handdator

Visa fullständig version : Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF


Sidor : 1 [2] 3 4 5 6 7

 1. Ombildning till äganderätt
 2. Jäv? - Råvind/Förrådsutrymmen i brf
 3. Personuppgifter i styrelseprotokoll för ny medlem
 4. "Doft" problem i bostadsrätt (parfym)!
 5. Trädbråk i brf
 6. Om styrelseledamot i brf har skuld till föreningen....
 7. Parkeringsplats i brf med avställt fordon
 8. Frågor om lokal i brf
 9. Funderingar gällande medlemskap i brf
 10. Olovligt altanbygge i brf
 11. Någon som känner till bra balkongrenoveringsfirma för brf i Sthlm?
 12. Bolagsverket har föreningarnas stadgar? Vilka stadgar är obligatoriska?
 13. Andrahandsuthyrning i brf - sundhet, ordning och gott skick
 14. Får föreningen byta fönster i brf som förändrar utseendet invändigt i lgh?
 15. Garage hyra i brf
 16. Fuskbygge, vad göra?
 17. Uppsagda hyresgäster i fastighet som skall ombildas till brf
 18. Medlemsskap - utträde ur brf
 19. Kan säljare ändra sig innan tillträde? Köparen skyddad mot extra kostnader?
 20. Nedbuktning i parkettgolv i bostadsrätt
 21. HSB föreslår auktorisation av ombildare till brf
 22. Sammanslagning av 2 lägenheter med köp av del av trapphus i brf
 23. Underhåll av lägenhet i brf
 24. Protokoll/Noteringar vid tillträde till bostadsrätt, mäklare vill inte hjälpa till
 25. Riva upp beslut om andrahandsuthyrning i brf?
 26. Förändring av årsavgiften i brf
 27. Diska för hand - störning
 28. Bostadsrättsförening i konkurs
 29. Lokal i brf - vad gäller?
 30. Mygel, alla blundar
 31. Vem ska stå för kostnaden när hantverkaren gått i konkurs?
 32. Två p-platser för en lägenhet? Vad gäller i en brf?
 33. Bostadsrättsdomar
 34. Utökad boendeyta - högre månadskostnad?
 35. Tillägg på hyran för trappstädning etc. - Självförvaltning i brf
 36. Överlåtelse- och pantsättningsavgift
 37. Vilka räknas som boende i en BRF?
 38. Ägare eller inte av bostadsrätt, vid ombildning till brf?
 39. Köp av bostadsrätt följt av hot om avhysning
 40. Regelverk för markis uppsättning i brf?
 41. hur långt har översyn av brf-lagen kommit?
 42. Störande grannar i brf och passiv styrelse som dessutom känner störmomenten
 43. Utbyggnad av lägenhet i brf - beslut och arbetsgång?
 44. Låst utrymme innanför mitt förråd i brf
 45. Renovering av hissar i brf
 46. Andelstal i brf, Andel, Betalningsgrundande Andel, Laglig grund
 47. Inbrott - Vem bekostar ytterdörr i brf?
 48. Halva bostadsrätten till mig?
 49. Slutbesiktning av bostadsrätt
 50. Barn som stör i brf?
 51. Gamla Avtal
 52. Överta bostadslån?
 53. Innertak i brf, renovering
 54. Inget hyreskontrakt - Uppsägningstid tre månader?!
 55. "Besök" i brf-lägenhet, rutiner
 56. Pantsättningsavgift i brf
 57. Vad kan man förbjuda i en brf?
 58. Köp av råvind i brf
 59. Regler om förråd i brf ska ingå vid lägenhetsköp?
 60. Flytt av kök i bostadsrätt
 61. Byggnationer av nya altaner/uterum i brf
 62. Betala insats innan bostadsrättsavtal finns vid ombildning till brf
 63. Öppen spis / rökgångar i brf
 64. Minskad boyta för bostadsrätt - procedur?
 65. Konsumenttjänstlagen, gäller den för brf?
 66. Medlemsförteckning i brf - rätt att få se denna?
 67. Handikapparkering i brf
 68. Brevinkast i egna lgh dörren i brf
 69. Slutbesiktning av bostadsrätt - ev framflyttning av tillträde
 70. Parkeringar inom HSB Brf ?
 71. Frågor angående hyresnämnden - Avsteg från stadgar vid renovering av balkong
 72. "Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening
 73. Begår Sverige brott mot mänskliga rättigheter enligt FN:s spelregler?
 74. Ansvar efter försäljning av bostadsrätt
 75. Två bostadsrätter - folkbokförd var?
 76. Arbete med yttre underhåll i brf - Självförvaltning
 77. Om brf-stadgar ändras så att förutsättningar för boendet ändras...
 78. Kan medlem i brf vägra dörrbyte?
 79. Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen
 80. Spekulationsköp av bostadsrätter via bulvan
 81. Formulär för vidta rättelse i brf?
 82. Fel i SBC-stadgarna för brf jämfört med lagen - Hur rätta upp?
 83. Otillåten andrahandsuthyrning i brf?
 84. Fördelning reparationskostnader kontra lägenheternas storlek i brf
 85. Övergång till självförvaltning i brf
 86. Bostadsrätts försäkring
 87. Fasad + terassrenovering i brf
 88. Retroaktiv avgift i brf
 89. Uteplats i brf
 90. Flytta köket i bostadsrätt
 91. Vem är medlem i bostadsrättsföreningen?
 92. Vinklad info från styrelsledamot i brf inför försäljning av bostadsrätt
 93. I klorna på ny sotare enligt lag
 94. Hur får man någon vräkt i en brf?
 95. Medlemskap i bostadsrättsförening med betalningsanmärkningar
 96. Omfördelning av källarförråd i brf
 97. Kontraktskrivning med Byggfirma
 98. Medlem som hotar annan medlem i brf
 99. Detaljstyrning av garageanvändning i brf
 100. Styrelsen i brf behöver ej följa lagen enligt HSB
 101. Köpa bostadsrätt till barnets mamma?
 102. Föreningen tog betalt för kaffet på städdagen
 103. Ansvar vid störningar i brf - HSB Malmös styrelse slår ifrån sig
 104. Mall för anmodan att vidtaga rättelse i brf
 105. Betalningsföreläggande eller handräckning när avgift i brf ej betalas i tid?
 106. Tomtgränser i brf - Vems ansvar?
 107. Dela lägenhet i brf
 108. Styrelse låna pengar från medlemmar i brf istället för arvode
 109. Utbyggnad av hus i brf. Vilken majoritet behövs och vad skall vi tänka på?
 110. Medlems dörr uppbruten av polis, vem är skyldig att fixa till i brf?
 111. Parkeringsplatsdilema i brf - bilinbrott
 112. Rökkanaler i bostadsrätt - Vem äger rätt att använda denna?
 113. Likabehandlingsprincipen i brf - P-platser
 114. Ombud/biträde på årsstämma i brf - Dyr jurist som mötesordförande!
 115. CP skadat + autistiskt barn till granne som stör - mina rättigheter i brf?
 116. Protokollsutdrag i brf, rätt att få detta för det som rör en själv?
 117. Icke-medlem i valberedningen för bostadsrättsförening?
 118. Omklassning av lokal i brf hos skatteverket
 119. Vad gäller för uteplats/altan tillhörande bostadsrätt?
 120. Skriva över lägenheten i brf
 121. Inneboende? Vad säger styrelsen om ägare ej är hemma regelbundet?
 122. Styrelsens ansvar för yttre underhåll av brf
 123. Reducering av hyran p.g.a oväsen från maskin i brf
 124. Äldre farbror i bostadsrätt glömmer spisen på
 125. Styrelsen vägrar ny medlem medlemskap i brf
 126. Olycka i samband arbete utfört av medlem i brf
 127. Bygglov i brf för balkongnät för katt?
 128. LEF överordnad stadgarna för bostadsrättsföreningen?
 129. Ersättningsfråga vid skador på tak till brf
 130. Skötsel av häckar i brf
 131. Hyra vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
 132. Reservfond för ekonomisk förening enligt LEF Kap10 §6
 133. Störande grannar i brf
 134. Sänkt månadsavgift för bostadsrätt pga mindre yta?
 135. Nedsättning av garagehyra i brf
 136. Uppsägning från föreningen pga andrahandsuthyrning?
 137. Bolagsverket - Vad måste föreningen skicka in?
 138. Orättvis differentiering!
 139. Har ordföranden i brf rätt att låsa tvättstugan under tvättid?
 140. Avsätta en brf-styrelse?
 141. Störande gymlokal i brf, vad göra?
 142. Fast grill i brf
 143. Parkeringsavgift som inte betalas, vad göra?
 144. Hyresnämnden och bostadsrätt - Detta visste du inte !!! !!! !!!
 145. Jag blir vräkt från min bostadsrätt - Hjälp!
 146. Tredje vattenskada i bostadsrätt p.g.a. samma klant. Hur bli av med honom?
 147. Lätt bli av med medlem i brf som inte betalar in avgift?
 148. Har föreningen rätt att ta ut straffavgift av medlem?
 149. Rätt till hyressänkning i brf när man är utan badrum?
 150. Överlämnande från tidigare styrelse vid utbyte av styrelse
 151. Bilda bostadsrättsförening?
 152. Bilda äganderätt - ägandelägenheter
 153. Styrelsen i brf tar egna stora beslut
 154. Förlängning av hyreskontrakt för bostadsrätt?
 155. Vem står för reparationer för skador som uppstått vid fönsterbyte i brf?
 156. Störningar - Jag och min granne
 157. Sviktande golv i bostadsrätt, hur löser man det på bästa sätt?
 158. Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
 159. Utökning av boyta i brf - Ordförande diktator
 160. Skadedjur i brf-bostad - Omfattande ombyggnad krävs
 161. Andrahandsuthyrning i brf
 162. Kan ledamot/medlem få se brf:s bokföring?
 163. Ofrivillig rök i köprätt - Rökning i brf
 164. Låta annan folkbokföra sig hos mig i brf?
 165. Trasig balkongdörr till bostadsrätt, vems ansvar?
 166. Gällande överlåtelse och försäljning av bostadsrätt
 167. Mögel i kök till bostadsrätt / små prickar
 168. Ljudmätning av lägenhet i brf
 169. Köpeavtal bostadsrätt, inflyttningsdatum
 170. Följer ej stadgar och ordningsregler i brf
 171. Fråga kring delägande av bostadsrätt
 172. Styrelse kan stoppa delat ägarskap av bostadsrätt, men behöver inte göra det
 173. Felinlagt golv i bostadsrätt. Vems ansvar? Dolt fel?
 174. När ska det vara tyst i lägenheten? Störningar - HSB Pärmen
 175. Hjälp om ägarandel / inneboende i brf
 176. Arbetsgrupp för omändring av stadgar i brf
 177. Ytterdörr i brf, bostadsrättshavarens ansvar
 178. Ombyggnad av lägenhet i brf. Vad gäller?
 179. Olovlig andrahandsuthyrning + andrahandsgästen har fått ett flertal klagomål
 180. Målning av fönster i brf
 181. Paragraf i SBCs stadgar - Vilken punkt är fel?
 182. Begreppet renovering - störande renoveringar
 183. Vad vill vi ha för regelverk för andrahanduthyrning i föreningarna?
 184. Ombildning vid andrahandsuthyrning - Kan förening neka den med förstahandskontrakt?
 185. Garagekontrakt, garageregler, policy, brandsäkerhet i brf
 186. Installera kamin i bostadsrätt
 187. Medlemskap i BRF vid tidigare utlandsboende
 188. Möte med styrelse och störande grannar i brf
 189. Vart vänder man sig när posten inte sköter sitt?
 190. Gåva/arv av bostadsrätt
 191. Föräldrar 100% ägare till barnets bostadsrätt. OK?
 192. Kreditupplysning på ledamot vid inköp i brf?
 193. Bostadsombudsman, varför behövs det? - Hyresnämnden
 194. Felaktiga uppgifter vid köp av bostadsrätt
 195. Uteplats under befintliga balkonger i brf
 196. BRF skyldighet gällande fungerande hiss i föreningen
 197. Medlemskap och ägarskap i brf, på vilket sätt hör dessa ihop?
 198. avhysning tingsrätt
 199. Hur många bostadsrätter kan man köpa och sälja samt äga?
 200. Samma andelstal i brf men olika avgifter?
 201. Skadestånd på 1,3 mkr för styrelse pga nekat medlemskap i brf
 202. Inglasning av balkonger i brf, med bygglov
 203. Måste ta bort trädäck i brf efter muntligt avtal?
 204. Rätt att se upplåtelseavtal i brf?
 205. OK med ny dörr i vägg mellan två lägenheter i brf?
 206. JÄV i brf?
 207. Byte av fönster i en brf-lägenhet
 208. Ogiltigt överlåtsavtal pga att bostadsrätt var giftorättsgods
 209. Balkongplatta, vem ansvarar i brf?
 210. Rivning av förråd i brf
 211. Tillämpning av föreningsstadgarna mm
 212. Skum ombildning till bostadsrättsförening
 213. Förråd på vind i brf, hur fördela?
 214. Styrelsen i brf vill inte informera medlemmarna
 215. Brandvarnare i bostadsrätt
 216. Kan man ta bort besittningsrätt av lgh utan hyresnämndens godkännande?
 217. Ge bort sin bostadsrätt och sedan hyra den i andrahand
 218. Uthyrning av bostadsrätt i andra hand
 219. Rot
 220. Renovering utan tillstånd i bostadsrätt
 221. Andra hand i brf - Uthyrning av bostadsrätt eller delar lägenhet?
 222. Fem folkbokförda på samma adress, även efter ny ägare av bostadsrätt
 223. Ansvar för ohyra (råttor) i kommersiell lokal i brf?
 224. Vad är maxhyra man kan ta ut vid uthyrning av bostadsrätt?
 225. Mäklarens ansvar vid köp av bostadsrätt?
 226. Likhetsprincipen i BRF
 227. Mäklare missade att berätta om avgiftshöjning i brf
 228. Tvingas ta mindre förrådsutrymme i brf, kan hävda min rätt till nuvarande utrymme?
 229. Avtal med en död i brf?
 230. Boendeparkering i brf - Svårt att hitta p-plats?
 231. Näringsidkare i brf
 232. Uppsägning av avtal med Riksbyggen
 233. Bostadsrättföreningens ändamål
 234. Ändringar har skett mellan visning och inflyttning i bostadsrätt
 235. En rättvis modell för balkongbygge i BRF
 236. 3 medlemmar i brf, 2 utträden?
 237. Bygga tvättstuga i brf utan stämmobeslut
 238. särskilt allvarlig störning
 239. Plötsligt bygger vårt grannhus balkonger till bostadsrätterna!
 240. Skulle vilja köpa bostadsrätt men vet lite om den
 241. Dröjsmålsränta och förseningsavgift i brf
 242. Köpestämma och respittid
 243. Flyttbidrag till hyresgäster i ombildad förening
 244. Tider för vanliga hushållsysslor i brf
 245. Bygga om källare i brf till en del av lägenheten
 246. Störande granne i brf dolt fel?
 247. Urinlukt i trapphuset till brf
 248. Ingår garage och förråd till bostadsrätt?
 249. Medlemsförteckningen inte tillgänglig för medlem i brf
 250. Otydliga stadgar i brf - Vad gäller avseende balkong?