handdator

Visa fullständig version : Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF


Sidor : 1 2 3 4 5 [6] 7

 1. Ventilation
 2. Balkongbyggnation
 3. Inreda medlemsägda vindsutrymmen
 4. Föreningsägd Lokal till BR
 5. Likhetsprincipen - Råvindskonvertering
 6. Behov av stadgeändring
 7. Enkel eller kvalificerad majoritet vid fönsterdörr?
 8. Fråga angående lås och nycklar...
 9. Hur gör vi med avskrivningar i K2 i år?
 10. Lagliga/olagliga stadgevillkor
 11. Kompensation värdeminskning av lght vid bygge av råvind ovan oss?
 12. Tillämpning av BrL kap 9 paragraf 16 1 st 2
 13. Avskrivning av fastighetens anskaffningsvärde
 14. Avtal när lokalhyresgäst vill förändra?!
 15. Akut, Föreningen har vänt sig mot mig
 16. Bostadsrätt som tillfaller allmänna arvsfonden
 17. Ansökande medlem utan inkomst
 18. Vem ska betala balkongerna?
 19. Krav på retroaktiva årsavgifter
 20. Skänka sin andel men bo kvar?
 21. Hur ska jag bära mig åt
 22. Ägare i konkurs, vad är bäst?
 23. Hyra ut bostäder i bolag, undvika förmånsbeskattning
 24. En person, flera uppdrag i föreningen och styrelsen?
 25. tvister i brf
 26. Bli av med betalningsanmärkning
 27. Skyldighet visa ekonomi för köpare?
 28. Krav på BRF/styrelse avs. dokument och försäljning?
 29. Stycka av bostadsrättsförening i flera BRF inför försäljning
 30. Ang anklagelser från styrelen
 31. Fjärrkontroll
 32. Revisors suppleant
 33. Boende som bråkar och förstör
 34. Vem skall man tro på ?
 35. Ha inneboende i lgh med två ingångar
 36. Hyresgäst i Brf fick en skada på tapet vid balkongbygge
 37. Vad är det egentligen som gäller?
 38. Text i stadgarna om årsavgift/avskrivning/fondering
 39. Juridiskt ansvarig - Styrelse eller förvaltningsbolag?
 40. Mögel inuti innervägg.
 41. Vad gäller på årmötet
 42. Fär man värkligen det ?
 43. Likhetsprincipen (Behöver Rådgivning)
 44. Bokslut 2014 (kortfristiga skulder)
 45. Trolöshet mot huvudman
 46. Ombyggnad & försäljning utan möte? Lagligt?
 47. Hjälp önskas
 48. Vilken skatt när förening säljer lägenhet (fd hyresrätt?)
 49. Styrelsen hyr ut källarlokal för boende
 50. Stämoprottokollet kommer ej ut
 51. Rättelseanmaning - Hjälp!
 52. Få ut protokoll från årsstämman inkl. röstlängd?
 53. Tvist gällande garageyta.
 54. Blir trakasserad av grannen
 55. Reparation av vattenläcka drar ut på tiden
 56. Reparation av vattenläcka drar ut på tiden
 57. Föreningens ledning 6 kap paragraf 1 - Tolkningshjälp!
 58. Hjälp med "utköpning" av ex-sambo i bostadsrätt
 59. Befogenhet för styrelsen?
 60. Ang antal personer i styrelsen
 61. Vilken utrustning/inredning ingår i ett bostadsrättsköp
 62. Garage och tvättstuga
 63. Att bli medlem
 64. Gemensamma utrymmen - matförråd i källren
 65. Ersättning för tidigare inglasade balkonger
 66. Garage och parkering
 67. Stadgar kontra lagar för kooperativ hyresrätt
 68. Föreningens stadgar blir viktigare efter dom i HD
 69. Nyttjanderätt, eller bostadsrätt för altan?
 70. Missbruk av styrelsens förtroende uppdrag
 71. Falska medlemmar
 72. Återlämnande av tilldelat källareföråd.
 73. Vad kostar ansökan om klander?
 74. Upplåta mark till garageentreprenör?
 75. Uppsägning av muntlig överenskommelse
 76. Stöd
 77. Rop efter hjälp !!!
 78. Flaggor på balkongen
 79. Stadgar om permanent boende
 80. Förändring av lag = Förbättrad boendekvalité
 81. Dra sig ur bostadsrättsköp genom vägran att skicka in uppgifter
 82. Vräkning från sin bostadsrätt ?
 83. Brott av Styrelse som är väsentligt betydande och utreds av Polis, ej internt.
 84. Följetång om 1 års vattenskada, som ej får ett slut...
 85. Hej! Ang. köp av BR gemensamt med sitt AB.
 86. Uppsägning
 87. Överlåtelseavtal råvind / vindsloft
 88. Talan eller Befrielse...
 89. Vem återställer altaner efter dränering och fasadrenovering?
 90. Föreningens övertagande av ansvar för inre underhåll
 91. Uppklippt lås till källarförråd - hot från BRF
 92. Försäljningspris
 93. BRL kap 7 §7 - Nej till förändring av tvättrum
 94. Kan stämmobeslut överklagas av föreningsmedlem
 95. Kränkt och påhoppad
 96. Ansökan förening
 97. Omvandla råvind till bostadslägenheter - hur kan jag minska månadsavgiften för dessa?
 98. Bostadsrättföreningen kräver mig på pengar
 99. förening som ogillar facebook
 100. Saknade nycklar från tidigare ägare
 101. Ansvar för avrinning på terrass?
 102. Ändring av VVS och yttre fasad.
 103. Styrelsen begår ekonomisk skada - grund för avhysning?
 104. Ännu en fråga om andelstal och kostnader - Nya stora lån till liten BRF
 105. Ta över banklån samt bostadsrätt HSB med betalningsanmärkning
 106. Nekas garageplats
 107. Att köpa lägenhet för att direkt hyra ut som HVB-hem!?
 108. Reklamutdelning - Svensk direktreklam
 109. Vår förening - differentierade insatser - andelstal - bringa klarhet
 110. Får man ha inneboende i ett rum som inte är klart?
 111. Är föräldraledighet skäl för andrahandsupplåtelse?
 112. Nycklar ansvar
 113. Vad händer med garage vid 2:hand ??
 114. kriminell granne
 115. Styrelsen tar egna beslut??
 116. Styrelsen säljer lgh till styrelsemedlem långt under marknadsvärdet
 117. Rättshandling som slätas över med våra pengar
 118. BRF hyra ut Lokal med övernattning!
 119. Vite eller skadestånd - mot brf eller mot enskild styrelsemedlem
 120. Öppna upp vägg på altan
 121. Missnöjd med styrelsen
 122. "återkalla" extrastämma
 123. Kostnad för avskrivningar i årsavgift
 124. Hot om garageuppsägning
 125. Byggföretag i konkurs. Vad gör jag nu?
 126. Sänka hyran för parkeringsavgifter - likhetsprincipen?
 127. Juridisk hjälp
 128. Hjälp! med styrelsens reaktion av misstroendeförklaring
 129. Nya stadgar, Riksbyggen
 130. Ärva ansvar från tidigare medlem
 131. Styrelsen utan jäv vid att ställa sina platser till förfogande?
 132. Tolkning av stadgetext...
 133. Trakasserier av styrelsemedlem
 134. Krav på våtrumsbehörighet
 135. Lång handläggningstid av ansökan för renovering av badrum
 136. Styrelse hittar på egna regler. Vad göra?
 137. Smaskig affär i Göteborg City
 138. köparens undersökningsplikt
 139. Felskrivet i kontrakt?
 140. Vad göra åt medlem som sprider dålig lukt i trapphuset?
 141. Öka trycket mot Media och skapa förändring tillsammans
 142. Överklagande av bygglov
 143. Försäljning av BRF lokal
 144. Vad göra när styrelsen inte vill ta sitt underhållsansvar?
 145. Vad gäller för lokaler vid ombildning till BRF?
 146. "Framtida behov" - skäl till andrahandsuthyrning?
 147. Odemokratiskt Beslut
 148. Fel färg på insynsskydd på balkongen
 149. Hur går det till praktiskt när ett köp går tillbaka?
 150. Kan garagen i en förening vara en egen bostadsrätt?
 151. Utnyttjande av mark
 152. Köpa lokal i BRF/regler för verksamhet
 153. Retroaktiv föreningsavgift
 154. Behövs stämmobeslut för att ändra andelstal i föreningens avgift ?
 155. vår brf vägrar rensa hängrännor.
 156. Dröjsmålsränta både till inkasso och HSB?
 157. Nycklar borttappade av föreningens entreprenör
 158. Styrelse som inte följer vad bostadsrättslagen säger om störningar!
 159. Har Styrelsen i Föreningen rätt at ändra avgifter hur dom tycker ?
 160. Bostadsrättslokal
 161. Omändring av andelstal vid konvertering från lokal till bostadsrätt
 162. Städning
 163. Olika förrådsytor på två lika stora radhus?
 164. Revidera stadgarna efter ny lag 1 juli 2016
 165. Visst kan enskild medlem få saker att hända!
 166. Amortera, hur mycket?
 167. Likabehandlingsprincipen och grillning
 168. Förenklat tvistemål
 169. Kan styrelse tvinga mig att köpa planer för inglasning av balkongen
 170. Likhetsprincipen och fördelning av P-platser
 171. Definition av stadgar - RB normalstadgar
 172. Ordförande mutar leverantörer
 173. Kallelse till stämman.... icke stadgeenlig.
 174. Brf tar bort staket vid försäljning
 175. Försäljning av uthyrningsdel
 176. uppsägning av bostadsrätt
 177. Ombildning - överlåtelseavgift (ränta), vad gäller?
 178. Skriftlig tillsägelse om Dörrmatta
 179. Olaga intrång
 180. Har styrelsen immunitet att aldrig få nyttjanderätt till bostadsrätt förverkad!!!
 181. Renovering, lgh blir större, saknar tillstånd
 182. Tolkningsföreträde: Lagen eller stadgarna
 183. Vad gäller: 2/3, 3/4 eller 9/10-majoritet?
 184. Stämmobeslut om avgiftshöjning "bortglömt"
 185. Störningsregler
 186. Ändring av andelstal pga inredd vind
 187. Restriktion i rätten att klaga?
 188. byta bostadsrätt
 189. köpa bostadsrätt som semesterbostad?
 190. Boende skickar rättelseanmodan till styrelsemedlem med kopia till socialnämnden
 191. Stämning i Tingsrätten -Extrastämma- Helt ny styrelse - Snabbt enkelt och smärtfritt
 192. Styrelsens integritet skyddas i sökbara register som part i domstol genom Brf
 193. Olovlig andrahandsuthyrning - vad gör vi nu?
 194. Kan BRF bara ta min parkering om dom vill?
 195. Kan en person bosatt I ett annat land köpa och hyra it bostad?
 196. Näringsverksamhet i bostad
 197. Upplåtelse av bostadsrätt utan bygglov!
 198. Dödsbo i styrelsen?
 199. Fråga angående juridik kring uteplats/förråd/insynskydd etc (HSB-förening)
 200. Bostadsrättsförening som motpart i domstol mot medlem
 201. Hävd och tradition
 202. Utöka uteplatsen men inte för alla
 203. Har styrelsen rätt att besluta detta?
 204. Antagande och fastställande av stadgar
 205. Suppleant går emot felaktigt styrelsebeslut
 206. "Balkongtillägg 75 kr" på årsavgift
 207. Kan en revisor ändra ett uttalande som avser revision i efterhand?
 208. Föreningsstämmans ansvar om jäv och frågan om ansvarsfrihet
 209. Totalkaos i BRF
 210. Slå samman 2 brf:er?
 211. Utökning av altan med inglasning
 212. 2a-handshyresgäst gnäller på störningar, vem ansvarar?
 213. Rättelseanmaning skickad - vad händer nu?
 214. Nyttjanderätt.
 215. Avsiering inför fiberinstallation i lägenhet
 216. Ansökan till förening med en liten betalningsanmärkning?
 217. HSB-ledamot position i brf styrelse
 218. Hälftenägare?
 219. Varning - uteslutning!
 220. Får BRF styrelse utfärda p-böter på gästparkering?
 221. Oskäliga avtalsvillkor för ombyggnad av bostadsrätt?
 222. Styrelsemedlem flyttar kan suppleant träda in som ordförande
 223. extra årsstämma
 224. Ansvar för tidigare åtgärder
 225. Likvidera bostadsrättsförening
 226. Ansvarsfrihet och dess verkliga betydelse
 227. Solidariskt skadeståndsansvar
 228. Byggbolag kontroll över förening
 229. Kan styrelsen göra sig skyldig till stöld?
 230. Gamla stämmobeslut
 231. Får styrelsen göra detta utan våran redskap?
 232. Får styrelsen göra detta utan våran redskap?
 233. Styrelsen tvingar mig att flytta ventilationsluckan i köket. Vad gäller?
 234. Dubbelt så hög avgift per kvm
 235. GDPR i BRF:Er
 236. Hur begära skadestånd från BRF för bristande underhåll som lett till olycka?
 237. Brf. Stryelse utan vice ordförande
 238. Korrekt beslut om stambyte/relining?
 239. Garageplats i upplåtelseavtalet
 240. ca. 12% skillnad i avgift mot grannarna
 241. Vägrar besiktning - Hur gör föreningen?
 242. Mall för varningsbrev till brh som otillåtet hyr ut i andrahand?
 243. Vinsten i stadgarna - Hur och var?
 244. Avgift för andrahandsuthyrning
 245. Maktmissbruk alt. okunskap
 246. Hotad av revisor
 247. Revisorns roll i BRF
 248. Rätt till biträde
 249. Vad händer när styrelsen inte blir fulltalig?
 250. Får man spela in ljud och bild/film på årsstämman?