Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/include/common.php on line 50

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/include/common.php:50) in /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/header.php on line 31

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/include/common.php:50) in /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/header.php on line 32

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/include/common.php:50) in /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/header.php on line 33

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/include/common.php:50) in /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/header.php on line 34
Bredbandsforum / TeliaSonera som Internetleverantör för grossistkunder / TeliaNet

Bredbandsforum

Allt om bredband och operatörer samt IP-telefoni och webbhotell !
Alla kan läsa i detta forum, men för att skriva måste du först göra en snabb och enkel registrering.

Du är inte inloggad.


Deprecated: preg_replace() [function.preg-replace]: The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/include/parser.php on line 360

Deprecated: preg_replace() [function.preg-replace]: The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/hotpot.se/public_html/php/forum/include/parser.php on line 361

#1 2005-07-04 23:28:09

Marcus
Flitig
Registerad: 2005-07-04
Inlägg: 29

TeliaSonera som Internetleverantör för grossistkunder / TeliaNet

Läs och lär:

TeliaSonera som Internetleverantör för grossistkunder

- TeliaNet / Viking Network, ett globalt IP-nät i världsklass -


TeliaSonera Network Sales AB verkar som nätgrossist på den svenska marknaden genom varumärket Skanova. Vi säljer därmed inte till slutkunder utan erbjuder produkter som Service Providers (SP) paketerar i eget namn och erbjuder slutkunder, både Företag och Privatpersoner. I Skanovas grossistportfölj finns Internet/IP produkter t ex bredbandsaccesser baserade på ADSL samt IP-transit produkt.

Skanovas Internetportfölj baseras på TeliaNet - TeliaSoneras ryggradsnät för Internet, ett av världens största.

TeliaSonera har som ambition att vara den operatör som kan erbjuda bäst kvalitet och tillgänglighet samt de kortaste svarstiderna, vilket är mycket viktigt när man exempelvis ska ansluta en www-server, etablera VPN-nät, online gaming eller etablera realtidskrävande applikationer.

Beskrivning av TeliaNet

TeliaSonera har som Internetleverantör, ett av världens kraftfullaste ryggradsnät för IP/Internet och är redan idag en av världens tio största operatörer inom IP-området med ett eget, väl utbyggt nät, i framförallt Europa (väst/öst/syd) och USA. Vi har egna förbindelser till Ryssland och andra regioner. Utbyggnad pågår även till bl.a. Sydeuropa, Östeuropa och Baltikum. Volymmässigt är vårt nät det största IP-nätet utanför USA. Vår målsättning är att vara en av de tre största i Europa samt en betydande aktör på den nordamerikanska marknaden.

Vårt ryggradsnät, i Sverige, Europa/Baltikum och USA är baserat på multipla 10 Gbit/s och i vissa delar multipla 2,5Gbit/s förbindelser.

Genom vårt huvudägarskap i konsortiet Atlantkabel TAT-14 (Opto-fiberring som sammanbinder Europa med USA, 15 400 mil lång) har vi tillgång till egen Atlantkapacitet, fn 40 Gbit/s. TAT-14 är kopplad i en ring för att säkra trafiken ifall det blir driftstörningar på någon sträcka. Vi planerar att uppgradera vår atlantkapacitet ytterligare under 2005.

Vår högsta nivå i vårt globala nät består av Stockholm, Hamburg, Frankfurt, Paris, Amsterdam, London, New York och med Köpenhamn som nav. På dessa orter, exkluderat Köpenhamn, kan vi erbjuda Server Co-location tjänster i yppersta världsklass.

Konnecktivitet i Europa

Vårt IP-nät i Europa består av höghastighetsförbindelser i en dubblerad ring mellan Stockholm, Amsterdam, Hamburg, Frankfurt, Paris, Köpenhamn och London. Nätets ringstruktur innebär en minimiering av omkopplingar inom Europa då kapaciteten är väl tilltagen, minst 2x10 Gbit/s och antalet routerhopp har reducerats betdyligt. Till dessa noder sker höghastighetsanslutning upp till 2,5Gbit/s till övriga europeiska länder.

Ringen kompletteras med redundanta multipla 4x10Gbit/s förbindelser från Köpenhamn och London, till vårt eget IP-ryggradsnät i USA, världens största och viktigaste Internet-marknad, där vi som första utländska ISP fick operatörsstatus. Europeiskt konnektivitet fås genom vårt Europa backbone samt genom en väl utvecklad och balanserad privat och publik peering med samtliga stora ISP/Carriers som är etablerade på den Europeiska marknaden samt genom alla de direkt anslutna transitkunderna till TeliaNet.

Vi finns etablerade och utbyter trafik på de viktigaste peering punkterna i Europa. Majoriteten av vår peering-trafik utbyts över privata direkta förbindelser mot de större Internetoperatörerna, nationella som globala, vilket säkerställer bästa möjliga kvalitet och förutsägbarhet.

Genom vår status som TIER-1 i Europa, har vi fritt trafikutbyte med ALLA större Internet operatörer som agerar på den Europeiska marknaden. Detta säkerställer att du som kund till oss allid får tillgång till den bästa IP-konnektivitet, mot Internet-användare i Europa.

Konnektivitet mot USA

Till USA har vi för närvarande egen kapacitet på 40 Gbit/s med diversitet, se tidigare stycke kring TAT-14. I USA är vi anslutna till de största Internet-operatörerna, på den amerikanska marknaden och de större asiatiska operatörer som finns etablerade där. Vi utbyter trafik med dessa i New York, San Francisco, Dallas, Chicago, Ashburn och Atlanta. Denna fördelning av kapaciteten ger en betydligt bättre säkerhet mot trafikstörningar och ett radikalt förbättrat trafikflöde till aktuell server jämfört med att nyttja endast en eller ett fåtal förbindelser och anslutningspunkter i USA. Trafiken från Sverige routas närmaste väg till det nät i USA, som den sökta webservern är ansluten till. Denna minimering av antalet routerhopp tillsammans med den stora kapaciteten har medfört att såväl söktider som filöverföringshastigheter kunnat förbättras högst markant.

Även på den nordamerikanska marknaden har vi den unika statusen TIER-1, dvs trafikutbyte med alla större aktörer på marknaden, vilket erbjuder dig som kund till oss, bästa möjliga konnektivitet mellan Norden och USA. I USA har vi ett eget ryggradsnät som fn sammankopplar 10 större städer, baserat på 2,5/10 Gbit/s förbindelser, i en dubblerad ringstruktur.

Vårt nät är idag ett av världens tillförlitligaste och kraftfullaste IP-ryggradsnöt.

Konnektivitet i Sverige

TeliaSonera har i Sverige ett nationellt heltäckande IP-nät, byggt på vår egen optoinfrastruktur som täcker in mer än 3000 orter. Genom hela Sverige, norr till söder, finns två fysiskt separerade opto-infrastrukturer, en blå resp en röd halva. Vårt nationella IP-näts design är gjord utifrån denna grundplattform. Detta innebär att i händelse av kabelbrott på ordinarie framföringsväg, sker automatiskt, inom loppet av milisekunder, omkoppling till reservväg. Detta ger en mycket hög tillgänglighet och säkerhet.

I kärnan av vårt nationella ryggradsnät finns åtta nodpar vilka samtliga är redundant anslutna och hanterar lastdelning/redundans för varandra. Denna struktur säkerställer den höga tillgänglighet som är ledstjärnan i vårt IP-nät och minimerar utslagningseffekter vid fel. På denna nivå är alla förbindelser multiplar av 2,5/10 Gbit/s, dvs minimum 5 Gbit/s.

Till vårt backbone nät finns distribuerade accessnoder anslutna, sk POP, Point of Presence. Dessa accessnoder är redundant anslutna upp mot ryggradsnätets båda näthalvor. I dessa nodpunkter ansluter vi kunder, både privat- och företagskunder, från Lund i söder upp till Kiruna i norr, med kapacitet upp till fn 2 x 2,5 Gbit/s. Denna nätdesign möjliggör ex att företagskunder kan ansluta sig med full diversitet mot TeliaNet på de flesta större städer i Sverige.

Ut från Sverige går via vårt eget globala ryggradsnät, över nodparen i Stockholm respektive Malmö/Lund, med full redundans och lastdelning mellan varandra. Kapaciteten Q4 2004 är 40 Gbit/s. Tillsammans med vår peering kapacitet inom Sverige, så har vi mer än 70 Gbit/s kapacitet för att hantera trafik som lämnar den nationella delen av TeliaNet.

TeliaNet är uppbygt för att möta dagens och morgondagens behov av bredbandig Internetaccess för företag och privatpersoner.

I TeliaNet når du som kund också direkt merparten av Internet marknaden i Norden.

Avlämningspunkter i Sverige och mot omvärlden

För att möta de högsta kraven på kvalitet, redundans och lastfördelning, så har vi idag en tre-vägs strategi för IP-konnektivitet;
Publik peering, Privat peering och Transit.
Peering etableras exempelvis distribuerat, med trafikutbyte på flera platser i Europa och USA för att optimera trafikvägar, kvalitet och tillgänglighet. Eftersom vi även erbjuder IP-transit tjänster till andra ISP:er har vi även många direk-förbindelser till andra stora IP-nätverk än de ovan nämnda. Några exempel är ISP:er i USA, Europa och Ryssland.

Våra routing experter arbetar 24 timmar/dygn, 7 dagar/vecka, året runt för att hela tiden optimera ovanstående trafikbalansering.

Följande publika avlämningspunkter finns idag.

Stockholm (SE-GIX), Göteborg (SE-GIX), Malmö (SE-GIX), Sundsvall (SE-GIX), Köpenhamn (DIX), London (LINX), Paris (PARIX+SFINX), Frankfurt (DE-CIX), Amstedam (AMS-IX), Zürich (TIX), Milano (MIX), Helsingfors (FICIX), Oslo (NIX).

Privat peering
I Sverige och på andra marknader etablerar vi Privat Peering över multipla förbindelser med större Internet operatörer. Vikten av anslutning till publika knutpunkter har minskat över åren till förmån för privata anslutningar mellan operatörer. I Europa följer våra privata peering orter i stort den ortsförteckning som finns för publika utbytespunkter. I USA har vi enbart privat peering med alla de större operatörerna på sex olika platser. Privat peering etableras oftast i multipla 622/1000 eller 2400 Mbps förbindelser.

TeliaSonera utbyter idag över 90 % av vår internationella trafik som lämnar TeliaNet över privat peering. Detta ger en högre kvalitet samt en mer förutsägbar tjänst.

Kvalitativa nätegenskaper

Vårt nät är byggt så att du som kund i vårt nät alltid upplever hög kvalitet. För att säkerställa detta mäts genomströmning och packet loss kontinuerligt. Nätet förstärks sedan utifrån kriterier som ger bästa möjliga prestanda. Idag börjar vi planera för utbyggnad vid en belastning på 50 % på en förbindelse i stamnätet. Vid 70 % belastning är nätet uppgraderat. Internet är per definition baserat på "best effort" vilket innebär att alla delar på tillgänglig bandbredd. 50/70 regeln är din garanti mot överbokning i hela vårt stamnät, world wide.

Vår design och dimensionering av vårt stamnät har som mål att vårt ryggradsnät ska ha följande egenskaper:
Roundtrip time
Roundtrip delay, månadsgenomsnitt i ryggradsnätet ska vara mindre än:
99 ms Europa till USA/New York
35 ms Europa till Europa
65 ms Inom USA

Paket förlust:
Paketförlust, månads-genomsnitt ska vara mindre än < 0,1 % i vårt ryggradsnät.

Marknadsandelar i Sverige

TeliaSonera Network Sales AB är marknadsledande som wholesale leverantör inom bredband till hushåll på den svenska marknaden där vi levererar bredbandsaccesser över ADSL/LAN.

Genom att vara kund i vårt nät når du direkt, utan massa extra routerhopp, merparten av Internet användarna i Sverige, samt våra peering parter och övriga globala Internet.

Genom sammangåendet med Sonera har vi också en mycket god marknadsnärvaro i Finland med en stor kundstock Internet kunder, bredband/uppringt samt företagskunder. på den danska marknaden har vi också en stark närvaro med en betydande kundstock bredbandskunder.

TeliaSonera nya områden

TeliaSonera, som stor Internet/IP-aktör, deltar och driver på utvecklingen av Internet/IP omårdet inom flera nya områden. Ett exempel är IPv6, där TeliaSonera redan 2001, som andra operatör i världen, började erbjuda IPv6-tjänster. TeliaSonera fick nyligen den största IPv6 adress tilldelningen i världen, vilket visar på vår ställning inom IP-området och ett bevis på vår djupa kunskap och framsynthet. Vi arbetar nu med införande planer för IPv6, först och främst på den mobila sidan och i steg 2 på fastnät sidan. Som kund kan du redan nu få tillgång till IPv6 kapacitet genom vår IPv6 transit tjänst, som erbjuds som pilotprov.

Läs mer på www.skanova.se

TeliaSonera Network Sales AB

Offline

 

Sidfot

Startsida
© Copyright 2002–2005