Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Myggan

Skarp kritik
Formellt sett återstod därmed två steg innan St Erik kunde kalla sig en helt fri förening; att anta egna stadgar och att få sitt utträde ur HSB Stockholm godkänt. När det gäller stadgarna var föreningen också kritisk till HSB, och ansåg att organisationen binder ris åt sin egen rygg.
- NO- näringsfrihetsombudsmannen - granskade stadgarna på uppdrag av en annan förening vilket ledde till skarp kritik mot HSB, som dock lovade ändra sig i samband med kommande ändringar i bostadsrättslagen. Men sen såg vi hur det gick! Det nya stadgeförslaget ändrades bara på mindre punkter. Ingenting blev friare - ingenting togs bort eller ändrades i det som knöt upp föreningarna till organisationen, säger Armand Gutheim.
St Erik skrev därför inte på de nya mönsterstadgarna som kom i samband med den nya bostadsrättslagen 1991, utan valde att utarbeta egna till kommande årsstämma.
Men varför har just HSB-föreningarna så svårt att bestämma själva?
- Svaret stavas föreningsavgälden. Alla föreningar betalade 2,5 procent av produktionskostnaderna i bidrag till HSB uppdelat på 20 år. Så länge HSB var billigare än andra var pengarna kanske motiverade, men under 80-talet när kostnaderna sköt i höjden var avgälden mer att likna vid ett rent bidrag. Ingenstans står vad pengarna ska användas till, men HSB påstår att de går till nyproduktionen, säger Armand Gutheim. Han menar att det är dessa bidrag HSB är rädda att bli av med, och att de därför vill stoppa frigörelseförsök med nästan vilka medel som helst!

Juridiken
Formellt har man rätt att både söka medlemskap och gå ur HSB, något som även garanteras i lagen om ekonomiska föreningar, men det senare blir inte giltigt för föreningarna på grund av stadgarna.
- Man har alltså rätten, men blir ändå berövad möjligheten, menar Armand Gutheim. Men om alla medlemmar vill ändra på något i full majoritet är det ändå det som gäller.
- Därför är det viktigt att få med sig alla i ett beslut. Tar man beslut på två stämmor enligt lagen kan annars alltid någon komma efteråt och säga att det inte är giltigt, eftersom man brutit mot sina egna stadgar, påpekar Gutheim. Då St Erik är en liten förening, går arbetet mot frihet alltså lättare för dem än för många andra.
- Vi har undersökt det här under lång tid. Vi inser HSB:s värde och vad de har gjort i samhället, men vi måste ändå ha rätt att göra det bästa för vår förening och våra medlemmar.
- HSB säger att om alla ska gå ur och in hur som helst så kan de inte jobba. Men så är det ju för alla andra på en fri marknad. Varför ska inte HSB kunna fungera på samma sätt i fri konkurrens, med öppenhet för medlemmarna. Om det vore så kanske vi till och med skulle välja att INTE gå ur. Men vi har undersökt vad t.ex. förvaltning kostar hos andra, och HSB är betydligt dyrare. Det gäller även medlemsavgift och rådgivning. Varför ska vi då vara medlemmar?Fotnot: HSB medgav senare i ett brev avseende brf Jordbrukaren i Ludvika, att om en förening "fattat ett giltigt beslut om utträde, är det alldeles klart att den fria utträdesrätten (enligt lagen om ekonomiska föreningar, reds anm.) tar över frågan om samtycke till stadgeändring enligt föreningens stadgar. Något godkännande som kan hindra den fria utträdesrätten föreligger således inte". (Skrivelse från HSB:s förbundsjurist den 20 december 1994). Sedan dess har också Brf St Erik vunnit i det s.k. avgäldsmålet mot HSB. Högsta Domstolen kom 1998 fram till att HSB inte kan kräva att en förening som gått ur organisationen, ska fortsätta erlägga den så kallade föreningsavgälden efter utträdet. Antalet föreningar som väljer att lämna HSB växer. Nu är de 186 stycken. Här är den aktuella listan:


April 6 2007 (2257) e

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 22/11-2019 07:08:44 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: