Resultat av inkomna svar


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande:2592 - 86%
Styrelseledamot/sekreterare:46 - 2%
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.:4 - 0%
Styrelseledamot/ledamot:68 - 2%
Revisor:18 - 1%
Revisor suppleant:6 - 0%
Valberedning/sammankallande:17 - 1%
Valberedning/övrig:15 - 1%
Deltagare i arbetsgrupp:4 - 0%
Medlem:198 - 7%
Övrigt:31 - 1%
Startsidan om bostadsrättsföreningar