Language Tools   

Svenska - Ordböcker, synonymer, etc.  
Svenska ordböcker
Translate words from Swedish to English.

slå upp:
ex.: svensk
» 
» 
»  
» 
Freedict Online Lexikon

Svenska till Engelska

  Exakt Visa max. rader
Foreignword Online Lexikon

Svenska till Engelska

Börjar med
 • Svenska Akademiens Ordbok
  (Sound)

  Svensk synonymordbok

  IT Ordlistan
  (Sound)

  TT-språket » 
  (Sound)

  Avigsidan » 


 • Travlang  Skrattnet.com » 


  The Best of British » 


  Englishclub.com » 


  Search.oreilly.com » 


  Svengelska i datorsammanhang » 


  Den stora rimordlistan » 


  IT-ordlista » 


  Korsordslexikon » 


  Nya ord i SAOL » 


  Swedish Hacker dictionary » 


  Värsta språket » 


  Medicinsk ordlista » 


  Parlamentarisk ordbok » 


  Institutionen för nordiska språk » 


  Svenska verb » 


  Språkteknologi och datorlingvistik » 


  Prepositionstest » 


  Övningar Svenska Engelska » 


  Svensk-Dansk-Norsk ordbok » 


  (Allwords.com) » 


  Yahoo Reference » 


  (Voycabulary.com) » 


  Lookaway.com » 


  Hypertext Webster Gateway » 


  (Freedictionary NOEXIST) » 


  Svenska invektiv » 


  Ultralingua » 


  Ultralingua English Grammar » 


  Current time in Sweden » 


  Daily word » 


  Word Centrals Student Dictionary » 


  online translations English - Swedish  
  English to Swedish
  Different dictionaries for translating from English to Swedish.
  look up:
  e.g.: humble
  » 
  » 
  » 
  » 
  » 
  » 
  » 
  » 
  » 
  » 
  Freedict Online Lexikon

  English to Swedish

   Exact Show max. lines
  Foreignword Online Lexikon

  English to Swedish

  Starts with 

  Svenska Datatermgruppen
  Sökning i ordlistan, bland frågor och svar och i förkortningslistan.
  Skriv (del av) ett ord eller uttryck du undrar över - svenskt eller
  engelskt - (t.ex. home page) eller ett ämnesord (t.ex. avstavning).
      sökordsregister

  Även termer vi inte rekommenderar ger sökträff.
  Sökträff innebär alltså inte att termen rekommenderas.


  Country information & country maps
  provided by the World Fact Book:

  Country information & country maps
  provided by the World Fact Book:
  Best links to learn Swedish

  There is a lot of help available on the internet for learning Swedish. Here are the best links.

   Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare
   Språkövningar och grammatik.
   Digitala spåret är för dig som läser sfi - svenska för invandrare. Här finns övningar och länkar till språksidor på Internet.
   Learn Swedish online by choosing your level of study. This site is full of different tips, themes, exercises and tests.
  1. Swedish Tutorial: Learn Swedish Online
   Free Swedish Lessons. Basic Swedish; Phrases, Vocabulary and Grammar.
   Simple, comprehensive grammar and vocabulary review of Swedish
  2. Att lära sig svenska - Grunderna i svenska språket
   Lär dig grunderna i svenskan på ett enkelt och snabbt sätt. Bra förklaringar och många exempel som klargör grunderna i svenska språket.
  3. Att läsa, skriva och kommunicera bättre - Ordklasser.se
   Lär dig ordklasserna på ett enkelt och snabbt sätt. Bra förklaringar och många exempel som klargör våra svenska ordklasser.
  4. Svenska och arbetsliv för invandrare
   Digital SFI exercises can be found at this site from Safir (Svenska och arbetsliv för invandrare). The exercises are divided into different fields: nursing, construction, trade, technical occupations, transportation, business and restaurant.
  5. SFI-länkar
   Bra länkar för den som studerar svenska som andra språk.
   Links for students of Swedish.
  6. Lexin
   Lexin
   Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram för användning i invandrarundervisning. Lexikonen finns tillgängliga som söktjänst på Internet och i bokform.
   Learn new words through pictures, a fun and smart way to learn. The words are divided into themes, such as family, health, weather, housing and so on. You can also listen to pronunciations in Swedish and 17 other languages.

   Simple dictionary where you can look up words in several languages.

   Dialogteman
   Here’s a great link for listening to conversations. This site has a number of short videos with conversations from everyday situations: at work, the pharmacy, the doctor and during free time.

   Lexin Animationsteman - Learn words through short films
   Yet another good theme page for easy learning. Here you can check out short films that show what the word means while you hear it read aloud.
  7. Kom loss på svenska
   "Kom loss på svenska" is a good, informative site, like a beginner’s course in Swedish on the web! You can practice spelling, grammar and pronunciation, do simple exercises and a whole lot more.
  8. Acapela group - Voice synthesis - Text to Speech | voice solutions
   Text to Speech and Voice Solutions - Acapela-group - speech synthesis - voice synthesis - speech solutions - voice solutions
   Practicing pronunciations
   The best site to practice your pronunciation on. Write something in the box and the computer will read it back to you. A very smart site that is simple and fun.

  The Swedish alphabet

  Practise with the letters of the alphabet.
  www.jirafa.se


  Free Online Dictionaries

  Svenska SAOL   SAOL - Svenska akademiens ordlista nu gratis på webben.  
  Teckenspråk   Svenskt teckenspråkslexikon on-line.  
  Synonymer   Walters synonymordbok. Också engelska synonymer finns här.  
  Synonymer II   Denna sida använder ett synonymlexikon som svenska folket har varit med och tagit fram.  
  Rim   Vill du rimma? Här är "Stora rimordlistan" med 46.000 ord och fler än 1.500 orter.  
  Vilket ord?   Om du vet hur många bokstäver ordet har och om du vet några av dem, då kan detta korsordslexikon kanske hjälpa dig.  
  1.000 i topp   De 1000 vanligaste orden i svensk press 1997 i frekvensordning. Språkbanken vid Göteborgs Universitet tillhandahåller detta bland mycket annat..  
  Namn   Svenska namn med historik. Varifrån kommer namnet och vad betyder det? Historiska museet.  
  Ordboken.nu   Ordboken.nu är en tjänst som länkar till ordböcker, uppslagsverk och liknande sajter på nätet. Här kan man hitta en del udda ordlistor bland allt annat.  
  Matematik   Matte-begrepp på svenska och 21 språk - Albanska, arabiska, amhariska, bosniska, serbiska, kroatiska, dari, engelska, franska, kinesiska, pashto, romska, persiska, rumänska, ryska, somaliska, spanska, sydkurdiska, thailändska, turkiska, tyska och vietnamesiska Böcker att ladda ner i pdf-format.  
  Webbmatte   Stockholms stad erbjuder detta stödmaterial för matematikundervisningen i åk 6–9, och gymnasiets Matematik A. Texter, filmer och övningar. För år 6 - 9 finns materialet på svenska, arabiska, persiska, ryska, somaliska och spanska. Matematik A finns på svenska, arabiska och somaliska.  
  Medicinsk
  ordlista
    Medicinska ord och uttryck förklarade på svenska.  
  Uttryck   Vad betyder våra svenska uttryck, idiom? Här finns en lista med svenska idiom med en kort förklaring i Wikipedia.  
  Ordspråk   Vilka ordspråk har vi på svenska och vad betyder de? Här finns en liten lista i Wikipedia.  
  Liknelser   Liknelser som vi har på svenska och vad de betyder. T.ex: Hungrig som vad? Titta i listan på Wikipedia!  
  Främmande ord   Ordlista med nästan 23 000 främmande/inlånade ord i vårt svenska språk. De flesta orden härstammar från latinet och grekiskan, men det finns ord från många andra språk också. Varje ord har en kort förklaring.  
  Info för
  översättare
    Cecilia Falks hemsida med information för översättare. Här har hon samlat länkar som är av speciellt intresse för svenska översättare. Många specialordlistor, t ex Parlamentarisk ordbok  Bondens ordlista  Bilar och motorer  Föreningslivet och mycket annat.  
  Fackord   Länkar till ordlistor med speciella ord inom ett stort antal olika branscher och områden. T.ex.medicin, teknik, IT, transport. Och t.o.m. knarkarnas speciella ord. På sajten thesaurus lex.  
  Översättning   Behöver du ha hjälp av en översättare? Du kan hitta en på Internet, men man för betala förstås. Klicka på Sök tolk eller Sök översättare!  
  Nyord   Nyord i urval av de senaste orden i SAOL (Svenska akademiens ordlista).  
  Slang   Lista med cirka 600 svenska slangord i Wiktionary.  
  Slang2   Leonis slanglexikon Massor av slangord men kanske inte just alla som används just nu.  
  Slang3   Liten lista med slangord som uppstått vid mötet med invandrarspråken.  
  Mustigt   Förnya ditt ordförråd med bortglömda svenska invektiv! T.ex. grillkotte=tokdåre, glotjitta=nyfiken kvinna, flåker= vettvilling, druffser=latmask, snyffel=uppnosig pojke, pjask=ynkrygg, glafser=pratmakare. Pressylta.com hedrar Johan Santessons minne och bevarar hela hans invektiv-lexikon på nätet.  
  Språket lever   Slangopedeia är en vildvuxen samling av olika typer av slangord som alla på Internet kan bidra till. Roligt att se hur språket lever!  
  100 Dialekter   100 dialektprover från hela svenska språkområdet. Lyssna och läs vad de säger! Lunds, Stockholms och Umeå universitet.  
  Jamska   Mycket om jämtländska.  
  Skånska   Skånsk ordlista med över 800 ord + ljudexempel.  
  Förkortn.   En lista med många svenska förkortningar. Wikipedia.  
  Grammatik   Grammatik - ett specialarbete av Elias Bondpä.  
  Böj verb   Hur böjs verbet? Skriv in verbets infinitivform och klicka! (men konstig konjunktiv i presens).  
  Prepositioner   En liten interaktiv övning med 36 prepositionsfrågor.  
  Grammatik mm   FriText är en webbplats för dig som tycker att kunskap är kul, och som vill ta igen lite av det du missade i skolan. Grammatik o skrivregler mm, men också matematik, kemi, historia, geografi, musik etc.
  Skrivregler   TT-språket är skrivregler som kan vara till hjälp för alla som skriver. TT-språket rekommenderas av Mediespråksgruppen, ett samarbetsorgan för svenska nyhetsmedier.Skriv in ett sökord och få svar.  
  Språkspalt   Svenska Dagbladets språkspalt om vårt språk.  
  Språkrådet   Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden) följer svenskans utveckling i tal och skrift. Här kan man få råd om stavning och formulering , ords betydelse, böjning och uttal, kommatering och avstavning eller om man har har andra frågor om svenska språket. Det finns artiklar och frågor med svar mm. Titta på månadens ord, månadens nyord och veckans språkråd!  
  Språket   Lyssna på "Språket", Sveriges radios program om hur svenska språket används och förändras.  
  Särskrivning   Gratis kan du här ladda ner ett litet program som hjälper dig att öva när man ska skriva ihop ord eller inte. Förstår du skillnaden mellan "en sjuk sköterska" och "en sjuksköterska"?  
  Svenskkurs   Safir - En fin liten kurs för nybörjare gjord av CFL - Nationellt centrum för flexibelt lärande. CFL finns inte längre men kursen finns kvar på webben.  
  Lär dig   "Lär dig svenska" är en sajt som två invandrare skapar. Mycket texter med ordlistor och annat att undersöka. Men det finns några fel i det svenska språket ibland.  
  Kurs omvårdnad   Safir Omvårdnad. En ny kurs för Sfi-elever som siktar på att arbeta inom vården. Gjord av Nationellt centrum för flexibelt lärande. Cfl finns inte längre men kursen finns kvar på webben  
  Flera kurser   I Halmstad har man gjort webstöd för kurser inom några branscher: byggnad, handel, transport, tekniska yrken, företagande och restaurang. Uttal med skånsk brytning men användbart.  
  Fraser och ord   Lär dig vanliga ord och meningar med Goethe Verlag. Klicka på ditt land på kartan. Sedan klickar du på den svenska flaggan. Man kan också ladda ner ljud, Mp3-filer.  
  Träna ord   Glosor.eu är en gratistjänst som gör det både roligt och enkelt att plugga glosor. Skaffa ett konto och skriv in de nya ord som du vill lära dig.  
  Språkträna   Språkträna är ett glosprogram för att bygga upp språkövningar bestående av fraser och glosor, som man kan dela med sina kurskamrater eller elever. Bli medlem och använd de färdiga övningarna  
  Öva 1   Här kan du öva många olika saker. Och du måste inte ha boken Mål 1.  
  Öva 2   Här kan du göra flera övningar. Och du måste inte ha boken Mål 2.  
  Uttal   "En tur i fonetikens marker. Din guide heter Hartmut Traunmüller. Här kan man lyssna på olika exempel med betoningar, uttal mm. Så här låter t.ex. ett svenskt långt "U"  
  Stava   Vill du kontrollera din stavning? Spara din text i Anteckningar och låt Tekniska högskolans stavningsprogram undersöka. De håller även på att ta fram ett grammatikgranskningsprogram som du kan prova. (Det klarar inte ordföljdsfel ännu, men det ska komma)  
  Stava 2   En lite enklare stavningskontroll som kallar sig Petnoga.  
  Grim   KTH (Tekniska Högskolan) integrerar här flera funktioner i ett automatiskt program för svenskinlärare. Man kan analysera en text, kontrollera stavning, särskrivning, ordföljd mm samt få en sammanfattning av en text. Kanske lite knepigt att lära sig alla funktioner och inte helt perfekt, men ett mycket intressant verktyg som är under utveckling.
  Test   Självtest- svensk grammatik 81 frågor med rättning och förslag till vad som behöver studeras. (Läromedelsförlaget Studentlitteratur)  
  Ordtest   Träna svåra ord om du ska göra högskoleprovet. Orden är sorterade efter ordklasser. Totalt 4527 ord finns.  
  Sfi-prov   På Skolverkets sida hittar du exempel på hur uppgifter i de nationella slutproven för Sfi kan se ut i de olika delproven och kurserna..  
  TISUS   TISUS är ett nationellt, behörighetsgivande test i svenska avsett för studenter med utländsk gymnasieutbildning som söker till högskoleutbildning i Sverige. Vid godkänt resultat på testet ges ett intyg om kunskaper i svenska för universitets- och högskolestudier.
  Här kan du ladda ner ett typprov.
   
  Högskola   Studera.nu - Högskoleverkets sajt om högskolestudier.
  Utländsk examen   Har du en examen eller utbildning från universitet eller högskola från ett annat land än Sverige? Vad är det värt i Sverige? Besök Högskoleverkets sajt. Information finns att ladda ner på arabiska, bosniska, serbiska, kroatiska. engelska, persiska, ryska och spanska.

  Quotation of the Day

  Hur skriver man utländska tecken?


  Tipsa en vän

  FORUM

  BOR DU I BOSTADSRÄTT?

  Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

  Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
  Senaste inlägg
  (rss-reader för Google Chrome)