handdator

Visa fullständig version : Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF


Sidor : [1] 2 3 4 5 6 7

 1. Fullmakt för ombud - mall
 2. Yttre besiktning i brf av styrelsen
 3. Otillbörlig fördel, FL 7 kap 16 §, prejudikat - Balkonger
 4. Känslig - Störningar - Störningsjour för brf
 5. Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa!
 6. Nya lagar för bostadsrätter - Den ekonomiska planen
 7. Hyresgästföreningen - Hjälpa brf-medlemmar?
 8. Städning - Kan styrelsen tvinga medlemmar att delta? - Självförvaltning i brf
 9. Giftormar bara i bostadsrätt
 10. Ombyggnad källare
 11. Myror kommer in i min lgh i brf
 12. Störande grannar i brf
 13. Tystnad en bristvara - Störningar i brf
 14. Garage och avundsjuka i brf
 15. Vem ska betala elarbete för utelampa till bostadsrätt?
 16. Öppen spis i bostadsrätt - Vem ansvarar för reparation och kostnader?
 17. Styrelsen låtit föreningen betala för egna reparationer i lägenheten
 18. Hyreshöjning lokal i brf, över 100%
 19. Ersättning för föreningens renovering, kompensation för ej kunnat utnyttja lgh
 20. Brf vill ej betala tillbaka 4000kr i felaktigt dragna avgifter för förråd
 21. Parkeringsplatser Riksbyggens BRF
 22. Betalningsanmärkning för försenad hyresinbetalning i brf - Hur gör man?
 23. Parkeringsplatser i brf
 24. Gäller faxat avtal?
 25. Hotas av avhysning pga risiga stadgar i Riksbyggen-brf
 26. Tobaksrökning i brf - Förbjuda rökning inomhus, gemensamma utrymmen?
 27. Andrahandsuthyrning i brf - Vart anmäler man en styrelses felaktigheter?
 28. Inspelning av samtal, vad gäller?
 29. Dörröppning i en bärande vägg? Regelverk för bostadsrätt
 30. Betalningsanmärkning - vad gäller för att godkännas som medlem i brf?
 31. Stor fast grill i brf
 32. Hemligheter i en bostadsrättsförening
 33. Avhysning i brf
 34. Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf
 35. Parkeringsplats i brf, turordningsregel för vem som ska ha vilken p-plats
 36. Skällande hund - Störningar i brf
 37. Rättigheter som boende i bostadsrätt?
 38. Kommun köper bostadsrätt. Vad gäller?
 39. Innergård ges av styrelsen till en medlem i brf utan stämmobeslut
 40. Balkongrenovering - vem betalar renovering av balkong i brf?
 41. Störningar i brf - Stackars bostadsrättshavare
 42. Fuskbygge, omfattande renoveringar och inkompetent styrelse i brf
 43. Parabol problem i brf
 44. Vem ska stå för städning i gemensam källare i brf?
 45. Rätt till sex i bostadsrätt - kul meddelanden
 46. Lägenhetens underhåll - skyldigheter för bostadsrättshavaren
 47. Fördelning av källarförråd i brf
 48. Lägenhetsbesiktningar i brf
 49. Reparera rökkanalerna - Tvist med styrelsen i brf
 50. Avgift - Överlåtelseavgift i brf
 51. Likhetsprincipen & Generalklausulen - minoritetsskydd för medlemmar i brf
 52. Kravet på fastighetsboxar tas bort
 53. Brott mot likarättsprincipen i brf
 54. Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i brf överflödig
 55. Ordförande i brf stängt av medlems epost - Lika rättslagen?
 56. Prövning av medlemskap i brf - Bortselekterad som medlem pga indicier
 57. Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper
 58. Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22
 59. Kompensation för försening av bostadsrätt?
 60. Hyresgäst i BRF - parkeringsplats
 61. Vid misstanke om 2:a handsuthyrning av bostadsrätt utan tillåtelse?
 62. Särskilt allvarliga störningar
 63. Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? Riksbyggens ansvar? Juridisk hjälp?
 64. Avhysning från bostadsrätt av ett F.D ex
 65. Mäklarens/säljarens ansvar vid köp av bostadsrätt
 66. Slå ihop två lägenheter till en?
 67. Vilka rättigheter har en brf att förändra en medlems lägenhet?
 68. Sviken av styrelsen - Störningar i brf
 69. "Städning" av förrådsgångar i brf
 70. Balkonggolv i brf - Vems ansvar?
 71. Räkenskapsmaterial
 72. Vägras inträde i brf Trollstigen i Hultsfred
 73. Vems ansvar är nycklarna? - Bokningstavla tvättstugan i brf
 74. Stadgar / garage i brf, hyra hur länge?
 75. Byte av antik brevlåda i ytterdörr i brf
 76. Trappstädning i brf - Självförvaltning
 77. Vår- och höststädning, köpa sig fri? - Självförvaltning i brf
 78. Om en förening går i konkurs, vad gäller?
 79. Andrahandsuthyrning i brf
 80. HSB stadgar - Vill byta stadgar i brf
 81. Problem i Uppsala
 82. Vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen - Vägra medlemskap?
 83. Inneboende i bostadsrätt - hur dela upp hyran?
 84. Missbruk av besöksparkering i vår brf
 85. Garage i brf - Kontrakt
 86. Vem äger vad i vår bostadrättsfastighet?
 87. Inneboende i bostadsrätt
 88. Uteplats i brf - Likhetsprincipen
 89. Försäljning av bostadsrätt - ska mäklaren ha provision?
 90. Likhetsprincipen & tips om jurist i Sthlmsområdet
 91. Märkligt hanterad budgivning för bostadsrätt - Mäklarens ansvar
 92. Fönsterbyte i brf - Vem ska stå för ytskiktet
 93. 3G mast på brf tak
 94. Om stadgar i brf
 95. Rökning i bostadsrätt - ersättning, sanering
 96. Årsavgiften i olika lägen... lgh:er som slås ihop och årsavgift i relation till yta
 97. Flytt av sophus, styrelse eller stämma?
 98. Garage i brf som ingår i lägenheten
 99. Godkännande av ny medlem i brf
 100. Garage i brf, egoism och sandlåda!
 101. Avsägelse av bostadsrätt enligt BRL
 102. Garagehyra i brf
 103. Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf
 104. Medlemmars rätt att lämna anbud på jobb i BRF
 105. Försäkringskrav för bostadsrätt i stadgar till brf
 106. Andrahandsuthyrning i brf
 107. Poolbygge i brf
 108. Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand?
 109. Störande grannar - Passiv BRF
 110. Bedrägerier
 111. Störningar i brf - Rådvill, finns det någon som kan hjälpa?
 112. Oberoende granskning av föreningens/styrelsens förvaltning
 113. Förråd till lägenheten i brf
 114. Vem äger bostadsrättsföreningen? - Vad händer om brf går i konkurs?
 115. Debitering för vattenavgifter i brf
 116. Besynnerlig stadga - Samverkan, HSB-representanten och inträde i brf
 117. Dörrar i lägenheten, vem ansvarar för dörrkant i bostadsrätt?
 118. Bli godkänd som medlem i brf?
 119. Huvudnyckel till lägenheter i brf
 120. HSBs Juridiska kompetens - inträde i brf
 121. Garage - vem ansvarar för/underhåller dessa?
 122. Stadgar för brf som HSB Riksförbund ej accepterar
 123. 2:a handsuthyrning i brf, vad gäller???
 124. Kan styrelsen fatta beslut själv om hyreshöjning i brf
 125. Kan styrelsen i brf vräka kaniner?
 126. Beslut om balkonger i brf
 127. Okontrollerbara styrelsemedlemmar i brf
 128. Förlikningar
 129. Vilka regler gäller för att säga upp ett förråd i brf?
 130. Rätt till information om lägenhetsförsäljning? Ordförande köper bostadsrätt
 131. Sälja bostadsrätt utan mäklare
 132. Vem ansvarar för elledningar i brf?
 133. Störning - Renovera på kvällar - Vilket regelverk gäller?
 134. BR-hyresgäst som inte bor i landet- Inneboende? Avhysning?
 135. Nya andelstal i brf - Olika andelstal för lika lägenheter
 136. Särskild avgift för städning i brf? - Självförvaltning
 137. Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf
 138. Förseningsavgift för ej betald månadsavgift till brf?
 139. Inbrottsskador i brf, vem ansvarar för dessa?
 140. Skador av hantverkare vid balkongrenovering i brf - vem betalar?
 141. Bygglov för plank i brf
 142. Förnya bygglov för balkong i brf
 143. Inreda brf lokal till bostad. Bygglov
 144. Fördelningsprincip för källarförråd i brf
 145. Radon i lägenheten i brf
 146. Kö till p-platser i brf
 147. Störningar i bostadsrätt
 148. 10.000 kr i straff för att inte vara hemma i brf
 149. Tillgång till styrelseprotokoll - störningar
 150. Är man under ed i en civilrätt?
 151. Överdrivna krav för ansökan av medlemskap i brf
 152. Förmögenhetsvärde för bostadsrätt
 153. Styrelse i brf leja bort ärende
 154. Anlägga uteplats på föreningens mark i brf
 155. Fukt i treglasfönster i brf - Ska föreningen eller jag betala nytt fönster?
 156. Offerter i brf
 157. Faktura från föreningen "extra kostnader föreningen åsamkats"
 158. Ordförande köper ej utannonserad bostadsrätt
 159. Vindsvåning i brf utan komplett bygglov
 160. Ny lag, lägenhetsregister, kunna söka på enskild medlem i brf
 161. Förvägrad att lämna bostadsrättsförening - Styrelsen godkänner ej utträde ur brf
 162. Ny föreningslag - Unik chans att påverka
 163. Styrelsens rätt att lägga sig i andrahandsuthyrning i brf
 164. Belysning på fasaden i brf nekas av styrelsen
 165. stämmor, stadgar
 166. Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen
 167. Förråd - omfördelning i brf
 168. Anlita P-bolag
 169. Rätt till tillträde till postboxar i brf?
 170. Söker HD-dom om tillträde till tvättstugor i brf
 171. Moped i källare för brf
 172. Väsentlig förändring av brf?
 173. Underlag för utgifter i brf
 174. Gemensamma grönytor i brf
 175. Avgift för altan på vind i brf
 176. Köpa källare i brf
 177. Stängning av tvättstuga i bostadsrättsförening
 178. Kvar som medlem i brf enligt BRL 2:11
 179. Föreningens träd kvar eller bort för mer ljus? - Likabehandlingsprincipen
 180. Min farfars bostadsrätt - Medlemskap, uthyrning, andrahand
 181. Massor med fel efter köp av bostadsrätt- Vad har jag för rättigheter?
 182. Svartbygge i brf
 183. Separation - vem skall betala avgift till brf?
 184. Tillträde till mitt garage i brf
 185. Dom om tvättstugestök överklagas - elektroniska nycklar i brf
 186. Dålig skött bostadsrättsförening
 187. Köpa del av grannens lägenhet i brf
 188. Sökes! Granskningsman för brf
 189. SBC överklagar nekat åldersavdrag - Förening kan ej göra åldersavdrag mot brh
 190. Kan man anlita hantverkare i brf och sedan skicka räkningen till föreningen?
 191. Kurs i bostadsrätt
 192. Spekulations köp HSB LGH
 193. Måste jag betala hyra för bostadsrätt? Sambolagen
 194. Styrelsens rätt att övervaka medlemmarna - integritetskränkande!
 195. Funderingar kring frivillig likvidation av BRF
 196. Varför lägre avgifter längre ned i huset i brf?
 197. Tvättstuga, trivselföreskrifter för brf
 198. Ny, om, tillbyggnad i brf, kan styrelsen besluta om detta? P-plats
 199. Ansöka om bygglov för väsentlig förändring av fastigheten - styrelsens rätt
 200. Uteplats/altan i brf
 201. Svarta pengar vid ombildning till brf?
 202. Rätt att göra på tomt till bostadsrätt?
 203. Om VÄSENTLIGT STÖRANDE ombyggnad i brf mm
 204. Ansökan om medlemskap i BRF
 205. Påverkar köpstämmans beslut förköpsrätten?
 206. Kan styrelsen i brf kräva att vi skriver på ekonomiskt ansvar?
 207. Ombyggnad av balkonger i brf
 208. Juristhjälp brf - För hög debitering av värme
 209. Mäklare vs privat försäljning av bostadsrätt
 210. Nytt beslut angående hemtjänster - utrymmen som disponeras av alla hör till bostad
 211. Vad ingår i löpande information från styrelsen i en brf?
 212. Nät på balkong i brf
 213. Blomrabatt i brf
 214. Konflikt mellan grannar - störningar i brf
 215. Säga upp muntliga avtal - lokaler i brf
 216. Dödsbo, garageplats, rätt att behålla bostadsrätt?
 217. Hushållsnära tjänst - avdrag - ROT för städning av gemensamma ytor i brf
 218. Vem har rätt att köpa vid ombildning till brf?
 219. Låna ut sin lägenhet, ej andrahandsuthyrning?
 220. Olovlig andrahandsuthyrning i brf
 221. Uteplats i brf utnyttjanderätt vs köpt
 222. Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?
 223. Ta över lägenhet och lån av sambo i brf
 224. Förbudsskyltar i brf - med vilken rätt?
 225. Bygga altan/balkong - ROT-avdrag för brf?
 226. Nybliven BRF, konflikt med grannen
 227. Störningar i brf - Hur få styrelsen att agera?
 228. Andel och behörighet i ägarskap? Ingå i styrelse, valberedning, rösta, etc
 229. Värdenedsättning pga bygge av balkonger i brf
 230. Anklagad för störningar i brf
 231. Förköpsrätt i brf?
 232. Poolbygge i brf
 233. Balkong till bostadsrätt - Vem är behörig att fatta beslutet?
 234. revisorsanmärkningar
 235. Placering av grannens balkong i brf - Skadestånd och ersättning
 236. Vem bestämmer om markiser?
 237. Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem?
 238. Kan styrelse vräka mig om jag delar ut information i brf?
 239. Kan styrelsen göra anspråk på altan i brf?
 240. Parkering nära bostad i brf
 241. Borgenär som inte vill vara borgenär längre - konsekvenser för medlem i brf?
 242. Olovlig parkering i brf
 243. Frågor angående medlemskap i BRF
 244. Förråd i brf, ändring
 245. Fönsterbyte, vem är ansvarig för vad enligt stadgar?
 246. Bygglov
 247. Balkongbygge - Får man göra så här?
 248. Grannfejd i brf - Gå över gräsmatta
 249. Lagar för brf - Diskriminering
 250. Hur fullgöra undersökningsplikt av bostadsrätt?