Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Richard
E-postHemsida

Offentliga protokoll eller inte.
Jag är av åsikten att "offentlighet är bra" det förhindrar
man tar för stora rättigheter och fel upptäcks i tid.

Däremot anser jag att medlemmar integritet måste skyddas.

Det finns boende med skyddad identitet, boende som av andra skäl
inte vill offentligt få sin hemvist presenterad. Kan ju vara personer med
offentliga jobb, åklagare, advokater, socialtjänstemän osv.

Hos oss har vi valt att dela upp det i 2 delar.
Ett protokoll som har med ekonomi och förvaltning och ett annat som rör medlemmar och deras personliga skrivelser och önskemål.

Tystnadsplikt är ett intressant begrepp.
Många styrelser hävdar att
allt som sägs i ett styrelse rum är under sekretess och därmed tystnadsplikt.

Jag hävdar:
Tystnadsplikt gäller vid sådana situatioer där enskilda individer behandlas och namnges.

Situationer där t.ex entreprenörer kan finansiellt uttnytja situationen vid t.ex offert eller anbudsförfarande

Framför allt:
Tystnadsplikten gäller för den personliga medlemmen.

Allt annat är ju vår gemensamma kassa och som styrelseledamot måste jag
ju stå upp för de beslut som handlar om medlemmarnas pengar och förtroende.
Därför tror jag på offentliga protokoll men utan person anknytning.

April 8 2006 (847) e
    Kommentar av Admin
Helt rätt. Samtidigt som man med offentliga styrelseprotokoll kan förhindra en del fel så måste man värna om enskilda medlemmars integritet.

Att, som i er förening, ha en separat protokolldel för medlemmarnas skrivelser och problem löser enkelt och snabbt alla integritetsproblem.

Det kan kanske vara ett litet problem att göra denna uppdelning ibland. Allt som rör enskilda medlemmar är ju inte av privat natur. Det kan finnas saker som medlemmar tar upp som dessa medlemmar vill att andra ska kunna se (t.ex. om man ger ett förbättringsförslag).

En vidareutveckling på detta med separata protokolldelar för medlemsärenden kan då t.ex. vara att medlemen i sin skrivelse till styrelsen uppger att ärendet ska läggas i den offentliga delen av styrelseprotokollet. Även anbudsförfaranden ska självfallet ligga i den offentliga delen (det absolut enda som inte bör finnas kvar är den summa som gavs i de bud som inte vann).

Vad gäller tystnadsplikt så är det som G-I beskriver på sina sidor om Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) faktiskt inget i varken lag eller stadgar som säger att styrelsen har tystnadsplikt.

Det kan man kanske tycka är underligt eller t.o.m. skrämmande, men det finns faktiskt ingen tystnadsplikt eller sekretess för styrelser i bostadsrättsföreningar.

Fast egentligen är det inte så farligt som det låter. Det är bara lite krångligare. Det finns andra, mer generella lagar, som får ersätta avsaknaden av tystnadsplikt och sekretess. Det kräver då att en medlem känner sig orättfärdigt behandlad av styrelsen och anmäler detta.

Not. Offentliga styrelseprotokoll har det diskuterats en del om tidigare i detta forum.
Se punkt # 5 i index för detta forum.

Se även;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar

- Valberedning, tystnadsplikt

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.