handdator

Visa fullständig version : Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi


Sidor : [1] 2

 1. Kapitaltillskott i brf
 2. Inre fond i brf
 3. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i bostadsrättsföreningar
 4. Kapitaltillskott i brf
 5. Avgift baserad på antal rum i lägenhet
 6. Försäljning av bostadsrätt, nyhet i deklarationen
 7. 10% av köpesumman 11 månader innan inflyttning i brf?
 8. Bankgaranti i brf
 9. Underhållsplan i brf
 10. Vid reparationer i föreningens lgh hur många offerter?
 11. Tillbakabildande av brf?
 12. Tillbyggnad och höjd avgift i brf?
 13. Avgiftsskillnader i brf, mer än grava - Andelstal
 14. Inlösen av föreningens lån genom kapitalinsats
 15. Pantbrev i brf, splitta
 16. Fastighetsförvaltning - ekonomisk förvaltning för bostadsrättsförening
 17. (Lyx)renovering för delar av föreningen, ingen avgiftshöjning för berörda
 18. Ekonomiska analfabeter i brf:ar
 19. Finanskrisens inverkan på boendet
 20. Renovera hissar i brf
 21. Värdet på en bostadsrättsförening
 22. sänkningen av fastighetsskatten
 23. Anbud i brf, minst tre stycken? Hur kollar man detta?
 24. Reavinsten-köpläge.
 25. digitala fakturor
 26. Förvaltningsberättelse i brf
 27. Höjning av avgift i brf för öppen spis?
 28. Låna pengar tillsammans i brf
 29. Nytt rotavdrag - all information om rotavdraget och regeringens stimulanspaket !
 30. Tolkning av Rotavdraget
 31. Besparing vid byte av förvaltare i brf
 32. Upphandling lån i Riksbyggen-brf, vad gäller?
 33. Rotavdrag för balkonger i brf
 34. Placering av föreningspengar
 35. Helhetsåtagande eller delad förvaltning - vad är praxis i brf?
 36. Föreningen går back - Upphandlingar i brf
 37. Får man ändra på avtalets längd? - AFF
 38. Brf-Bedrägeri!
 39. Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning
 40. ISS Fastighetstjänster för brf
 41. Lag-förslag om ROT-avdrag för brf
 42. Inre fond - Reparationsfond i brf
 43. Allt om ROT-avdraget
 44. Amortering av skuld i brf
 45. Bryta förvaltningsavtal i brf?
 46. Pant av lägenhet i brf m.m.
 47. Ekonomisk plan för brf, etc - Kan någon ge vägledning?
 48. Eget arbete - trappstädning - självförvaltning
 49. Reavinstuppskovsräntan
 50. Dolda förluster i brf
 51. Upphandlingar av tjänster i brf
 52. Oskälig avgiftshöjning i brf?
 53. Har vi bra ekonomi i vår brf?
 54. Avdrag av moms för brf? - Riksbyggen
 55. Avgiftens storlek i brf och vinstens användning av årsavgiften
 56. Underhållsfond i brf, hur syns avsättningen i budgeten?
 57. Skatte avdrag för brf
 58. Yttre fonden i brf
 59. Underhållsplan i nybildad förening
 60. Ekonomisk plan för brf
 61. Årsbesiktning i brf
 62. Chockhöjningar av kommunens tomträttsavgälder för brf:ar
 63. Skorstens arbete i brf - ROT avdrag eller inget?
 64. Kommunala avgiften utökas
 65. Föreningen ska sälja en hyresrätt
 66. Sammanlagt tre lån i brf, varför?
 67. Inköpsställen utemiljö brf
 68. Avskrivningar i nyombildade föreningar
 69. Hur är lånebilden i denna förening?
 70. Ersättning till "hyresgäster" i brf vid renovering
 71. 10% avgiftshöjning för byte av fönster utan stämma i brf?
 72. Besiktning av utfört arbete i brf men entreprenör i konkurs
 73. Nya regler bolån?
 74. Budgetmöte i brf - agenda för styrelsen
 75. Lån tagna av förening för finansiering av lägenhetsköp
 76. Hantverkarens lön
 77. Hur mycket bör man egentligen ha i kassan i en brf?
 78. Tacka ja till anbud i brf
 79. Abff 04
 80. Dyrare att bo
 81. Deltaga i förbättringsåtgärder - Självförvaltning i brf
 82. Fast eller rörlig ränta i brf
 83. BRF har sänkt värdet på vår bostad!
 84. MEMO och uppslagsverk
 85. Dålig anpassning av regler för bostadsrättsföreningar
 86. Undanhållanden och knapp info från styrelsen i brf
 87. Avgiftshöjning i brf
 88. Hyresskillnader beroende på våning i brf
 89. Utgift eller investering?
 90. Föreningar som inte vill ha underhållsfond
 91. 43% av elpriset är skatter...
 92. Teknisk förvaltare i brf - erfarenheter & rekommendationer
 93. Negativt eget kapital? - Differens mellan underhållsfond och omsättningstillgångar
 94. Underhållsfond i brf eller komponentavskrivning - ÅRL
 95. Manipulerad upphandling i brf - Riksbyggen!
 96. Avdrag för Lägenhets andel av amortering
 97. Nyckeltal för jämförelse av brf:ar
 98. Byta förvaltare i brf
 99. Amortering i brf, hur stor?
 100. Planerad ansamlad förlust i årsredovisningen för brf
 101. Vem har ansvaret i brf om köpt ekonomisk förvaltning?
 102. Underhållsfond i bokföringen, hur bokförs detta i brf?
 103. Hantering av kassa och skulder i brf
 104. Hantering av kassa och skulder i brf
 105. Hur kan man höja hyran för brf's hyresgäster?
 106. Överlåtelse- & pantavgift i brf
 107. Fastighetsreda
 108. Sköta en brf i sömnen
 109. Överskott i brf - bästa sätt att disponera?
 110. Fullmakter / Hur ska fullmakt skrivas?
 111. Fakturaförsäljning för brf
 112. Rabatt för lokalhyra
 113. Ekonomisk/Teknisk förvaltning från SBC
 114. Ändra ett topplån till bottenlån i brf?
 115. Budgetplanering i brf
 116. Förhandla med banken - etik&moral...
 117. Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening
 118. Byggnation av vindsutrymme i brf
 119. Avsättning till yttre reparationsfond i brf
 120. Hjälp med riskbedömning
 121. Ekonomisk jämlikhet
 122. Hur stort mandat har en brf-styrelse i beslut?
 123. Uppskrivningsfond i brf
 124. Bokföring
 125. Jämlikhetsprincipen i brf - Självförvaltning
 126. Köpa sig fri från arbete i brf - Självförvaltning i brf
 127. Bostadsrättsförening med tomträtt, hur värdera?
 128. Medlemmar tar över föreningslån i brf
 129. Väsentlig förändring - ny ekonomisk plan i brf?
 130. Mobbning vid renovering i brf?
 131. Överskott och inga lån i brf. Eventualitetsbuffert?
 132. Film om bostadsbubblan
 133. Mall för upphandling av fastighetsförvaltning i brf
 134. Styrelsens rätt att teckna lån för brf
 135. Ska balkongrenoveringar i brf finansieras med privata lån?
 136. Fastighetsskötsel i brf
 137. Andelsvärde på lokaler och garage i brf
 138. Underhållsplan i brf?
 139. Ordförandens firma anlitas av styrelsen, ok?
 140. Sambandet mellan den yttre reperationsfonden och underhållsplanen
 141. Pris på ombildad hyresrätt i efterhand samt försäljning?
 142. Tolka ÅRL, hjälp önskas
 143. Oseriös konsult? - Ombyggnad stämmobeslut?
 144. Fondfördelning - Suppleant placerar föreningens pengar i fonder
 145. Regler för inneboende i brf
 146. Skatt om Brf säljer en lägenhet?
 147. Amorteringskrav i brf
 148. Problem entreprenör tilläggsisolering i brf
 149. Omförhandling av lån i brf
 150. Blanda egna och föreningens pengar!?
 151. Avgifter i brf - höjts eller sänkts
 152. Inga avskrivningar i brf
 153. Ränteintäkter inte längre skattepliktiga i äkta bostadsrättsföreningar
 154. Tvätthall i föreningen
 155. Parkeringsplats i brf
 156. Intern representation i brf?
 157. Fastighetsskötsel,administration-vad kostar det för en brf?
 158. KU55 - Kapitaltillskott för brf
 159. Skattenyhet
 160. Intressant artikel
 161. Företrädesrätt vid personlig konkurs av andelsägare i brf?
 162. Avskrivningar av brf-fastighetens värde
 163. Lösa upp bundet eget kapital i brf
 164. Föreningen begär nästan hela vinsten på bostadsrätten
 165. Problem med affärsidkare i brf
 166. Kombinerad kapitalinsats och avgiftshöjning i brf
 167. Rätten att få ut fakturor från kamrern i brf
 168. Intressant statistik om BRF kostnader
 169. Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - lån förening vs. medlem
 170. Underhåll och renovering i brf
 171. skiljeförfarande vs allmän domstol
 172. Intressant årsredovisning för i studiesyfte
 173. Styrelsen ljög om avgiftshöjning i brf vid köp av lägenhet
 174. Avrundning av och återkoppling till mina samtliga ekonomitrådar
 175. Pantsättningsavgift i brf
 176. Skatten vid försäljning av Brf
 177. Underhållsfond och Underhållsplan för brf - Var finns de???
 178. Hur ska såld lägenhet redovisas?
 179. bostadsförsäljningsskatten
 180. Ingen avsättning till yttre reparationsfond i brf
 181. Sänkt avgift i brf?
 182. starta eget
 183. Ingen andel i brf - Hur få rätt avgift?
 184. Överpris vid ombildning av bostadsrätt?
 185. Göra om råvind i brf, ökar det fastighetens värde?
 186. HSB Malmös nya rutiner kring betaltjänster och förskottering
 187. avgften mått på hur föreningen mår?
 188. Integrera trapphus i lägenheten
 189. Värmeavgifter i brf
 190. Upphandling ekonomisk förvaltning i brf: vad ska man ställa för frågor?
 191. Fönster kittning och takspolning i brf
 192. Priset och intresset rasar pga tvistat nybygge utanför brf
 193. Utbyte av tvättmaskiner i föreningen
 194. Slutpriser för vem?
 195. Ekonomi i brf - Varför så stora likvida medel?
 196. Bokföring av balkonger och ev. avskrivningskostnader för BRF
 197. Brukar BRF stå för kontorsmaskiner?
 198. Sociala,ekonomiska och tekniska skäl - Förändring av lägenhet
 199. Skatt på reavinst i brf
 200. Avskrivning - Resultatpåverkan
 201. Sälja råvind utan stämmobeslut
 202. Budget - yttre fonden
 203. Ekonomisk optimering
 204. Taxeringsvärde vid vindsförsäljning
 205. Substansvärde
 206. Teknisk förvaltning, anställa eller anlita?
 207. Deltog inte på städdag, får skotta i vinter...
 208. Kapitaltillskott vid försäljning Hyresrätter
 209. styrräntan vs bostadslån
 210. Klagomål om fastighetsförvaltare
 211. Välfärdsforskare: Höj momsen och sänk skatten
 212. Allvarligt fel i en totalentreprenad
 213. Fastighetstidningen söker förening
 214. Att spela aktör mot en annan!
 215. Läsvärd artikel om bolån
 216. brf rörliga lån, konstruktion
 217. "Undersökning" angående förvaltning
 218. Balkongbygge med ökad (minskad) slutkostnad??
 219. Yttre fond för underhåll - innebörd?
 220. Optimal storlek
 221. Avskrivning - komponentavskrivning
 222. mögligt förråd
 223. bankernas bostadsrätträntor
 224. Ny sajt för adminsitration av föreningar
 225. rotbidragsregler
 226. Byte av förvaltare
 227. Sänka avgift / ändra andelstal?
 228. Balansräkning nyproduktion brf?
 229. Höjning av anskaffningsvärdet
 230. Vad är driftstillskott?
 231. aktiv Revision
 232. Hyra ut lokal. Med eller utan moms?
 233. Varför skatt på försäljning av bostad?
 234. Miss från tidigare förvaltare
 235. Insatser och andelstal
 236. Byte ekonomisk förvaltare
 237. Bokföring av sålda lägenheter
 238. Höjning av avskrivningsunderlaget
 239. Allvarlig miss budgetprognos/underhållsplan
 240. Upphandling
 241. Varför avskaffa inre fonden?
 242. Uppsvällda balkongdörrar - vems ansvar?
 243. momsregistrerad bostadsrättsförening
 244. Boendekostnaden i kr/kvm
 245. Uselt anbudsförfarande
 246. Råd vid försäljning av tidigare hyresrätt
 247. Skatte- och avgiftsanmälan, att arbeta för sin förening
 248. Vilka föreningsåtgärder ökar värdet mest på bostadsrätterna?
 249. Dags att skrota underhållsfonden?
 250. Flytta innehållet i ekonomisystem vid byte av ekonomisk förvaltare