Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Hemliga styrelsen

Brev från föreningens ordförande till studieorganisatören.

7 mars 2005.

"Det var en intressant föredragning vi fick av konsulten, avseende rekreationscentret, men även möjlighet till att bygga nya lägenheter inom befintliga lokaler.
Det sista öppnar helt nya perspektiv, till att tillvarata redan befintliga ytor, för föreningen och dess medlemmar, vilket i sin förlägning gör föreningen ändå attraktivare av dom som behöver mindre bostäder. Jag ser ingen fara/problem med att få dessa sålda.
Det vore bra, för att inte säga utmärkt, om vi redan på årsstämman, tog upp denna nya möjlighet till utveckling av föreningen.
För det är ju ändå så att det är en stämma som skall ge acceptans till både byggandet av rekreationscenter, samt förslag om nya bostäder.

Så varför inte redan på årsstämman (om 2 månader), sätta dessa frön hos våra uppdragsgivare. "Att jag i nuläget inte blandar in vice ordförande A, och sekreteraren/ekonomiansvarige B, beror på att jag är tveksam till hur dessa personer ställer sig till en utökning av nuvarande bobestånd. Om nu A flyttar från föreningen, så har hon ju inget/lite intresse av föreningens framtid. (A har varit sty.ledamot i detta läge i 13 år, min not) och ska man arbeta med nämnda objekt, så bör man enligt mitt sätt att se på det hela, vara kvar inom styrelsen, det underlättar. När det sedan gäller vice ordförande B, så är han enligt mitt sätt att se på det hela, inte intresserad av något som för föreningen framåt, han ser inte skogen för alla träd som det heter.

Däremot tror jag Stephan, är intresserad av objekten, och skulle nog kunna tillföra en del men inte vara sammakallande i någon arbetsgrupp, eftersom han gärna, även när han arbetar i grupp vill arbeta själv"


Fakta:
2 månader senare hålls stämman, övriga i styrelsen har fått 5 minuters information på ett styrelsemöte under maj månad.
Konsulten (som inte heller är beslutad av styrelsen) har på stämman ett färdigt förslag på 35 nya små lägenheter,som han presenterar med ritningar, kalkylsiffror på kostnader, intäkter.


Stämmoprotokollsutdrag
Före stämman hålls information där konsult Z redovisar förslag till Rekreationscenter och små lägenheter
Styrelsens punkter
Stephan yrkar på att dessa frågor inte kan behandlas i nu. Styrelsen bör få hemläxa och förankra detta i styrelsen innan man presenterar det för stämman.
X lämnar en skriftlig deklaration/reservation gällande dessa frågor. Bilaga 7.
Rekreationscenter
En information i frågan hölls före stämman.
Y föreslår att man ej fortsätter på egen hand utan ser över möjligheterna att samarbeta med föreningens närhetsorganisationer.
Ordförande (föreningens) förtydligar att det som styrelsen är ute efter idag är en acceptans att gå vidare med frågan.
Stämman beslutar att lägga ned projektet.
Nya små lägenheter
Ordförande (föreningens) förtydligar att samma sak gäller denna fråga. Styrelsen vill ha en acceptans att fortsätta med frågan.
Stämman ger styrelsen acceptans att fortsätta med projektet och återkomma till stämman med bland annat en kostnadsredovisning.

Hemliga klubben har slagit till igen.

Kommentera gärna denna sannsaga.

May 15 2006 (938) e
    Kommentar av Admin
Man tycker att det inte kan bli värre än att styrelser hemlighåller information för medlemmarna (som normalt är) och för medlemmarna bakom ljuset, men detta brev visar att det faktiskt kan bli ännu värre. Dvs man kör inte med öppna kort ens inom styrelsen utan en del av styrelsen försöker göra styrelsearbetet komplicerat för andra i styrelsen.

Om inte beslut tagits i styrelsen om att anlita konsult så måste detta väl vara att beteckna som brottslig handling, eller?

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 26/03-2023 05:31:42 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: