handdator

Visa fullständig version : Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF


Sidor : 1 2 3 4 [5] 6 7

 1. Ny styrelse vs gammal styrelse
 2. Räntefälla
 3. Försäkringstvist
 4. Installation på föreningsgemensam plats
 5. Offentliggöra protokoll även fast det bryter mot stadgarna
 6. Olika namn på kontrakt och pantsättningsmeddelande
 7. Städdag BRF har tagit cyklar och barnvagnar
 8. Ersättning för extremt buller mm?
 9. Köpare måste väl vara medlemmar?
 10. Insatshöjning och avgiftssänkning
 11. Vem ska betala ev reparationerna
 12. Vem ska underhålla balkonggolvet?
 13. Andelstal för insatser & andelstal för beräkning av avgifter
 14. Omgjord butikslokal till lägenhet, vem ska stå för vad?
 15. Neka medlemskap !
 16. Störande granne
 17. Att godkänna en ny medlem i bostadsrättsförening
 18. Tips för att få sömn när en granne stör dygnet runt önskas
 19. Tillbaka på hyran vid sent köp vid omvandling
 20. Skadeståndsskyldighet vid snöskottning
 21. avslå medlemskap ????
 22. Grått nytt hår!!
 23. Inglasning balkong
 24. Ändring av andelstal
 25. Uppdatering av stadgar - inre fond och roller istället för suppleanter
 26. Kan man göra nånting åt avgiftsskolkare?
 27. Egennytta - Styrelsemedlem -från hyresrätt till bostadsrätt
 28. Bostadsrättsförenings rättigheter att ta personlig egendom
 29. Avslag avseende vindsaltan
 30. Upprepade störningar från granne
 31. Störningstider
 32. Ändra BRF Lokal till BRF lägenhet
 33. Hemsidor som förmedlar bilder gratis
 34. Fel efter besiktning
 35. Bygga förråd i skyddsrum?
 36. Får styrelsen neka vändning av ytterdörr?
 37. Hyresnämnden, Balkonginglasning, Ändring andelstal
 38. Föreningens rättigheter vs skyldigheter
 39. Mallar för brf
 40. Parkeringsfråga
 41. Vad menas med fristående organisation
 42. Styrelse som inte godkänner igensättning av dörr
 43. Ogiltig sammankallade extra stämma ?
 44. Snöras på markis, vems ansvar?
 45. Ta bort en icke bärande vägg!?
 46. Tvekan om medlemskap
 47. Totalentreprenad JM
 48. Särskild Granskning
 49. Får styrelsen sälja bostadsrätt till privatperson utan stämmobeslut?
 50. Vad säger lagen?
 51. Neka medlemskap?
 52. Styrelsen kräver - utomhusbelysning och hundar i trädgård?
 53. Ur askan i elden
 54. Vad räknas som omfattande till- eller ombyggnadsåtgärder?
 55. Mantalsskrivning
 56. Uthyrning av tom lägenhet - är det OK?
 57. Försäljning av föreningens lokal
 58. Uttökat besiktningskyldighet?
 59. Använda källarförråd till verksamhet
 60. SBC's definition av andelstal
 61. Förvaltare som inte är Betaltjänstleverantör eller Betalningsinstitut?
 62. Separation under ombildning av HR
 63. Köp av nyproduktion
 64. Hur ostädat kan man ha det?
 65. Reparation av hiss
 66. Elrenovering, behöver råd/hjälp
 67. Lag/Stadgar
 68. Ordning och reda på bilparkeringen
 69. Göra i ordning gästrum
 70. Takputs som släpper
 71. Renovering av balkonger
 72. Städning förråd
 73. Orättvis anklagat
 74. Skattefri förmån - dator och nätabonnemang
 75. Lägenhetsförteckning
 76. Byte av ytterdörrar
 77. Förtursregler
 78. Medlemmar känner sig överkörda
 79. Köksfläktar
 80. Ansvar för fönster?
 81. Försäkringsärende vattenskada från akvarium
 82. Hyrt i andra hand, hyresvärd har klagomål på förstörelse
 83. Bygglov utan beslut
 84. Garagefrågor
 85. Utdrag ur årsredovisningen
 86. Cykelparkering i entre
 87. Brandskyddsdokumentation/Lägenhetsförteckning
 88. Bygga på torkvind
 89. Vem betalar?
 90. Rivning av bärande vägg
 91. Tidigare ägare har kvar 10 lgh som hyrts ut
 92. Överlåtelse- och pantavgifter
 93. Bygge av takkupa och utnyttjande av kattvind
 94. Styrelsen vägrar byte till säkerhetsdörr
 95. Köpa tvåfamiljshus som bostadsrättförening?
 96. Frågor kring försäljning av råvind
 97. Ändringsförslag Stadgar Brf Kristinehamn K1
 98. Vindskydd på balkong
 99. Extra avgift för värdeökning vid utbyggnad av balkong
 100. Svartbygge
 101. Personförföljelse, nätmobbing
 102. Styrelsens rätt att gå in i lägenhet
 103. Protokoll från årsstämma
 104. Valberedning
 105. Söker slipad Jurist/Advokat
 106. Stämma
 107. Försäljning av lgh med kök flyttat utan bygganmälan?
 108. Stadgar och revisor
 109. Hyresnämnden klarar inte alltid av att göra det som utlovas på deras hemsida
 110. Borde kostnaden för renoveringsåtgärd vara obligatorisk information ?
 111. Vindsutförsäljning med inslag av egenintressen
 112. Handikapplägenhet
 113. Andrahandsuthyrning eller ej?
 114. Egen uteplats eller föreningens mark
 115. Garageplats i Samfällighet
 116. Vem äger förråden
 117. Öppen balkongdörr i ur och skur
 118. Spionera på grannar
 119. Juridik
 120. Stadgar
 121. Fördelning av arbetsplikt mellan stora och små lägenheter
 122. Dolt fel eller inte?
 123. Varför avtal med märkliga skrivningar
 124. Stamledning
 125. Men i nyttjanderätten i brf - Fasadrenovering
 126. Bli godkänd av bostadsrättsföreningen ?
 127. Kostnad för balkongdörrsreparation
 128. Delägarskap,vad gäller?
 129. Svajig parkett
 130. olovlig andrahandsuthyrning lokal
 131. Studsmattor på BRF gårdar. Ansvar?
 132. Andelstal årsavgift och belåning
 133. Ändring av andelstal efter ombyggnad?
 134. Styrelse som inte följer stämmobeslut - vad gäller egentligen?
 135. Trappan påverkar andelstalet?
 136. Plikter del av hyresavtal?
 137. Utebliven garagehyra
 138. Kan styrelsen vägra medlemskap på köparens egen begäran?
 139. Faktabanken om insatshöjning
 140. Medlem i brf utan inkomst?
 141. 60 procent högre avgift per kvm än grannarna
 142. Sättningar i huset, inget att göra?
 143. Byggt altan på mark i min BRF, nu jävlas de med mig
 144. Balkongstorlek?
 145. Försäljning till Kommun
 146. Vem ansvarar för konsekvenserna av en icke fungerande hiss?
 147. Altanbygge utan tillstånd i BRF
 148. Sälja bostadsrätt privat, behöver hjälp!
 149. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning?
 150. Avyttra uthyrningsdel
 151. Elledningar till lägenhet, vems ansvar?
 152. Tvinga juridisk person att sälja??
 153. Husunderhåll - vad står det i lagen?
 154. Konflikt om uteplats
 155. Om Parkeringstillstånd för Besökande till Bostadsrätt.
 156. Sköta sjuk förälders flytt, övernattning?
 157. Hyra ut bostadsrätt permanent
 158. Problem med trög ytterdörr
 159. Avgiftsskillnader på likvärdiga lgh
 160. Gemensam gård - regler
 161. Majoritetskrav vid omfördelning av andelstal
 162. Varför behövs en bostadsrättslag?
 163. Styrelsen har stämts/klandrats i tingsrätten
 164. Likhetsprincipen
 165. Parkeringsplatser på innergården till gäster istället för de boende.
 166. Snöröjning - vem bär ansvaret?
 167. Friggebod
 168. Föreningen vill flytta tvättstugan till under min lägenhet
 169. Hjälp! Brand i bostadsrätt
 170. Uppsägning av parkeringsplats vid hyreshöjning
 171. Omvandla 3,5:a till två ettor?
 172. Juridiskt ombud sökes
 173. App med lagstiftning
 174. Renovering godkänns inte av styrelse trots intyg fr sakkunniga
 175. Ordning och reda genom uppsatta anslag etc
 176. Juridiskt ansvar för ansökan
 177. Styrelsesammansättning
 178. Allmänt om protokoll från föreningsstämman
 179. Styrelsen vill stänga tvättstugor
 180. Stycka av del av hyresrätt och sälja till befintlig brf-havare
 181. Vägledande avgöranden brf
 182. Nya Fönster - vem beslutar?
 183. Fönsterbyten/Renovering vem betalar?
 184. Hitta Jurist
 185. Ansvarsförsäkring för styrelsen
 186. Ska lag tolkas och tillämpas lika oavsett föreningsstorlek?
 187. Delning av bostadsrätt
 188. Höjd avgift i bostadsrätt
 189. Kan BRF-styrelse motsätta sig en bygglovsansökan
 190. Brf vill tvinga mig att sälja min lägenhet
 191. Tvångsförvaltning
 192. Brottslig verksamhet i bostadsrättsföreningar
 193. Extrastämma eller omkonstituering?
 194. Får BRF föreningen höja hyran vid andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse?
 195. Hur sätter man hyra på affärslokaler i en förening?
 196. Styrelsen går emot beslut från stämma
 197. Medfinansiär vid Ombildning?
 198. Fördelning av brf överskott om föreningen upphör
 199. Förfalskat gåvobrev - Behöver hjälp
 200. Extrastämma i brf ?
 201. Tid mellan stämmor
 202. Ansvarsfrihet
 203. "Fastställelsetalan", vad menas med detta?
 204. Delgivning med rekommenderat brev, vad gäller?
 205. Bredbandsinstallation förändring?
 206. Felaktig Budgivning?
 207. Bastu i brf
 208. Styckning av lägenhet i BRF
 209. Tvingad till tillbyggnad av uterum
 210. Kapitaltillskott - riktiga beslut?
 211. Frågetecken ang. stadgar
 212. Hjälp taket läckt ingen ersättning till mig
 213. Hjäääälp
 214. Fråga om avtal vid köp av fastighet
 215. Ordförandens ansvar?
 216. Skymmande utsikt av växtlighet på gemensam mark
 217. Likahetsprincipen vid altanbygge i förening
 218. Kan man utesluta en affärslokal från BRF?
 219. Förvärv av bostadsrätt trots rivningskontrakt?
 220. Lokal i bostadsrätt,brf - moms för företag?
 221. Vad för saker får man ha i ett cykelförråd?
 222. En eller två röster på stämman
 223. Ljusinsläpp för litet Källare - förening nekad bygglov för källare pga ljusinsläpp
 224. Elektroniskt passagesystem och Kamerövervakning
 225. Städning lagkrav i en brf?
 226. Är hyreshöjning för P-plats en villkorsändring?
 227. Årsredovisning
 228. Bilda BRF av en villa på landet
 229. Utesluta lokaler från bef. förening?
 230. Stadgeändring nödvändig ?
 231. Byte/flytt av lägenhetsdörrar
 232. Ordförandediktatur
 233. Tomt till brf vad gäller?
 234. Hjälp att tolka policyn
 235. Fula plastdosor förstör vackra element
 236. Fastighetsskötare
 237. Åsidosätta kösystemet för P-plats
 238. "Nyrenoverat" kök och badrum. Vad gäller?
 239. Får ej hyra ut i andrahand. Enligt stadgeändring?
 240. Grannen river vägg, kan jag få betala mitt egna tak?
 241. Upphäva bostadsrätt köp pga vägglöss
 242. Utesluta medlem i bostadsrättsförening, vad menas?
 243. Bygga om P-platser till förråd
 244. Permanent boende
 245. Uppsägning av samtliga garageplatser
 246. Hyra ut del av bostadsrätt med uthyrningsdel till inneboende
 247. Störning
 248. Säljer föreningens tillgångar
 249. BR & Etage, Sammanslagning vind
 250. Ändring av ett årsstämmo beslut i styrelsen