handdator

Visa fullständig version : Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer


Sidor : 1 [2] 3

 1. Vad är vanligt vid nybildning / styrelse
 2. Lyxrenovering - Informationsplikt för styrelsen vid större förändringar
 3. Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?
 4. Begära ut dokument från styrelsen i brf
 5. Vicevärdsarvode
 6. Beslut som inte fullföljs och nya beslut tas
 7. Fördelning av styrelsearvode (trolöshet mot huvudman?)
 8. Vilken suppleant ersätter vilken ledamot? Riksbyggen rösträtt?
 9. Får vår kassör placera föreningens pengar i fonder?
 10. Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant
 11. Vilka rättigheter har revisorn ?
 12. Om styrelsen slarvar bort originalhandlingar
 13. Styrelsens protokoll
 14. När ska revisorn ryta till?
 15. Vicevärds uppgifter i brf?
 16. Folkbokförd på annan adress, sitta med i styrelse?
 17. Internrevisorns roll
 18. Sysslor mot avgiftssänkning - självförvaltning
 19. Revisor för ny BRF i ombildning sökes
 20. Ekonomiskt ansvar för styrelse?
 21. Stämma/motion/röstning och suppleant som kassör
 22. Stämd av föreningen, sitter i styrelsen
 23. Kränkt av styrelsen
 24. Rättighet som styrelsemedlem?
 25. Polisanmälan vid förskingring i brf
 26. Arvode, ansvarsfrågor förvaltningsbolag, medlemsförteckning, etc
 27. Vid omröstning på stämma, måste dom som inte var där också tillfrågas?
 28. Extern styrelseledamot i brf
 29. Styrelseprotokoll och deras offentlighet
 30. Snöröjning trappstäd samt fastighetsskötsel modell "enklare uppdrag"
 31. Göra om suppleanter till ledamöter i brf styrelse
 32. Bostadsrättsstyrelsens/brf:ens egenkontroll
 33. Styrelsens ansvarsområden i brf
 34. "Uttag av arvode" för kunskapsinhämtning
 35. Styrelsemöte ekonomirapport: vad kan man kräva?
 36. Vald som både suppleant i styrelse och valberedare
 37. Avsätta ordförande i brf?
 38. Hur länge kan styrelsen sitta kvar?
 39. Snabba avhopp i styrelsen
 40. Kan sittande styrelse "omkonstituera" sig?
 41. Kurs för revision av brf
 42. Att informera och/eller vilseleda
 43. Val av ny styrelse
 44. Styrelsearbete
 45. Styrelsens kollektiva ansvar
 46. Att vara förtroendevald
 47. Styrelsens maktmissbruk
 48. Årsstämmans beslut följs inte av styrelsen
 49. Nummerordning i protokollen
 50. Deltagande i årsstämma
 51. Suppleant som justerare?
 52. Vilka frågor bör frågas? - Valberedning
 53. 5 av 8 styrelsemedlemmar avgår - vad händer?
 54. Kassör utom styrelsen
 55. Avsätta internrevisorer
 56. Styrelse vägrar inse jäv
 57. Justering av protokoll
 58. Utan Styrelse, vad händer?
 59. Avhoppad styrelsemedlems ansvar?
 60. Håll koll på styrelsen
 61. Från suppleant till ledamot
 62. Vem bestämmer val av målarfärg i trapphuset? Styrelsen, eller alla medlemmar/boende?
 63. Krav på faktisk boende i Brf. som ledamot och ordförande
 64. Okomplett styrelse och bristande information i Brf
 65. Är det lämpligt att styrelsen skapar en sida på Facebook för bostadsrättsföreningen?
 66. Olämpligheten av styrelsen i en Brf
 67. Tak på arvoden
 68. Kan man skriva bort ansvaret som styrelsemedlem?
 69. Oförändrad avgift - Ansvarsfullt av styrelsen?
 70. Lokaler, juridisk person och röstning?
 71. Medlemmar i styrelsen
 72. Styrelseledamot ska flytta, bör han avstå styrelsearbetet?
 73. Konstituerande styrelsemöte
 74. Avhoppad ledamot rådgivare åt styrelsen
 75. Utökning av"policy för prövning av medlemskap i brf"?
 76. flera frågor som kräver lite svar! :-)
 77. Max tid som styrelseledamot.
 78. Bilda första egen styrelse efter nybyggnations slutförande
 79. Styrelseledamot är mäklare och VD. Får mäklarfirman sälja föreningens lägenhet?
 80. Internrevisor
 81. Att ingå i en styrelse
 82. Revisorn, kan vi välja en medlem?
 83. Likvidering av BRF som inte blir klar
 84. Kooperativ hyresrättsförenings styrelse
 85. Är styrelseprotokoll offentliga...?
 86. Adjungerad person. Finns det några regler?
 87. Redovisningsansvar nuvarande/tidigare styrelser
 88. Avhoppad revisorssuppleant
 89. Styrelseprotokoll för att kränka medlemmar
 90. Program för löpande granskning i brf - checklista för revisor
 91. Skäligt arvode till styrelse?
 92. Styrelse bytt till sig större förråd - Göra ogjort
 93. Hur avsätta ordförande?
 94. Dagordning vid konstituerande möte
 95. Konstituerande möte efter årstämma-NÄR?
 96. Styrelsen Försöker Säga Upp Vaktmästare Utan Att Fråga Oss!
 97. Förvaring av protokoll
 98. Ingen sekreterare
 99. Hur protokollför man nekad medlemskap
 100. Får man ändra formulering på stämmobeslut?
 101. Styrelsen gör som de vill
 102. Styrelsen Skickar Ut Konsult Som Fotograferar Våra Lägenheter!
 103. Hela styrelsen avgår - ingen vill ta över - vad göra?
 104. Hjälp!!!
 105. Kan öppna protokoll plötsligt bli slutna?
 106. Hemliga roller i Styrelsen
 107. Söker extern revisor i Sthlm
 108. Per capsulam
 109. Hotades med böter efter bortsprungen katt-lappar
 110. brf Järnhand rostar smått!
 111. Antal ledamöter?
 112. ingen vill ta över - vad göra?
 113. Styrelsens ansvarsfördelning
 114. Olagligt att till medlemmarna vidarebefordra email-kommunikation med styrelsen?
 115. Vilken makt har en styrelse/ordförande?
 116. Vad har jag som boende rätt att få se?
 117. Kränkningar i Brf Sandbacken / HSB Malmö - Styrelseprotokoll
 118. Revisor vill låna hem styrelseprotokoll
 119. Vilka möjlighet har en medlem att avsätta en styrelseordförande?
 120. Problem! Hur mycket kan en styrelse bestämma?
 121. Styrelsen trakasserar och kommer undan!
 122. Vi Vill Se Styrelseprotokoll!
 123. Om revisorn och protokollen
 124. Hur höga beslut får en styrelse ta...
 125. Kan styrelsen låna ut pengar till enskilda medlemmar?
 126. När man sitter med i en styrelse och blir utfryst...
 127. Styrelsemedlemmarna ändrar sina beslut
 128. Arvode till styrelse eller sänkt månadsavgift?
 129. Lojalitet inom styrelsen
 130. Tystnad om oegentligheter!
 131. Styrelseledamöter avgår under mandatperioden
 132. Kontraktera medlem för uppdrag?
 133. Kan Styrelsebeslut tas över email?
 134. Arvode på 347 000 kr till vicevärd med 20% arbetstid i HSB-brf
 135. Val av ordförande utanför föreningen
 136. Ansvarsförsäkring för styrelsen?
 137. Egensinniga styrelseledamöter och deras agerande
 138. Styrelsens hemlighetsmakeri
 139. Handlingar som saknas
 140. Styrelse för ombildning
 141. Interpellationsfrågor
 142. Styrelsefråga
 143. Vem är juridiskt ansvarig?
 144. Revision
 145. Modell för styrelsearvode
 146. Bra revisor
 147. Godkänna ny medlem - Vad tänka på?
 148. Nyvald revisor flyttar....
 149. Styrelsearvode
 150. Har styrelsen rätt att göra så?
 151. Brister vid upphandling
 152. Ordförande utan att bo i föreningen
 153. Hela styrelsen avgick
 154. SBC ljuger öppet om öppna styrelseprotokoll !!!
 155. Styrelsen lägger ut uppdrag på sig själva
 156. Har suppleanter rösträtt på styrelsemöte
 157. rapportskyldighet
 158. Brf. intern revisor arbetsuppgifter
 159. Utbyggt soprum i fastighet
 160. Revisionsrapport
 161. Kan man villkora styrelsearvode?
 162. Hela styrelsen hotar att avgå
 163. Arvoden - IGEN
 164. Fungerande styrelse?
 165. Offentliga styrelseprotokoll... igen.. och Bengt Skånhamre
 166. Vad är värdegränsen för en BRF styrelse?
 167. Borde en styrelse ha koll på obligatoriska åtgärder i en underhållsplan ?
 168. Vad är sambandet mellan att revisor saknas och att andra projekt måste pausas ?
 169. Hur viktigt är det att hålla hemsidan uppdaterad med vilka som sitter i styrelsen ?
 170. Direktkontakt med enstaka styrelseledamot
 171. Kpmg
 172. Utdrag styrelseprotokoll - vad är problemet?
 173. Hallå alla styrelseledamöter - I första hand
 174. Hyra ut
 175. Tystnadsplikt - IGEN
 176. Styrelsens ansvar
 177. Handlägga avtal - definition önskas
 178. Vad göra om styrelse inte betalar ut arvode?
 179. styrelsemöte med kort varsel
 180. Styrelseordförnade avgår men ändrar sig
 181. Angående valberedningens arbete och förslag
 182. Suppleant och straffrättslig immunitet?!
 183. Firmateckning
 184. Tanterna gick bakom ryggen på mej
 185. Suppleant som sekreterare - bra eller dåligt?
 186. Vad gör vi om styrelsen är inkompetent?
 187. Riva upp styrelsebeslut
 188. Styrelsemedlem folkbokförd i föreningen - men bor på annat håll!
 189. Ändringar i protokoll
 190. Ordförande vilseleder styrelse
 191. Styrelsearbete, hur lång tid lägger du ner i styrelsen?
 192. Väger nuvarande styrelsens beslut högre än tidigare styrelsebeslut?
 193. Byta ordförande inom styrelsen - lätt eller svårt?
 194. Arbetsordning styrelse i brf
 195. Gruppanslutning för bredband
 196. Gruppanslutning för bredband
 197. Ordförande avgår från styrelsen
 198. Kan en suppleant agera vice ordförande?
 199. Styrelsens ordförande anlitar SBC för privat bruk, vem betalar?
 200. Hyresrätter i BRF
 201. personliga påhopp
 202. Styrelsens rätt att diskutera enskild medlem offentligt?
 203. Styrelse utan ordförande???
 204. Inspektionsplikt vid överlåtelse
 205. Ansvarsfrihet och lite till
 206. Arvode - hur fördela? Samt hur få till höjning.
 207. Förmåner för valberedningen?
 208. Styrelseledamot flyttat
 209. Ej beviljad ansvarsfrihet av revisorn - existerar det?
 210. Nybyggd BRF, frågor kring arvode m.m.
 211. Suppleanter som bestämmer?
 212. Vad händer i detta fallet ?
 213. Styrelsens skyldighet att informera
 214. Årsstämma!
 215. Styrelsemedlem
 216. Ny styrelse (från när gäller den)
 217. Vad tycker ni om att styrelsen köper tjänster privat.
 218. Underhållsavtal för takfönster
 219. Avsatt av Ordförande på styrelsemöte
 220. Göra styrelsesuppleant till ledamot...
 221. Manipulera styrelseprotokoll - förekommer det?
 222. Har styrelsen rätt att neka medlem en ledig parkeringsplats.
 223. Förvaring av viktiga dokument (betryggande sätt)
 224. Rättshaverist i vår lilla brf!
 225. Belöningssystem för aktiva medlemmar ?
 226. Styrelseprotokoll - justering
 227. Ändra stämmoprotokoll retroaktivt ?
 228. Revisorns makt över styrelsen, finns den och vad innebär den?
 229. Avvikande mening i Årsredovisning krockar med hemliga styrelseprotokoll
 230. Suppleant hoppar in för ordinarie eller inte - regler kring detta?
 231. Ta bort supleanter
 232. Styrelseprotokoll genom domstol - funkar det?
 233. Ordförande och sekreterare vägrar införa mina reservrationer i protokollet
 234. Styrelse som inte fattar beslut
 235. Att ärva ansvaret för vad tidigare medlem gjort.....
 236. Byta ut styrelseledamot
 237. Orättvis behandling och opassande ordförande
 238. Vilket ansvar följer med arvodet?
 239. Styrelseprotokoll - ostrukturerat/strukturerat
 240. Stämmoprotokoll, makt som ger makt...
 241. Två ledamöter samma familj?
 242. Arbetsordning
 243. Brf väcker talan och vinner - men är styrelsen beslutsför?
 244. Har styrelsemedlem anmälningsskyldighet?
 245. Ordförande avgår ??!!
 246. Bättre kontroll över våra personuppgifter maj 2018
 247. När kan årsavgiften bestämmas av styrelsen
 248. När träder suppleanten in?
 249. Protokoll fört vid föreningsstämma 2016.
 250. Suppleant kandiderar till ordinarie ledamot och blir inte vald, vad gäller?