UTVIDGA DITT ORDFÖRRÅD


ENCYCLOPEDI - LEXIKON

623 nyttiga ord och termer (389 på denna sida) som "alla" bör kunna !

Den garanterat enda sammanställningen i sitt slag !

Varav de flesta ord här ej är att hänföra till något särskilt fackområde.DEL 2 Ord som börjar på A
Ord som börjar på B
Ord som börjar på C
Ord som börjar på D
Ord som börjar på E
Ord som börjar på F
Ord som börjar på G
Ord som börjar på H
Ord som börjar på I
Ord som börjar på J
Ord som börjar på K
Ord som börjar på L
Ord som börjar på M
Ord som börjar på N
Ord som börjar på O
Ord som börjar på P


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Abdikation
Abolition
Accentuera
Acklamation
Acklimatisera sig
Ad hoc
Admonition
Affirmativ
Agenda
Ajournera
Akronym
Akut
Alea iacta est
All
Allokera
Alter ego
Ambiguitet
Ambivalent
Amper
Anakronistisk
Antagonist
Apatisk
Apokryfisk
Apologi
Apostlahästar
Approximera
Arkadisk
Arkaisk
Arkipelag
Astenisk
Attribut
Autonomi
Avbidan
Aversion
FLERA  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Bakdantare
Balsamisk
Bedyra
Bekomma
Belacka
Med berått mod
Besticklig
Bevekande
Bevekelsegrund
Biennal
Bimbo
Bombastisk
Boren
Bornerat
Brainstorming
Brasklapp
Briefa
Brådmogen
Bulvan
Bunkra
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Carpe Diem
Carte blanche
Charlatan
Chic
Chikanera
Chimär
Ciceron
Cogito Ergo Sum
Corny
Cum grano salis
Curriculum vitae
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Deadline
Debil
Décharge
Deducera
Defaitist
Déjà-vu
Dekapitera
Delegera
Delinkvent
Dementera
Desavuera
Despot
Detronisering
Dilletant
Diskret
Djonk
Dogmatisk
Dolce vita
Drastisk
Drägg
Dubier
Dupera
Durabel
Durkdriven
Dusör
Därest
Däst
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Edition
Effektuera
Efemär
Egal
Egalitär
Eklatera
Ekvivalens
Eldorado
Elegisk
Elementär
Elevation
Eludera
Elixir
Elokvens
Emotionell
Empati
Empirisk
Endemisk
Entlediga
Epikuré
Eskalera
Eufemism
Eufori
Evaluera
Evident
Exalterad
Excellera
Excerpt
Excentrisk
Excess
Exekvera
Exklamation
Exkludera
Expenser
Expiration
Explicera
Exposé
Extemporera
Extravagant
Extrovert
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Facil
Fadäs
Fal
Fanatiker
Fason
Feature
Febril
Feedback
Feja
Fejka
Femme fatale
Femtekolonnare
Fermitet
Fertil
Festina lente
Filibuster
Fjärma
Flegmatisk
Floskel
Force majeure
Fragil
Fragmentarisk
Frenetisk
Frondera
Frugal
Futil
Fulla fem
Fäbless
Förständiga
Förtret
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Geisha
Generalisera
Gengångare
Getto
Gäspig
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Habil
Harang
Harpagon
Hausse
Haverera
Hejduk
Hemsöka
Hybrid
Häckla
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Imaginär
Immatur
Imminent
Immobil
Impenetrabel
Implementera
Implicit
Imposant
In absentia
In absurdum
In flagranti
In spe
Incitament
Indolent
Infantil
Instinktiv
Insubordination
Insurgent
Interferens
Introvert
Intuition
Involvera
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Jaggernaut
Jeremiad
Jota
Jovial
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Kajka
Kalabalik
Kav
Klausul
Koalition
Kohandel
Kolerisk
Kollaboratör
Konformism
Konsensus
Konstellation
Kontrahent
Konvalescent
Koordinera
Kora
Korollarium
Kordial
Korrelation
Korrigering
Kuriosum
Kvintessens
Kärande
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Labil
Lapidarisk
Legitimera
Libertin
Lisa
Lobbyist
Luttra
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Mandat
Mankera
Matriarkat
Melankoli
Memento
Mentor
Metaforisk
Misantrop
Missfirma
Misskund
Misskänd
Modest
Monolitisk
Morbid
Mörka
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Naiv
Narcissistisk
Nepotism
Nolens volens
Nota bene
Nörd
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Obscen
Obsolet
Obstinat
Odiös
Offerera
Ominös
Ornera
Oscillera
Ostentativ
Osthyvelsprincip
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Paranoid
Passus
Persona grata
Peptalk
Petimätrisk
Pidgin
Pillemarisk
Pittoresk
Platonisk
Plattityd
Plausibel
Plädera
Polemik
Pondus
Populist
Praxis
Precisering
Pregnant
Preskriptionstid
Primus motor
Princip
Profan
Profanum vulgus
Profit
Profylax
Prognos
Progress
Prohibitiv
Prominent
Propå
Proselyt
Protektionistisk
Prövosten
Pudelns kärna
Punisk
Påver
Pö om pö
FLER
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
   
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Rapsodisk
Ratificera
Reaktiv
Rekapitulera
Relevans
Remittera
Renegat
Renommé
Reprimand
Research
Reson
Resonabel
Resumé
Retrospektiv
Rookie
Rotväska
Rudimentär
Rådbråka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Saktmodig
Sangvinisk
Sensitiv
Servil
Siesta
Sinekur
Sinolog
Skabrös
Skräda
Skurril
Skönsmässig
Slamkrypare
Smolk
Solvens
Sordin
Soulagera
Status quo
Stofil
Subtil
Subversiv
Successiv
Suffisant
Summarisk
Surrogat
Svanesång
Sybarit
Såframt
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Talgdank
Taktil
Tassemark
Tautologi
Tilta
Timid
Tjing
Trakassera
Traktera
Trankil
Travesti
Tredsk
Tredskodom
Trätobroder
Tuppfjät
Turbulent
Tvärnita
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Ultimativ
Urbild
Urban
Urbota
Urgera
Urkund
Urskillning
Urskulda
Utsaga
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  Ö
Vakans
Vanartig
Vandal
Varnagel
Vederlag
Veritabel
Verserad
Veto
Vidimera
Vidkännas
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Xantippa
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  
Z-effekt
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä
Älta
Ämabel
Äska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Ä  Ö
Ömsom
Överdåd
DEL 2Det är en sak att kunna många ord, men att veta vilka ord som är rimliga för (belästa) personer att förstå är betydligt svårare.
Jag har här sammanställt de ord som jag anser vara nyttiga på ett eller annat sätt, och som det inte är helt orimligt att motparten i en diskussion kan förstå (utan ngn större utläggning med förklaring av innebörden).

Denna samling av ord gör inte anspråk på att vara komplett. Tvärtom, meningen är just att det ska vara ett gallrat urval, med creme de la creme av ord.
Till skillnad mot alla andra ordböcker är denna avsedd för att lära sig ord. Du kan alltså inte använda denna ordbok som ett ställe där du kan hitta precis vad du söker. Dvs målet är inte att täcka så mycket som möjligt av så mycket som möjligt.

Denna ordbok ersätter inte på något sätt alla andra hundratals ordböcker som finns, men avsikten med att jag nu skapar denna är att den ska bli en ordbok som föregår samtliga andra ordböcker. För den som söker fler/ovanligare ord eller mer utvecklade förklaringar får gå till t ex SAOL.
Exempel på för vilken kategori denna ordbok är särskilt lämpad för är invandrare med andra moderspråk, eller för de som vill briljera inför någon med sina ordkunskaper.

Grundprincipen i denna ordlista att endast nyttoord ska ingå (som huvudakligen kan användas i vardagligt tal eller för att t ex "imponera" i skrivelser till myndigheter e dyl).
Om jag funnit ett ord lite roligt av ett eller annat skäl har jag dock tagit med ordet även om det är svårt att se nyttan med det specifika ordet. Särskild vikt har jag lagt på beskrivande (av sak eller person) ord. Det blir ett mer målande språk om fler behärskar att beskriva saker och personer på ett intressant sätt, så detta är en mycket viktigt bit.

Exempel på ord som INTE ingår i denna förteckning (mer än någon enstaka övergripande term inom respektive område) ;
- Medicinska termer
- Djur- och växtbestämningar (flora och fauna)
- Vetenskapliga termer
- Ålderdomliga ord och uttryck (mer än några enstaka som jag anser fortfarande fyller en funktion på ett eller annat sätt)
- Slang (med undantag för de som jag tycker är särskilt bra)
- Härledningar. Om du letar efter en ordlista för att hitta härledningar så är det inte här du ska söka. Här står inte vilken kategori orden tillhör eller var de kommer från! Härledningar är inte ett av syftena med denna ordbok, och denna funktion finsn det tillräckligt många andra ordböcker som har.
- Böjningar av ord (förutom i enstaka fall)

Det är också viktigt att notera att jag i förklaringarna emellanåt lägger in lite fler ord som hör till ordet (med liknande betydelse, t.ex. "aktualitet" och "aktuell" för ordet aktualisera). Dvs, jag försöker att minska antalet rader genom att lägga ord tillsammans som hör ihop och liknar varandra.
Jag har också undvikit att fylla upp med meningslöst enkla ord (som "färg", "hus", etc, etc).
Någon tycker det kanske är märkligt att jag då har med så enkla ord som "aktiv", etc, men det är för att jag anser ordet tillräckligt användbart i sin enkelhet, och kanske som en liten påminnelse att inte glömma bort att använda även enkla ord (som oftast är bättre, även om de inte imponerar).
Det är också så att de ord jag lägger in kan ha fler betydelser/användningsområden än vad jag skriver i förklaringen. T ex ordet "ammunition", där jag bara vill påminna dig om detta till synes mycket simpla ord. Du kan ju t ex säga att du ska ladda med ammunition inför ett möte där du förbereder dig med bra argument. Genom att ha med ordet här ger jag ditt minne en liten uppfräschning så att du t ex kan skapa egna lite roliga uttryck.
Å andra sidan lägger jag inte alltid in alla förklaringar för ett ord. Jag gallrar ut de bästa/mest använda/mest användbara.
Så tro inte att detta att denna ordlista är komplett på något sätt!
Ju fler ord/fraser/förklaringar desto svårare blir det att läsa/komma ihåg, så jag försöker begränsa mig så mycket det går.

Om du inte är van vid att läsa ordböcker så tänk på att samma sak gäller här som i alla andra ordböcker, dvs den förklaring som ges är inte säkert att den är lämpad att använda. T ex så är en av förklaringarna till "á la carte", "valrätter". Du säger aldrig ordet valrätter, det är bara en konstellation avsedd att förklara ordet. Nyttja därför enbart orden i förklaringarna om de även står i själva listan med ord som förklaras (eller om du är helt säker på att det är ett användbart ord).

Eftersom det kommer att ta väldigt lång tid (runt ett år) att sammanställa alla ord, har jag gjort så att jag efterhand lägger ut allt jag sammanställt.
Det gör att alla kommer att se många felstavningar (feltryckningar), men det hoppas jag alla har överseende med.

Precis som för alla andra ordböcker förutsätts här att du har en viss ordgrundkunskap.

Denna ordbok är en trestegsraket. När ordboken är klar i den form du ser den idag, kommer nästa tillägg, och slutligen efter detta kommer en sista finess. Men vad dessa tillkommande finesser är berättar jag inte idag, jag kan bara säga att det kommer att bli mycket finurligt och användbart.

Om någon har synpunkter på förbättringar av ord (bra förklaringar, tillägg av ord i de sektioner som är utlagda, eller annat) så är jag naturligtvis bara tacksam för all input jag kan få under loppets gång.
Men fundera inte ens på att kommentera eventuella felstavningar. Dessa "felknapptryckningar" rättar jag upp efter hand, och helt på egen hand.
Det du ser är en betaversion (och som sådan innehåller den många felaktigheter), fram till dess att det här tydligt anges att jag är "färdig" med min ordlista.

Nedanstående föreckning visar i storleksordning antalet ord som börjar på respektive bostav i denna ordbok;
P = 552 ord
K = 263 ord
A = 202 ord
I = 202 ord
F = 199 ord
D = 196 ord
O = 182 ord
E = 146 ord
M = 129 ord
B = 101 ord
G = 98 ord
H = 91 ord
L = 86 ord
J = 39 ord
N = 39 ord
C = 36 ord
Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !