Motion #43 - Ledamot utan rätt att svara
Informationsbrist

Som vi kan konsatera så har föreningens webbplats inte uppdaterats under de senaste 4-5 åren.
Vi medlemmar har fått betala för bortkastade kurser till styrelseledamöterna som helt saknar alla förutsättningar för att kunna hålla föreningens webbplats uppdaterad (ledamöterna har t.ex. ingen IT/webbkunskap samt har omfattande läs- och skrivsvårigheter). Bl.a. så läggs inte årsredovisningarna ut.

Jag har försökt påpeka bristerna, och här följer en del av denna "dialog" (15 juni).
Bengt.
Du har fått ett antal frågor från mig.
Du har inte ens bekräftat mottagandet, i vanlig ordning. Har du för avsikt att svara?

Vill påminna om det avtal du undertecknat som HSB-ledamot, där det står att du ska arbeta för medlemmarna, inte för styrelsen.

Varför har årsredovisningen för 2009 inte lagts ut på webbplatsen för vår förening och kan du se till så att jag omedelbart får en elektronisk version av denna årsredovisning?

Påminnelse #1, den 23 juni
Bengt.
Eftersom det återigen blir helt tyst när man skickar en fråga till dig - inte ens en bekräftelse på mottagande så att man i alla fall vet att skrivelsen nått sin(a) mottagare - så ber jag att få påminna om detta tidigare mejl.

1. Kommer föreningens hemsida att uppdateras med senaste årsredovisning? 
När nu HSB tjänat pengar på att utbilda ledamöter att uppdatera föreningens webbplats så vill man hoppas att dessa utbildningspengar inte var helt bortkastade.
 
2. Kan du mejla mig en kopia av redovisningen?

Påminnelse #2, den 21 juli
Bengt.
Återigen ! Varför svarar du inte längre på frågor som ställs till HSB Malmö ???
Jag har ställt två enkla frågor enligt nedan. För drygt 1 månad sedan !
Hur svårt är det att besvara dessa mycket simpla frågor?
 
Varför måste precis varenda fråga till dig upprepas 10 gånger innan det i bästa fall kommer ett halvdant svar som kräver fler frågor pga att det är ofullständigt?
Är det någon form av uttröttningsstrategi du kör med?

Stödjer HSB Malmös ledning dig i detta?
Innebär inte rollen som medlemskoordinator att man bl.a. besvarar medlemmarnas frågor, eller hur ser egentligen jobb-beskrivningen ut för denna post?

Till slut ett svar... dvs ett icke-svar!
Frågor som rör din bostadsrättsförening får du vända dig till styrelsen med.
Styrelsen agerar som organ och lämpligt är att du kontaktar ordförande i föreningen.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre

Mitt svar med frågor pga Bengt Skånhamres icke-svar.
Bengt.

1. Varför tog det dig drygt en månad att ge detta svar?
 
2. Du vet likaväl som jag att styrelsen inte svarar på mina frågor.
Och som styrelsen själv sagt; Styrelsen svarar inte på frågor specifikt från mig (och i detta lagbrott är du således delaktig).
Därför hjälper det föga att du varje gång svarar;
"Frågor som rör din bostadsrättsförening får du vända dig till styrelsen med. Styrelsen agerar som organ och lämpligt är att du kontaktar ordförande i föreningen". 
Det finns, som du förhoppningsvis är medveten om, ingen information till medlemmarna om det som du hävdar i ovanstående citat. Det är bara Du som säger detta, och bara till specifikt mig.
Ditt påstående om att du därför skulle vara förhindrad att svara på frågor som rör min brf kan jag således bara förutsätta att det inte är korrekt.
Jag tolkar ditt citat i stället som ett sätt att försöka undvika att svara på de frågor du i egenskap av HSB-ledamot är skyldig att svara på.

DVS;
a) Vad är din kommentar till detta?
b) Vilka bevis har du för att det skulle vara som du säger att du är belagd med munkavle av styrelsen i min brf?
c) Om det skulle vara så som du säger här, varför har medlemmarna då inte informerats om detta?


3. Fråga #2 är inte en fråga till min brf. Det är en fråga till HSB Malmö.
Stämmer det inte att HSB Malmö har en elektronisk kopia av årsredovisningen?
Vad är problemet med att mejla mig denna?

DVS;
Vad är problemet med att HSB Malmö mejlar mig årsredovisningen KOSTNADSFRITT, enligt vad du gjort tidigare?
b) Vad har förändrats?

Bengt Skånhamre ger ett provocerande svar, som vanligt utan att svara på ställda frågor.
Årsredovisningen tillhandahålls av din bostadsrättsförening. Har du inte den kan du till en kostnad av 125 kronor inklusive moms köpa en årsredovisning för din bostadsrättsförening av HSB Malmö.
Låt mig bara veta om du önskar detta.
Mvh Bengt Skånhamre

Jag försöker igen.
Och vad var svaret på mina frågor?
 
Tilläggsfrågor pga icke-svar:
Varför skulle jag som medlem i HSB Malmö - med tvång (i strid med gällande lagverk) att betala dubbelt så mycket i medlemsavgift som för två år sedan - betala 125 kr för en elektronisk årsredovisning som HSB Malmö bara snabbt och enkelt, utan kostnad, kan mejla mig?

Eller HSB Malmö menar att det är en av våra "förnämliga" medlemsförmåner i HSB Malmö att få köpa en årsredovisning för vår egen HSB-förening, och dessutom en årsredovisning som vi kan få gratis på andra håll?

Bengt Skånhamre fortsätter att provocera, som vanligt utan att svara på ställda frågor.
Jag har mottagit ditt mail och lägger det till handlingarna.
Frågan om ditt medlemskap behandlades i fjol och du valde att inte träda ur.
Om du nu kan få årets årsredovisningen i din bostadsrättsförening gratis från annat håll ser jag heller ingen anledning till att du ska köpa den av HSB Malmö. Kort detta ärende är nu avslutat i alla punkter.
HSB Malmös strategi är att, som här, aldrig svara konkret på frågor, utan att bara gå runt själva frågorna och försöka vända allt till att undvika svara. Det är så här respektlöst HSB behandlar sina medlemmar, dvs dem som inte ingår i en styrelse. INgår man i en styrelse så behandlas man annorlunda. Men då måste det vara en av de 99% av styrelserna i HSB Malmö som inte ifrågasätter något. Det är nämligen så HSB vill ha det. Ingen ska ifrågasätta något.

Mitt svar.
Jag har här inte efterfrågat något svar rörande mitt medlemsskap och detta ärende är inte avslutat i någon punkt. Jag har ännu inte fått svar i en enda fråga.

Om styrelsen lagt munkavle på Bengt Skånhamre, enligt vad HSB-ledamot Bengt Skånhamre hävdar;
• Vad är skälet till detta?

Om styrelsen tagit ett styrelsebeslut att bara styrelsens ordförande får svara på medlemmarnas frågor, enligt vad HSB-ledamot Bengt Skånhamre hävdar;
• Vad är skälet till detta?
• Varför har medlemmarna inte informerats om detta?
• När har detta beslut tagits?

Av två onda ting väljer jag att tro att det är Bengt Skånhamre som ljuger om detta. För det kan väl inte vara så illa att styrelsen verkligen lagt kraft på att till det yttersta begränsa informationen i föreningen genom att det bara skulle vara styrelseordföranden som får svara på frågor?

Jag yrkar att;
  1. HSB-ledamot ska vara fri att svara på frågor från medlemmarna (dvs styrelsen ska inte belägga någon ledamot med munkavle).

  2. Föreningens ansikte utåt, hemsidan, ska utan onödig fördröjning uppdateras med den senaste årsredovisningen i pdf-format.

Styrelsen/HSB kommer i sin standardiserade rekommendation till avslag att svara på denna motion i stil med följande:
Det är rutin i styrelser att man överlåter till ordföranden/en ledamot i styrelsen att svara på frågor. Detta för att förenkla informationen till medlemmarna... etc, etc, jag kan här skriva allt som HSB kan tänkas svara för att försöka lura stämman.
Min kommentar: HSBs svar är inget annat än svammel utan förankring i verkligheten!

Styrelsen och HSB får inte ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Admin, lgh 47 - 2010-07-20 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.