Motioner till HSB Malmös årsstämma 2012

Motion 1 A.
till HSB Malmös årsstämma 2012

Vid beslut om utträde ur HSB Malmö så ska inte representant från HSB Malmö delta i diskussion och inte heller delta i röstande på av bostadsrättsförening utlysta extrastämmor där beslut om utträde ska beslutas. Anledningen är den uppenbara jävsituation som då uppstår för av HSB Malmö utsedd representant. Detta gäller i allra högsta grad då HSB Malmö representeras av styrelseledamot i organisationen. Tyvärr förekommer detta idag.

Vill referera till vad Blanka Kruljac, av HSB Malmö ofta anlitad jurist, som i frågan om jäv skriver: "För att anses som jävig skall HSB ledamoten anses ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö. Jäv föreligger när HSB ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö medför att detta intresse kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen. VD eller styrelseledamot i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt sett föreligger".

Som tillägg till ovanstående text kan ju framhållas att representant utsedd av HSB Malmö har en egen ekonomisk vinning, som inte är på obetydlig nivå, av att rösta på ett visst sätt på dessa extrastämmor. Det vill säga rösta mot lagt förslag om utträde ur HSB Malmö.

Yrkar att:
HSB Malmös representant inte ska delta i diskussionen och inte heller rösta på extrastämmor som behandlar beslut om utträde ur HSB Malmö.

Fredrik Löfvall

Motion 1 B.
till HSB Malmös årsstämma 2012

Om motion nr 1 A ej bifallits så måste detta innebära att någon jävsituation enligt stämmans mening vid de tillfällen som åberopas i motion 1 A inte gäller vilket innebär att av HSB Malmö utsedd representant ska deltaga i alla överläggningar och deltaga i alla beslut där HSB Malmö utgör en av parterna.

Yrkar att:
HSB Malmös representant ska delta i diskussioner och beslut genom att rösta på styrelsesammanträden och stämmor där HSB Malmö är en av parterna.

Fredrik Löfvall

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2013-01-12