Länkar inte till något... Kvarter 30 Kvarter 4 Kvarter 3 Stortorget Kvarter 6 Kvarter 15 Kvarter 7 Kvarter 7 Kvarter 8 Kvarter 13 Kvarter 14 Kvarter 58 Kvarter 71 Kvarter 59 Kvarter 70 Kvarter 56 Kvarter 57 Kvarter 55 Kvarter 54 Kvarter 52 Kvarter 53 Kvarter 46 Kvarter 16 Kvarter 17 Kvarter 60 Kvarter 61 Kvarter 69 Kvarter 62 Kvarter 63 St. Petri kyrka Caroli kyrka Malmöhus slott
Klicka här för en större bild av kartan ovan

 

Malmö hade år 1692 ett femtiotal kvarter, övervägande korsvirkeshus med tegeltak. Kvaliteten på husen varierade kraftigt. Många hus var över hundra år gamla då byggandet blev eftersatt under de krigstider som rådde under 1600-talet.

Kvarteren kring handelsgatan "den lange Athelgade" var de som byggdes först i staden Malmö. Med tiden växte bebyggelsen även upp kring Adelgatans förlängningar mot infarterna i öster och i väster.

Snart blev det trångt på handelsgatan och handeln flyttade till de nygjorda permanenta marknadsplatserna Stortorget och Lilla Torg.
1692 hade Malmö fått den utbredning vi ser på kartan ovan.

Runt staden ringlade sig en gigantisk befästningsvall med Slottet Malmöhus som ankare.
Malmö hade i slutet av 1600-talet en befolkning på 3 000 personer.

De här utlagda dokumenten från Einar Bagers forskning sträcker sig från år 1385 (gård 434, kv 39 Liljan) till år 1911 (gård 518-519/kv 40 Frans Suell, 218-291/kv 45 S:t Peter, 510/kv 51 Lejonet).

 

Malmö 1875. Karta.
 
Gamla Staden Gårdar under perioden år 1694-1864
Kv 1 Husaren Gård 784-798 794-796
Kv 2 Ridhuset Gård 799 -- Gård 794-799 = Kv Husaren & Ridhuset
Kv 3 Lorens Bager Gård 1-5
Kv 4 St. Gertrud Gård 23-32 (22-28, 30-32, 36-44, 47-51) 
Kv 5 Fersen Gård 110-127 (och 128) (110,112-122, 125-127)
Kv 6 Magnus Smek Gård 129-149 (129-140, 142-143, 145, 148-149) 
Kv 7 Carolus Gård 33-54 (34-35)
Kv 8 Humle Gård 6-22 (+ 800, tillökningstomt) (6, 9-10, 13-17, 20-21)
Kv 9 Österport Gård 774-782 
Kv 10 Sågen Gård 786-793 
Kv 11 Rostock Gård 784-785   
Kv 12 Möllebacken Gård 783   
Kv 13 Jerusalem Gård 55-81 (+ 801-809, tillökningstomer) (60, 63, 65, 67-68, 70, 72, 74, 76-83) 
Kv 14 Hjorten Gård 82-95 (+ 810, tillökningstomt) (84-85, 87-88, 90-92, 94-95)
Kv 15 Erik Menved Gård 150-176 (151, 153-162, 164, 168, 171-172) 
Kv 16 Rundelen Gård 96-109, 177-195 (96-97, 99, 102-108, 183-186, 190-195) 
Kv 17 Ellenbogen/
Kv 17 Concordia
Gård 196-206 (+ 841-844, tillökningstomter) (199-200, 202, 205-206) 
Kv 18 Höken Gård 827-840  
Kv 19 Storken Gård 809-819   
Kv 20 Kockum Gård 820 -- Kv Kockum och Gasverket 
Kv 21 Gasverket Gård 820 -- Kv Kockum och Gasverket 
Kv 22 Fliten Gård 821-823   
Kv 23 Stettin Gård 824-825   
Kv 24 Danzig Gård 826 
Kv 25 Betlehem Gård 849  
Kv 26 Dufvan  
Kv 27 Altona Gård 852-855   
Kv 28 Kronan Gård 207-216 (ok) 
Kv 29 Hans Michelsen Gård 298-305 (och 306) (ok) 
Kv 30 Sqvalperup Gård 307-325 (?) 
Kv 31 Mercurius Gård 326-333 (327-333) 
Kv 32 Jörgen Kock Gård 403-419, 428-433 (403-413, 415-416, 419, 428-433)  
Kv 33 Skepparen Gård 473-484 (479-483)  
Kv 34 Fisken Gård 485-494 (485-487) 
Kv 35 Neptun Gård 504-507 (ok) 
Kv 36 Vesterport Gård 495-503 -- 457-459 495-503 562 565 569 570 573-574 576 (?) 
Kv 37 Biet Gård 496 (495-497), 562-576 (496, 562-566, 570-571, 575-576)
Kv 38 Gråbröder Gård 443-472 (443-447, 450-455, 457-460, 467-472, 474) 
Kv 39 Liljan Gård 434-442, 535-539 (434, 434a, 435-440, 535-539)   
Kv 40 Frans Suell Gård 511-534 (511-531, 533) 
Kv 41 Gripen Gård 334-341 (och 342) (334-339, 341) 
Kv 42 Residenset Gård 343-345 (ok) 
Kv 43 Svanen Gård (345-) 346-354 - Gård 345 hör till Residenset (kv 42) !
Kv 44 Diskonten Gård 221-222 (ok) 
Kv 45 St. Peter Gård 217-220 (ok) 
Kv 46 von Conow Gård 227-279 
Kv 47 S:t Knut Gård 355-367 (-368) och 402/Rådhuset (355-364, 402) 
Kv 48 Claus Mortensen Gård 280-297, 368(370)-384 (280-281, 283, 291-297, 368, 370, 372-381, 383) 
Kv 49 Oscar Gård 598-614 (598-602, 604-614)  
Kv 50 Lilla Torg Bod 1-20
Kv 51 Lejonet Gård 508-510 (ok) 
Kv 52 Rosen Gård 540-549 (540-544, 546-547, 549)
Kv 53 Stjernan Gård 615-624 (Kv Stjärnan) 
Kv 54 Drufvan Gård 641-669 (+ 850-852(645, 647-660, 663-664, 668) - Kv Druvan
Kv 55 Diana Gård 550-561 (553-557)
Kv 56 Mullvaden Gård 577-597 (577, 579, 581-583, 597)
Kv 57 Josephina Gård 670 -- Kv Josefina 
Kv 58 Generalens Hage Gård 670-683, 751-760 (672, 676, 679, 681-683, 751-752, 755-757, 760)
Kv 59 Tranan Gård 628-640, 738-750 
Kv 60 Blomman Gård 625-627, 718-737 (625-627, 719, 721-722, 727-732, 736)
Kv 61 Gyllenstjerna Gård 684-706 (684-690, 692-701, 704)
Kv 62 S:t Jörgen Gård 386-401 (+ 847-848, tillökningstomer) (386-400)
Kv 63 Spinneriet Gård 385, 845-846 tillökningstomter (385, 845-846)
   
Kv 64 Lybeck Gård 856-857 Viertel 64 Das Viertel Lübeck (Nordiska Kompaniet –> HansaCompagniet:
Malmborgsgatan, Stora Nygatan 50, Studentgatan 5, Södra Promenaden 69 / 71–67) 
Kv 65 Stadt Hamburg Gård 858-860. Viertel 65 a Das Viertel Stadt Hamburg (Centrum / Södertull) 
Kv 66 Trekanten Gård 861 (Centrum / City / Gamla staden / innanför broarna:
Gustav Adolfs torg, Kanalgatan, Lilla Nygatan, Raoul Wallenbergs park, Södra Vallgången) 
Kv 67 Carl Gustaf Gård 862-864 (864) - Kv Carl Gustav
Kv 68 Magnus Stenbock Gård 865-868 (Centrum / Gamla staden / innanför broarna / Södertull)  
   
Kv 69 Söderport Gård 707-717 (+ 876-880, tillökningstomter) 
Kv 70 Väveriet Gård 761-773 
Kv 71 Äpplet  Gård 760
 S:t Petri kyrka Gård 223
 Latinskolan Gård 224 (Stadens spruthus)
 Själebodarna Gård 225  
 Kantorshuset Gård 226
 F.d. Kv Högvakten I Gård 420 (ovanför Kv 32 Jörgen Kock)
 Kv Tullhuset Gård 421-427
 
Nya begravningsplatsen Gård 869-875 
 
 
 Gårdsnummer i grått ovan är enligt Einar Bager

Gårdarna nr 1 - 176. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864.
1 - 5 (Kv. Lorens Bager)
6 - 22 (Kv. Humle)
23 - 32 (Kv. S:t Gertrud)
33 - 54 (Kv. Carolus)
55 - 81 (Kv. Jerusalem)
82 - 95 (Kv. Hjorten)
96 - 109 (Kv. Rundelen)
110 - 128 (Kv. Fersen)
129 - 149 (Kv. Magnus Smek)
150 - 176 (Kv. Erik Menved)

Gårdarna nr 177 - 345. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864.
177 - 195 (Kv. Rundelen)
196 - 206 (Kv. Ellenbogen/Concordia)
207 - 216 (Kv. Kronan)
217 - 220 (Kv. S:t Peter)
221 - 222 (Kv. Diskonten)
223 - 226 (S:t Petri kyrka, Latinska skolan, Själebodarna och Kantorshuset)
227 - 279 (Kv. von Conow)
280 - 297 (Kv. Claus Mortensen)
298 - 306 (Kv. Hans Michelsen)
307 - 325 (Kv. Sqvalperup)
326 - 333 (Kv. Mercurius)
334 - 342 (Kv. Gripen)
343 - 345 (Kv. Residenset)

Gårdarna nr 346 - 402, 845 - 846. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864.
346 - 354 (Kv. Svanen)
355 - 367 (Kv. S:t Knut)
368 - 384 (Kv. Claus Mortensen)
385, 845 - 846 (Kv. Spinneriet)
386 - 401 (Kv. S:t Jörgen)
402 Rådhuset (Kv. S:t Knut)

Gårdarna nr 403 - 419. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864.
403 - 419 (Kv. Jörgen Kock)

Gårdarna nr 420 - 614. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864.
420 (Kv. Högvakten)
421 - 427 (Kv. Tullhuset)
428 - 433 (Kv. Jörgen Kock)
434 - 442 (Kv. Liljan)
443 - 472 (Kv. Gråbröder)
473 - 484 (Kv. Skepparen)
485 - 494 (Kv. Fisken)
495 - 503 (Kv. Västerport)
496 (Kv. Biet)
504 - 507 (Kv. Neptun)
508 - 510 (Kv. Lejonet)
511 - 534 (Kv. Frans Suell)
535 - 539 (Kv. Liljan)
540 - 549 (Kv. Rosen)
550 - 561 (Kv. Diana)
562 - 576 (Kv. Biet)
577 - 597 (Kv. Mullvaden)
598 - 614 (Kv. Oscar)

Gårdarna nr 615 - 864 samt Lilla Torg 1 - 20. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864.
615 - 624 (Kv. Stjärnan)
625 - 627 (Kv. Blomman)
628 - 640 (Kv. Tranan)
641 - 669 (Kv. Druvan)
670 (Kv. Josefina)
670 - 883 (Kv. Generalens Hage)
684 - 706 (Kv. Gyllenstjerna)
707 - 717 (Kv. Söderport)
718 - 737 (Kv. Blomman)
738 - 750 (Kv. Tranan)
751 - 760 (Kv. Generalens Hage)
760 (Kv. Äpplet)
761 - 773 (Kv. Väveriet)
774 - 782 (Kv. Österport)
786 - 793 (Kv. Sågen)
794 - 799 (Kv. Husaren och Ridhuset)
858 - 860 (Kv. Stadt Hamburg)
862 - 864 (Kv. Carl Gustav)
1 - 20 (Kv. Lilla Torg)

"Nya stadens" husnumrering 1807 - 1864:
774 - 782 (Kv. Österport)
783 (Kv. Möllebacken)
784 - 785 (Kv. Rostock)
786 - 793 (Kv. Sågen)
794 - 799 (Kv. Husaren och Ridhuset)
800 (Kv. Humle - tillökningstomt)
801 - 809 (Kv. Jerusalem - tillökningstomter)
810 (Kv. Hjorten - tillökningstomt)
809 - 819 (Kv. Storken)
820 (Kv. Kockum och Gasverket)
821 - 823 (Kv. Fliten)
824 - 825 (Kv. Stettin)
826 (Kv. Danzig)
827 - 840 (Kv. Höken)
841 - 844 (Kv. Ellenbogen/Concordia - tillökningstomter)
845 - 846 (Kv. Spinneriet - tillökningstomter, se 368 - 385)
847 - 848 (Kv. S:t Jörgen - tillökningstomter)
849 (Kv. Betlehem)
850 - 852 (Kv. Druvan)
852 - 855 (Kv. Altona)
856 - 857 (Kv. Lybeck)
858 - 860 (Kv. Stadt Hamburg)
861 (Kv. Trekanten)
862 - 864 (Kv. Karl Gustav)
865 - 868 (Kv. Magnus Stenbock)
869 - 875 (Nya Begravningsplatsen vid Gustav Adolfs torg)
876 - 880 (Kv. Söderport - tillökningstomter)

Avskrifter av fastighetsvärderingar hämtade ur bl a Rådhusrättens bouppteckningar, inneliggande handlingar och konkursakter, brandförsäkringsvärderingar och rekonstruktionsritningar.
Serien ej komplett. Till serien finns ett register sorterat på den gamla gårdsbeteckningen samt kvartersnamn. Uppgifterna hämtade ur 1864 års längd över den nya nummerordningen i Magistratens arkiv D XI d:1 samt Isbergs karta av 1875. Avvikelser i fastighetsnumreringen har dock konstaterats vid ordningsarbetet.


Se; Konvertering mellan gamla och nya gårdsnummer 1882