handdator

Visa fullständig version : Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer


Sidor : 1 2 [3]

 1. Arvoden till icke styrelsemedlem?
 2. Hur oberoende bör en revisionsbyrå vara?
 3. Vilka ansvarsuppgifter ingår och utförs av styrelsemedlemmarna själva i praktiken?
 4. Har Ordförande rätt att skriva "hemliga" avtal?
 5. delat ordförandeskap
 6. Ordföranden avliden. Vad gör vi?
 7. Styrelseansvarsförsäkring
 8. Byta vicevärdar innan nästa årsmötet?
 9. Jäv vid arvodesutbetalning
 10. styrelse vill avregistrera vår förening
 11. Styrelsemöte utan föreningens ordförande
 12. extrastämma.
 13. Hur viktig är kassörens roll?
 14. Oro för jäv vid styrelsemöte
 15. Otillbörlig fördel när stämmoprotokoll upprättas
 16. Jäv fråga
 17. Lön 155 kr/tim till styrelsemedlemmar som är aktiva med nåt
 18. Vad gör en ordförande i brf?
 19. Styrelsen påför en medlem en faktura för intern nedlagd styrelsetid - känns orimligt
 20. Styrelseverktyg
 21. Sanktionsavgift på hissen... 89600 kr i sjön
 22. Stämmobeslut upphävt
 23. Hur mycket granskning får en styrelse tåla
 24. Justering av stämmoprotokoll
 25. Arvoden
 26. Revisorerna godkände verksamhetsberättelsen - innan den var klar
 27. Neka plats för olämpliga i styrelse
 28. Hur går man tillväga för att ej ge ansvarsfrihet för en styrelse? en ledarmot
 29. Avsätta styrelsemedlem kontra neka medlem styrelseplats
 30. Rösta om Styrelsearvode
 31. Styrelsen vill att stämman ska bestämma över enskilda medlemmar
 32. Brf bestående av 4 lgh med styrelse bestående av 5 ledamöter från 3/4 av lgh.
 33. Jäv - Styrelöseordföranden sitter i motpartens moderbolag som styrelsemedlem
 34. Kan revisorssuppleant även vara del av valberedning?
 35. Ordföranden trakasserar?
 36. Insyn i ekonomin
 37. Illa behandlad av styrelsen
 38. Revisorns roll när styrelsen inte sköter sig?
 39. Vad kan vara normalt styrelsearvode?
 40. Ingen vill sitta i styrelsen
 41. Numrering - styrelseprotokoll
 42. Extra föreningsstämma är begärd
 43. Debitera enskild medlem för extra styrelsearbete
 44. Är internrevisorn jävig
 45. Mardröm att bo i brf
 46. Kan medlem neka kontakt med ordförande?
 47. Vågar jag köpa en BRF i en BRF Cementbrännaren?
 48. Ledamot som handlar in tjänst utan att förankra med övriga i styrelse