ut på någon form av "förvaltning"?
 98. Anta stadgar innan föreningen är registrerad?
 99. Bostadsrätternas framtid
 100. Vad är bra och vad är dåligt med ägarlägenheter
 101. Ägarlägenhet som boendeform - har den någon framtid?
 102. Ekonomisk plan
 103. Avgifter
 104. Upplysning till väsentlig nackdel för föreningen
 105. Hot om våld mot styrelseledamot
 106. Hjälp med att formulera motioner
 107. Bygga flerfamiljshus i egen regi - nygammal metod åter i Göteborg
 108. Justitiedepartementets syn på stämmobeslut om öppna styrelseprotokoll i Brf
 109. Julkalender 2013 från kluringens lekstuga
 110. Ska hyran för garage subventionera avgifter på lägenheter?
 111. Andra året som hyran höjs med 4%
 112. Styrelsearvode
 113. Elpriser
 114. Hjälp med tydande av föreningens tillstånd!
 115. Köp av kostsamma tjänster utan information eller medlemsmöte
 116. Hur få epost svar på inlägg ?
 117. Vad är meningen med Stämmoprotokoll
 118. Hur annonserar man billigast på Hemnet och Booli utan dyr mäklare?
 119. Energideklaration, besiktningsprotokoll, underhållsplan. Vem kan svara?
 120. Kan styrelsen lämna ut vilka som hyr garage?
 121. Några frågor om BRF lagen
 122. Kan Styrelsen ta vilka beslut som helst ?
 123. Vad ingår i det hemliga Styrelseprotokollet?
 124. Vilka särskilda befogenheter har en ordförande i en styrelse ?
 125. Underhållsplan i brf, hemlig eller värdefull för medlemmar/köpare?
 126. Hur stor är min lägenhet?
 127. Hur kallar vi till extrastämma och vad bör vi tänka på?
 128. Vårdplikten i br satt under lupp här
 129. Erfarenheter av SBC o Riksbyggen Ek.förv.
 130. Ansökan till Hyresnämnden? AKUT HJÄLP!
 131. Extrastämma
 132. Granskning av styrelsen i en brf, behövs det?
 133. Vi menar kanske olika saker med det frekvent återkommande ordet "problemlösning" ?
 134. Överföra Bostadsrätt
 135. Rättsfall vattenskada
 136. Hur ska man annonsera?
 137. Bygga om lokal till lägenhet
 138. Information
 139. Andelstal
 140. Boktips
 141. Värdegrund för en bostadsrättsförening?
 142. Julbord för styrelsen i brf
 143. Läckande tvätt-tvätt maskin, från ovan...
 144. HSBs tvångsmedlemskap, fri att utträda men måste fortfarande betala medlemsavgift
 145. Vaktmästaren ger ingen service
 146. En udda lösning för frivilliga kapitaltillskott
 147. SBCs/Bostadsrätternas märkliga stadgar om avgiftsfördelning i brf
 148. Vad gäller när Hyresnämnden har kontaktats?
 149. Sälja bostadsrätt
 150. Inspelning av samtal och publicering av ljudinspelning på Internet
 151. Rivning av icke bärande vägg
 152. Högre pris - lägre avgift
 153. Anslagstavlor i brf
 154. Ekonomisk plan
 155. Dagens Juridik
 156. Ska möta brf´s styrelse i Tingsrätten
 157. Vaktmästarna gynnar sig själva
 158. Likvidation av bostadsrättsförening
 159. tvinga styrelse agera
 160. Varför förhandlar regeringen med bostadsorganisationerna?
 161. Dold framtida avgift
 162. Ändring av fördelningsgrund från insats till andelstal - bostadsrättslokal upphör
 163. Är det enkelt att undvika konflikter i byggemenskaper ?
 164. Upplåtelseavgift
 165. Vart är bostadsrätten på väg?
 166. Föreningen tar ut för hög avgift enl. andelstal (insatser) - Betalar du för mycket?
 167. Så olika avgift/kvm i vår förening
 168. Vindsbygge
 169. Stadgarnas grunder för beräkning av årsavgiften
 170. Suppleantens roll i styrelsen? Vi är väldigt oense i styrelsen, hjälp!!
 171. Enstegstätad fasad
 172. Svar på en motion från styrelsen
 173. Styrelseledamöter hoppar av när stämman inte tyckte som styrelsen i allt
 174. Nya regler kan leda till höjda avgifter
 175. Progressiva avskrivningar
 176. System för styrelsen - era erfarenheter?
 177. Info nya medlemmar
 178. Oförändrad årsavgift
 179. Debiteringslista
 180. Hot om likvidation av brf och styrelsens försvar till begångna fel
 181. Tillbyggnad
 182. Väsentligt fel?
 183. Vad gäller mina bekanta?
 184. Är det förtal att informera om förtroendevalda personers brottslighet?
 185. Tokiga svar på motioner utan samordning med motionär
 186. Motioner till brf - Styrelsen vill bestämma vad motioner ska innehålla
 187. Balkongbygge Balco
 188. Godkänna förändring i lägenheten
 189. Bostadsrätterna (SBC) avråder från differrentierade insatser
 190. Särbehandlingsregister
 191. myggan ett vad går gränsen?
 192. Bli sambo
 193. Störd av grannes tvättmaskin
 194. Kan man vägra fönsterbyte?
 195. Informationsplikt vs undersökningsplikt
 196. Fördelningstal - höjning av avgift ju högre man bor
 197. hsb bygg
 198. Fönsterbyte som underhåll?
 199. Hur mycket betalade försäkringsbolaget av rättegången mot din förening?
 200. Styrelsen döljer intern revision till medlemmarna
 201. HA och HN
 202. Extra avgift för permanent boende
 203. Bra ekonomisk förvaltare efterlyses
 204. Motioner från "styrelse" som hämnd mot engagerad medlem
 205. Trolöshet mot huvudman
 206. Bolagsverkets jurister håller inte måttet!
 207. Fördelningsgrund och stadgar
 208. Så blev resultatet av tvångsbyte av 100% felfri ytterdörr
 209. Tvättstuga lagkrav?
 210. Hård JO-kritik mot balkongstridande
 211. Vilka bostadsrättsföreningar har en organiserad opposition?
 212. Nästa steg i utveclingen av min tvångsbytta ytterdörr
 213. HSB Malmö stödjer ärekränkning av enskild medlem i brf
 214. Hur mycket betalar er förening i årsarvode till styrelsen?
 215. Användande av huvudnyckel
 216. Skador pga ombyggnation
 217. HSB Malmö motpart till motionär i brf
 218. Stämning mot styrelse
 219. Bluffaktura?
 220. Kan man godkänna årsredovisningen?
 221. Bostadsrättsföreningar med stadgar som alltid tillåter andrahandsuthyrning utan skäl?
 222. Om motioner
 223. Har någon kunskap om sekelsifteshus på träpålar?
 224. Vad händer om ingen vill vara med i styrelsen?
 225. Likvidation och fördelning av aktiva..
 226. Hur ska styrelsen sälja föreningens lägenheter ?
 227. Bestämma arvode första gången
 228. Medlemmarna förstår inte allvaret i Brf
 229. Finns det någon gräns för hur mycket en BRF styrelsen kan lura en ny medlem?
 230. Missnöjda köpare...
 231. Rättelseanmodan - preskriberingstid
 232. Garagehyra i bostadsrättsförening
 233. Protestera mera
 234. Övergång till andelstal som beräkningsgrund, andelsvärde? - Årsstämma 2014
 235. Information i Årsredovisningen
 236. Hopslagning av lägenheter
 237. Progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar
 238. TV-reklam om flyttskatter från Villaägarna
 239. Progressiva avskrivningar förespråkas av HSB, Riksbyggen, SBC & Bostadsrätterna
 240. Okonstituerad styrelse
 241. Garage
 242. Jäv
 243. Icke-medlem ordinarie ledamot
 244. Tillträde till lgh
 245. Gratifikationer till styrelsen utöver vad som beslutats på stämma
 246. Årsstämma, motioner, svar, avslag, bifall
 247. Mall för begärande till extrastämman ?
 248. Ska medlemmar tvingas av styrelsen att använda Google translate?
 249. Vad täcker försäkringen egentligen
 250. Medlemsförteckning ?