Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Richard
E-postHemsida

Offentliga protokoll eller inte.
Jag är av åsikten att "offentlighet är bra" det förhindrar
man tar för stora rättigheter och fel upptäcks i tid.

Däremot anser jag att medlemmar integritet måste skyddas.

Det finns boende med skyddad identitet, boende som av andra skäl
inte vill offentligt få sin hemvist presenterad. Kan ju vara personer med
offentliga jobb, åklagare, advokater, socialtjänstemän osv.

Hos oss har vi valt att dela upp det i 2 delar.
Ett protokoll som har med ekonomi och förvaltning och ett annat som rör medlemmar och deras personliga skrivelser och önskemål.

Tystnadsplikt är ett intressant begrepp.
Många styrelser hävdar att
allt som sägs i ett styrelse rum är under sekretess och därmed tystnadsplikt.

Jag hävdar:
Tystnadsplikt gäller vid sådana situatioer där enskilda individer behandlas och namnges.

Situationer där t.ex entreprenörer kan finansiellt uttnytja situationen vid t.ex offert eller anbudsförfarande

Framför allt:
Tystnadsplikten gäller för den personliga medlemmen.

Allt annat är ju vår gemensamma kassa och som styrelseledamot måste jag
ju stå upp för de beslut som handlar om medlemmarnas pengar och förtroende.
Därför tror jag på offentliga protokoll men utan person anknytning.

April 8 2006 (847) e
    Kommentar av Admin
Helt rätt. Samtidigt som man med offentliga styrelseprotokoll kan förhindra en del fel så måste man värna om enskilda medlemmars integritet.

Att, som i er förening, ha en separat protokolldel för medlemmarnas skrivelser och problem löser enkelt och snabbt alla integritetsproblem.

Det kan kanske vara ett litet problem att göra denna uppdelning ibland. Allt som rör enskilda medlemmar är ju inte av privat natur. Det kan finnas saker som medlemmar tar upp som dessa medlemmar vill att andra ska kunna se (t.ex. om man ger ett förbättringsförslag).

En vidareutveckling på detta med separata protokolldelar för medlemsärenden kan då t.ex. vara att medlemen i sin skrivelse till styrelsen uppger att ärendet ska läggas i den offentliga delen av styrelseprotokollet. Även anbudsförfaranden ska självfallet ligga i den offentliga delen (det absolut enda som inte bör finnas kvar är den summa som gavs i de bud som inte vann).

Vad gäller tystnadsplikt så är det som G-I beskriver på sina sidor om Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) faktiskt inget i varken lag eller stadgar som säger att styrelsen har tystnadsplikt.

Det kan man kanske tycka är underligt eller t.o.m. skrämmande, men det finns faktiskt ingen tystnadsplikt eller sekretess för styrelser i bostadsrättsföreningar.

Fast egentligen är det inte så farligt som det låter. Det är bara lite krångligare. Det finns andra, mer generella lagar, som får ersätta avsaknaden av tystnadsplikt och sekretess. Det kräver då att en medlem känner sig orättfärdigt behandlad av styrelsen och anmäler detta.

Not. Offentliga styrelseprotokoll har det diskuterats en del om tidigare i detta forum.
Se punkt # 5 i index för detta forum.

Se även;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar

- Valberedning, tystnadsplikt

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 04:50:27 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: