VÄLKOMMEN TILL VALBEREDNINGENS
ÖPPET HUS I FRITIDSLOKALEN

NU PÅ SÖNDAG, 21 april kl. 17.00 - 18.00, källaren 7b

SÖKES!!!

Styrelseledamöter, suppleanter

Föreningen behöver ett antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

NOMINERINGAR EFTERLYSES!

Sista chansen för nominering av förtroendevalda är den 28/4 (vänta inte till dess). Nominering gärna via tidigare erhållen blankett eller via mejl.
Ytterst viktigt att vi får in nomineringar!!! Ännu så länge har ingen nominering kommit in.
Ju fler nomineringar, desto bättre urval kan göras. Som minst borde 25% av föreningens medlemmar (70 st.) ställa upp att arbeta för sig själv och föreningen.

Är Du inte beredd att engagera dig så har Du valt fel boendeform, eftersom en brf bygger på medlemmarnas engagemang.

Att bo i bostadsrätt innebär att man måste engagera sig. Det kan göras på olika sätt, inte minst genom att ställa upp som förtroendevald.

Om ingen vill ställa upp så antingen blir det ingen styrelse (likvidering av brf) eller så väljs första bästa som föreslås på stämman, vilket sällan eller aldrig blir bra.

Vill Du att föreningen och Dina pengar ska förvaltas på bästa sätt eller vill Du överlåta dina pengar till precis vem som helst att göra med lite vad de känner för?
Tänk på att föreningens skulder är Dina skulder så det är viktigt att föreningen har en för uppdraget lämpad styrelse som sköter ekonomin så optimalt som möjligt.

Det är nu mycket viktigt att Du kommer till valberedningens Öppet Hus på söndag! Ställ vilka frågor du vill om vad det innebär att vara förtroendevald. Vid detta tillfälle brukar allt från ingen till en handfull medlemmar dyka upp. Det tycker vi är mycket, mycket dåligt. Vi är ca 275 medlemmar. Det borde vara minst lika många som kommer på vårt Öppet hus som till årsstämman! Speciellt nu när behovet är stort! Så missa inte detta tillfälle!!!

Valberedningen

Forum för alla i bostadsrätt
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM FÖR ALLA I BRF

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt

© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne