handdator

Visa fullständig version : Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma


Sidor : 1 2 [3]

 1. Styrelse alt stämmobeslut
 2. Motion om rökfri brf
 3. Begäran om extrastämma ignorerad av styrelsen
 4. Negativt balanserat resultat - vad göra?
 5. Hur skall en sen årsredovisning och sen revisionsberättelse hanteras av styrelsen?
 6. Hur var det nu ?
 7. Fullmakt
 8. Extra stämma om några medlemmar skall få köpa bef cykelrum
 9. Avskrivning större underhållsarbeten.
 10. Ang Motion
 11. Avgöra arvode till styrelse
 12. Val av protokollförare vid stämma
 13. Bemöta motioner i kallelse
 14. Extrastämma vindsförsäljning
 15. Årsredovisning till medlemmar före stämman
 16. Ogiltig stämma, ignoreras av styrelsen
 17. Är extern ordförande adjungerad?
 18. motion som inte fick beslut på årsmöte
 19. Punkter utanför dagordningen
 20. Hur ska man avrunda angående 1/10 för begäran om extra stämma?
 21. rösta på föreslagen styrelse
 22. Omval
 23. Motion till årsmötet
 24. Bokslut för interimsstyrelse
 25. Att avslår begäran om extrasämman
 26. Revisorn kräver fällande dom för att neka styrelsen ansvarsfrihet
 27. Rösta om kollektivmätning av el - vilken majoritet?
 28. ledamot som flyttat
 29. Kallelse till extra stämma för ordförande hade semster
 30. Kallelse till extra stämma för för ledamöter la ner sina röster
 31. Extrastämma
 32. Gamla styrelse eller nya styrelse ska kalla till extra stämma
 33. föreningsstämma 2017
 34. Kallelse till extrastämma - UTAN information i kallelse. Trots att beslut skall tas!
 35. Får styrelsen rösta för sin ansvarsfrihet?
 36. Årsstämmeprotokolls giltighet, som sådant och gentemot ex banken?!
 37. Extra stämma
 38. Medlemsbyte och kallelser
 39. Årsredovisning
 40. Revisorns medverkan på föreningsstämma
 41. Krävs nytt stämmobeslut/medgivande trots gammalt beslut (balkong)
 42. Inför årsstämman
 43. Ofullständig & felaktig Årsredovisning.
 44. Styrelseår vs Kalenderår
 45. Dagordning extrastämma
 46. Nyttjanderätt?
 47. Förfalskad underskift årsredovisning
 48. Utvärdering av styrelsens arbete
 49. Motion Altaner eller balkonger
 50. Begära extra stämma med många felaktigheter
 51. Solceller tak, förändring av föreningens verksamhet?