Gator i Malmö

 

1. Område Malmö

Malmö
2. Område Strandmuren

Strandmuren och befästningarna
Norra Vallgatan
Prostgatan (norr om denna gata)

3. Område Östergatan

Östergatan

Östergatan
Kvarter S:t Gertrud (kv 4)
Kvarter Diskonten (kv 44)
Drottningtorget
Ridhuset
Österport
Mäster Nilsgatan
Adelgatan


Flynderborg Kv Erik Menved (kv 15)
Östra Hamngatan Norra Vallgatan
S:t Petri kyrka Medeltida rådhus / Rådhus från 1537 (kv 44)
Caroli kyrka Norregatan
S:t Gertrudsgatan
Bagersgatan / Lilla Humlegatan
Kvarter Fersen (kv 5)
Kansligatan
Kattsundsgatan
Kvarter Magnus Smek (kv 6)
Söderport

5. Område Djäknegatan

Djäknegatan

Djäknegatan
Baltzarsgatan (och söder om denna gata)
Själbodgatan
Latinskolan
S:t Petri kyrka/kyrkoplan
Kvarter von Conow (kv 46)

Kvarter Claus Mortensen (kv 48)
Kvarter Concordia/Ellenbogen (kv 17)
Göran Olsgatan
Kalendegatan

9. Område Engelbrektsgatan

Engelbrektsgatan

Engelbrektsgatan
Isak Slaktaregatan
Jöns Filsgatan
Landbygatan
Tegelgårdsgatan
Kvarter Diana (kv 55), norr om Jöns Filsgatan
Kvarter Druvan (kv 54), norr om Tegelgårdsgatan, söder om Jöns Filsgatan
Kvarter Tranan (kv 59), söder om Tegelgårdgstan
Kvarter Rosen (kv 52), mellan Engelbrektsgatan (väster) och Mäster Johansgatan (öster)
Kvarter Stjärnan (kv 53), väster om Lilla Torg (melan Landbygatan i norr och Larochegatan i söder)

Söderport
Västergatan, norr om kv 39 och 40
Mäster Johansgatan, norra delen (öster om Gråbrödersgatan/Engelbrektsgatan)
Ostindiefarargatan 2, väster om Engelbrektsgatan
Knutsgillets byggnad i kv 38, väster om Gråbrödersgatan
Svartbrödraordens kapell

4. Område S:t Petri kyrka

S:t Petri kyrka
6. Område Södergatan

Södergatan

Skomakaregatan
Baltzarsgatan
Per Weijersgatan
Kvarter Oscar (kv 49)
Korsning Södergatan, Skomakaregatan, Baltzarsgatan

7. Område Stortorget

Stortorget

Rådhuset
Helgeandsklostret
Södergatan
Västergatan
Jörken Kocks gård i kv Frans Suell (kv 40)
Rosenvingehuset i kv Jörgen Kock (kv 32)
Dringenbergska gården i kv Jörgen Kock (kv 32)

8. Område Lilla Torg

Lilla Torg (bodar, saluhall)
Larochegatan
Hjulhamnsgatan
Skomakaregatan

Hedmanska gården i kv Gyllenstjerna (kv 61)
Faxeska gården i kv Blomman (kv 60)

10. Område kvarter Skepparen

Kvarter Skepparen (kv 33)
Norra Vallgatan
Västergatan
Gråbrödersgatan

Kvarter Fisken (kv 34)
Kvarter Neptun (kv 35)

11. Område Västergatan

Västergatan
Lilla Bruksgatan
Gråbrödersgatan
Kvarter Liljan (kv 39)
Franciskanernas kloster i kv Fisken (kv 34) vid Västergatan/Lilla Bruksgatan

Västergatan / Mäster Johansgatan
Kvarter Fisken (kv 34)
Kvarter Neptun (kv 35)
Kvarter Liljan (kv 39)
Knutsgillet
(se även Engelbrektsgatan)
12. Område Västerport

Kvarter Västerport (kv 36)
Repslagaregatan

Kvarter Biet (kv 37)

13. Område Stora/Lilla Nygatan

Stora Nygatan
Lilla Nygatan
Södra Promenaden
Kvarter Altona (kv 27)

Bastion Malmö / Gustaf Adolfs torg

 
Index
Gatunamn i Malmö
Viktiga årtal i Malmös historia
Hus/byggnader i Malmö, de äldsta/finaste
Malmös historia
Index över gator i Malmö
Strandmuren och befästningarna i Malmö
Östergatan i Malmö och dess historia
S:t Petri kyrka i Malmö och dess historia
Djäknegatan i Malmö och dess historia
Södergatan i Malmö och dess historia
Stortorget i Malmö och dess historia
Lilla Torg i Malmö och dess historia
Engelbrektsgatan i Malmö och dess historia
Kvarteret Skepparen i Malmö och dess historia
Västergatan i Malmö och dess historia
Västerport i Malmö och dess historia
Stora Nygatan i Malmö och dess historia