handdator

Visa fullständig version : Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF


Sidor : 1 2 3 [4] 5 6 7

 1. Kostnad för hiss vid vindsbyggnation
 2. HDs prejudicerande dom om att otillåten andrahandsuthyrning är tillåten
 3. Tvinga styrelsen att utlysa extrastämma
 4. Lokal eller lägenhet!
 5. Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter
 6. Lag för skada på annans egendom
 7. Kameraövervakning i brf otillåten oavsett om ok från boende, men...
 8. Av föreningen godkänd renovering är bristfällig. Vems ansvar?
 9. Betala en hg för att flytta från brf?
 10. Prissättning av parkeringsplatser
 11. Är detta trakasserier?
 12. Föreningens ansvar vid privatbygge
 13. Parkering för husvagnar etc
 14. Stämmoprotokoll och klander
 15. Hur tar man reda på vilka avgifter som betalas av bostadsrättshavarna?
 16. Rätt att se läkarintyg?
 17. Borgensman för hyran
 18. Bostadsrättslagens 7 kapitel
 19. Förstå stadgar
 20. Vakta min nya LGH
 21. Frågor kring råvindsupplåtelse
 22. Nya stadgar !
 23. Rätt till insyn i samtliga medlemmars avgifter
 24. fuktskada i badrummet med mögel
 25. Lag om ekonomiska föreningar som pdf
 26. Prejudikat rättigheter och skyldigheter
 27. Jag har fått nog!
 28. Vad gör man när grannarna beter sig såhär? (ang. pianospel)
 29. Styrelsen överlåter rättstalan
 30. Hur länge kan jag lämna bostadsrätten tom?
 31. Faktura från Föreningen efter fönsterbyte
 32. Lyhört hus, respektlösa grannar och nonchalant styrelse
 33. Om de oändliga luddigheterna i lagen
 34. Andrahandsuthyring / Inneboende, Vem har rätt att bo i LGH
 35. Höjd tomträttsavgift
 36. Nekas köpa borätt... med vilken rätt?
 37. Kräver tillträde till förråd
 38. Balkongnät för katter
 39. Barnvagnsramp i trapphus?
 40. Ansvarsförsäkring
 41. Vindsbygge
 42. Andrahandsuthyrning
 43. Andrahandsuthyrning
 44. Överklaga styrelsens beslut om djurhållning?
 45. Parkeringsbekymmer
 46. Styrelse medlemmar följer inte reglerna - Andrahandsuthyrning
 47. Gnällkärring - Kurs i bostadsrättsjuridik
 48. Rättsfall från verkligheten - Medlemskap
 49. En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !
 50. Medlemsförteckningen - En trevlig idé som kan krocka med PUL
 51. Försäljarens ansvar vid försäljning av bostadsrätt
 52. Kan styrelsen skänka bort medlemmarnas pengar?
 53. När blir man egentligen medlem?
 54. Balkongtvist!
 55. Tacksam för hjälp att hitta relevanta lagtexter och/eller domar
 56. Son bor i lgh
 57. Ägare av bostadsrätt är inte hyresgäster
 58. Fråga om revision
 59. Vilka paragrafer i HSB:s stadgar får absolut inte ändras?
 60. Nyckel saknas, vem ska står för det?
 61. Lagvrängning om hyresnämndens godkännande av balkongbygge
 62. Faktura från styrelsen?
 63. Ansvar elinstallationer vid ägarbyte?
 64. Måste jag gå med på fönsterbyte av oskadat fönster?
 65. Återlämnande av bostadsrätt
 66. Vem äger vad i bostadsrätten?
 67. Vad innebär direkt demokrati och representativ demokrati?
 68. Får inte sova! Hjälp!
 69. Störningar före kl 22
 70. upplåtelseavg efter 6 månader
 71. Felaktig/oärlig överdragelse av lägenhet av ordförande
 72. Ordförande vägrar lämna ut papper på att vår köpare är godkänd i förening
 73. Vad gör man när man är för få i en Brf?
 74. Likhetsprincipen?
 75. Trädfällning
 76. Väsentlig förändring
 77. Okunnig köpare och undersökningsplikt
 78. Juridiskt ansvar för markiser
 79. Parallella andelstal
 80. Vad gäller vid tillbakaköp av andelar i förening
 81. Inget tillstånd för att hyra ut bostadsrätt
 82. Inget tillstånd för att hyra ut bostadsrätt
 83. Inreda källarförråd
 84. Behöver styrelsen stämmobeslut eller inte när föreningens lägenhet ska säljas?
 85. Nekad ombyggnad
 86. Inneboende
 87. Sotning, vem står för det?
 88. Tillgång till föreningens fakturor som "vanlig" medlem
 89. Vem ansvarar för balkongdörr till bostadsrätt? - Testfråga
 90. Tolkningshjälp stadgar
 91. Överlåtelse och pantsättningsavgifter
 92. Samma avgift oberoende av lägenhetsstorlek och andelstal
 93. Andrahandsuthyrning och beaktningsvärda skäl
 94. Kan vi öppna upp vårt slutna terrassräcke?
 95. vicevärd
 96. Hemförsäkring - bostadsrättstillägg
 97. Parkeringsproblem
 98. Inglasning Balkonger
 99. Hjälp! Delägarskap i BR, rösträtt i Brf m.m.
 100. Kod för bostadsrättsförening - Riktlinjer, regler, policy
 101. Använder gästparkeringen permanent
 102. Kreditupplysning
 103. Sälja bostadsrätt "lura" systemet?
 104. Störningar pga lyhört - Hjälp med lagrum, får aldrig vila....
 105. Styrelseordföranden har fått lön utöver arvode
 106. Vem är ansvarig för skador (vandalisering) på utsidan av ytterdörren ?
 107. Förlora p-plats
 108. Musikstudio i huset
 109. Rätt debitera störningsjours avgift till störande
 110. Förtur för medlemmar
 111. Avgift som inte är hyra
 112. Vem äger rätt att informera och på vilket sätt?
 113. Studsmattor på gård, ansvarsfråga
 114. Utbyggnad - storleksfråga
 115. Tillbyggnad
 116. Parkering: Behandlar vi medlemmarna lika?‏
 117. Redovisning av depositioner för nycklar
 118. Betala för upp till 4 år gamla jobb?
 119. Likabehandlingsprincipen satt ur spel?
 120. Vad ingår i försäljning av bostadsrätt?
 121. Elektronisk anslagstavla...
 122. Återbetalning nyckeldepositioner
 123. Frivillig likvidation
 124. Stambyte - Asbest
 125. Stadgar
 126. Hyresgäst
 127. Trappa från franskt fönster?
 128. Beslut tagit av delar av stämman
 129. Byte till säkerhetsdörrar i brf
 130. Hjälp mig alla lag och läskunniga
 131. Har någon enskild balkongbyggnation någonsin stoppats av hyresnämnden?
 132. InNätad balkong
 133. Saknad lägenhetsnyckel vid avflyttning
 134. Jordabalken - bostadsrättslag
 135. Riskanalys av handlingsalternativ inför mål i Hyresnämnden
 136. Hyresnivåer för lokal
 137. Handdukstork som man haft sönder själv?
 138. Nekade rösträtt på stämma
 139. Nytt Försök Med "ansvarsfrågor"
 140. Gemensamma utrymmen ges bort till enskilda medlemmar
 141. Skuggande träd
 142. Vart går gränsen för ansvar för rörledningar (BRL 7:12)?
 143. Ansvarig vid ombyggd ventilation
 144. Stadgeändring
 145. Stadgeändring äldreboende, olaglig
 146. "Nekar tillträde" till lgh
 147. Delning av lägenhet och försäljning till grannen
 148. Var klagar jag?
 149. Regler om hur dörrskyltar på dörren ska se ut
 150. Styrelsen valde att sälja till ett lägre bud
 151. Lagar och mygel!
 152. Om problemen i brf - DN 2012, insändare, skrividn@dn.se
 153. Ta ut obligatorisk kostnad för säkerhetsdörr?
 154. Föreningen hotar ta bort trädgårdsmöblerna
 155. Beräkning avgift vid köp av vindsyta ovan lägenhet
 156. Måste styrelsen informeras om köpesumman och andra detaljer vid en försäljning?
 157. Någon som kan berätta hur sammanträde inför Hyresnämnden går till?
 158. Tvist gällande Andrahand
 159. Hyrt BR i 30år, hjälp!
 160. Hjälp och information behövs
 161. Rensning cykelförrådet
 162. Alkoholist som granne
 163. Granne som terroriserar!
 164. Bostadsrättstillägg
 165. Mina grannar slåss om nätterna
 166. Undvik onödiga pantsättningsavgifter
 167. Om föreningen köper en lokal?
 168. starta en BRF
 169. Entrédörr utan lås!
 170. Övertar jag tidigare ägares ansvar ?
 171. Tak byte/reparation
 172. Rätt att göra om bostadsrättslokal till bostadsrätt?
 173. Fördelning av fastighetsskatten
 174. Stadgar kontra lag
 175. Lag kontra stadgar
 176. Upplåta i väntan på Hyresnämndens beslut?
 177. om det behövs
 178. Parkeringsplats.....
 179. Visst gäller styrelsens skriftliga beslut
 180. Skicka ut en förtydligande
 181. Vilka lagar är applicerbara för att reglera korttidsuthyrning (lägenhetshotell) ?
 182. Besittningsrätt till garageplats
 183. Letar efter dom angående överlåtelseform vid vindsförsäljning
 184. Ytterdörrens låscylinder?
 185. Vilka får äga bostadsrätt i föreningen?
 186. Ändring av lokal!
 187. Grannens hängränna läcker till mig
 188. Andrahand eller inneboende?
 189. Avgiftshöjning efter kontraktsskrivning men före tillträde
 190. Styrelsens och ordförandes ansvar
 191. Rätt till fransk dörr eller inte? Stämmabeslut required?
 192. kamininstalltion
 193. problem med ej mantalsskriven medlem?
 194. Inneboende
 195. Motioner - Förbud - Stadgar
 196. Ordningsregler
 197. Mina trådar som motpartsinlaga i en rättsprocess
 198. Hur beivra enligt lag
 199. Väcka förslag om granskning av länstyrelsen
 200. Ändrade förutsättningar
 201. Var gör man en kreditupplysning
 202. Utbyggnad Brf parhus
 203. Bekosta staket/plank mellan radhustomt och föreningens parkering
 204. Sälja lägenhet till hyresgäst
 205. Lokal till bostad
 206. Full granne kom upp och klagade på sång
 207. Köpa rum i bostadsrätt/dela bostadsrätt i två delar
 208. Andrahandsuthyrning igen
 209. Lägenhetsförråd vilka regler gäller?
 210. Sänka avgiften?
 211. Tolkning av "självständigt brukande"
 212. Balkongutbyggnad/byte och inglasning
 213. Föreningsbeslut - nedmontering av skärmvägg, utomhus
 214. Avgiftsnedsättning helt nybyggd brf
 215. Flytspackel från ovan, inte juridiskt definierbart?
 216. Hur gör vi med grannen?
 217. Köp av bostadsrätt och besiktningen
 218. Sotning
 219. Stadgar med slavkontrakt
 220. Olovlig andrahandsuthyrning till kriminell
 221. Vem äger vindsförråd, föreningen eller medlem?
 222. Uteplats/upplåtelseavtal
 223. Problem vid separation
 224. Problem med psykfall
 225. tystnadsplikt / protokoll
 226. Problem mellan grannar (Rökning)
 227. Innertaket rasar ner i bostadsrätt
 228. Underhåll av frånluftvärmepump.
 229. Vad är acceptabel bullernivå i bostadsrätt?
 230. Överklaga styrelsebeslut?
 231. Häva köp om mäklares utfästelse inte stämmer
 232. Överlåta lägenhet trots begärd avhyst?
 233. Misstänkt lokalboende.....
 234. Bevis för ägande annat än lägenhetsförteckning?
 235. Hur ser livet ut i den lilla bostadsrättsföreningen?
 236. Knäppande ljud i väggarna - vad göra?
 237. Ersättning vid stor renovering HJÄÄÄLP
 238. Brott mot stadgar, vilka konsekvenser får det?
 239. Köpare hoppat av, dessutom nekad medlemskap
 240. Sälja till Juridisk person
 241. Periodiskt underhåll? KATASTROF FÖR OSS
 242. KATASTROF, Dubbel hyra i 1,5 år
 243. Dela lägenhet
 244. Uthyrningsdel - andrahand eller inneboende?
 245. Brf vägrar hjälpa oss
 246. Brott mot stadga i över 20 år
 247. Vem kan hjälpa?
 248. Föreningens eller medlemmens ansvar?
 249. Förbud att hyra ut parkeringsplats!?
 250. Ändring av avlopp???