handdator

Visa fullständig version : Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi


Sidor : 1 [2]

 1. Beräkna bruksvärdeshyra för fastighetsdeklaration?
 2. Räntemarginal
 3. beslut om rörspolning
 4. fastighetsdeklaration
 5. Inget elavtal! Katastrof?
 6. En ventilationshistoria att ta lärdom av.
 7. Hyreshöjning för hyresrätt?
 8. Spara in på den tekniska förvaltningen?
 9. Världens djupaste kris sedan 30-talet är nu - Bostadsbubblan
 10. Underhåll vs investering
 11. Fastighetsskötselavtal
 12. Årsavgift störst på första våning
 13. Amorteringskrav
 14. hyreshöjning på kort varsel
 15. Bolån
 16. Ränteskillnadsersättningen
 17. bokföring mot underhållsfond
 18. Fri fastighetsavgift för nybyggda bostadsrätter
 19. Upphandling av fasadmålning
 20. Insats och upplåtelseavgift mm
 21. Malmös bostadsrätter...
 22. Dyra medlemmar
 23. RUT- och ROT-avdrag
 24. Budget saknas
 25. Revisorernas oförmåga att sätta ner foten
 26. "För mycket" likvida medel - hur ska de användas
 27. Tömning av lägenhet, behöver tips på bra firma
 28. ”Kidnappning” av förening
 29. Upphandling, likhetsprincipen
 30. Anbud, upphandling
 31. Fastighetsskötare anställa
 32. Fastighetskötarens arbetsuppgifter
 33. Tomträttsavgäld
 34. Höjning av medlemsavgift med 32%
 35. Väl god ekonomi - avgiftshöjning (se bifogad årsred.)
 36. Kapitaltillskott och lån
 37. Max tak investeringar/underhåll
 38. Fälla träd & toppa träd
 39. Ekonomisk plan för ny BRF
 40. Förstå avtal - vad betyder "utan Riksbyggens hörande"
 41. Bra eller dåliga siffror?
 42. Vägglöss, vilka åtgärder bör styrelse ta?
 43. Fastighetsskötare, rondering, hur ofta i liten brf?
 44. Säga upp hyresgäst
 45. Nyttja balanserad vinst för amortering
 46. Upphandling - fastighetsunderhåll
 47. Vicevärd, hur mycket tid?
 48. Vilka förvaltningsbolag är inte att rekommendera
 49. Vilka förvaltningsbolag är att rekommendera?
 50. Styrelse ID-kontroll
 51. Mall för underhållsplan
 52. Att hantera föreningens lån - Hela hemligheten med Brf
 53. Hur fördela höjning av avgift pga Fiber?
 54. Återföring från underhållsfond
 55. Avsättning till underhållsfond
 56. Överfinansiering vid förvärv - kapitaltillskott
 57. Inneboende, frågor
 58. Historiska transaktioner i årsredovisningen som inte går att härleda
 59. Självförvaltning - Löpande bokföring!?
 60. Moms på fastighetsskötartjänster
 61. Uppsägning av hyresavtal lokal
 62. Många överlåtelser
 63. Budget
 64. Frivillig moms i BRF
 65. Rörligt lån, hur mycket har ni pressat räntan?
 66. Mögelskada
 67. Ytskikt
 68. Ett tips till er Brf
 69. Indexreglerad avsättning till Yttre Fonden i stadgarna?
 70. Placering av yttre fond ?
 71. Att avveckla den inre reparationsfonden.
 72. Kassaflödesanalys
 73. Räntekollen
 74. Avgitshöjning i Brf efter Stambyte
 75. Medlemskap utan att äga lägenheten
 76. Hur påverkar framtida resultat med K-regelverk
 77. Upphandling nya hissar
 78. Köpa fastighet
 79. Anbud takbyte
 80. Komponentavskrivning enligt K3
 81. Köptips bostadsrätt med gammal tomträttsavgäld
 82. Forts.
 83. Extra kapital
 84. Inglasning balkonger? Riva altan!
 85. Söker ny Ekonomisk förvaltare!
 86. Ekonomisk plan
 87. Byte av samtliga lägenhetsdörrar?
 88. ekta exempel för kalkulering av avgift för brf ?
 89. Nya förvaltningsavtal
 90. Försäljning av råvindar - konflikthantering
 91. Likviditetsstruktur i skuldfri förening
 92. När ta över från Interimstyrelse?
 93. Kostnadsfördelning av Sophämntning
 94. kopia av nyckel
 95. Arbetsordning
 96. Balkongrenovering - hur bekosta
 97. Lån i förhållande till fastighetsvärde
 98. Hur hantera kassa i skuldfri Brf
 99. Bestrida faktura
 100. Avskrivningar
 101. Minusresultat
 102. Köpa tjänster av intresseorganisation för att skrämma medlemmar till lydnad
 103. Redovisning enl. K3 vad gör ni med stora underhåll/renoveringar?
 104. Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel - ang avtal med Riksbyggen
 105. Äntligen! Krav på K3-redovisning i bostadsrättsföreningar
 106. Tror för många att den låga räntan består för evigt?
 107. Tror du också att underhållsfonden är riktiga pengar?
 108. Insyn i ekonomin.
 109. Lämplig litteratur om K3
 110. Frågor om grundavgiften
 111. Förvaltningskostnad Inre Fond
 112. Sälja Källarlokal i Solna
 113. Priset på bostadsrätter
 114. Nytt förslag till redovisning med yttre fond, etc
 115. Var syns "insatsen"?
 116. Bidrag till inglasning av balkon
 117. 23 gånger insatsen
 118. Låna du till ett bank som inte har insättningsgaranti ?
 119. Nivå på bolåneränta
 120. System för egenkontroller? Tips?
 121. Anbud byta fasad och målning
 122. Reservfond - principer för avsättning
 123. Skuldebrev versus månadsavgift
 124. Entreprenadindex?
 125. Ny lag
 126. UH-fond och negativ förlust efter disp.
 127. Lagring av medlems och föreningsspecifik information
 128. Kapitaltillskott
 129. Vad kan styrelsen kräva för underhåll utav medlemmar?
 130. Livslängd nya säkerhetsdörrar?
 131. Fastighetsdeklaration och TV
 132. Deklaration fastighetsakatten, tips och råd?
 133. Självförvaltning, Inneboende
 134. Upphandling av underhållsarbeten
 135. Ekonomiska principer för större utgifter
 136. Styrelsen struntar i sitt ansvar i den kontraktshandling de själva skrivit under
 137. Föreningar utan kontroll är en stor tisk
 138. Moms
 139. Upphandling ekonomisk förvaltning
 140. Bind inte lånen - 30-årig negativ ränta.
 141. Alternativ för placering av överskottskapital
 142. Uppföljning av fastighetsskötsel och lokalvård
 143. Norm för städning
 144. Råttstopp / Skadedjur