Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Marianne pensionär
E-post

hej.
Har en medlem i en BRF rätt att flytta en punkt på dagordning
till en annan punkt vid godkännande av dagordning ?
ex. motioner punkt 17 till före ansvarsfrihet för styrelse.
vid vår stämma blev jag nekad det. MO viste inte om det var tilllåtet utan föreslog röstning om frågan
vilket utföll till min nackdel.Ingen visste så då var
det bäst att förkasta förslaget.


17/07 2009 (3679) e
    Kommentar av Admin
En enskild medlem har inte i sig rätt att bestämma att ändra ordningen på punkterna i dagordningen.
Men stämman är det högsta beslutande organet i föreningen, och om det beslutas med enkel majoritet att ändra dagordningens punkter (vilket innebär att även nya punkter i dagordningen kan införas om de är direkt kopplade till någon annan punkt) så ändrar man dagordningen.

Normalt gör man det under punkten "Godkännande av dagordning", men det finns absolut inget som hindrar att detta görs i ett senare skede av stämman (så sker nog ganska ofta, även om det då brukar vara mötesordföranden som tar detta initiativ).

Med andra ord så går det alldeles utmärkt att stämman beslutar att punkten motioner ska flyttas till före punkten för frågan om ansvarsfrihet (något vi tidigare diskuterat i det nya forumet eftersom även andra efterfrågat möjligheten att flytta fram punkten motioner i dagordningen).


marianne isaksson/ pensionär
E-post

Kan inte NI starta en insamling av alla klagomål.
För om alla vi som är missnöjda o blir felaktigt
behandlade av styrelser går samman så kanske VI kan
påverka lagstiftarna. tror det är enda vägen för att
få slut på maktöversitteriet.Som lagarna är utformade i dag är MAN maktlös o RÄTTSLÖS Det är inte alla som har råd
att anlita jurister,för att få sin sak prövad i LÄNSRÄTT.6/07 2009 (3678) e
    Kommentar av Admin
Det enda som kan få stopp på det system som finns i många brf:ar idag är information och sanningen.

I det nya forumet (Sveriges största om bostadsrätter) bidrar många med sina berättelser om hur det går till i deras föreningar.
Denna samling av information är bara i sin linda, men allteftersom medlemmar väcks ur sin dvala är jag övertygad om att detta forum kommer att vara avgörande i den nödvändiga förändringen för en stor del av landets befolkning i deras boendesituation såväl som ekonomiska situation.


marianne isaksson/pensionär
E-post

Tack för ert svar på fråga.(kan MO välja hur många motioner som skall tas upp vid stämma.)

Besviken på boende i ekonomisk bostadsrättsförening.
Trodde att bostadsrätt innebar DEMOKRATI.
Att lsgar o stadgar skulle följas o respekteras.
Och att STYRELSER skulle arbeta för medlemmarnas
ekonomiska intressen enligt lagar. Men vad jag funnit är att de istyrelser
arbetar bara för SITT EGET BÄSTA, på övriga medlemmars
bekostnad. Så fort dom kommit till MAKTEN.
Lagarna som skall styra är TANDLÖSA gentemot en vanlig medlem.
Om du inte är en smilfink och en JA sägare, och köpt
genom allehanda gåvor som inte redovisas i årsredovisning,(balansräkning), som alla medlemmar får betala.
DU ÄR RÄTTSLÖS.( Om du inte tillhör " klanen " )
Fösöker du upplysa styrelse om varför dom sitter i
en styrelse och hur det bör gå till.( enligt min mening är dom mycket okunniga.)
Råkar du mycket illa ut.
Är du dessutom pensionär blir du diskrimenerad och som betraktad som mindre vetande.

marianne.

6/07 2009 (3677) e
    Kommentar av Admin
Nej, en bostadsrättsförening är nog tyvärr oftast så långt ifrån en demokrati som man kan komma.

Man har t.o.m. forskat i detta och kommit fram till att en brf är att definiera som en oligarki.

Ja, det är nog tyvärr så att - utan att dra alla styrelser över en kam - styrelser ofta arbetar mer i sitt eget intresse än medlemmarnas.

Däremot håller jag inte med om att pensionärer särskilt diskrimineras av styrelser.
En oligarisk styrelse behandlar alla illa som har åsikter som inte helt överensstämmer med styrelsens.

Registrera dig gärna i det nya forumet för att diskutera denna fråga (det är mycket enklare att följa inlägg där).


rudolf medlem

Byte av fönster Enligt Fönsterspecialisterna är karmarna bostadsrättsföreningens ansvar.Att byta bågar och glas håller inte då karmarna är ruttna.I våra stadgar står det att vi är underhållsskyldiga för inner och ytterfönster Inget om karmar. Nu har ordf.okassör lagt till"karmar" sedan 20090603 Kan man göraså?

5/07 2009 (3676) e
    Kommentar av Admin
Nej, det som står i stadgarna gäller ovillkorligen.

Jag tror du registrerat dig i det nya forumet.
Ställ frågan där så får du säkert ett mer detaljerat svar.


marianne isaksson/pensionär
E-post

hej.
Har MO rätt att bestämma hur många motioner som skall
tas upp vid stämma?
Har en vald revisor av stämma, rätt att skriva svar på
motioner för styrelsens räkning?

Tacksam för svar.

2/07 2009 (3675) e
    Kommentar av Admin
Nej, en mötesordförande har inget att säga till om detta, men tyvärr har en mötesordförande stor makt och kan styra in stämman på styrelsens linje.

Så gör t.ex. advokat Mats Engstrand när han är mötesordförande åt styrelsen i min brf.
Han arbetar för styrelsen, och styrelsen vill inte behandla motionerna och då blir det så.

Det finns inget som förbjuder revisorn att svara på motioner åt styrelsen.
Normalt sett är det dock högst olämpligt, men det kan naturligtvis finnas tillfällen då motionerna är formulerade till revisorn och då är det ju bra om revisorn svarar åt styrelsen.


barbro fahlur
E-post

Hej,
Vi hyr ut en affärslokal, och undrar nu: Hur får man reda på indexhöjningar på en sådan? Hur räknar man ut detta? Hur vet jag när det är tid att höja hyran?
MVH
Barbro

24/03 2009 (3674) e
    Kommentar av Admin
Inte en fråga som kanske är så lätt att besvara.
Jag rekommenderar att ställa lite mer komplicerade frågor i det nya forumet.


gunnjohn
E-post

Jeg har en bostadsrett i privat bostadsrettsforening i Sverige med 20 leiligheter på markplan. Bostadsrettsforeingen ble opprettet for 4 år siden. Vi har fellesgjeld på 5 000 000,- altså 250 000,- til hver bostadsrett. Styret har besluttet, uten å ha spurt foreningstemme , at hver enkelt kan nedbetale sin andel av gjelden, helt eller delvis, for å slippe å betale renteutgifter til foreningen. Dette er et brudd på den økonomiske planen som ble lagt til grunn ved kjøp av bostadretten, hvor foreningen skal nedbetale fellesgjelden etter en plan.Jeg mener at dette vil bety merutgifter for foreningen, merarbeid for regnskapsførsel, i og med at renteutgiftene må utlignes periodevis. Samtidig mener jeg at man blander privat økonomi inn i bostadsforeningens økonomi. Jeg er taknemlig for synspunkter omkring dette.

6/02 2009 (3673) e


Myggan

Nyberg gör sig lustig över länsrättens dom
I Sverige har vi lagar som styr vad makthavare får göra och inte får göra. Lagarna skall garantera att allt går rätt till och medborgarna ska veta att lagarna utgör en effektiv spärr mot maktmissbruk. Den enskilde invånaren kan vända sig till länsrätten och begära prövning av kommunala beslut.

I Vänersborg överklagade James Bucci (V) och Gunnar Lidell (M) med flera kommunfullmäktiges beslut om Huvudnässkolan.

Länsrättens dom har nu kommit – kommunfullmäktiges beslut av den 19 mars 2008 om Huvudnässkolan var olagligt. Ja, länsrätten anser att inte ens kungörelsen om fullmäktigemötet följde lagen!

Alltså – kommunledningen och fullmäktiges majoritet har handlat fel och detta i en fråga som vänersborgarna såg så allvarligt på att en folkomröstning begärdes.

”L état, c’est moi” (”Staten det är jag”) lär Ludvig XIV ha sagt en gång i tiden. Motsvarigheten i Vänersborgs kommunfullmäktige med ansvar för att besluten i fullmäktige sker enligt kommunallagen, kommunfullmäktiges ordförande Dan Nyberg, säger i en kommentar i TTELA dagen efter domen: ”Vi får veva ett varv till så att vi tillfredsställer länsrätten”.

Vad då tillfredsställer länsrätten? Det handlar ju om att följa lagarna i Sverige!
Dan Nyberg säger vidare: ” Jag tycker att detta låter som mycket skrik för lite ull, sade käringen som klippte grisen”.

”Mycket skrik för lite ull”? Dan Nyberg, kommunfullmäktiges ordförande, väktaren av den kommunala demokratin, gör sig lustig över det faktum att länsrätten konstaterar att Dan Nybergs kommunfullmäktige fattar olagliga beslut.

”Det känns som att det går åt mycket energi till ingen nytta” Vad menar Dan Nyberg med detta? Vad vi förstår så föregiper han den kommande processen i frågan. Nyberg verkar redan veta vad kommunfullmäktige ska komma fram till. Det är väl därför han kan säga ”att det går åt mycket energi till ingen nytta”.

Dan Nyberg vet hur kommunfullmäktige ska besluta i frågan. Dan Nyberg verkar sätta sig själv i kommunfullmäktiges ställe. ”Staten det är jag”.
Dan Nyberg, vi upplever att det förtroende du har fått som ordförande i Vänersborgs kommunfullmäktige, måste ifrågasättas


Faller faller inte?

30/01 2009 (3672) e


valter jelbring. Ordförande
E-post

Ämne:Rotavdrag.
Den 15.1.09 sände jag följande inlägg via E-post till Regeringskansliet:
Smörblommans Bostadsrättsförening. Föreningen omfattar 21 småhus- Typkod 222. Om rotavdrag kan utgå har vi planer på att ändra den nuvarande yttre takbeklädnaden av s.k. underhållsfri papp till plåttak. (vilket även kräver arbeten med förhöjd taklutning ). Kostnaderna beräknas uppgå till c.a 200.000 kr per småhus, varav hälften 100.000 kr beräknas utgöra arbetskostnad.
I Regeringskansliets utgåva av "Frågor och svar" om Rot-avdrag har under rubriken "Vilka slag av arbeten som ingår ? " sagts att arbetet, när det gäller bostadsrätt, skall utföras i bostaden och avse underhåll som bostadsrättshavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. Längre ned i texten hänvisas dock till skatteverkets praxis beträffande vad som skall inräknas i arbeten som kan vara bidragsberättigade och bl.a. nämns utbyte av takbeklädnad. Kostnaderna för det planerade takbytet faller givetvis på medlemmarna. Vad gäller tidigare utgående Rot-avdrag så har s.k.privatbostäder och bostadsrättslägenheter i småhus varit likställda och vi anser att det bör de vara även denna gång. Ändra därför tolkningen/tillämpningen i de föreskrifter eller anvisningar som är under utarbetande. Vänligen Valter Jelbring.
...................................................... .............................................
Den 16.1.09 svarade Mari Ternbo att hon vidarebefordrat brevet till Finansdepartementet.
Den fråga som man ställer sig nu är vad stöd vi har när det gäller utformningen av Rot-avdraget från vår huvudorganisation HSB. Det är till exempel mycket inkonsekvent att bidrag skall utgå till underhåll och ombyggnad av sommarstugor men inte till motsvarande arbeten
på småhus som ingår i en bostadsrättsförening.
29/01 2009 (3671) e
    Kommentar av Admin
Intressant frågeställning.

Jag har skickat din fråga vidare till HSB (i form av en motion).
Vi får se vad de svarar på att HSB gör för att påverka i frågan om ROT-avdraget.tinny
E-post

läste i stockholm om brf pampas i solna de skall höja hyran med 25% pga av stambyte... här finns mycket och undra över

29/01 2009 (3670) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 10/08-2022 01:41:33 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: