handdator

Visa fullständig version : Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF


Sidor : [1] 2 3 4 5 6 7

  1. Fullmakt för ombud - mall
  2. Yttre besiktning i brf av styrelsen
  3. Otillbörlig fördel, FL 7 kap 16 §, prejudikat - Balkonger
  4. Känslig - Störningar - Störningsjour för brf
  5. Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa!
  6. Nya lagar för bostadsrätter - Den ekonomiska planen
  7. Hyresgästföreningen - Hjälpa brf-medlemmar?
  8. Städning - Kan styrelsen tvinga medlemmar att delta? - Självförvaltning i brf
  9. Giftormar bara i bostadsrätt
  10. Ombyggnad källare
  11. Myror kommer in i min lgh i brf
  12. Störande grannar i brf
  13. Tystnad en bristvara - Störningar i brf
  14. Garage och avundsjuka i brf
  15. Vem ska betala elarbete för utelampa till bostadsrätt?
  16. Öppen spis i bostadsrätt - Vem ansvarar för reparation och kostnader?
  17. Styrelsen låtit föreningen betala för egna reparationer i lägenheten
  18. Hyreshöjning lokal i brf, över 100%
  19. Ersättning för föreningens renovering, kompensation för ej kunnat utnyttja lgh
  20. Brf vill ej betala tillbaka 4000kr i felaktigt dragna avgifter för förråd
  21. Parkeringsplatser Riksbyggens BRF
  22. Betalningsanmärkning för försenad hyresinbetalning i brf - Hur gör man?
  23. Parkeringsplatser i brf
  24. Gäller faxat avtal?
  25. Hotas av avhysning pga risiga stadgar i Riksbyggen-brf
  26. Tobaksrökning i brf - Förbjuda rökning inomhus, gemensamma utrymmen?
  27. Andrahandsuthyrning i brf - Vart anmäler man en styrelses felaktigheter?
  28. Inspelning av samtal, vad gäller?
  29. Dörröppning i en bärande vägg? Regelverk för bostadsrätt
  30. Betalningsanmärkning - vad gäller för att godkännas som medlem i brf?
  31. Stor fast grill i brf
  32. Hemligheter i en bostadsrättsförening
  33. Avhysning i brf
  34. Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf
  35. Parkeringsplats i brf, turordningsregel för vem som ska ha vilken p-plats
  36. Skällande hund - Störningar i brf
  37. Rättigheter som boende i bostadsrätt?
  38. Kommun köper bostadsrätt. Vad gäller?
  39. Innergård ges av styrelsen till en medlem i brf utan stämmobeslut
  40. Balkongrenovering - vem betalar renovering av balkong i brf?
  41. Störningar i brf - Stackars bostadsrättshavare
  42. Fuskbygge, omfattande renoveringar och inkompetent styrelse i brf
  43. Parabol problem i brf
  44. Vem ska stå för städning i gemensam källare i brf?
  45. Rätt till sex i bostadsrätt - kul meddelanden
  46. Lägenhetens underhåll - skyldigheter för bostadsrättshavaren
  47. Fördelning av källarförråd i brf
  48. Lägenhetsbesiktningar i brf
  49. Reparera rökkanalerna - Tvist med styrelsen i brf
  50. Avgift - Överlåtelseavgift i brf
  51. Likhetsprincipen & Generalklausulen - minoritetsskydd för medlemmar i brf
  52. Kravet på fastighetsboxar tas bort
  53. Brott mot likarättsprincipen i brf
  54. Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i brf överflödig
  55. Ordförande i brf stängt av medlems epost - Lika rättslagen?
  56. Prövning av medlemskap i brf - Bortselekterad som medlem pga indicier
  57. Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper
  58. Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22
  59. Kompensation för försening av bostadsrätt?
  60. Hyresgäst i BRF - parkeringsplats
  61. Vid misstanke om 2:a handsuthyrning av bostadsrätt utan tillåtelse?
  62. Särskilt allvarliga störningar
  63. Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? Riksbyggens ansvar? Juridisk hjälp?
  64. Avhysning från bostadsrätt av ett F.D ex
  65. Mäklarens/säljarens ansvar vid köp av bostadsrätt
  66. Slå ihop två lägenheter till en?
  67. Vilka rättigheter har en brf att förändra en medlems lägenhet?
  68. Sviken av styrelsen - Störningar i brf
  69. "Städning" av förrådsgångar i brf
  70. Balkonggolv i brf - Vems ansvar?
  71. Räkenskapsmaterial
  72. Vägras inträde i brf Trollstigen i Hultsfred
  73. Vems ansvar är nycklarna? - Bokningstavla tvättstugan i brf
  74. Stadgar / garage i brf, hyra hur länge?
  75. Byte av antik brevlåda i ytterdörr i brf
  76. Trappstädning i brf - Självförvaltning
  77. Vår- och höststädning, köpa sig fri? - Självförvaltning i brf
  78. Om en förening går i konkurs, vad gäller?
  79. Andrahandsuthyrning i brf
  80. HSB stadgar - Vill byta stadgar i brf
  81. Problem i Uppsala
  82. Vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen - Vägra medlemskap?
  83. Inneboende i bostadsrätt - hur dela upp hyran?
  84. Missbruk av besöksparkering i vår brf
  85. Garage i brf - Kontrakt
  86. Vem äger vad i vår bostadrättsfastighet?
  87. Inneboende i bostadsrätt
  88. Uteplats i brf - Likhetsprincipen
  89. Försäljning av bostadsrätt - ska mäklaren ha provision?
  90. Likhetsprincipen & tips om jurist i Sthlmsområdet
  91. Märkligt hanterad budgivning för bostadsrätt - Mäklarens ansvar
  92. Fönsterbyte i brf - Vem ska stå för ytskiktet
  93. 3G mast på brf tak
  94. Om stadgar i brf
  95. Rökning i bostadsrätt - ersättning, sanering
  96. Årsavgiften i olika lägen... lgh:er som slås ihop och årsavgift i relation till yta
  97. Flytt av sophus, styrelse eller stämma?
  98. Garage i brf som ingår i lägenheten
  99. Godkännande av ny medlem i brf
  100. Garage i brf, egoism och sandlåda!
  101. Avsägelse av bostadsrätt enligt BRL
  102. Garagehyra i brf
  103. Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf
  104. Medlemmars rätt att lämna anbud på jobb i BRF
  105. Försäkringskrav för bostadsrätt i stadgar till brf
  106. Andrahandsuthyrning i brf
  107. Poolbygge i brf
  108. Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand?
  109. Störande grannar - Passiv BRF
  110. Bedrägerier
  111. Störningar i brf - Rådvill, finns det någon som kan hjälpa?
  112. Oberoende granskning av föreningens/styrelsens förvaltning
  113. Förråd till lägenheten i brf
  114. Vem äger bostadsrättsföreningen? - Vad händer om brf går i konkurs?
  115. Debitering för vattenavgifter i brf
  116. Besynnerlig stadga - Samverkan, HSB-representanten och inträde i brf
  117. Dörrar i lägenheten, vem ansvarar för dörrkant i bostadsrätt?
  118. Bli godkänd som medlem i brf?
  119. Huvudnyckel till lägenheter i brf
  120. HSBs Juridiska kompetens - inträde i brf
  121. Garage - vem ansvarar för/underhåller dessa?
  122. Stadgar för brf som HSB Riksförbund ej accepterar
  123. 2:a handsuthyrning i brf, vad gäller???
  124. Kan styrelsen fatta beslut själv om hyreshöjning i brf
  125. Kan styrelsen i brf vräka kaniner?
  126. Beslut om balkonger i brf
  127. Okontrollerbara styrelsemedlemmar i brf
  128. Förlikningar
  129. Vilka regler gäller för att säga upp ett förråd i brf?
  130. Rätt till information om lägenhetsförsäljning? Ordförande köper bostadsrätt
  131. Sälja bostadsrätt utan mäklare
  132. Vem ansvarar för elledningar i brf?
  133. Störning - Renovera på kvällar - Vilket regelverk gäller?
  134. BR-hyresgäst som inte bor i landet- Inneboende? Avhysning?
  135. Nya andelstal i brf - Olika andelstal för lika lägenheter
  136. Särskild avgift för städning i brf? - Självförvaltning
  137. Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf
  138. Förseningsavgift för ej betald månadsavgift till brf?
  139. Inbrottsskador i brf, vem ansvarar för dessa?
  140. Skador av hantverkare vid balkongrenovering i brf - vem betalar?
  141. Bygglov för plank i brf
  142. Förnya bygglov för balkong i brf
  143. Inreda brf lokal till bostad. Bygglov
  144. Fördelningsprincip för källarförråd i brf
  145. Radon i lägenheten i brf
  146. Kö till p-platser i brf
  147. Störningar i bostadsrätt
  148. 10.000 kr i straff för att inte vara hemma i brf
  149. Tillgång till styrelseprotokoll - störningar
  150. Är man under ed i en civilrätt?
  151. Överdrivna krav för ansökan av medlemskap i brf
  152. Förmögenhetsvärde för bostadsrätt
  153. Styrelse i brf leja bort ärende
  154. Anlägga uteplats på föreningens mark i brf
  155. Fukt i treglasfönster i brf - Ska föreningen eller jag betala nytt fönster?
  156. Offerter i brf
  157. Faktura från föreningen "extra kostnader föreningen åsamkats"
  158. Ordförande köper ej utannonserad bostadsrätt
  159. Vindsvåning i brf utan komplett bygglov
  160. Ny lag, lägenhetsregister, kunna söka på enskild medlem i brf
  161. Förvägrad att lämna bostadsrättsförening - Styrelsen godkänner ej utträde ur brf
  162. Ny föreningslag - Unik chans att påverka
  163. Styrelsens rätt att lägga sig i andrahandsuthyrning i brf
  164. Belysning på fasaden i brf nekas av styrelsen
  165. stämmor, stadgar
  166. Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen
  167. Förråd - omfördelning i brf
  168. Anlita P-bolag
  169. Rätt till tillträde till postboxar i brf?
  170. Söker HD-dom om tillträde till tvättstugor i brf
  171. Moped i källare för brf
  172. Väsentlig förändring av brf?
  173. Underlag för utgifter i brf
  174. Gemensamma grönytor i brf
  175. Avgift för altan på vind i brf
  176. Köpa källare i brf
  177. Stängning av tvättstuga i bostadsrättsförening
  178. Kvar som medlem i brf enligt BRL 2:11
  179. Föreningens träd kvar eller bort för mer ljus? - Likabehandlingsprincipen
  180. Min farfars bostadsrätt - Medlemskap, uthyrning, andrahand
  181. Massor med fel efter köp av bostadsrätt- Vad har jag för rättigheter?
  182. Svartbygge i brf
  183. Separation - vem skall betala avgift till brf?
  184. Tillträde till mitt garage i brf
  185. Dom om tvättstugestök överklagas - elektroniska nycklar i brf
  186. Dålig skött bostadsrättsförening
  187. Köpa del av grannens lägenhet i brf
  188. Sökes! Granskningsman för brf
  189. SBC överklagar nekat åldersavdrag - Förening kan ej göra åldersavdrag mot brh
  190. Kan man anlita hantverkare i brf och sedan skicka räkningen till föreningen?
  191. Kurs i bostadsrätt
  192. Spekulations köp HSB LGH
  193. Måste jag betala hyra för bostadsrätt? Sambolagen
  194. Styrelsens rätt att övervaka medlemmarna - integritetskränkande!
  195. Funderingar kring frivillig likvidation av BRF
  196. Varför lägre avgifter längre ned i huset i brf?
  197. Tvättstuga, trivselföreskrifter för brf
  198. Ny, om, tillbyggnad i brf, kan styrelsen besluta om detta? P-plats
  199. Ansöka om bygglov för väsentlig förändring av fastigheten - styrelsens rätt
  200. Uteplats/altan i brf
  201. Svarta pengar vid ombildning till brf?
  202. Rätt att göra på tomt till bostadsrätt?
  203. Om VÄSENTLIGT STÖRANDE ombyggnad i brf mm
  204. Ansökan om medlemskap i BRF
  205. Påverkar köpstämmans beslut förköpsrätten?
  206. Kan styrelsen i brf kräva att vi skriver på ekonomiskt ansvar?
  207. Ombyggnad av balkonger i brf
  208. Juristhjälp brf - För hög debitering av värme
  209. Mäklare vs privat försäljning av bostadsrätt
  210. Nytt beslut angående hemtjänster - utrymmen som disponeras av alla hör till bostad
  211. Vad ingår i löpande information från styrelsen i en brf?
  212. Nät på balkong i brf
  213. Blomrabatt i brf
  214. Konflikt mellan grannar - störningar i brf
  215. Säga upp muntliga avtal - lokaler i brf
  216. Dödsbo, garageplats, rätt att behålla bostadsrätt?
  217. Hushållsnära tjänst - avdrag - ROT för städning av gemensamma ytor i brf
  218. Vem har rätt att köpa vid ombildning till brf?
  219. Låna ut sin lägenhet, ej andrahandsuthyrning?
  220. Olovlig andrahandsuthyrning i brf
  221. Uteplats i brf utnyttjanderätt vs köpt
  222. Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?
  223. Ta över lägenhet och lån av sambo i brf
  224. Förbudsskyltar i brf - med vilken rätt?
  225. Bygga altan/balkong - ROT-avdrag för brf?
  226. Nybliven BRF, konflikt med grannen
  227. Störningar i brf - Hur få styrelsen att agera?
  228. Andel och behörighet i ägarskap? Ingå i styrelse, valberedning, rösta, etc
  229. Värdenedsättning pga bygge av balkonger i brf
  230. Anklagad för störningar i brf
  231. Förköpsrätt i brf?
  232. Poolbygge i brf
  233. Balkong till bostadsrätt - Vem är behörig att fatta beslutet?
  234. revisorsanmärkningar
  235. Placering av grannens balkong i brf - Skadestånd och ersättning
  236. Vem bestämmer om markiser?
  237. Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem?
  238. Kan styrelse vräka mig om jag delar ut information i brf?
  239. Kan styrelsen göra anspråk på altan i brf?
  240. Parkering nära bostad i brf
  241. Borgenär som inte vill vara borgenär längre - konsekvenser för medlem i brf?
  242. Olovlig parkering i brf
  243. Frågor angående medlemskap i BRF
  244. Förråd i brf, ändring
  245. Fönsterbyte, vem är ansvarig för vad enligt stadgar?
  246. Bygglov
  247. Balkongbygge - Får man göra så här?
  248. Grannfejd i brf - Gå över gräsmatta
  249. Lagar för brf - Diskriminering
  250. Hur fullgöra undersökningsplikt av bostadsrätt?