handdator

Visa fullständig version : Faktabanken


 1. Hyresnämnden, vad gör de för en bostadsrättsägare?
 2. Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 3. Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar bostadsrätt
 4. Nycklar och lås i bostadsrätt
 5. Likvidation av bostadsrättsförening
 6. Fusion av bostadsrättsförening
 7. Överlåtelse av hus i bostadsrättsförening
 8. Ändring av insats i bostadsrättsförening
 9. Utvidgning av bostadsrättsförenings verksamhet
 10. Skild från lägenheten i brf
 11. Förverkande, Tvångsförsäljning bostadsrätt
 12. Förverkande, Uppsägning bostadsrätt
 13. Förverkande bostadsrätt, vem ska delges?
 14. Förverkande av bostadsrätt
 15. Förverkande, utomstående person i lägenhet / bostadsrätt
 16. Rättelseanmaning i bostadsrättsförening
 17. Tillträde till lgh i bostadsrättsförening
 18. Sen betalning av avgift i bostadsrättsförening
 19. Ohyra i lägenhet / bostadsrätt
 20. Brottslig verksamhet i bostadsrätt
 21. Skyldighet av synnerlig vikt
 22. Störningar och Vanvård
 23. Lägenhet används i strid mot upplåtelseändamål
 24. Störningar i bostadsrätt
 25. Otillåten andrahandsupplåtelse bostadsrätt
 26. Andrahandsuthyrning bostadsrätt, andrahandsupplåtelse - Inneboende bostadsrätt
 27. Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare?
 28. Bostadsrättsbevis- Bostadsförening vs bostadsrättsförening
 29. Avsägelse av bostadsrätt
 30. Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt
 31. Överlåtelse, övergång av bostadsrätt
 32. Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt
 33. Bostadsrättsförenings ansvar efter tillträdet, underhåll bostadsrätt
 34. Bostadsrättsförenings ansvar vid tillträdet, underhåll bostadsrätt
 35. Underrättelse till borgensman / panthavare av bostadsrätt
 36. Nedsättning av avgiften i en bostadsrättsförening
 37. Vem ansvarar för betalning av avgifterna i bostadsrättsförening?
 38. Väsentlig avgiftshöjning i bostadsrättsförening
 39. Överlåtelse- och pantsättningsavgift bostadsrätt
 40. Avgift och insats i bostadsrättsförening
 41. Personuppgiftslagen, PuL
 42. Lägenhetsförteckning bostadsrättsförening
 43. Medlems- och lägenhetsförteckning bostadsrättsförening
 44. Likhetsprincipen, likställighetsprincipen, likabehandlingsprincipen
 45. Självförvaltning bostadsrättsförening
 46. Underhåll av bostadsrätt
 47. Styrelsen, protokoll i bostadsrättsförening
 48. Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej i bostadsrättsförening! - Vårdplikt, vad är det?
 49. Om styrelsen - dess konstitution, skyldigheter, etc i bostadsrättsförening
 50. Väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens fastighet
 51. Förändring av en lägenhet i bostadsrättsförening
 52. Stadgeändring bostadsrättsförening
 53. Dispositioner, vinst eller förlust, årsredovisning bostadsrättsförening
 54. Klander av beslut på stämma bostadsrättsförening
 55. Val av styrelseledamöter och revisorer i bostadsrättsförening
 56. Medlems frågerätt i bostadsrättsförening
 57. Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd bostadsrättsförening
 58. Ombud och biträde vid stämman i bostadsrättsförening
 59. Stämmans kompetens och Ansvarsfrihet för styrelse i bostadsrättsförening
 60. Kallelse till föreningsstämma - rutiner bostadsrättsförening
 61. Stämma - Beslut på stämman i bostadsrättsförening, votering
 62. Motionsrätt bostadsrättsförening
 63. HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta?
 64. Vad är "Vattenledningsskada"? - Prövning av HD
 65. Underrättelser avhysning bostadsrätt, vad säger lagen?
 66. Uteplats och balkong - utemiljö bostadsrättsförening
 67. Parkering och garage bostadsrättsförening, frågor och svar
 68. Utemiljö - lekplats, trafik, cyklar, träd, fåglar, basstation, katter, etc.
 69. Brandvarnare i bostadsrätt
 70. Sprickor i vägg och golv, bostadsrätt
 71. Grannar som stör och hotar i bostadsrättsförening
 72. Vad lagen säger om störningar och styrelsens skyldigheter i bostadsrättsförening
 73. Kallelse till årsmöte - regelverk bostadsrättsförening
 74. 8 kap. - Revision och särskild granskning - Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
 75. 7 kap. - Föreningsstämman - Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
 76. Sambolagen bostadsrätt
 77. Andelstal i bostadsrättsförening - Beräkna och ändra andelstal bostadsrätt
 78. Hur mäter man bostadsytan i bostadsrätt?
 79. Särskild granskare och medrevisor i bostadsrättsförening
 80. Beslut i bostadsrättsförening - Hur och med vilken majoritet på stämma?
 81. Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening
 82. Hur hanteras en vattenskada i en bostadsrätt?
 83. Dagordning vid konstituerande styrelsemöte - MALL bostadsrättsförening
 84. Policy för prövning av medlemskap i bostadsrättsförening
 85. Policy för tillstånd till andrahandsupplåtelse i bostadsrättsförening
 86. Policy vid ombyggnad av lägenheter i bostadsrättsförening
 87. Policy vid upphandling av varor och tjänster i bostadsrättsförening
 88. Undersöknings- och upplysningsplikt för bostadsrätt - Dolda fel
 89. Revisorsuppleantens och revisorns roll i bostadsrättsförening
 90. Öppna/Offentliga styrelseprotokoll i bostadsrättsförening - Exempel
 91. Hur skriver man motioner på bästa sätt i bostadsrättsförening?
 92. Vattenskada & vattenledningsskada - underhållsansvar & skada/skadereglering
 93. Kapitaltillskott och insatshöjning i bostadsrättsförening
 94. Ändra andelstal i brf - När är det möjligt/lämpligt med omfördelning av andelstal?
 95. Uppgifter om bostadsrätt till mäklare
 96. Brännbart i trapphus till bostadsrättsförening
 97. Bostadsanpassning i bostadsrättsförening
 98. Arvoden i en bostadsrättsförening
 99. Skatter för bostadsrättsförening
 100. Vind, bygga om råvind till lägenhet/bostadsrätt
 101. Jäv i bostadsrättsförening
 102. Ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 103. Offentliga styrelseprotokoll - Sanningen! Håkan Julius, Ingrid Uggla, Anders Mallmén
 104. Styrelsens upplysningssskyldighet & offentliga styrelseprotokoll i brf
 105. Tillstånd för ändring av lägenhet i brf - blankett, exempel
 106. Hur många bor i bostadsrätt i Sverige? - Statistik om brf:ar
 107. Avtal för parkeringsplats i brf
 108. Hyra ut bostadsrätt i andra hand - Vilken hyra kan tas ut vid andrahandsupplåtelse?
 109. Köplagen gäller vid köp av bostadsrätt
 110. Kontrollera brf hos Bolagsverket