Om HSB, bostadsrättsföreningar & deras styrelser

För att skriva i detta forum (och läsa övriga inlägg), klicka här !stephan sundling
   

hej
Jag är så lycklig att jag äntligen har hittat någon annan som tar upp dessa frågor. Jag har skrivit till BoRevision 10 gånger utan att få svar. Om HSB bluffen har jag kilometer att skriva om. Jag uppskattar att de "lurat" vår föreninging på 50 miljoner under 30 år. Om du vill ha mycket avslöjanden om HSB kontakta mig gärna på mail, så vi kan sovra lite information till din som jag ser det härliga sida. stephan

August 2 2005 (2)
 
stephan sundling
   

Ett litet inlägg så här i början. Du har rätt att det står i stadgarna att HSB:S Riksförbund utser, ledamöter och Revision åt föreningarna. Vad du kanske inte visste om HSB Stockholm i alla fall, är att Riksförbundet absolut inte utser några av nämnda. HSB har nämligen omorganiserat så att Riksförbundet endast sysslar med PR och har endast 6 anställda, enligt ett av de få svar jag fått från "hemliga organisationen HSB". Det var ett bra tag sedan Riksförbundet hade möten som behandlade just utnämnanden till styrelser och föreningar. Idag står de över lagen som säger att en ledamot i ekonomisk förening endast kan väljas på max 4 år. HSB kör med att "om vi inte meddelar annat sitter nuvarande kvar".

August 2 2005 (3)
stephan sundling
   

debattämne, "Hemliga styrelseprotokoll". Det finns ingen sans och reson varför styrelseprotokoll måste vara hemliga. Av HSB har jag fått det smarta svaret att "det händer att man tar upp enskilda ärenden, och av den anledningen kan inte protokollen vara offentliga. Sanningen är något helt annat. Jag har suttit i en HSB-förening som ledamot i 13 år varav 7 som ordförande, cirka 4-6 gånger om året har det inträffatbeslut som inte bör stå med i ett offentligt protokoll. Men det kan inte vara så svårt att behandla de frågogorna separat för en styrelse och då skriva denna punkt som "hemligt protokoll"???????? Vi lever för f-n i 2000talet.

August 2 2005 (4)
    Kommentar av Admin
Ja, det handlar egentligen bara om flexibilitet. Problemet är att många styrelser är osäkra på vad de egentligen sysslar med, och därför är de rädda att andra ska upptäcka styrelsens bristande kunskaper.

Vår styrelse vägrar t.o.m. att lämna ut utdrag av protokoll i punkter som berör den person som begär utdraget... är inte styrelsen skyldig att lämna ut detta?

I min egen förening så vill styrelsen inte ens lämna ut det offentliga stämmoprotokollet, trots att det utlovats på stämma att var och en som så önskar ska få en kopia. Styrelsen vägrar - med stöd av HSB - och säger att medlemmarna måste komma till styrelsens öppettid (en timme, en gång/månad) och läsa stämmoprotokoll där.

Bosse (administratör för denna sida)
ordförande i en BRF
 

Jag är ordförande i en Brf i HSB Stockholm. Vet inte om kritiken handlar bara om BoRevision som granskare av företaget HSB. Vi har på brf-nivå i allfall mindre förståelse för denna kritik. Det är vi som styrelse och vår egen ekonomi som granskas av BoRevison, så det är definitivt två olika parter i den processen! Har inte set någon inblandning av vare sig HSB's organisation eller Borevision av valet va styrelseledamöter under de 6 år jag har varit i vår brf-styrelse.

August 4 2005 (5)
    Kommentar av Admin
Jag vet inte hur det fungerar specifikt i din förening, men normalt sett skriver HSB årsredovisningen (styrelsen skriver bara den första delen med vilka som ingått i styrelsen och de mer allmänna punkterna), sedan granskas årsredovisningen av BoRevision (läs "HSB"). HSB/BoRevision är en part, och denna enda part är den som granskar ekonomin/styrelsen (med andra ord granskar man sig själv).

Angående HSB.s inblandning i valet av styrelsedamöter så finns det föreningar där valet av ledamöter styrs på ett ganska listigt sätt av HSB. Därmed absolut inte sagt att så är fallet överallt, för det har jag svårt att tro. Men det är illa nog att det överhuvudtaget förekommer.

Det borde vara lag på att HSB inte får agera mötesordförande på stämmor, eftersom stämmorna styrs kraftigt enligt HSB:s önskemål och vilja.
ordförande i brf igen

Angående hemliga protokoll. Dessa granskas av revisorn, i demokratisk anda. Det behandlas ofta mer personliga saker som grannar som har problem eller ÄR problem. Att behandla dessa i separata protokoll skapar en trasslig extra byråkrati. Dessutom, hur ska man hantera dessa "andra" protokoll? Det blir ju ändå i så fall inte helt öppna protokoll?! Fler pärmar, större risk för att revisorerna inte får se alla protokoll! De som är mest kritiska kan väl gå med i styrelsen då, så får de se vad de innebär att vara i styrelsen? Tyvärr är de största gnällspikarna i benägna att offra sin egen fritid "nästan gratis" utan vill bara gnälla och göra sig synliga. Något demokratiskt problem är det däremot inte, de har ju all rätt att bli invalda...

August 4 2005 (6)
    Kommentar av Admin
Jo, visst har föreningarna en egen revisor också. Men denna revisor har kanske inte alltid den kompetens som behövs för det aktuella uppdraget.

Av egen erfarenhet vet jag också att BoRevision totalt kör över föreningens revisor, om det skulle vara så att denne har några anmärkningar.

Okej om det kan skapa extra byråkrati att ha separata protokoll (eller hur man nu skulle lösa detta) för känsliga uppgifter. Men håller du åtminstone inte med om att varje medlem ska ha rätt att få utdrag ur protokoll i ärenden som berör denne?

Jag håller med dig om att det finns gnällspikar som bara är bra på att gnälla, men när det gäller att ställa upp för föreningen så är de inte intresserade. Men man ska inte dra alla över en kam. Personligen jobbar jag mer för min egen förening än hela styrelsen tillsammans (som inom parantes har en av Sveriges högsta arvoden... medan allt jag gör enbart kostar mig pengar, utan ett öre kompensation). Jag är övertygad om att det finns många andra runt om i olika föreningar som lägger ner mycket tid för sin förening, inom och utanför styrelsen.

Det är faktiskt ett demokratiskt problem. I allra högsta grad !!! Men jag kommer att skriva mer om detta senare, så ska jag förklara detta närmare då.
Ledamot i BRF

Håller med han som skrivit dom 2 sista inläggen. Vi har inte heller offentliga styrelseprotokoll. Det finns precis som han säger dom som "gnäller" oavsett vad styrelsen gör, men är inte själv villiga att engagera sig. Om folk bara visste hur många timmar man lägger ner (gratis) på ett engagemang i en BRF-styrelse. Vi har bara mötesarvoden förutom ordf. och sekr. som har en blygsam ersättning.

August 4 2005 (7)
    Kommentar av Admin
Jag vet vad det kräver att ingå i en styrelse. Inte bara det, jag vet vilken tid det tar att ingå i en styrelse där tidigare styrelser misskött föreningen och bara bunkrat upp problemen till deras efterträdare.

Styrelser har olika arvoden. Dessa arvoden är sällan eller aldrig baserade på varken kunskap, erfarenhet, sunt förnuft eller engagemang... eller vad styrelsen presterar. Detta är inte bra !!!

Enda sättet att lösa detta - och få bättre fungerande föreningar - är att ändra system för vilket arvode styrelsen ska få. Jag kommer att skriva mer om detta senare.

Att som ledamot bara få arvode per möte är nytt för mig. Aldrig hört talas om detta tidigare (det brukar gälla för suppleanter)!
stephan sundling
 

synpunktpå "ordförande":s inlägg. BoRevision tar 12.000kr i betalning per år av vår förening. För två år sedan anlitades an extern auktoriserad revisor ganska kända Öhrlings. Kostnad? jo 60 000kr per år. Hur många protokoll tror du Borevision hinner gå igenom för 11.000kr????

August 4 2005 (8)
Ledamot i BRF

Man måste komma ihåg en sak, nämligen att en brf-styrelse är en "lekmannastyrelse" med olika nivåer av kompetensområden osv. Sen fattar jag inte disskutionen att HSB granskar sig själv.
En BRF-förening och ex. HSB Arlanda är två helt olika saker. HSB Arlanda har tex. förvaltningen åt en massa föreningar och sköter då bla. att göra bokslut mm. I det innefattar det ju att revisorerna (BoRev) går igenom protokoll och fakturor tillsammans med föreningens revisor.

Vad skulle HSB Arlanda ha för syfte att lura föreningen då? Och hur lurar man då föreningarna?

Varje förening kan ju själv fritt bestämma vem som ska sköta administrationen.

Vi har nu begärt in offerter till vår förening från 4 olika aktörer, HSB inräknat.

August 6 2005 (11)
    Kommentar av Admin
Visst är bostadsrättsföreningarnas styrelser lekmannastyrelser (med varierande kompetens såväl inom styrelser som mellan styrelser), men det är just det som kan vara riskfyllt, speciellt med tanke på att det emellanåt är väldigt stora summor pengar som hanteras.

Det är lätt att det blir fel, och det är nog också ganska ofta det blir fel. Detta helt enkelt pga att nödvändig kompetens för uppgifterna saknas i styrelsen.

Ju lägre kompetens som finns i styrelsen desto lättare för HSB att utnyttja föreningen på olika sätt (t.ex. så att arbeten som utförs i föreningen tillfaller HSB på ett eller annat sätt).

Om t.ex. HSB Stockholm sköter förvaltningen och skriver årsredovisningen åt en förening under HSB Stockholm så kan det rimligen inte vara lämpligt om samma företag (HSB Stockholm) sedan kontrollerar att HSB Stockholm gjort rätt (jag kommer senare att ge konkreta exempel på vad konsekvenserna kan bli av detta).

I min förening är t.ex. den senaste årsredovisningen som HSB gjort behäftad med åtskilliga felaktigheter, många av dessa är helt uppenbara felaktigheter. HSB/BoRevision vill inte ens kommentera de interna revisorernas anmärkningar (varken till revisorerna eller till medlemmarna). Inte en enda anmärkning har gjorts från HSB:s/BoRevisions sida. Varken på felen i årsredovisningen eller på begångna felaktigheter och solklara stadge- och lagbrott av styrelsen.

Min förenings interna revisorer har skrivit flera orena revisionsberättelser de senaste åren, med rena lagbrott och med massor av anmärkningar. Mycket av detta har BoRevision inte kunnat undgå att se om de bara ägnat någon minut åt att studera föreningens verksamhet, men ändå har HSB/BoRevision aldrig framfört den minsta lilla anmärkning. De skriver bara sin standardiserade rena revisionsberättelse gång på gång.

Inte nog med detta. HSB/BoRevision har med alla medel försökt stoppa våra interna revisorer (och andra) från att avslöja för medlemmarna de fel, lagbrott och märkligheter som begåtts i styrelsen. Detta trots att revisorerna inte bara har rätt att göra detta, det är deras skyldighet!
Av de interna revisorernas revisonsberättelse framgår också att styrelsen ljugit för revisorerna om verksamheten. Detta är dock inget som HSB/BoRevision tar någon notis om (tvärtom så skyddar de styrelsen).

Föreningens interna revisorer blir år efter år helt överkörda av HSB/BoRevision. Det verkar helt enkelt inte vara tillåtet att anmärka på felaktigheter, lagbrott eller liknande.

Detta kommer jag att beskriva mer i detalj senare.

Du skriver att BoRevision går igenom protokoll och fakturor tillsammans med föreningens revisorer. Jo så önskar man att det skulle vara, men jag törs nog säga att ett ev. samarbete mellan föreningens revisor och BoRevision normalt sett inte är särskilt omfattande.

Ja, HSB har nog (efter att media uppmärksammat detta) backat på kravet att föreningarna måste anlita HSB för förvaltningen, men hur ofta är det någon annan än HSB som skriver årsredovisningen?
Sedan kommer ingen förening undan kravet från HSB att en av de två (eller tre) revisorerna måste vara HSB/BoRevision.

Det är ju utmärkt att ni i er styrelse begärt in offerter från 4 olika aktörer, men då är ni nog mer förutseende och insatta än vad styrelser normalt är.
Förhoppningsvis lägger ni sedan större tyngd på kvaliteten än på kostnaderna i ert slutgiltiga val.
ingrid dufwa
 

Hej!
Min man och jag blir (onsdag 10/8) ägare till en lägenhet på Sperlinggatan 10.
Eftersom ett liv utan internet inte är något liv, undrar jag hur/om vi i Brf Skölden också kan få samma leverantör som Brf Ramen och Brf Sandbacken.
Dessutom vill jag gärna ha tips om elleverantörer och telefonleverantörer, som levererar sina tjänster bäst och till lägsta kostnad.

tackar på förhand gör
Ingrid Dufwa

August 8 2005 (12)
    Kommentar av Admin
Självklart kan även ni få Ownit som leverantör av bredband. Men det är något som ni måste påverka styrelsen om eftersom det är en installation som berör hela föreningen. Via skrivelse till styrelsen, men framför allt via en motion. Här gäller det att få med så många som möjligt (eftersom majoriteten på stämman bestämmer).

Teledjungeln är för omfattande för att man ska kunna ge några tips (allt baseras på hur man ringer).

Däremot när det gäller elpriser så är svaret mycket enkelt.
Du går bara till webbsidan http://www.elpriser.konsumentverket.se/ och sedan klickar du på alternativet "Jämför elpriser - personlig kalkyl". Efter att du fyllt i några uppgifter så får du fram exakt vilken leverantör som kan leverera el till dig till lägsta kostnad just i denna stund.

Detta bör du göra varje gång din avtalsperiod går ut så att du alltid har den billigaste leverantören.

//Bosse
stephan sundling

Hej en fråga.

Finns det någon som kan svara på en fråga? Vad är avgäld avgäld
Detta finns i Svea rikes lagbok:
1905:31 s.1 Lag (1905:31 s.1) rörande avgäld från avsöndrad lägenhet
1917:283 Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.
se även avlösning av avgäld.

Hovrätten beslutade att HSB S:T Erik slipper betala denna avgäld när de gick ur HSB. Alla andra HSB föreningar betalar en summa till HSB från och med föreningens 10:onde till 30:onde år. D.v.s i tjugo år. Hovrättens dom gav utslaget att HSB inte får ta betalt för något som inte kan betraktas som en tjänst.

Ett litet räkneexempel på HSB intäkter i dagens pengar.
För att dt ska bli rättvist har jag räknat på en avgäldsperiod= 20 år och på dagens siffror avseende medlemmar och föreningar.
Avgäld 4000x800 000kr=3 200 000 000kr
föreningsavgifter: 4000x40 000x 20år=3 200 000 000kr
medlemsavgifter 550 000x125krx20 år= 1 300 000 000kr
deposition 550 000x 600kr= 33 000 000kr.

Avgälden skulle då bidragit till HSB kapitalbildning som det står i stadgarna från början (1923?) resten tas in var 20:onde år. Någon som kan hitta dessa pengar i HSB:s årsredovisning och hur mycket av detta som går till staten i form av skatt som andra företag betalar.???????


August 8 2005 (13)
brf medlem/styrelseledamot

Jag förstår inte ert dilemma med HSB/BoRev.
Oavsett vilket företag som administrerar er bostadsrättsförening så utför ju det bolaget en egen revision och granskar sig själva samt skriver revisorsberättelse och årsberättelse. jag förstår inte varför det skulle vara så'n stor skillnad att HSB har egna revisorer.
Ex. Brf xxx anlitar rev. firma yyy.
De utför allt administrativt arbete åt Brf xxx.
Så kommer då bokslut samt årsredovisning, Vem gör den Jo det gör Rev firma YYY. Vad är problemet med det??? Granskningen görs ju faktiskt sedan av alla medlemmar tillsammans på det årsmöte som oftast hålls varje år eller? Och jag tror att föreningarnas egna revisorer kan klara av att granska ett bokslut. Jag tycker att detta verkar vara rena påhopp på HSB på grund av att någon känner sig hotad av att HSB:s föreningar faktiskt klarar sig ganska bra! eller vad tycker ni?


August 9 2005 (14)
    Kommentar av Admin
Och jag förstår inte vad du menar.

Har jag inte tydligt nog förklarat att HSB skriver årsredovisningen och sedan kontrollerar BoRevision (läs "HSB") densamma? Ovanpå detta sköter oftast HSB förvaltningen i övrigt!
HSB är en part som tjänar pengar på föreningarna på ett flertal olika sätt. En extern revisionsfirma tjänar inte på att försöka dölja, eller förvanska några siffror.
Jag tycker att jag förklarat detta tydligt nog redan, men om det skulle vara någon som ändå inte förstår problemet så kommer jag, som sagt, att presentera konkreta exempel från verkligheten på hur fel det kan bli med dagens rutiner.

Om du läser vad HSB skrivit som slutord i sin respons till vad jag skrivit här så kan du se att t.o.m. HSB har insett att det inte fungerar med att BoRevision är en del av HSB !!!


Du säger att granskningen görs av alla medlemmar på årsmötet.
Detta påstående är absurt!
Den granskning som är praktisk möjlig av medlemmarna är väldigt, väldigt liten.
Det kräver en hel del för att förstå årsredovisningen.
Medlemmarna har inget underlag.
Medlemmarna har normalt max en vecka på sig för att studera årsredovisningen (i min förening ibland kortare tid, eftersom ingen bryr sig om lagar eller stadgar).
I vissa föreningar svarar inte styrelsen (som de är skyldiga att göra, skriftligt till medlemmarna, enligt lag/stadgar) på de anmärkningar revisorerna gjort, eller på de frågor revisorerna ställt.
Medlemmarna har bara några stressiga minutrar på sig att gå igenom årsredovisningen på stämman och försöka få svar på frågor.
Får medlemmarna inte några svar på frågorna pga att styrelsen, HSB och BoRevision inte kan svara på dem, ja då får medlemmarna helt enkelt inga svar. Dvs medlemmarna tvingas att godkänna en årsredovisning som de inte har en chans i Kina att kunna bedömma om den stämmer överhuvudtaget.
Som om det inte var nog att HSB sköter förvaltningen, skriver årsredovisningen och gör revisionen av sig själv så styr HSB (i de fall styrelsen inte själv gör detta) också som regel stämmorna (till hur HSB vill ha det... och jag kan ge många helt otroliga och närmast ofattbara exempel på detta).
När redovisningsrutinerna ändrades nyligen var det nog ytterst få medlemmar som förstod något av de ändringar som gjorts. Jag tror t.o.m. att många av de mer erfarna revisorerna inte förstod något överhuvudtaget (i min förening vändes t.ex. plötsligt en förlust till en vinst, utan att någon kunde förklara varför).

Sedan säger du att du tror att föreningarnas egna revisorer kan klara av att granska ett bokslut.
Varför tror du detta?
1. Det finns inga som helst kompetenskrav på den interna revisorn (som normalt väljs inom föreningen).
2. Det finns heller ingen kontroll av kompetens för den revisor som väljs internt i föreningen. Den interna revisorn behöver inte ens kunna veta vad 2+2 blir.
3. Det finns inte heller någon kontroll av styrelsens ledamöter. De kan samtliga vara notoriska ekobrottslingar. Hur svårt tror du det är för en styrelse att mixtra med siffror och annat där det blir svårt/omöjligt för en intern revisor att se vad som hänt?
4. Den interna revisorn gör sitt arbete i samråd med HSB/BoRevision, och blir naturligtvis påverkad (och i vissa fall kanske vilseledd) av denna organisation.
5. Det sägs att revisorn ska ha tillgång till allt material, men av egen erfarenhet vet jag att det inte fungerar så i verkligheten.
6. Revisorn bor granne med ledamöterna. Hur lätt tror du det är för en revisor att ifrågasätta och kritisera sina grannars arbete?
7. Hur ofta får den interna revisorn den tid på sig som gäller enligt lag/stadgar för att granska årsredovisningen?
8. Hur vanligt förekommande detta är vet jag inte, men i min förening svarar inte styrelsen eller HSB/BoRevision på alla frågor från revisorerna.

Vad jag skrivit här har kommenterats av HSB. Utav allt som jag skrivit påstår HSB att de lyckats hitta totalt 4 fel. Jag har svarat på HSB:s kommentarer och kan bara konstatera att HSB har fel i att jag har fel, vilket jag också tydligt förklarat (se kommentarer till HSBs kommentarer).

Att kalla fakta för påhopp är att göra det lite väl lätt för sig. Men om du har något att komma med som skulle vara fel i vad jag skrivit så får du väldigt gärna göra detta (men eftersom HSB inte lyckats hitta några fel så här långt, så kanske det jag säger stämmer rätt bra ändå).

Du påstår att HSB:s föreningar klarar sig ganska bra (jag förstår inte alls vad du menar med att någon skulle känna sig hotad av att föreningar klarar sig ganska bra... det finns ingen logik i detta påstående).
Visst, säkert gör vissa det (jag har själv sett lysande exempel på mycket väl fungerande föreningar), men många gör inte detta. Och då kan det vara bra att lösa problemen i de föreningar som inte klarar sig bra. Eller du tycker det är bättre att stå med armarna i kors och inte säga något?

Sedan kan det ju inte skada om föreningar som klarar sig ganska bra, klarar sig ännu bättre, med rätt struktur. En viktig punkt här är att köra med öppna kort, i motsats till hur det är idag.
stephan sundling

Certifiering?

Det lilla jag vet avseende HSB:s certificeringssystem är att det går ut på att vara allierad med HSB för bostadsrättsföreningar. Man ska ha HSB:s underhållsplan, utbildningar etc. Klausul finns att liknande möjligen får förekomma. Men HSB avgör vad som är liknande? Kostnaden för godkänd C ligger på 30 000kr? + en årlig kostnad på 10 000kr vid "uppdatering" årligen?.
Jag hörde citat "det var mycket nära att vi inte blev godkända, för att vi glömt att skriva under underhållsplan" (detta uttalande gjordes på en informationsträff avseende certificeringar av en ordförande i brf samt ordf. i vårt distrikt). Jag väntar med spänning till det år man får läsa HSB-brf går ur HSB på grund av delade meningar avseende certificeringsanmärkningar.

August 10 2005 (15)
    Kommentar av Admin
Jag är själv inte särskilt insatt i HSB:s certifiering. Att jag inte vet så mycket om detta beror på att HSB inte vill informera mer än ytligt om vad denna certifieringsprocess innebär och vad som egentligen ingår (vad jag kan se saknas många väsentliga delar - t.ex. hur man skriver protokoll -, men jag har som sagt inte sett vad som ingår i sin helhet).

Jag förstår att detta mest bara är ytterliggare ett sätt för HSB att plocka pengar av bostadsrättsföreningarna.


Trots allt så är nästan allting som ingår i certifieringen (vad jag kan se) rena självklarheter. Det är trist att så många styrelser inte utför dessa självklara styrelseuppgifter, men tyvärr är verkligheten sådan.


HSB skulle ha varit ärlig i stället och lagt ut allt detaljerat om certifieringen.
Det finns en länk till en sida om certifieringen (http://www.hsbcertifiering.nu/) men den är omstyrd så att man inte hinner se den riktiga sidan mer än under ½ sekund.

Då kunde varje styrelse själv påbörja certifieringen på egen hand (utan kostnad), och de som sedan behövde hjälp och stöd av HSB skulle kunna få detta mot en avgift.

Hur många certifierade föreningar finns det idag? Ett 30-tal (av 3 844 st)?

Detta med certifiering startade för 3-4 år sedan, och nästan inga föreningar har nappat.
Skälen för detta är tre.
1. Kostnaden avskräcker.
2. Styrelser vill inte skapa mer arbete till sig själv.
3. Styrelser vill inte riskera att deras brist på kompetens kommer fram.

Grundtanken är väldigt god, men man skulle kunna kalla HSB:s certifieringsprocess för en total flopp !!!

Ta bort/reducera avgifterna för certifieringen och se till så att alla medlemmar får ett direktutskick från HSB om att de ska ställa krav på styrelsen att genomföra certifieringens olika punkter.

Trycket på styrelserna måste komma underifrån (dvs från medlemmarna... som eg. är toppen av triangeln) i stället för ovanifrån (dvs HSB... som egentligen ligger i botten av triangeln). Detta begriper väl vilken tomte som helst, så borde inte även HSB ha insett detta?

För mer info se HSB certifiering.
Ledamot i BRF

Det skulle vara kul och veta vad adm. själv jobbar med/har för kompetens?

August 10 2005 (18)
    Kommentar av Admin
Igen, diskussionen här rör inte mig. Det rör organisationen HSB (vari BoRevision ingår)!
Vänligen, se regler för detta forum nedan.

Vad jag arbetar med är inte det minsta relevant för denna diskussion, men om det minskar din nyfikenhet lite så är mitt yrkesområde och specialitet IT.

OBS! Jag har nu lagt in en ny regel för de inlägg som skrivs här.
Ange i fältet för namn om du är medlem, ledamot, revisor, eller annan förtroendevald i en förening.
Om du är rädd för att uppge ditt fullständiga namn så uppge åminstone ditt förnamn så att det går att referera till inläggen.


Det blir annars besvärligt för läsarna att hänga med i vem som skrivit vad (speciellt när en och samma person, som här, uppger olika titlar i varje inlägg).

Det är en klar övervikt på styrelseledamöter som skriver här. Skulle vara trevligt om även "vanliga" medlemmar, och väldigt gärna några interna revisorer, ville uttrycka sina åsikter eller tips.
Skriv gärna om vad som fungerar bra eller dåligt i din förening. Eller ge tips på hur föreningar och HSB kan fungera bättre.

//Bosse
stephan f.d.ordf./led.

Läste just att den första motordrivna båten i Stockholm gjorde sina första färder på Riddarfjärden 1918. Det är länge sedan. Vad som inte är länge sedan här i Haninge är samordnad HSB-förvaltning.
8 föreningar om cirka 3500lgh hade ett gemensamt avtal, där en från varje styrelse och några "höjdare" på HSB träffades ett par gånger per år. Man gjorde en budget, utgångsläget var en peng per objekt. Kunde till exempel vara 1objekt= 1lgh, eller 3 p-platser etc. Kan Ni tänka er hur det såg ut? 1994, mitt andra år som ledamot fick föreningen en "snöfaktura" i juni på tilläggsarbeten på 110.000kr. Jag har en del kompisar som arbetade åt HSB Mark då och vet till exempel vilken styrka de hade på vintrarna. Detta var första gången jag blev "besvärlig" för HSB, då fakturan överklagades av styrelsen. det gick så långt att styrelsen tog ut SMHI rapporter för den gångna säsongen. (det var ju lite svårt att i juni komma ihåg snöfallen i december-april. Minns jag inte alldeles fel blev resultatet av "tvisten" något 10 000tals kronor avskrivet. Skulle vara oerhört intressant hur de andra 7 föreningarnas "snötilläggsfakturorna" såg ut? självklarheten i detta är nämligen som jag hoppas alla förstår att med en styrka på cirka 10-20 man måste man ju börja och sluta någonstans när det har snöat. Jag har aldrig hittat ett ord om att de 8 föreningarna i distriksprotokollen eller samordningsgrupperna diskuterade upplägg på hur det skulle skötas. Vår förenig betalade på den tiden 1740 000kr i avtalskostnader om året för markskötsel inkl. snö. lägg därtill till snö +110 000kr och andra tilläggsarbeten för cirka 3 - 400 000kr om året så bleb det en nätt summa på 2 200 000kr om året. vår förening var på 1125 objekt eller 22.1% ett par år tills det "koms på" att ej uthyrda lokaler, parkerings-eller garageplatser skulle vara ingående objekt, då där inte finns nåt förvaltningsarbete. då blev summan objekt 996. varje objekt kostade cirka 1100kr per år. En liten missräkning med dryga 100 000kr för mycket i förvaltningskostnader under några år. Besvärlig 2 var 1995, då vår förening gick ut på "öppna marknaden" och handlade upp samma skötselavtal för 867 000kr om året. Dagens Nyheter var här och intervjuvade mig och dåvarande ordförande och rubriken på en helsida blev. Bostadsrättsförening tjänar miljoner på att lämna HSB. Sedan dess kan de flesta förstå hur "hett" villebråd jag varit. Jag kom ihåg julfesten i slutet av första året med annan förvaltare. En styrelseledamot i distriktet sa ganska högt vid julbordet "luktar det inte svikare här". Sanningen borde ha varit att de andra 31 föreningars ledamöter i Haninge borde ha hört av sig istället för att snacka och kasta skit.
Kungliga tekniska högskolan i Haninge använde våra upphandlade Aff-avtal som examensprov för kullens blivande förvaltare. jag och en av grundarna till AFF var domare. Vi hade ju facit. Glömde jag tala om att i Annonsen i dagens Nyheter stod. "Vill ni vara med och räkna på trädgårdsskötsel, sänd in 500kr så får ni handlingarna skickade på post. Inkomna 500-ingar blev cirka 120st. bara på marksidan fick vi in 47 anbud i ett spann på mellan 300 000kr och 3 000 000kronor om året. HSB låg lite över mitten, men hade gått ner kraftigt i pris mot tidigare år.:0


August 12 2005 (22)
    Kommentar av Admin
Att HSB försöker plocka ut så mycket pengar som möjligt från föreningarna kan jag förstå.
Men det är också av denna anledning jag förespråkar att allt HSB-monopol måste bort, och det måste finnas en konkurrens där HSB tävlar på lika villkor med andra på den öppna marknaden (t.ex. BoRevision).

Vad jag inte förstår är mentaliteten bland de andra föreningarna. Varför se dig som en svikare? Borde de inte i stället vara glada över att någon kan sänka utgifterna kraftigt? Då skulle de ju kunna lära sig av dig, och bli populära i sin egen förening.

HSB:s bostadsrättsföreningar hanterar ohyggligt stora summor pengar, och med styrelser som inte är kompetenta för sina arbetsuppgifter så kastar nog många föreningar bort väldigt mycket pengar, som kunde använts till något meningsfullare.

Jag ser bara i min förening där styrelsen har noll koll på vad saker kostar/borde kosta, och styrelsen har inte en susning om hur upphandlingar går till (och inom parantes sagt görs sällan upphandlingar, det har mest bara valts HSB eller de företag HSB föreslagit).

Efter vad jag skrivit tidigare så tror kanske många att min förening är ett unikt skräck-exempel på hur det inte ska fungera. Men jag är helt övertygad om att det finns väldigt många andra föreningar där kompetensen inte räcker till.

Och det blir de enskilda medlemmarna som får betala för styrelsernas misstag.
Ledamot i BRF

Ang. revision, vi häruppe har också HSB förvaltning men BoRev lägger i sin tur ut revisionen till KPMG Bohlins AB Auktoriserad revisionbyrå, utsedd av BoRev.

August 12 2005 (23)
stephan f.d.ordf./led.

fråga till "vi här uppe".
Lägger ut? Betyder det att stämman väljer BoRevision enligt stadgarna, och sedan anlitar HSB/BoRevision revisionsfirman xxxx va de nu hette? kostnaderna samma eller........

August 12 2005 (24)
Ledamot i BRF

BoRev anliter KPMG i Luleå för samma pengar som vi alltid har betalat

August 13 2005 (25)
    Kommentar av Admin
Intressant. Det är fortfarande styrt av HSB, men man undrar vilka förutsättningarna är för att HSB ska välja en annan revisor än dem själva.

Jag gissar att detta sker då HSBs/BoRevisions personal inte räcker till.

PS.
Ett förnamn underlättar för dem som vill kommentera/fråga på inlägg.
stephan f.d.ordf./led.

Jag har tittat lite vad BoRevision tar betalt för sina tjänster. För en förening ligger kostnaderna på mellan 8 000kr-12 000kr på de cirka 15 årsredovisningarna jag sett.
Vilket gör att en årsrevision tar enligt normaltaxa för liknande tjänster en heldag.
Det är den tiden det tar att noggrant läsa igenom styrelseprotokollen med bilagor inkl. kallelserna. Resten då?????? Medlemsrabatt?????

August 14 2005 (26)
    Kommentar av Admin
Jag är inte så säker på att BoRevision faktiskt ens läser igenom protokollen alltid. Jag drar denna slutsats från egna erfarenheter när jag satt i styrelsen.
Erik (medlem)

Vilka dåliga styrelser du verkar ha råkat ut för. Vad i @#%€&" skulle ordförande och sekreterare i Alicante att göra? Citerar från en av dina motioner:

"Revisorerna har haft anmärkningar på att viss återbetalning skulle ske av tidigare utbetalade pengar för den Alicanteresa som f.d. ordförande och sekreterare gjort på föreningens bekostnad."

August 18 2005 (27)
    Kommentar av Admin
Det var en "mutresa" som HSB arrangerade för styrelserna, där två i varje styrelse blev inbjudna att åka till Alicante. Exakt hur stor del HSB betalade och hur stor del medlemmarna fick betala är osäkert, men jag tror medlemmarna fick ta den största kostnadsdelen för sina styrelsers festande i Alicante. Det var ett par år sedan, men om jag minns rätt fick medlemmarna betala cirka 8.000 kr per ledamot för denna lilla nöjestripp.

Det var inte meningen att detta skulle komma till medlemmarnas kännedom, men jag (som - märkligt nog - enda person i föreningen) noterade en ovanligt hög post i årsredovisningen.
Om det upptäcktes i någon annan förening känner jag inte till.

Efter att på stämman ha pressat styrelsen en stund om pengarna så kom sanningen fram.

Styrelsen förklarade resan med att det var en kurs. Men vid förfrågan om vad de lärt sig på denna "kurs" så kunde styrelsen inte komma med något svar. De bara ryckte lite lätt på axlarna och satt tysta.

Not. Inga pengar återbetalades, trots löfte om detta
Francois Herrault, styrelseledamot
 

Jag vill ge dig beröm för din insats. Har du ingen emailadress där man kan nå dig?
Själv är jag styrelsemedlem i en Riksbyggen förening, och upplever samma problem som du när det gäller stadgarna t.ex. (vissa paragrafer är till för att bevara makten som Riksbyggen har på föreningen). Årstämmorna är inte demokratiska (nästan hälften av de närvarande är styrelseledamöter, vilket betyder att en motionförfattare måste övertyga ALLA andra medlemar för att få majoritet, om styrelsen är emot motionen: nästan omöjligt.

Jag förstår inte varför du inte visar ditt riktigt namn. Saknar du civilkurage?

När det gäller paragraf $33 i stadgarna som du föreslår, skriver du:

Medlem har rätt till utdrag från protokollen i ärenden som berör denne (t.ex. behandling av från medlemmen inkommen skrivelse).

Jag tycker att det borde stå:

Medlem har rätt till utdrag från protokollen i alla ärende utom de ärenden som gäller andra enskilda medlemmar.

En sådan hemsida som du har skulle vara bra att ha angående Riksbyggen. Där finns också mycket maktmissbruk att avslöja (jag har mycket material att dela med mig om detta).

Men en del fungerar bra med Riksbyggen.

Hälsningar

FrancoisAugust 18 2005 (28)
    Kommentar av Admin
Tack Francois, visst har jag e-post där du kan nå mig. Allt du ser här om HSB har jag lagt ut på två veckor så jag har inte hunnit med allt, men min epost-adress finns lite överallt, t.ex. längst ner på sidan om stadgar (hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm).

Precis som du påpekar så är det trist när demokratin inte fungerar i föreningarna. Jag kan inte svara för Riksbyggen, men jag kan lova att en mer odemokratisk organisation än HSB får man leta länge och väl efter. Men jag hoppas dessa sidor med mina och alla andras synpunkter kan vara ett bidrag i rätt riktning för att medlemmarna ska förstå vikten av att engagera sig i sin ekonomiska situation avseende sin brf.

Du har helt rätt avseende justeringen av § 33 i stadgarna. Naturligtvis ska det formuleras exakt så som du säger. Hoppas att många förslag dyker upp framöver från alla besökare av dessa sidor på hur stadgarna bör utformas.

Om du har material om Riksbyggen så får du gärna lägga ut det här (genom att själv skriva in det i detta forum eller genom att maila mig materialet, så lägger jag ut det på en webbsida).

Eftersom jag tror att de flesta (alla?) av problemen som finns inom HSB också finns inom Riksbyggen, och tvärtom, så kan det ju vara smart att göra samma sak av dessa två organisationer (dumt att bara begränsa sig till en organisation). Min kusin arbetar inom Riksbyggen så jag vet att det finns problem även där.

Angående mitt namn, så (som jag svarat i ett tidigare inlägg) finns det ett antal skäl till att jag inte går ut med mitt fulla namn. Det har absolut inget med civilkurage att göra. Ett av de många skälen är att om jag skulle gå ut med mitt fulla namn så pekar jag därmed också ut min förening som Sveriges värsta (vilket jag inte tror den är). Dessutom är mitt namn fullständigt ointressant för alla utom för HSB... och inom HSB kan jag garantera dig att alla vet vem det är som skriver här

De som läser vad som skrivs här ska inte tänka att detta är kopplat till någon speciell förening. De ska fundera på om det kanske fungerar dåligt på liknande eller andra sätt i deras egen förening, och de ska få tips om vad de kan göra för att uppnå förbättringar.

PS. Notera att jag inte begär att någon annan heller som skriver här ska behöva skylta med sitt efternamn om de upplever detta obehagligt eller är rädda för repressalier i samband med att de avslöjar hur det kan gå till.
Dessutom kommer jag aldrig att avslöja några namn av de som skriver till mig personligen.
stephan f.d.ordf./led.

Francois.

Lite kan jag tala om som har suttit på många stolar i mina dagar. 13 år som ledamot i HSB-förening varav 2176 dagar som ordförande. Jag började arbeta hos Riksbyggen i Stockholm 1979. Jag blev sjuk år 2000 d.v.s efter 21 års slit åt Riksbyggen. Eftersom jag från och med 1984 var ordförande för fackklubben med då cirka 120 medlemmar, valde man att försöka hålla mig kort med att placera mig cirka 2 timmars resväg hemifrån. Eftersom jag inte har bil eller körkort betydde det 4 timmars resväg om dagen + förkortad arbetstid 6 timmar (2 barn till dagis klockan halv 7, vi skulle börja kvart i sju = omöjlig ekvation) varje dag. efter 2,5 års sjukskrivning blev jag "bara" av med arbetet. Orkade inte bråka då, så jag får väl ta igen det från och med nu, när jag "bara" är halvt sjukskriven från de hårda åren på Riksbyggen.

Nu till lite mer intressant avseende Riksbyggen, jag satt i bolagsstyrelsen som facklig förtroendeman och har sett och hört det mesta. När styrelserummet stängdes från insidan "glömdes ordet kooperativt bort direkt". Det handlade bara om hur "lura föreningar på pengar" och slita ut anställda. Ett av det senaste resultatet fick jag höra nyligen Riksbyggen sålde sin s.k. hemservice. Jag kom ihåg att f.d. partisekreteraren som då var ny chef (man sopade bra med många chefer) sa. Nu ska Riksbyggen börja tjäna pengar. Stockholm kommer att ha så många pensionärer så städ, tvätt och annan hemhjälp skall vi slå oss in i 6 000 000 000kr:s/år branchen. Detta var cirka 1995. Mer kommer att berättas senare mail om du vill skriva till mig. Det bästa med Riksbyggen var Personalfesterna, tyvärr är jag man 50 år, så jag fick inga gratifikationer som många av det andra könet och lite yngre. Kommer speciellt i håg en förhandling om lokala löner. Alla fick 2,50kr. utom 5 tjejer. Vid nästa möte kom man på att en av de 5 "blivit bortglömd" det blev 2,50kr + 25kr mer per timme från den dagen.
Nu är jag nog HSB:s fi nr 2?, + stieg nog ganska snabbt på Riksbyggens "hemliga listor" för det där med hemligt är båda 5 stjärniga på.


August 19 2005 (29)
stephan f.d.ordf./led.

Garantiåtaganden.

Någon som vet hur kommunala garantiåtaganden åt bostadsrättsföreningar fungerar. I min kommuns årsredovisning står att kommunen har g-åtaganden för över den hiskliga summan av 1.000.000.000kr. Tusen miljoner åt HSB och Riksbyggenföreningar.????????

August 20 2005 (30)
Erik (medlem)

Någon som vet om HSB:s brochyrer tex "Vem ska underhålla bostadsrätten?" finns att ladda ner som pdf-filer någonstans på HSB:s hemsida?

August 23 2005 (32)
    Kommentar av Admin
Denna broschyr finns inte att ladda ner någonstans (troligen beroende på att HSB vill ha en slant för varje ex).

Som Stephan påpekar här ovan bör dock föreningen justera dessa regler.

Jag har gjort en webbsida (länken med rubriken "Vem ansvarar för vad") där det viktigaste finns med. Jag kommer att finputsa denna sida under de närmaste dagarna.
stephan f.d.ordf./led.

Svar till "Erik (medlem)".

Om du mailar mig kan jag skicka vad lagen säger. Stadgarna styr för just din förening. Ny lag tillkom 1 juli 2003. Men det talas det mycket tyst om från HSB:sida. Varför? Jo, egentligen borde alla föreningar skriva om stadgarna i och med nya lagen, men det skulle innebära helt andra fastighetsskötaravtal. Vilket inte HSB vill vara med om.

August 23 2005 (33)
stephan f.d.ordf./led.

Exempel på skillnad i lagen om bostadsrättshavarens underhållsskyldighet:
Om du som boende bytt blandare och packningarna pajar, så gällde i gamla lagen (och som de flesta föreningar har kvar i stadgarna) att det inte är föreningen som byter p.g.a att det inte är en bygginstallation. Nu gäller att föreningen inte skall byta packningar eller blandare. Nåt att tänka på är att lagvridarna ofta inte tänker så långt. Om alla skulle följa lagen kommer vattenskador att öka i framtiden. Som vi säger i Sverige lagom är bäst.

August 23 2005 (34)
    Kommentar av Admin
Exakt.

Naturligtvis ska föreningen stå för byte av packningar. Det är i föreningens bästa... speciellt om man inte har individuell vattenmätning.

Det finns många ändringar av stadgarna som föreningarna behöver göra (vilket jag tagit upp på en av mina webbsidor), och detta med packningsbyte är en av de justeringar som måste göras.
stephan f.d.ordf./led.

Jag måste också säga nåt om en fråga vi ältat i styrelsen hur många gånger som helst enligt underhåll i lgh. I alla kök som byggdes av HSB under 60-80-talet finns det en armatur ovanför diskbänken. Varje ny fastighetsskötare som råkar ut för felanmälan att den gått sönder, kommer med frågan till styrelsen, "om den boende bytt till en annan modell ska jag byta då"?. Ja vad svarar man, nej enligt lagen, det är ju inte en installation från nybygget. Sen återkommer f-skötaren och säger att HSB-bytte den gamla till den jag har nu, för orginalet fanns inte kvar för 8 år sedan. Vad svarar man nu???????

August 23 2005 (35)
stephan f.d.ordf./led.

Skulle vara kul att veta hur många föreningar som skrivit om sina stadgar och eller fastighetsskötselavtalen sedan våra begåvade politiker beslutade om ändring av lagen om ansvaret i lägenheterna? Lagen trädde i kraft 1 juli 2003. Tveksamt om "man tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intresse" i annat fall §1 i allas stadgar.

August 26 2005 (36)
Sverker medlem

Vad alla Bostadsrättsägare har att betänka är:
-att det saknas tillsynsmyndighet över Bostadsrättsföreningar.
-att skattemyndigheten i sitt uppdrag endast har att granska de handlingar som årsmötet tillhandahåller naturligtvis godkänt av revisor.
-att ingen instans eller forum finns där den enskilde medlemen kan få hjälp eller att själv föra sin talan i juridiska frågor gentemot den egna föreningen om den blir en motpart i en tvist. HSB hänvisar till vem man tecknat avtal med, om man har behov av rättshjälp, mao HSB hjälper föreningen - den enskilde har tecknat avtal med föreningen.


August 29 2005 (37)
Ture

Det här låter tokigt men finns det något intresse av att starta en medlemsorganisation för Brf-medlemmar som arbetar för den lilla medlemmens rättigheter?
Skriv in här, vem vet kanske finns tillräckligt många som vill detta?

August 29 2005 (38)
    Kommentar av Admin
Tycker inte alls det låter så tokigt. Men man måste nog först ha en plan, ett upplägg, för hur detta ska gå till.

Det skulle nog vara ett rätt steg i utvecklingen med en fristående organisation som arbetar för enskilda medlemmar.

Det finns i och för sig idag en organisation som kallas "Bostadsrättsnämnden" (Stockholm);
www.bostadsrattsnamnden.se

De ger juridisk hjälp. Mot en avgift på 500 kr (för enskilda medlemmar) så kan man få ett opartiskt utlåtande från dem. Känner dock inte till kvaliteten på deras svar.

500 kr är i och för sig en avskräckande summa i enklare fall... t.ex. i en fråga vem som ska fixa kranen, föreningen eller medlemmen.
Ture medlem

Tack för svar. Jo, jag har under en tid tänkt i dom banorna att det nog behövs en Borättshavareförening. Den skulle kunna fungera som katalysator för medlemmarnas vilja, skapa bättre vilkor, vara ett objektivt ombud. Även om det låter som floskler, medlemen är det absolut viktigaste i en Brf-rörelse, men varför känns det då inte så?
Men, till frågan, ska vi försöka kalla till allmänt upprop!

August 30 2005 (39)
F-H

Hej Ture
Kan du försöka beskriva lite i detailj ditt förslag om uppror? Det är lättare att samla in folk bakom en idé, om idén är formulerad på ett tydligt sätt. Men jag förstår inte riktigt vad du vill säga. Vad jag tror att jag har förstått är att du vill ha en organisation som samlar medlemmarna i brf:ar (inte HSB, Riksbyggen och dyl). Och styrelserna? Ska de vara med eller inte?

August 30 2005 (40)
stephan f.d.ordf./led.

Inlägg i debatten Bostadsrättsklubb.

Som jag tycker det skulle heta. Fritt för alla som är medlem i en bostadsrättsförening. Organisationen skulle vara typ "facket". Där jag i och för sig har synpunkter på "cementhäckar, toppstyrt även där". Men där slutar likheterna. Ett mycket kort framläggande hur det kunde se ut med en klubb. Finansiering: finns 1 miljon b.medlemmar 10% skulle med en avgift om 20kr året ge 2 miljoner: Räcker till en heltidsanställd jurist expert just på dessa frågor + en styrelse, material och hemsida, data och lite till.
En av juristens eller hans sekreterare största uppgift tror jag skulle bli att skriva åt klubbbens medlemmar. Jag är med.

August 30 2005 (41)
Ture medlem

Tack för många svar! Nej, inget färdigt förslag men allt beror ju vad man tolkar in i sitt uppdrag och de funktionärer inom olika Brf-styrelser som jag under åren träffat och pratat med har gett sin tolkning av sitt uppdrag, de flesta anser att de enbart är valda för att förvalta föreningens ekonomi.
Det ligger iof inget fel i detta men när den lille medlemen hamnar i konflikt mot en styrelse saknas objektiv arena att försvara sig på och utan att det kostar skjortan, där saknas definitivt ett ombud.
De stora Brf-rörelsernas organisationstruktur är att likna vid en pyramid där de mest inflytelserika finns uppe i toppen och den vanlige medlemen längst ner, kommunikationen upifrån och ner kan vi, men nerifrån och upp sker, som jag uppfattat det, i enbart formell form.
Jag anser det viktigt i en sund rörelse att ta tillvara på alla medlemars åsikter och uppfattningar, då utvecklas den framåt, men är det så idag?
Om detta är en kunskapsfråga så ligger det ett mervärde i att medlemarna organiserar sig och bildar ett redskap i form av ett gemensamt objektivt medlemsombud!

August 30 2005 (42)
Jan (medlem)

Hur kommer det sig att du (B-G) har lagt in samma meddelande på massor av forum så att det ser ut som att det är en medlem som har skrivit frågan? Är det inte lika bra att vara ärlig och säga att man vill göra reklam för sin sida? Även om jag inte håller med om allt på dina sidor så måste jag säga att du har en imponerande mängd information här som säkert kan vara till nytta.

August 31 2005 (43)
    Kommentar av Admin
Tack för dina synpunkter Jan.
Dock följer ditt inlägg inte reglerna för detta forum. Inlägget handlar inte om ämnet och länk finns i inlägg (även om länken går hit)!

PS.
Ge gärna något konkret exempel på vad du inte håller med om. Det kan vara att jag inte förklarat det tilllräckligt tydligt, och jag är tacksam för all input (positiv såväl som negativ) på det som skrivits här.
Ledamot i BRF

Till Jan; Håller med dig. Men personen B-G har väl blivit utsparkad från styrelsen där han bor, varför sitter han inte med annars? Han säger ju sig ha så stora kunskaper om allting. Då driver man hellre en hemsida mot sin styrelse och HSB. Större delen av det han skriver är bara "bullshit".
Stackars styrelse där han bor.....har man tex skrivit 35 skrivelser till styrelsen förstår jag mycket väl varför dom inte svarar. Och när hinner han jobba??

September 1 2005 (44)
    Kommentar av Admin
Visst, jag har blivit utsparkad från styrelsen... för något annat skäl kan det naturligtvis inte finnas att man inte sitter med i en styrelse.

" Han säger ju sig ha så stora kunskaper om allting.".
Förlåt...? När/var skulle jag ha påstått detta?

35 korta skrivelser på ett år och en månad. En timmes arbete för mig. 0 minuters arbete för styrelsen. "Stackars styrelse"? Ja, det är väldigt synd om styrelsen som inte behöver göra något.

Du tycker det är ok att styrelser inte svarar på skrivelser, bara för att det är 35 st. på ett år? Men de svarade lika lite på nr 1 som på nr 35. Förstår du att det inte är någon logik i ditt uttalande?

Om du tycker att större delen av det jag skriver är bullshit så försök åtminstonde ge exempel på detta. Lycka till.


PS.
Detta är det sista inlägg som jag kommer att tillåta som inte följer reglerna (hör ej till ämnet, personangrepp, ej namn). Regelvidriga, meningslösa och ej konstruktiva inlägg som det här hamnar hädanefter rakt i papperskorgen!

Personangrepp mot mig eller andra får du hitta ett annat forum för.

Att jag låter detta inlägg ligga kvar är enbart för att andra ska se allvaret i situationen. Det finns många styrelser runt om i landet som upplever dessa sidor rejält besvärande. Men det kan naturligtvis inte stoppa utvecklingen mot bättre fungerande föreningar!
Detta forum är till för medlemmar samt för styrelser som vill medlemmarnas bästa.

HSB (och styrelse) har nu under flera år gjort allt som står i deras makt för att försöka tysta sanningen. Nu är det slut på detta, och sanningen ska fram i ljuset. Dessa sidor är bara början.
Kim medlem

" Ledamot i Brf" Använder sig av argumentationens taktik nr:1;
Om du känner dig hotad, höj rösten - gå till personangrepp!
Jag börjar förstå Tures resonemang.
Alltför många fötroendevalda i Brf-styrelserna är så här styva i korken och ser ner på sina medboende, använder sin makt på helt fel sätt! Ture jag är med!

September 1 2005 (45)
stephan sundling

Bostadsrättsföreningar kommer bli moment 22 om det inte görs något. Läs HSB:s sida om certificering. HSB använder att justitieministern tycker det är bra att HSB startat upp certificering av föreningarna. Läs också mina inlägg och svar från HSB på deras sida.

10 av 390 HSB-föreningar i stockholm har certificerat sig, och många är på gång. 1,2 många. Vad innebär certificering, jo alla föreningar skall vara lika (bra för HSBadministration). Man dömer ut de flesta styrelser att de inte kan skriva en årsredovisning, fast är det inte så att de flesta föreningar köper det mesta av HSB. Passar HSB:s genom dotterföretaget Repab.Enligt den kostar det alla föreningar 200kr att måla en parkeringsruta. Tur vi gick ut med en upphandling när föreningens 1.100 platser skulle målas om.

September 1 2005 (46)
stephan f.d.ordf./led.

Sorry missade ordet underhållsplan i sista stycken i inlägget. Skriv gärna om hur ni som sitter i styrelserna har använt er u-plan i budget och planeringsarbetet. Min erfarenhet säger att alla ledamöter släpar med sig pärmen till budgetkonferens och när någon yttrar sig om dess innehåll har det i 9 av 10 fall varit "vad betyder kkr, målning 10% av ? priserna med eller utan moms? Ja jag vet att man ska ha ett par (dyra) böcker som komplement etc. Men själv har jag läst böckerna och inte blivit mycket klokare. Berätta gärna egna erfarenheter!

September 1 2005 (47)
Ledamot i BRF

Svar till Kim. Jag ser absolut inte ner på någon, men en styrelse måste ju få ha arbetsro. Hur många timmar tror du dom lagt ner på hans skrivelser? Om du läser dom så kanske du får en annan uppfattning.
Men det förkommer nog på många ställen, att om man blir petad av olika anledningar så ska man göra det surt till alla medel för styrelsen. Och vem vill angagera/bli invald i en styrelse när det finns vissa som motarbetar styrelsen hela tiden? Visst ska man vara lyhörd mot sina medlemmar det är ju en självklarthet.

September 1 2005 (48)
    Kommentar av Admin
Ja, och vad vet du om min styrelse? Innan du drar dina rejält förhastade slutsatser så antingen fråga, eller läs vad jag skrivit.

I övrigt; för att ha arbetsro måste styrelsen ha ett "arbete" att ha "ro" från .
En styrelse som inte presterar något ändå behöver inte arbetsro.

Om du inte förstått detta än så svarar styrelsen varken på mina eller andra medlemmars skrivelser. Du tycker kanske det är ok i den styrelse du ingår i att helt ignorera skrivelser från alla medlemmar. Jag tycker inte detta är ok.

" vem vill angagera/bli invald i en styrelse när det finns vissa som motarbetar styrelsen hela tiden?. Ja säg det.
Och vem vill bli invald i en styrelse om man måste prestera något? Svaret på denna fråga är kanske; de som besitter kapacitet att prestera något.
stephan f.d.ordf./led.

Skulle vara kul om denna sida hade lite olika veckoteman. jag skickar ut i etern frågan för kommande vecka.

Vilka frågor/ärenden ska styrelsen respektive styrelsen dra till stämmofråga. lämna gärna erfarenheter ideer här för debatt. Denna fråga handlar mycket om vad som menas med om-och tillbyggnad i föreningen. Lägg in synpunkter på var gränserna går avseende O oTB de som kan. Detta bör ha varit en mycket aktuell fråga i styrelsen p.g.a att föreningarna haft möjlighet att "dra av" rotbidrag med 30% av arbetskostnader för om och tillbyggnadsarbeten. Samtigt som de flesta stadgar och bostadsrättslagen säger att O o TB skall beslutas på en stämma????

September 2 2005 (49)
    Kommentar av Admin

Vilka frågor ska behandlas på stämma?


På frågan om vilka ärenden som bör behandlas på stämma skulle jag vilja våga vara lite drastisk och svara att det bör vara alla ärenden som inte rör löpande underhåll.

Inte nog med det. Jag tycker också att många frågor som rör löpande underhåll ska föredras på stämma. Vilken typ av tvättmaskiner vill vi ha, behövs en utökning av maskinparken, etc. Vilken färg ska vi ha på väggarna, ska vi göra det finare med någon form av ornament, etc.
När vi ska byta ut ytterdörrarna till fastigheten, hur vill vi att det ska se ut och fungera? Vilken typ av låssystem ska vi ha till fastigheterna.
Etc., etc.

Det är kanske lättare att svara på vad som inte ska göras till en fråga på stämma, än vad som bör vara stämmofrågor.

Det gäller att skapa en dialog mellan medlemmar och styrelse, och det gäller att skapa ett intresse för sin förening bland medlemmarna. Då är det enligt min mening bättre att ta upp för mycket än för lite på stämmorna.

Men för att inte varje fråga ska dras i långbänk så måste ju styrelsen presentera minst ett färdigt alternativ (med kostnader) för varje fråga på stämman.

Sedan kan man dra nytta av kompetensen som finns i föreningen där styrelsens förslag kanske kan bli bättre.

Om- och tillbyggnad är något som ovillkorligen måste beslutas på stämma, men var gränserna går är svårt att svara på. Men här kan kanske andra bidraga med konkreta exempel?

PS.
Vad som är viktigt att känna till här är att det sitter många styrelser utan egentlig kompetens för sina arbetsuppgifter. I dessa fall är det särskilt viktigt att mesta möjliga antal beslut tas med stöd av stämmor.
Ledamot i BRF

I den styrelse som jag suttit sen 1995 fungerar det mycket bra gentemot våra medlemmar. Men vi har en som slutade pga att några nyvalda inte passade honom. Efter det fick vi skrivelse på skrivelse av honom i flera år. Men det är inte meningen att en enskild medlem via sina skrivelser försöker agera styrelsemedlem. Men vi svarar alltid om vi får skrivelser eller kontaktas på andra sätt.
Sittande styrelse är ju vald demokratiskt av medlemmarna för att sköta föreningen till medlemmarnas bästa.
Men vi som sitter nu pratar ofta med våra medlemmar när man möts i hissen, på gården eller på vicevärdstimmen där alltid några från styrelsen är närvarande. Vi har via infoblad meddelat att alla är välkomna dit på en kopp kaffe, diskutera och lämna tips/förslag.

September 2 2005 (50)
    Kommentar av Admin
Det är naturligtvis ett plus om ni;
- har infoblad
- har kontakt med medlemmar
- har vicevärdstimme (om det är minst 1 tim/va)
- svarar på skrivelser och andra kontaktsätt
Men nu finns det väldigt många föreningar där styrelserna struntar i ovanstående. Speciellt vanligt tror jag det är (alltså inte bara i min förening) att styrelsen ignorerar skrivelser, och detta är fullständigt oacceptabelt!!!

Om ni fått skrivelse efter skrivelse från en av era medlemmar så ska ni väl se det som posititvt i stället, att någon verkligen engagerar sig. Varför se engagemang som något ont, i stället för att dra nytta av situationen?

Jag tycker det är en lite fel inställning att se det som att en medlem "försöker agera styrelsemedlem" bara för att en medlem skickar flera skrivelser till styrelsen. Som jag ser det är den optimala situationen om samtliga boende agerar styrelseledamöter.

Sedan är det helt legitimt att hoppa av en styrelse om man inte ser sig kunna samarbeta med övriga. Jag har själv hoppat av en styrelse pga att jag inte kunde ställa upp på de rent ut sagt olagliga metoder som övriga ledamöter ville att föreningen skulle drivas enligt.

Slutligen vill jag bara nämna följande med anledning av att du skriver att styrelsen är demokratiskt vald för att sköta föreningen till medlemmarnas bästa;
Om du läser lite här och var, speciellt i F.H:s text här ("Riksbyggen"), så handlar det inte om demokrati. Om man anlayserar vad det handlar om så är det oftast raka motsatsen!
stephan sundling
   

Det diskuteras bostadsrättsföreningar på denna sida. Detta tycker jag är kanon för det finns inte många andra forum att ventilerasina undringar som bostadsrättshavare, trots att vi utgör en stor del av befolkningen. Även andra har nytta av att gå in och läsa här, för bor gör ju alla. Ställer en fråga till alla, om ett nedan berört ämne.
Jag har nu letat på HSB-föreningars hemsidor och ännu inte funnit någon föreningen som gjort om stadgarna med mål att klargöra nya lagen från 2003 1 juli om bostadsrättsinnehavarens skyldigheter och rättigheter. I och med att stadgar inte stämmer med lagen måste det bli stora problem. Alla ska följa stadgarna, men lagen tar över stadgar. HSB:s Eldsjälspris till den som verkar för att nya stadgar som går ihop med lagen kommer till stånd i någon bostadsrättsförening. Finns du därute?????

September 2 2005 (51)
    Kommentar av Admin
Man kan alltid hoppas, men jag tror inte det finns någon på HSB som vill verka för att stadgarna ändras så att de följer lagen.

HSB (och många styrelser) vill helt enkelt inte att medlemmarna ska veta vad som gäller i föreningen.

Dessutom ska man veta att HSB försöker lägga in nya regler til HSB:s "personliga" fördel (se normalstadgarna) samt att de nya normalstadgarna är dåliga (tex. det vi pratat om när det gäller vem som ansvarar för vad).

Jag har sett ett antal föreningar som antagit nya stadgar, dock har samtliga dessa föreningar lurats in i HSB:s usla normalstadgar, utan att någon verkat för en samling stadgar som är klara och vettiga.LA Medlem
  

Stefan Någonstans i detta forum tar någon upp att det saknas tillsynsmyndighet för Bosatdsrättsföreningarna. Jag har i anledning av den uppgiften letat, jag kan inte heller finna någon sådan!
Vem har rätten att tolka de lagar som berör Bostadsrätter? Hur följer då Regering och Riksdag upp regelefterlevnaden där? Om en styrelse inte vill följa lagen i en sakfråga där medlemen har rätt, hur kan medlemen agera utan att "bli omöjlig"

September 2 2005 (52)
    Kommentar av Admin
Ja, det är en väldigt intressant fråga. Det var Sverker som tidigare nämnde detta om att tillsynsmyndighet saknas.

Men det är ju just detta faktum som gör att det kan fungera så dåligt som det gör idag. HSB har ingen press på sig och styrelserna har ingen press på sig. Ingen har press på sig från något håll, varken uppifrån eller nerifrån i hierarkin. Vem som helst kan göra i princip vad som helst och vilka fel som helst, utan att det får några efterverkningar.

Min förening har t.ex. inte haft någon studie- och fritidsverksamhet de senaste åren. Varken HSB eller styrelse bryr sig det minsta om detta. Det står i allas stadgar att en dylik verksamhet ska finnas, men ingen bryr sig ifall stadgarna inte följs. HSB är helt fri att göra precis vilka tolkningar de vill av såväl stadgar som lagar.

Även i de fall där man solklart bryter mot lagen (som t.ex. styrelsen gör varje år i min förening) så får detta ytterst, ytterst sällan några konsekvenser för någon.

Utöver en stämning så är en polisanmälan det enda sättet för medlemmar att få rätt. Men, även om det är väldigt lätt och snabbt (och dessutom kostnadsfritt) att göra en polisanmälan så är detta ändå något som de flesta drar sig för. Det är i princip jag och några få till som gjort polisanmälningar.

Regering och riksdag lämnar medlemmarna åt råttorna, och där tror jag inga steg i rätt riktning tagits någon gång inom detta område.

Systemet är uppbyggt på ett sådant odemokratiskt sätt att det ska vara i princip omöjligt för den enskilda medlemmen att hävda sin rätt. Många styrelser (liksom HSB) utnyttjar sin makt för att inför andra försöka sätta stämplar som "omöjlig", "jobbig", etc på de som har mod, ork och kunskap att säga sanningen och hävda sin rätt. Alla kan här i detta forum se hur styrelser försöker smutskasta de som vågar framföra kritik. Tyvärr fungerar det exakt så i väldigt många föreningar! När styrelser, HSB/Riksbyggen, etc, inte kan bemöta kritik så går de i stället till anfall. Sorgligt, men sant! En annan mycket vanlig metod är att låtsas som det regnar!

Tures tankar om en Borättshavareförening/Bostadsrättsklubb verkar i dagsläget därför vara det enda sättet där den lilla medlemmen kan hävda sin rätt.SnowFlax, nyfiken

Hej B-G!


Intressanta påståenden du kommer med. Jag är själv inte speciellt insatt i debatten, men kan konstatera att du verkar vara påläst. Kritiken som du framför skulle jag dock ta mer seriöst om jag visste vem det är som ställer den.
Som tur är har jag "lite" datorkunskap och har själv tagit reda på informationen. (du verkar haft trevligt i Kina).

Nu till min kritik (vad vore ett inlägg i en gästbok utan det?). Sidorna känns i allmänhet ostrukturerade. Det finns inget stilrent utseende och på en del sidor finns det alldeles för mycket information (speciellt på förstasidan).

Mvh.
//SnowFlax

September 3 2005 (53)
    Kommentar av Admin
Hej Snowflax,
jag är inte så hemlig att det inte går att ta reda på vem jag är för den som är väldigt nyfiken... som du .

Som jag dock ganska ingående förklarat i tidigare inlägg här så är det helt ointressant vem jag är. Jag ska inte upprepa allt vad jag sagt om detta, utan rekommenderar dig och alla andra att backa lite bland inläggen i detta forum.

Det är min förhoppning att vad jag tar upp på dessa sidor kan tas seriöst utan att jag lägger ut en detaljerad beskrivning av mitt liv här. Det finns 9 miljoner medborgare (minst) - inkl. organisationer som HSB och Riksbyggen - som är välkomna att påpeka om jag skriver något fel, så jag är rätt säker på att alla kan lita på vad jag skriver här. Som jag tidigare nämnt så vet den som jag riktar kritiken mot, dvs HSB, mycket väl vem jag är. Det räcker gott och väl, eller hur?

Visst har du rätt i att sidorna kanske emellanåt är lite ostrukturerade (även om jag personligen är av den åsikten att sidorna rent generellt är väl strukturerade). Men försök själv att skriva ca. 100 A4-sidor, bygga upp en webbmiljö från scratch med forum och diverse funktioner, och allt detta under din fritid på bara några veckor.

Du säger att det är alltför mycket information och speciellt på förstasidan. Men jag har ingen förstasida . Det ligger dock i planerna att ta fram en huvudsida.

Det må sedan vara mycket information på många sidor, men många sidor kommer att få ännu mer info (men blir då ev. strukturerade på ett lite annat sätt).

Angående layout så blir det vad jag hinner med att göra och den kommer ändå aldrig att bli så att den passar alla. Om några år så kommer säkert sidorna att se bättre ut, men om det är något som verkligen har låg prioritet så kan jag lova att det är layouten på sidorna. Tro det eller ej, men jag har faktiskt ett liv utanför detta oxo . Och det har högre prioritet!

Hoppas du och alla andra står ut med den tillfälliga layouten så länge.

//BosseLedamot i BRF

Namn, följ reglerna....Hur gjorde du själv när du annonymt la ut samma frågeställning på tio kanske hundratals brf-hemsidors anslagstavlor.
Ska det bara vara kritik mot HSB/BoRev och egna styrelser på detta forum??
Och kan dú inte acceptera att det faktiskt finns brf där det fungerar bra?? Syna själv dina kommentarer till inläggen. Jag skrev tex att styrelse väljs demokratiskt på årsstämman eller? Men det kommenterade du att titta på annan text här om tex Riksbyggen. Jag ger väl f-n i dom men hos oss fungerar det, men här kan man tydligen bara skriva om det är negativt mot HSB éller någon annan.

September 4 2005 (54)
    Kommentar av Admin
1. Hur jag själv gjort? Jag har följt reglerna fullt ut. Punkt!

2. Jag har inte sagt att det bara ska vara kritik, men det ska handla om HSB, Riksbyggen, styrelser och bostadsrättsföreningar (inte om mig, om svälten i U-länderna eller annat utanför ämnet).

3. Jag har aldrig sagt att det inte finns föreningar där det fungerar bra. Tvärtom, jag har faktiskt vid ett flertal tillfällen sagt att det finns föreningar där det fungerar bra (även om jag här och nu kan tillägga att jag inte tror att det finns någon förening där det inte kan fungera bättre).

4. Det som står om Riksbyggen gäller HSB lika väl.

5. Här kan man alls inte skriva bara om det som är negativt (se punkt 2 ovan). Alla som har något konkret positivt som fungerar bra i någon förening uppmanas att skriva om detta här (så att andra kan lära sig och dra nytta av hur föreningar löst olika saker på bra sätt). Vill du berätta om det som fungerar bra i din styrelse och i din förening så är du varmt välkommen att dela med dig av dina kunskaper och din erfarenhet här!
Men var snäll och sluta hacka på mig! Det tar bara bort fokus från det som är av intresse.Ledamot i BRF

Till Stefan S: Du säger i ett inlägg att HSB lurat er brf på över 1,5 milj/år sista 30 åren, du har ju själv i så fall medverkat till det under dina 13 år i styrelsen eller har jag fel? Styrelsen skall ju på bästa sätt förvalta medlemmarnas pengar. Är inte det grov oaktsamhet? För nog måste väl en styrelse kunna agera mot sådant "svinn"? Så långa förvaltningsavtal har ni väl inte med HSB, för det är väl det du syftar på.

September 4 2005 (55)G-I
E-postHemsida

Svar till ledamot i BRF.
Jag tror att det ofta en skillnad mellan den teoretika och den pratiska, när det gäller demokrati på årstämma eller på andra område i föreningar.

En ideell förening samlar medlemmar som är bumnda till varandra med en stark ide, eller en ideologi. Medlemmarna är med av fri vilja, och ofta intresserade av föreningen. Förutsättningarna i en brf är helt annorlunda, där har folk hamnat bara av rent slump, bara i sökande efter en bostad, inte i sökande efter i att vara medlem i en förening i första hand. Många är ointresserade. Jag tror att det är svårt att få en brf att bli öppen, demokratisk med stort deltangande av alla, men det hoppas jag är möjligt. Det är det jag försöker göra i min Riksbyggen förening. Jag är motarbetad av Riksbyggen, kan jag berätta.

Rent teoretisk är valet på årstämman demokratiskt, men det finns grader på hur mycket demokratiskt ett val kan vara. För 3 år sedan nämnde jag att jag ville bli kandidat, men valberedningen nämnde inte ens mitt namn. Valet gick ändå demokratiskt, i teorin. I praktiken kunde den varit mer demokratiskt.

Det vore intressant att höra hur demokratiskt det gick in din förening. Fick alla kandidater presentera sig? Var många närvande på årsstämman?

September 4 2005 (56)stephan f.d.ordf./led.

svar till ledamot brf inlägg den 3 sept.

Jag tor inte du har läst så noga, men lägg på en nolla på ditt inlägg börjar vi närma oss "svinnet" 4 gånger under 35 år har styrelsen beslutat att "verka för att lämna hsb som medlem". Varför tror du? Det har bara hänt en gång under mina 13 år. Hur mycket tycker du att en nyvald styrelseledamot behöver "plugga in bakåt" för att hamna i situationen du beskriver att "jag borde upptäckt svinn". man skall veta att i HSB finns föreningar på mellan 3 lägenheter och cirka 1200lgh. I den med 3 sker nog inte så många fel, men de tital föreningar som är runt 1000lgh, händer det en hel del på en 35årsperiod. Ledamöter i syrelserna byts ut, skulle tippa på att genomsnittet ligger på 3 år per ledamot. HSB Förvaltare som sitter i styrelserna ofta 5-6 föreningar sitter nog i snitt 10 år. Med det vill jag säga att det är lika fel att inte "komma ihåg" fel bakåt i tiden som ledamot. för ett år sedan fick "vår" styrelse i uppdrag av stämman att utreda fördelar och nackdelar med att vara medlem i hsb eller inte. Jag och en ledamot fick negativa sidan medan ordförande och sekreteraren skulle ta fram det positiva. Vår rapport blev på 10 sidor, då hade vi med cirka en sida positivt.Från den andra gruppen "bidde det ingenting", däremot lyckades HSB-ledamoten få i uppdrag att skriva till sina chefer så det blev en rapport med fördelar.Undertecknad med Tf avdelningschef och Stabschefen i HSB Stockholm. jag citerar en av de 10 stycken de framför som fördelar "HSB-ledamoten. I en brf ingår en ledamot från HSB, som ska vara en länk mellan föreningen och HSB. HSB-ledamoten har samma ansvar som övriga ledamöter utifrån lagstiftning och stadgar. Dessutom skall HSB-ledamoten ge styrelsen, och medlemmarna, en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättsprincipen" PYTT. Kan tala om att de råd vi fick när vi skulle renovera fasader på 27 hus av HSB-ledamoten som nyligen gått igenom hela proceduren i grannföreningen, där han både är förvaltare och ledamot. Grannarna har exakt samma hus som vi hjälpen "det är bra att bjuda byggkillarna på kaffe och mackor och lära känna entreprenörerna. Bra men inte kanske vad man tänkt sig. 10 års protokoll bakåt har han en närvaro på 20% Utom sista året då det varit 100%. Inläggen tipsen och ideerna får plats på en A3 vikt som 4 sidor.

September 4 2005 (57)
    Kommentar av Admin
En dylik rapport om fördelar och nackdelar med att vara med i HSB skulle nog vara väldigt värdefull för många föreningar.

Du råkar inte ha kvar denna rapport för publicering här?

Sedan undrar jag om någon vet om det finns definierat någonstans vad HSB-representanten (ibl. benämnd "HSB-ledamot") roll är?
Det enda jag sett är en kort generell beskrivning som egentligen inte säger någonting om skyldigheter och uppgifter för HSB-representanten.

Borde inte alla styrelser, såväl som medlemmar, få en detaljerad beskrivning över hur HSB-representanten ska fungera och vad man kan kräva/förvänta sig av en HSB-representant?stephan sundling

I berättartagen.

Förståelse är ett bra ord. Min vision för brf i framtiden är att på stämman under §:en val av styrelse ska valberedningen kunna lägga fram 15 namn till 7 ledamotsposter. Där var och en får presentera kunskaper, och vad man vill med sitt uppdrag. Ungefär som när man ska söka arbete. För att detta skall fungera måste arvodet vara så att i stora föreningar kan någon i styrelsen kanske arbeta halvtid eller 25%. Detta går nog att lösa med någon variant av lön/konsultarvode också. Förvaltare i RB och HSB har i alla fall här i Stockholm styrelsearbetet "inbyggt i sin lön". Vår HSB-ledamot kallar sitt uppdrag för FRITIDSstyrelseledamot (vad han menar har jag aldrig fått veta) men om ni läser tidigare inlägg så kanske ni förstår, att jag inte förstår. Hur många stämmor har du varit på där det funnits överskott på ledamöter, föreningsrevisor och valberedning?????????

September 4 2005 (58)
    Kommentar av Admin
En bra idé. Den i vår förening arvoderade valberedningens prestation bestod senast i att en person i valberedningen, till synes helt planlöst, ropade upp olika namn på stämman. Detta patetiska upprop fortsatte tills tillräckligt många svarat ja.

Valberedningen hade inga nominerade ledamöter inför stämman.Ledamot i BRF

Till G-I: Vi är en liten brf ppå ca 200 lgh, och då har valberedningen tagit fram ett antal namn som är tillfrågade. Men väl på årsstämman är det fritt att nominera andra namn, sen röstar närvarande medlemmar en del har fullmakt för någon annan också. Men intresset är inte stort för ett engagemang.
Närvaron visar ju på det ca 20% av medlemmarna brukar vi ha på årsstämman. Men det kanske är ett kvitto på att dom flesta är "nöjd" med sin styrelse?
Vi har gjort bra resultat och inte haft hyreshöjningar sen 1997 bla. för att vi minskat på kostnader som man kan påverka ex. personal. Fasta kostnader el, fjärrvärme, renhållning osv. kan man ju inte göra mycket åt. Vi har inte haft en enda motion på 3 år bla. Eller har jag fel? Tycker själv detär ett tecken på att det funkar bra, medlemmarna behöver inte motionera för att göra sig hörd. Men du har helt rätt när det gäller ideella föreningar.

September 4 2005 (59)
    Kommentar av Admin
Jag tror inte man kan se ett lågt engagemang som att medlemmarna är nöjda bara för detta.

Jag tror deltagandet på stämmor brukar ligga mellan 15 % och 50 %, och detta är inget gott tecken åt någon förening, enligt min mening.

Precis som i andra val runtom i världen så ligger man hellre på sofflocket om man inte kan se att det man vill får något gehör, och att man inte har möjlighet att framföra sina synpunkter, samt att styrelsen motarbetar alla förslag från medlemmarna (som G-I skriver på sin Riksbygge-sida så föreslår nog de flesta styrelser avslag på nästan samtliga inkomna motioner... som om det är en principsak att medlemmarna inte ska ha något att säga till om).

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att engagera medlemmarna och få dem till att förstå vikten av att skriva motioner och deltaga på stämmor. Ju fler huvuden, desto klokare beslut kan tas. Det är naturligtvis en mycket tuff uppgift att motivera medlemmarna, men styrelsen måste i alla fall göra ansträngningar åt det hållet. En av de effektivaste metoderna för detta är information, men det finns många andra kompletterande sätt. Man kan t.ex. sätta delmål, som att man ska öka deltagandet på stämmor med 5 % per år under en 5-års-period. Jag tror G-I framöver kommer att skriva mer om detta på sin sida om Riksbyggen (se länk till denna sida i de inlägg G-I skrivit här).

I min förening på nästan 250 bostadsrätter så är det cirka 3 medlemmar (varav jag är en av dessa tre) som skriver motioner. Ändå är vår förening en ganska kaotisk sådan (med en styrelse som sånär på en person har noll erfarenhet och kunskap om någon form av styrelsearbete och de uppgifter som hör därtill, samt - som en konsekvens av detta - många vansiniga, ogenomtänka beslut, felaktiga prioriteringar, etc).

Jag säger inte, och har aldrig sagt, att det är så (dvs fungerar dåligt) i just din förening (för det vet jag absolut ingenting om), men det är viktigt att tolka alla signaler på rätt sätt.

En av de odemokratiska bitarna är att (som i vår förening) en valberedning, som har ingen eller väldigt liten kunskap i hur det egentligen ska gå till, endast nominerar de medlemmar som valberedningen själv anser att de vill ha i styrelsen, eller att de plockar ut medlemmar i samarbete med styrelsen. Dvs utan hänsyn till kompetens eller erfarenhet.

I övrigt så har vår förening i princip aldrig under de senaste 40 åren haft någon valberedning. Det var något som jag ensam fick pressa fram. Undrar hur många föreningar som saknar valberedning?

Avslutningsvis så finns det faktiskt en del sätt att påverka fasta kostnader som el, renhållning, försäkringar, etc (dock ej fjärrvärme-monopolet... ännu så länge).
Det alla föreningar måste koncentrera sig på primärt är just de största kostnaderna för föreningen.stephan f.d.ordf./led.

200 lgh. till 400lgh är nog idealet för en förening. Detta med att nominera på stämman kan bli fel, helst om det rör sig om en större förening. Följande hände på "vår" senaste stämma 900 lgh, 100 närvarande på stämman. Förslag att välja en helt ny styrelse lades av en som inte var medlem i föreningen (ingen fullmakt). Det slutgiltiga förslaget beslutet innehöll en icke medlem inröstad i styrelsen. (det påpekandet har styrelsen inte behagat att svara på). Annat stort fel. = Tips. Vid val av styrelse ska ordförande vara så kunnig och inte glömma bort att val § ska klubbas med "omedelbart justerat", I annat fall blir det som "gänget åker på planeringskonferens, har styrelsemöte, och med som sagt en icke medlem i styrelsen. ILLA!

September 4 2005 (60)
    Kommentar av Admin
Ja, det är intressant att HSB (som olyckligtvis alltid är mötesordförande på stämmorna i min förening) aldrig förklarat val som "omedelbart justerat". Varför HSB inte vill göra detta vet jag dock inte.

Om valberedningen vet vad de gör ska valberedningen, enligt min mening, presentera de nominerade i god tid före stämman, och naturligtvis samtidigt för ledamöter som för medlemmar (som G-I påpekat här på sin mycket läsvärda sida om Riksbyggen... kontakta förresten gärna G-I med tips; e-post adress till G-I hittar du i de inlägg G-I skrivit här).stephan sundling

GLÖMDE:
Nya styrelseledamöter är inte "godkända" innan stämmoprotokoll är undertecknat vid "glömska av "omedelbart justerat".

September 4 2005 (61)G-I
E-postHemsida

Till "Ledamot i BRF".
Det verkar vara lugnt i din förening. Och andra sidan kan det vara så att det funkar hos er bara för att ekonomin är god, och ni har inga stora problem. Men frågan är om ni kommer att ha de demokratiska vanor och rutiner som krävs den dagen situationen förvärras (hoppas inte det gör det). Situationen kan förvärras genom maktmissbruk, höga räntor, etc...
Många frågor som jag "slåss" för är principiella. En godartad styrelsen gör säkert ett bra jobb med rutinerna som är brukliga. Jag tror att en mindre bra styrelse skulle kunna lyckas bra genom att följa några principer och regler som jag beskriver på min hemsida.

September 4 2005 (62)

Resterande inlägg (de senaste) hittar du här !Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
BoRevision - en fara för din förening
  Vilken kompetens behövs i en styrelse?
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Certifiering av bostadsrätt
  Hur en årsstämma kan gå till
Exempel på motioner till ett årsmöte
  Exempel på protokoll från årsmöte
Fler motioner
  Justering av ovanstående protokoll
Information till medlemmarna
  Svarar styrelsen på skrivelser?
Vem ansvarar för vad?
  Arbetsordning för styrelse
Föreningar som censurerar bort kritik
  Vicevärdens uppgifter
DN Bostad - Samarbete är nödvändigt  
DN Bostad - Håll koll på styrelsen
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB  
Länkar till lagar och föreskrifter
 
Länkar till bostadsrättsföreningar

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !